Mẫu Phiếu đánh giá tập sự

luulan
luulan(392 tài liệu)
(11 người theo dõi)
Lượt xem 705
20
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2012, 10:01

Mô tả: Mẫu Phiếu đánh giá tập sự QUI ĐỊNH QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰMã tài liệu: NS – 05 – BM05Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08PHIẾU ĐÁNH GIÁ TẬP SỰHọ và tên NV: . Mã số NV: …… Nơi ở hiện nay: Số điện thoại DĐ: . Điện thoại NR: … .Trình độ chuyên môn: Đơn vị công tác: . Chức danh: Thời gian tập sự tại bộ phận…………………….: từ ngày / / 200 … đến / / 200 …I/ Nhân viên tự đánh giá1. Kết quả công việc………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. Ý kiến, đề xuất nguyện vọng và cam kết với Công ty:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Nhân viên ký tên: …………………………………II/ Phần đánh giá của quản lý1. Kết quả công việc:Stt Nội dung công việc Trọng số Kết quả Tổng điểm Diễn giảiTổng cộng: Mức đánh giá:2. Phầm chất cá nhân……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………QUI ĐỊNH QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰMã tài liệu: NS – 05 – BM05Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3. Tri thức, kỹ năng……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4. Thái độ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5. Khả năng phối hợp……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6. Tinh thần trách nhiệm, kỷ luật……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………IV/ Ý kiến của giám đốc chuyên môn………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………I……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………II/ Đánh giá của phòng nhân sự……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Người lập Giám đốc chuyên môn Giám đốc PTNL(Phụ trách) (Trình duyệt) . QUI ĐỊNH QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰMã tài liệu: NS – 05 – BM05Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08PHIẾU ĐÁNH GIÁ TẬP SỰHọ và tên NV: .......................................................................... ..................................Thời gian tập sự tại bộ phận…………………….: từ ngày ...... / ...... / 200 … đến ...... / ...... / 200 …I/ Nhân viên tự đánh giá1 . Kết quả công

— Xem thêm —

Xem thêm: Mẫu Phiếu đánh giá tập sự, Mẫu Phiếu đánh giá tập sự, Mẫu Phiếu đánh giá tập sự

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu mau-phieu-danh-gia-tap-su

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.47004294395447 s. Memory usage = 18.55 MB