Bản tự kiểm điểm cá nhân

1 63,490 228
luulan

luulan Gửi tin nhắn

Tải lên: 392 tài liệu

  • Loading...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2012, 08:57

Bản tự kiểm điểm cá nhân QUI CHẾ KỶ LUẬT Mã tài liệu: NS – 12 – BM02Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂNTôi tên:………………………………… ……………………………………………………………Hiện đang làm việc tại Bộ phận:…………… ……………………………………………………….Nhiệm vụ được giao là:…………… …………………………………………………………………Nay tôi tự kiểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau:Trình bày sự việc xảy ra:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Xác định sự việc trên bản thân mình có lỗi hay không?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Nguyên nhân sai phạm (hoặc lý do tại sao không có lỗi):……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Hậu quả do sai phạm xảy ra:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bản thân tự nhận hình thức kỷ luật:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bản thân hứa để lần sau không vi phạm:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Ghi chú: Có ba hình thức kỷ luật chính- Khiển trách bằng văn bản;- Chuyển làm công tác khác có mức lương thấp hơn không quá sáu tháng;- Sa thải.Ngày tháng nămNgười viết kiểm điểm . QUI CHẾ KỶ LUẬT Mã tài liệu: NS – 12 – BM02Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂNTôi tên:………………………………… ……………………………………………………………Hiện. ……………………………………………………….Nhiệm vụ được giao là:…………… …………………………………………………………………Nay tôi tự kiểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau:Trình bày sự việc xảy ra:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Xác
- Xem thêm -

Xem thêm: Bản tự kiểm điểm cá nhân, Bản tự kiểm điểm cá nhân, Bản tự kiểm điểm cá nhân

Bình luận về tài liệu ban-tu-kiem-diem-ca-nhan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP