bai 25 : phuong trinh can bang nhiet

9 5,682 22
David Brewster

David Brewster

Tải lên: 11,543 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/9 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2013, 01:26

Vật Lý 8 Bài 25: PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT Biên Soạn : Nhóm lý trường Đặng Trần Côn Nhóm lý trường Đặng Trần Côn Giáo án Điện Tử Nhiệt truyền từ ca nước sang giọt nước ? Nhiệt truyền từ giọt nước sang ca nước? hay I/ Nguyên lý truyền nhiệt: 1. Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn . 2. Sự truyền nhiệt xảy ra cho tới khi nhiệt độ của 02 vật bằng nhau thì ngừng lại. 3. Nhiệt lượng do vật này tỏa ra bằng nhiệt lượng do vật khác thu vào . II/ Phương trình cân bằng nhiệt Q tỏa ra == Q thu vào Q thu vào được tính theo công thức nào ? Q = mc.Δt = mc(t 2 -t 1 ) Q tỏa ra được tính bằng công thức nào ? Q = mc.Δt = mc(t 1 -t 2 ) t 1 : nhiệt độ ban đầu. t 2 : nhiệt độ cuối. Ví dụ về dùng phương trình cân bằng nhiệt Thả một quả cầu nhôm khối lượng 0,15kg được đun nóng tới 100 o C vào một cốc nước ở 20 o C. Sau một thời gian , nhiệt độ của quả cầu và của nước đều bằng 25 o C . Tính khối lượng nước , coi như chỉ có quả cầu và nước truyền nhiệt cho nhau . Cho biết : m 1 =0,15kg c 1 =880J/kg.K t 1 =100 o C t = 25 o C c 2 =4200J/kg.K t 2 =20 o C t =25 o C m 2 =? Nhiệt lượng của quả cầu nhôm tỏa ra khi nhiệt độ hạ từ 100 o C xuống 25 o C là : Q 1 = m 1 .c 1 .(t 1 -t) =0,15.880.(100-25)=9900J Nhiệt lượng nước thu vào khi tăng nhiệt độ từ 20 o C lên 25 o C là : Q 2 = m 2 .c 2 (t-t 2 ) Nhiệt lượng quả cầu tỏa ra bằng nhiệt lượng nước thu vào : Q 2 = Q 1 m 2 .c 2 (t-t 2 )=9900J m 2 = . 9900 . 200.(25-20) m 2 =0,47 kg. Vận Dụng C1 a) Hãy dùng phương trình cân bằng nhiệt để tính nhiệt độ của hỗn hợp gồm 200g nước đang sôi đổ vào 300g nước ở nhiệt độ trong phòng . b) Tiến hành thí nghiệm để kiểm tra giá trị của nhiệt độ tính được . Giải thích tại sao nhiệt độ tính được không bằng nhiệt độ đo được? Vận Dụng C2 Người ta thả một miếng đồng khối lượng 0,5kg vào 500g nước . Miếng đồng nguội đi từ 80 o C xuống 20 o C. Hỏi nước nhận được một nhiệt lượng bằng bao nhiêu và nóng lên thêm bao nhiêu độ . Vận Dụng C3 Để xác định nhiệt dung riêng của một kim loại , người ta bỏ vào nhiệt lượng kế chứa 500g nước ở nhiệt độ 13 o C một miếng kim loại có khối lượng 400g được đun nóng tới nhiệt độ 100 o C .Nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt là 20 o C . Tính nhiệt dung riêng của kim loại . Bỏ qua nhiệt lượng làm nóng nhiệt lượng kế và không khí . Lấy nhiệt dung riêng của nước là 4190J/kg.K. . =20 o C t =25 o C m 2 =? Nhiệt lượng của quả cầu nhôm tỏa ra khi nhiệt độ hạ từ 100 o C xuống 25 o C là : Q 1 = m 1 .c 1 .(t 1 -t) =0,15.880.(100 -25) =9900J. lên 25 o C là : Q 2 = m 2 .c 2 (t-t 2 ) Nhiệt lượng quả cầu tỏa ra bằng nhiệt lượng nước thu vào : Q 2 = Q 1 m 2 .c 2 (t-t 2 )=9900J m 2 = . 9900 . 200. (25- 20)
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 25 : phuong trinh can bang nhiet, bai 25 : phuong trinh can bang nhiet, bai 25 : phuong trinh can bang nhiet

Bình luận về tài liệu bai-25-phuong-trinh-can-bang-nhiet

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP