KE Chuyen - Chim son ca va bong cuc trang

2 451 0
Đặng Thị Hoàng Yến

Đặng Thị Hoàng Yến

Tải lên: 11,504 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/2 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2013, 01:25

Kể chuyện Chim sơn ca và bông cúc trắng I. Mục tiêu: 1. Rèn kỹ năng nói: - Dựa vào gợi ý kể lại đợc từng đoạn và tòan bộ truyện Chim sơn ca và bông cúc trắng. 2. Rèn kỹ năng nghe: - Lắng nghe bạn kể chuyện, biết nhận xét, đánh giá đúng lời kể của bạn, kể tiếp lời kể của bạn . II. Chuẩn bị: - Bảng phụ. III. Các hoạt động dạy học: A/ Kiểm tra bài cũ - 2 HS nối tiếp nhau kể lại câu chuyện của tiết học trớc. - Lớp nghe, nhận xét - GV đánh giá cho điểm. B/ Bài mới 1. Giới thiệu bài: - GV nêu nội dung, yêu cầu của giờ học. 2. Hớng dẫn HS kể chuyện: - 1 HS đọc yêu cầu bài. - GV mở bảng phụ đã viết sẵn gợi ý - Ông Mạnh thắng Thần Gió Chim sơn ca và bông cúc trắng Bài 1: Dựa vào các gợi ý dới đây kể lại từng đoạn câu chuyện Chim sơn ca và bông cúa - 1 HS đọc gợi ý - 1 HS nhìn bảng phụ kể đoạn 1 - GV khuyến khích HS kể không phụ thuộc vào bài Tập đọc - HS kể truyện trong nhóm đôi - 4 HS đại diện 4 nhóm thi kể - Dới lớp nhận xét - GV nhận xét - đánh giá - HS đọc yêu cầu - Đại diện các nhóm thi kể lại toàn bộ câu chuyện - Lớp nhận xét - GV nhận xét 3. Củng cố, dặn dò: - HS nêu ý nghĩa câu chuyện - GV nhận xét giờ học - Dặn dò HS về nhà kể lại câu chuyện cho ngời thân nghe. trắng a. Đoạn 1 . Cuộc sống tự do của Sơn ca và Cúc trắng b. Đoạn 2 . Sơn ca bị cầm tù c. Đoạn 3. Trong tù d. Đoạn 4 . Sự ân hận muộn màng Bài 2: Kể lại toàn bộ câu chuyện: . nhóm đôi - 4 HS đại diện 4 nhóm thi kể - Dới lớp nhận xét - GV nhận xét - đánh giá - HS đọc yêu cầu - Đại diện các nhóm thi kể lại toàn bộ câu chuyện - Lớp. câu chuyện Chim sơn ca và bông cúa - 1 HS đọc gợi ý - 1 HS nhìn bảng phụ kể đoạn 1 - GV khuyến khích HS kể không phụ thuộc vào bài Tập đọc - HS kể truyện
- Xem thêm -

Xem thêm: KE Chuyen - Chim son ca va bong cuc trang, KE Chuyen - Chim son ca va bong cuc trang, KE Chuyen - Chim son ca va bong cuc trang

Bình luận về tài liệu ke-chuyen-chim-son-ca-va-bong-cuc-trang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP