Đường trung bình của hình thang

Aage Niels Bohr
Aage Niels Bohr(9758 tài liệu)
(12 người theo dõi)
Lượt xem 757
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2013, 01:26

Mô tả: Ngày soạn : Ngày dạy : Tiết 6 : ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA HÌNH THANG I. Mục tiêu : - Làm cho HS nắm được đònh nghóa và các đònh lý 3,4 về đường trung bình của hình thang - Học sinh biết sử dụng các tính chất của đường trung bình để tính toán , chứng minh doạn thẳng bằng nhau II. Chuẩn bò của thầy và trò GV : Cho học sinh vẽ hình chuẩn bò cho bài học mới HS : n bài cũ và làm các bài tập III. Các bước tiến hành 1.n đònh tổ chức : 2./ Kiểm tra bài cũ : HS 1: Nêu đònh nghóa và tính chất của đường trung bình của tam giác ? HS 2 : Chữa bài 22 trang 80 HS 3 : Chữa bài 35 trang 64 – SBT 3. Bài mới : Phần ghi bảng Hoạt động của thầy và trò 1. Đònh lý 4 A B C D E F I GT : ABCD là hình thang ,AE = ED , EF//CD, EF // AB KL : BF = FC Hình thang ABCD ( AB // CD) , AE = ED, BF=FC Thì EF là đường trung bình của hình thang ABCD 2. Đònh lý 2 A B C D E F K 1 1 2 GT : Hình thang ABCD , AE = ED , BF = FC KL : EF // CD , EF = ½ (AB + CD) Hoạt động 1: Đònh lý 3 GV : Cho HS làm bài ?4 – Rút ra nhận xét – cho HS đọc và vẽ hình – Ghi GT – KL GV : Muốn chứng minh dình lý này ta có thể liên hệ vớià đònh lý nào về đường trung bình của tam giác . - Muốn áp dụng được ta tạo ra các tam giác bằng cách nào ? GV : Hướng dẫn HS chứng minh Đoạn thẳng EF gọi là đường trung bình của hình thang . Hỏi : Em hãy nêu đònh nghóa về đường trung bình của hình thang ? GV : Cho HS đọc – cho HS làm bài 23 trang 80 - Đường trung bình của hình thang có tính chất nào ? Hoạt động 2 : Đònh lý 4 GV : Đoạn thẳng EI , IF liên quan đến các đáy nào của hình thang ? Dựa vào đâu ? GV : Cho HS đọc đònh lý 4 – Hướng dẫn chứng minh như trong SGK . - Ngoài cách chứng minh này còn cách chứng minh nào khác ? . GV : Gọi I là trung điểm của AC , dễ suy ra ba điểm E,I,F thẳng hàng , EI = ½ CD , IF = ½ AB , nên EF = ½ (AB + CD) , EF // CD GV : Cho HS nêu các đònh lý 3 , 4 Hướng dẫn HS làm bài 25 trang 80 – SGK ( liên hệ cách chứng minh thứ hai) 4. Hướng dẫn về nhà : - Học kó đònh nghóa và tính chất đường trung bình của hình thang Làm các bài tập :trong SGK : 24 ,25 / trang 46 ; trong SBT :41, 42 / trang 65 . là đường trung bình của hình thang . Hỏi : Em hãy nêu đònh nghóa về đường trung bình của hình thang ? GV : Cho HS đọc – cho HS làm bài 23 trang 80 - Đường. dạy : Tiết 6 : ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA HÌNH THANG I. Mục tiêu : - Làm cho HS nắm được đònh nghóa và các đònh lý 3,4 về đường trung bình của hình thang - Học

— Xem thêm —

Xem thêm: Đường trung bình của hình thang, Đường trung bình của hình thang, Đường trung bình của hình thang

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu duong-trung-binh-cua-hinh-thang

123doc_marketer

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.0902950763702 s. Memory usage = 17.69 MB