Bản tự kiểm điểm cá nhân

luulan
luulan(392 tài liệu)
(11 người theo dõi)
Lượt xem 29762
175
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
1

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2012, 08:57

Mô tả: Bản tự kiểm điểm cá nhân QUI CHẾ KỶ LUẬT Mã tài liệu: NS – 12 – BM02Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂNTôi tên:………………………………… ……………………………………………………………Hiện đang làm việc tại Bộ phận:…………… ……………………………………………………….Nhiệm vụ được giao là:…………… …………………………………………………………………Nay tôi tự kiểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau:Trình bày sự việc xảy ra:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Xác định sự việc trên bản thân mình có lỗi hay không?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Nguyên nhân sai phạm (hoặc lý do tại sao không có lỗi):……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Hậu quả do sai phạm xảy ra:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bản thân tự nhận hình thức kỷ luật:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bản thân hứa để lần sau không vi phạm:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Ghi chú: Có ba hình thức kỷ luật chính- Khiển trách bằng văn bản;- Chuyển làm công tác khác có mức lương thấp hơn không quá sáu tháng;- Sa thải.Ngày tháng nămNgười viết kiểm điểm . QUI CHẾ KỶ LUẬT Mã tài liệu: NS – 12 – BM02Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂNTôi tên:………………………………… ……………………………………………………………Hiện. ……………………………………………………….Nhiệm vụ được giao là:…………… …………………………………………………………………Nay tôi tự kiểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau:Trình bày sự việc xảy ra:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Xác

— Xem thêm —

Xem thêm: Bản tự kiểm điểm cá nhân, Bản tự kiểm điểm cá nhân, Bản tự kiểm điểm cá nhân

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.25783801078796 s. Memory usage = 17.8 MB