Bản tự kiểm điểm cá nhân

luulan
luulan(392 tài liệu)
(11 người theo dõi)
Lượt xem 60133
220
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
1

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2012, 08:57

Mô tả: Bản tự kiểm điểm cá nhân QUI CHẾ KỶ LUẬT Mã tài liệu: NS – 12 – BM02Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂNTôi tên:………………………………… ……………………………………………………………Hiện đang làm việc tại Bộ phận:…………… ……………………………………………………….Nhiệm vụ được giao là:…………… …………………………………………………………………Nay tôi tự kiểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau:Trình bày sự việc xảy ra:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Xác định sự việc trên bản thân mình có lỗi hay không?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Nguyên nhân sai phạm (hoặc lý do tại sao không có lỗi):……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Hậu quả do sai phạm xảy ra:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bản thân tự nhận hình thức kỷ luật:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bản thân hứa để lần sau không vi phạm:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Ghi chú: Có ba hình thức kỷ luật chính- Khiển trách bằng văn bản;- Chuyển làm công tác khác có mức lương thấp hơn không quá sáu tháng;- Sa thải.Ngày tháng nămNgười viết kiểm điểm . QUI CHẾ KỶ LUẬT Mã tài liệu: NS – 12 – BM02Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂNTôi tên:………………………………… ……………………………………………………………Hiện. ……………………………………………………….Nhiệm vụ được giao là:…………… …………………………………………………………………Nay tôi tự kiểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau:Trình bày sự việc xảy ra:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Xác

— Xem thêm —

Xem thêm: Bản tự kiểm điểm cá nhân, Bản tự kiểm điểm cá nhân, Bản tự kiểm điểm cá nhân

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu ban-tu-kiem-diem-ca-nhan

Đăng ký

Generate time = 0.103327989578 s. Memory usage = 18.42 MB