Mẫu Đơn xin đi học

2 13,226 35
luulan

luulan Gửi tin nhắn

Tải lên: 392 tài liệu

  • Loading...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2012, 11:07

Đơn xin đi học <CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ ABC>CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-----------&----------ĐƠN XIN ĐI HỌCHọ và tên: .Tại đơn vị: Công việc được giao: Công tác tại ABC từ ngày: .Loại Hợp đồng Lao động đang ký với ABC, từ ngày: .Tôi xin đăng ký đi học theo Chương trình: (Điền tên chương trình) . Trong kế hoạch đầu năm  Đột xuất/ngoài kế hoạchChuyên ngành: .Cơ quan tổ chức: .Thời gian: (Điền số h đào tạo và số ngày đào tạo tương đương) ………… h…………….ngàyTừ (DD/MM/YYYY) đến (DD/MM/YYYY)Điều kiện tham gia (cả ngày, nửa buổi, theo giai đoạn, .): Điều kiện học phí (tổ chức đài thọ, mức đài thọ, các phí khác nếu có): .Trong thời gian học tập, tôi xin được áp dụng 1 trong các hình thức sau: Thanh lý hợp đồng lao động Chuyển sang chế độ cộng tác viên theo công việc hoặc theo thời gian Vẫn tiếp tục làm việc  Nghỉ không hưởng lươngĐề xuất về chế độMức lương đề nghị hưởng trong thời gian đi học(%)Mức lương duyệt trong thời gian đi học1(%)Mức tài trợ khác trong thời gian đi học2Tôi xin cam kết1. Mức độ hoàn thành công việc được giao: %2. Chịu sự điều động của công ty khi cần thiết:  Có thể  Không thể3. Cam kết khác: ., ngày tháng năm <Trưởng đơn vị Công ty ABC/TGĐ Công ty thành viên/Giám đốc Chi nhánh><Cán bộ phụ trách nhân sự Công ty/Chi nhánh>Người làm đơn1 Trưởng đơn vị ghi rõ mức lương duyệt cho cán bộ được hưởng trong thời gian đi học.2 Trưởng đơn vị ghi rõ mức tài trợ khác duyệt cho cán bộ được hưởng trong thời gian đi học.XXXXXXXX . đề nghị hưởng trong thời gian đi học( %)Mức lương duyệt trong thời gian đi học1 (%)Mức tài trợ khác trong thời gian đi học2 Tôi xin cam kết1. Mức độ hoàn thành. bộ được hưởng trong thời gian đi học. 2 Trưởng đơn vị ghi rõ mức tài trợ khác duyệt cho cán bộ được hưởng trong thời gian đi học. XXXXXXXX
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu Đơn xin đi học, Mẫu Đơn xin đi học, Mẫu Đơn xin đi học

Bình luận về tài liệu mau-don-xin-di-hoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP