Đường trung bình của hình thang

2 1,623 3 Gửi tin nhắn cho Aage Niels Bohr
Aage Niels Bohr

Aage Niels Bohr

Tải lên: 11,585 tài liệu

  • Loading...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2013, 01:26

Ngày soạn : Ngày dạy : Tiết 6 : ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA HÌNH THANG I. Mục tiêu : - Làm cho HS nắm được đònh nghóa và các đònh lý 3,4 về đường trung bình của hình thang - Học sinh biết sử dụng các tính chất của đường trung bình để tính toán , chứng minh doạn thẳng bằng nhau II. Chuẩn bò của thầy và trò GV : Cho học sinh vẽ hình chuẩn bò cho bài học mới HS : n bài cũ và làm các bài tập III. Các bước tiến hành 1.n đònh tổ chức : 2./ Kiểm tra bài cũ : HS 1: Nêu đònh nghóa và tính chất của đường trung bình của tam giác ? HS 2 : Chữa bài 22 trang 80 HS 3 : Chữa bài 35 trang 64 – SBT 3. Bài mới : Phần ghi bảng Hoạt động của thầy và trò 1. Đònh lý 4 A B C D E F I GT : ABCD là hình thang ,AE = ED , EF//CD, EF // AB KL : BF = FC Hình thang ABCD ( AB // CD) , AE = ED, BF=FC Thì EF là đường trung bình của hình thang ABCD 2. Đònh lý 2 A B C D E F K 1 1 2 GT : Hình thang ABCD , AE = ED , BF = FC KL : EF // CD , EF = ½ (AB + CD) Hoạt động 1: Đònh lý 3 GV : Cho HS làm bài ?4 – Rút ra nhận xét – cho HS đọc và vẽ hình – Ghi GT – KL GV : Muốn chứng minh dình lý này ta có thể liên hệ vớià đònh lý nào về đường trung bình của tam giác . - Muốn áp dụng được ta tạo ra các tam giác bằng cách nào ? GV : Hướng dẫn HS chứng minh Đoạn thẳng EF gọi là đường trung bình của hình thang . Hỏi : Em hãy nêu đònh nghóa về đường trung bình của hình thang ? GV : Cho HS đọc – cho HS làm bài 23 trang 80 - Đường trung bình của hình thang có tính chất nào ? Hoạt động 2 : Đònh lý 4 GV : Đoạn thẳng EI , IF liên quan đến các đáy nào của hình thang ? Dựa vào đâu ? GV : Cho HS đọc đònh lý 4 – Hướng dẫn chứng minh như trong SGK . - Ngoài cách chứng minh này còn cách chứng minh nào khác ? . GV : Gọi I là trung điểm của AC , dễ suy ra ba điểm E,I,F thẳng hàng , EI = ½ CD , IF = ½ AB , nên EF = ½ (AB + CD) , EF // CD GV : Cho HS nêu các đònh lý 3 , 4 Hướng dẫn HS làm bài 25 trang 80 – SGK ( liên hệ cách chứng minh thứ hai) 4. Hướng dẫn về nhà : - Học kó đònh nghóa và tính chất đường trung bình của hình thang Làm các bài tập :trong SGK : 24 ,25 / trang 46 ; trong SBT :41, 42 / trang 65 . là đường trung bình của hình thang . Hỏi : Em hãy nêu đònh nghóa về đường trung bình của hình thang ? GV : Cho HS đọc – cho HS làm bài 23 trang 80 - Đường. dạy : Tiết 6 : ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA HÌNH THANG I. Mục tiêu : - Làm cho HS nắm được đònh nghóa và các đònh lý 3,4 về đường trung bình của hình thang - Học
- Xem thêm -

Xem thêm: Đường trung bình của hình thang, Đường trung bình của hình thang, Đường trung bình của hình thang

Bình luận về tài liệu duong-trung-binh-cua-hinh-thang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP