giáo án văn 8 theo phát triển năng lực hs

14 997 1
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2016, 08:22

giáo án word văn 8 theo phát triển năng lực hs Ngày soạn: 10/8/2016 Ngày giảng: 16/8/2016 Tit 1,2: Vn bn Giỏo ỏn Ng Nm hc 2016 - 2017 Lp 8A TễI I HC - Thanh Tnh - I Mức độ cần đạt: Giúp học sinh: - Cảm nhận đợc tâm trạng hồi hộp, cảm giác bỡ ngỡ nhân vật buổi tựu trờng đời - Thấy đợc ngòi bút văn xuôi giàu chất thơ gợi d vị trữ tình man mác Thanh Tịnh II Trọng tâm kiến thức , kỹ năng: Kiến thức: - Cốt truyện, nhân vật, kiện đoạn trích "Tôi học" - Nghệ thuật miêu tả tâm lí trẻ nhỏ tuổi đến trờng văn qua ngòi bút Thanh Tịnh Kĩ năng: - Đọc - hiểu đoạn trích tự có yếu tố miêu tả biểu cảm - Trình bày suy nghĩ, tình cảm việc sống Thỏi - Hỡnh thnh thỏi yờu thớch gi hc - Hỡnh thnh tớnh cỏch a chiu Nng lc hỡnh thnh : - Giao tip, thm m, hp tỏc - Nghe c, cm th thm m, sỏng to bn ngh thut III Chuẩn bị: Giáo viên:- Đọc tập truyện ngắn tác giả Thanh Tịnh, chõn dung Thanh Tnh - Sgk, Sgv số tài liệu tham khảo 2- Hc sinh : Soạn đầy đủ, chuẩn bị theo hớng dẫn giáo viên IV- CC BC LấN LP n nh lp: (1) Kim tra bi c: Kim tra vic son bi ca HS ( 4) Bi mi: Gii thiu: (Da vo ni dung v ngh thut dn vo bi) Hot ng 1: To tõm th - Mc tiờu : to cho HS chỳ ý vo bi - Thi gian; phỳt -Phng phỏp: thuyt trỡnh HOT NG CA THY Gii thiu bi mi: Trong cuc i mi ngi, nhng k nim tui hc trũ thng c lu gi trớ nh c bit cng ỏng nh hn l k nim v ngy u tiờn i hc Truyn ngn Tụi i hc ó din t cm xỳc y ca nhõn vt tụi gieo vo lũng chỳng ta bao ni nim bõng khuõng, xao xuyn H CA TRề HS thc hin theo yờu cu ca giỏo viờn CHUN KTKN CN T GHI CH K nng lng nghe, cú thỏi tớch cc vo bi - Lng nghe - Ghi bi mi Hot ng : Tri giỏc - Thời gian : 15 phút - Phơng pháp : Đọc diễn cảm, thuyết trình, vấn đáp - Kĩ thuật : Động não Phm Kuc Hng THCS Trng Th Giỏo ỏn Ng Nm hc 2016 - 2017 HOT NG CA THY GV HDHS c tỡm hiu tỏc gi, tỏc phm - Gi h/s c chỳ thớch (*) sỏch giỏo khoa H: Em hóy t gii thiu vi nột v tỏc gi? - Gv gii thiu nh chõn dung ca nh H: Cú gỡ ỏng chỳ ý v nhng tỏc phm ca ụng? H: Vn bn Tụi i hc cú xut x nh th no? -> Ging gii: õy l bn xuụi tr tỡnh, ngụn ng m cht th, cú s kt hp nhiu phng thc biu t H: Xỏc nh th loi ca bn? -Gv hng dn h/s cỏch c bn: chm rói, tha thit, ging t thut, Gv c mu - Gi h/s c tip theo Nhn xột, un nn vic c ca h/s - Em hóy nờu nhng nột chung v truyn ngn Tụi i hc? - Truyn mang m mu sc ký v mang tớnh cht t truyn Truyn c kt cu theo dũng hi tng ca nhõn vt Tụi ú l tõm trng b ng m thiờng liờng, mi m m sõu sc ca nhõn vt Tụi ngy u tiờn i hc H.Truyn ngn cú bao nhiờu nhõn vt? Ai l nhõn võt chớnh? Vỡ em cho l nh vy? - Trong truyn cú nhiu n/v GV cho hs i tỡm hiu ngha cỏc t khú - hs tỡm hiu ?Theo em B cc gm cú my phn? on 1: T u n rn ró: Nhng bin chuyn ca t tri cui thu v hỡnh nh my em nh rt rố nỳp di nún m ln u tiờn ti trng gi cho cho Tụi nh li mỡnh cựng nhng k nim sỏng on 2: tip theo trờn ngn HOT NG HS CHUN KTKN CN T HS c tỡm I - C, CH THCH hiu tỏc gi, Tỏc gi: - Thanh Tnh (1911 tỏc phm 1988),quờ thnh ph -HS c chỳ Hu - Cỏc tỏc phm ca ụng thớch m cht tr tỡnh - HS gii thiu - HS quan sỏt Tỏc phm: a Xut x: - HS tr li In Quờ m xut bn nm 1941 - HS gii thiu xut x - HS lng nghe - HS xỏc nh -HS lng nghe b Th loi: Truyn ngn -HS c, nhn c B cc: xột cỏch c d Phng thc biu t: t s kt hp miờu t, biu cm HS xỏc nh cỏc nhõn vt HS xỏc nh b cc Phm Kuc Hng THCS Trng Th GHI CH Hỡnh thnh NL c hiu, hp tỏc, giao tip Bi v BTNV trang Giỏo ỏn Ng Nm hc 2016 - 2017 nỳi: Cm nhn ca Tụi trờn ng cựng m ti trng on 3: tip theo c ngh c ngy: - Cm nhn ca Tụi lỳc sõn trng on 4: phn cũn li: Cm nhn ca Tụi lp hc H: Qua bn hóy xỏc nh phng thc biu t m t/gi ó s dng? -Gi h/s c chỳ thớch, lu ý 2, 6, - HS da vo cỏc du hiu ca phng thc biu t xỏc nh - HS tỡm hiu t khú Hot ng 3: Phõn tớch, ct ngha -Thi gian : 50 phỳt - Phng phỏp : Vn ỏp, nờu , tho lun - K thut : ng nóo, nhúm HOT NG CA THY HOT NG HS GV:HDHS c- hiu bn: H: Qua bn, theo em, nhng -HS phỏt hin gỡ ó gi lờn lũng nhõn vt chi tit tụi k nim v bui tu trng u tiờn? H: Tõm trng nhõn vt tụi lỳc ny -HS phõn tớch nh th no? - GV cht -HS lng nghe (Ht tit 1) -Gv chia lp nhúm, cho h/s tho lun nhúm theo yờu cu trờn phiu hc thi gian N1: Chi tit no cho thy nhõn vt tụi rt hi hp, b ng cựng m n trng (on trờn ng lng) N2: Khi ng trc ngụi trng cm giỏc ca tụi nh th no? N3: Khi nghe gi tờn vo lp , cm giỏc ca tụi nh th no? N4: Vo lp hc thỡ tụi cú tõm trng gỡ? - T chc trỡnh by kt qu tho lun -Gv nhn xột, un nn ln lt tng ni dung ca mi nhúm i -HS chia nhúm, c th ký ca nhúm v trung tho lun theo yờu cu 5, - Cỏc nhúm trỡnh by, nhn xột, b sung - HS tip thu v ghi chộp CHUN KTKN CN T GHI CH II TèM HIU VN BN Khi ngun ni nh: Hỡnh - Thi gian: cui thu -Cnh thiờn nhiờn: thnh NL mõy bng bc, lỏ rng hp tỏc, cm th nhiu -Cnh sinh hot:my thm m em nh rt rố nỳp di giao tip Bi 2,3 nún m v BTNV -> Tõm trng: nao nc, mn mam, tng trang 5,6 bng, rn ró Tõm trng hi hp , cm giỏc ng ngng ca nhõn vt tụi: a Trờn ng lng: - Con ng, cnh vt quen, ln ny t nhiờn thy l - Cm thy trang trng b ỏo v quyn v mi b ng trc ngụi trng: - Cm thy ngụi trng xinh xn, oai nghiờm khỏc thng - Cm thy mỡnh nh Phm Kuc Hng THCS Trng Th Giỏo ỏn Ng Nm hc 2016 - 2017 n kin thc cn ghi bộ, lo s v c Nghe go tờn vo lp: H: Trc tõm trng nh th ca - O khúc nc n cỏc em nh mi i hc, ngi ln - HS phỏt hin, d Trong lp hc: cú nhng thỏi , c ch gỡ i vi phõn tớch - Cm thy va xa l chỳng? va gn gi vi mi ngi v ngi bn k H: Qua ú em hóy nờu nhn xột bờn ca mỡnh v tỡnh cm v trỏch -HS nhn xột - Va ng ngng va t nhim ca h? tin Thỏi ca ngi H: Vy bn thõn em nờn lm gỡ ln: xng ỏng vi tỡnh cm ca cha - HS nờu ý - Ph huynh: chun b m, thy cụ ? kin ca bn chu ỏo cho em thõn - ễng c: t tn, bao dung - Thy giỏo: vui tớnh, giu tỡnh thng => Mi ngi u quan tõm nuụi dy cỏc em trng thnh Hot ng 4: Tng kt khỏi quỏt - Thi gian : 5phỳt - Phng phỏp : Vn ỏp, nờu , tho lun - K thut : trỡnh by, nhúm HOT NG CA THY HOT NG HS GV HDHS tng kt bi hc: HS tng kt H: Vn bn k li ni dung gỡ? rỳt NT, ND H: Nờu tỏc dng ca vic kt hp bn phng thc biu t H: Trong bn tỏc gi ó s - HS khỏi quỏt dng nhng hỡnh nh so sỏnh no? Nú cú tỏc dng gỡ bn? - HS phõn tớch - HS phõn tớch CHUN KTKN CN T III GHI NH Ngh thut: - Kt hp gia k, miờu t, vi bc l tõm trng, cm xỳc - Kt hp miờu t vi so sỏnh to cht th cho bn Ni dung: Tõm trng b ng, cm xỳc hi hp ca nhõn vt tụi ln n trng u tiờn.* GHI CH Hỡnh thnh NL, hp tỏc, cm th thm m giao tip Bi 4,5,6 v BTNV trang 6,7,8 Ghi nh :sgk Hot ng 5: Luyn tp, cng c - Thi gian : 10 phỳt - Phng phỏp : Vn ỏp, nờu - K thut : ng nóo nhúm, tho lun HOT NG CA THY GVHDHS luyn tp: Hng dn h/s nờu cm ngh ca mỡnh v dũng cm xỳc ca nhõn vt tụi bn Tụi i HOT NG HS HS luyn theo yờu cu ca GV CHUN KTKN CN T IV LUYN TP GHI CH Hỡnh thnh NL Nờu cm ngh ca mỡnh sỏng to v dũng cm xỳc ca nhõn vt tụi vn bn Phm Kuc Hng THCS Trng Th Giỏo ỏn Ng Nm hc 2016 - 2017 - HS lng nghe hng dn bn Tụi i hc ngh thut , hp tỏc, cm th thm m giao tip Bi v BTNV trang hc Hng dn cng c v luyn - Tụi i hc c b cc theo dũng hi tng ca nhõn vt "tụi" v nhng k nim bui tu trng ú l cm giỏc nỏo nc, hi hp, ng ngng vi ng, b qun ỏo, quyn v mi, vi sõn trng, vi cỏc bn; cm giỏc va xa l va gn gi vi mi vt, va ng ngng va t tin v va nghiờm trang va xỳc ng bc vo gi hc u tiờn Theo dũng hi tng ca nhõn vt, nhng cm xỳc, tõm trng ca cu c din t rt sinh ng: s hi hp, bn khon lo lng, thm cú c ting khúc, ụi chỳt tic nui v, va nỏo nc va b ng, c bi bng ging iu nh nhng, trm lng, chỳ ý nhng on din t cỏc tõm trng khỏc nhau: thỡ hỏo hc, thỡ hi hp, lỳc lo õu ca cu cng nh ca cỏc bn nh Nhng cõu i thoi ca "ụng c" cn c chm rói, khoan thai, th hin s õn cn, nim n ca nhng ngi ln ún cỏc em vo trng Bc IV Hng dn v nh(2) Bi c: Vit on ngn ghi li n tng ca mỡnh v bui tu trng Bi mi - Son bi : Chun b bi: Cp khỏi quỏt ca ngha t ng Qua son bi cn hiu th no l cp khỏi quỏt ca ngha t ng PH LC B SUNG TC GI Thanh Tnh (1911-1988) tờn tht l Trn Vn Ninh (6 tui c i l Trn Thanh Tnh) Cỏc bỳt danh khỏc ca ụng: Thinh Khụng, Pathộ (trc 1945), Thanh Thanh, Trinh Thun (sau 1945) ễng l hi viờn sỏng lp Hi Nh Vit Nam (1957) Thanh Tnh sinh ngy 12 thỏng 12 nm 1911[1] ti lng Dng N, ngoi ụ Hu Thu nh, ụng theo hc ch Hỏn n nm 11 tui, thỡ theo hc ch Quc ng ti trng tiu hc (trng ụng Ba) v trung hc (trng Pellerin ca giỏo hi Thiờn Chỳa giỏo) Hu bng thnh chung, nm 1833, ụng i lm cỏc s t ri sau ú lm ngh dy hc Thi gian ny, ụng bt u vit vn, lm th v cng tỏc vi cỏc bỏo Phong húa, Ngy nay, H Ni bỏo, Tiu thuyt th Nm, Thanh Ngh, Tinh Hoa Sỏng tỏc u tay ca ụng l truyn "Cha lm trõu, lm nga" ng trờn Thn kinh (1934) Nm 1936, Thanh Tnh cho xut bn th Hn chin trng Nm 1941, ụng v hai bi th ca ụng (Mũn mi, T tri vi t lũng) c Hoi Thanh-Hoi gii thiu quyn Thi nhõn Vit Nam (1942) Sau Cỏch mng thỏng Tỏm (1945), Thanh Tnh lm Tng th ký Hi Vn húa cu quc Trung B Nm 1948, ụng gia nhp b i Sau ú, ụng tham gia ph trỏch on kch Chin Thng Nm 1945, ụng tham gia ph trỏch ri lm Ch nhim Vn ngh quõn i V sau, ụng thụi lm lónh o, chuyờn sỏng tỏc ễng ó l y viờn Ban chp hnh Hi Nh Vit Nam (khúa I, II), y viờn Liờn hip cỏc Hi Vn hc ngh thut Vit Nam Phm Kuc Hng THCS Trng Th Giỏo ỏn Ng Nm hc 2016 - 2017 Thanh Tnh mt ngy 17 thỏng nm 1988 ti H Ni Hin phn m ụng t ti nỳi Thiờn Thai phớa Tõy thnh ph Hu Tỏc phm ca Thanh Tnh ó xut bn: Trc 1945: -Hn chin trng (th, 1936) -Quờ m (truyn ngn, 1941) -Ch v em (truyn ngn, 1942) -Ngm ngi tỡm trm (truyn ngn, 1943) -Xuõn v Sinh (truyn ngn, 1944) Sau 1945: -Sc m hụi (th v ca dao, 1954) -Nhng git nc bin (tp truyn ngn, 1956) -i t gia sen (truyn th, 1973) -Th ca (th, 1980) -Thanh Tnh i v (1996) Nh th Thanh Tnh ó c tng thng: -Gii thng Hi Vn ngh Vit Nam (1951-1952) cho nhng bi c tu xut sc -Gii thng Nh nc v Vn hc Ngh thut 2007 Ngoi ra, ụng cũn l ngi chim gii nht (bi Li cui cựng) ng hng vi nh th Phm ỡnh Bỏch cuc thi th thỏng Hai bỏo H Ni bỏo t chc nm 1936 Khi i hc, Thanh Tnh ó ham thớch chng Hai nh Phỏp l Alphonse Daudet v Guy de Maupassant cú nh hng khụng nh n phong ca Thanh Tnh sau ny Tuy nhiờn, ụng khụng thnh cụng lnh vc vit truyn di (Xuõn v sinh, 1944), nhng c ngi c yờu mn qua th v truyn ngn Trc 1945, th ụng mang phong cỏch lóng mn m nột Trong nhng bi tiờu biu nh T tri vi t lũng, Vỡ n cõm ting, Muụn bn, Ri mt hụm u mt m, tinh t, hm sỳc nhng hi bun v in rừ du n bõng khuõng, th mng ca truyn thng húa, tinh thn x Hu Trong cỏc truyn ngn Quờ m (1941), Ch v em (1942), Ngm ngi tỡm trm (1943) u cú nhiu truyn p, sỏng v gi cm Sau 1945, khỏng chin, Thanh Tnh ó khai sinh hỡnh thc c tu Nú thng l mt bi ngn, cú tớnh cht t s, hoc l cp n nhng thi s v xó hi Ngụn ng ca tu thng gin d pha chỳt dớ dm Cỏch din t thng l núi, ngõm hay hỏt hũ ch l ph Th tr tỡnh ca Thanh Tinh t 1945 tr v sau, nhỡn chung khụng ni bt ễng vit thiu lng ng, thiu tinh t, tr mt s bi vit theo phong cỏch lóng mn m ụng ó thnh cụng trc õy Ngày soạn: 12/8/2016 Ngày giảng: 19/8/2016 Lp 8A Phm Kuc Hng THCS Trng Th Giỏo ỏn Ng Nm hc 2016 - 2017 Tit 3: CP KHI QUT CA NGHA T NG I Mức độ cần đạt: Giúp học sinh: - Hiểu đợc cấp độ khái quát nghĩa từ ngữ mối quan hệ cấp độ khái quát nghĩa từ ngữ - Tích hợp với kiến thức phần văn tập làm văn II.Trọng tâm kiến thức, kĩ năng: Kiến thức: Các cấp độ khái quát nghĩa từ ngữ Kĩ năng: Thực hành so sánh,phân tích cấp độ khái quát nghĩa từ ngữ 3.V thỏi : HS cú ý thc s dng t ng phự hp vi cp khỏi quỏt ca ngha t Nng lc - Nng lc nhn bit, nng lc giao tip Ting Vit, nng lc gii quyt - Nng lc to lp bn Iii Chuẩn bị: Giáo viên: Sgk, Sgv số tài liệu tham khảo Học sinh: Xem lại kiến thức từ đồng nghĩa từ trái nghĩa IV CC BC LấN LP Bc I n nh t chc(1) Bc II Kim tra bi c:(5) Bc III Bi mi: Hot ng 1: To tõm th - Mc tiờu : to cho HS chỳ ý vo bi - Thi gian; phỳt -Phng phỏp: thuyt trỡnh HOT NG CA THY ? Tìm từ ngữ trờng từ vựng: bút Chốt: Các từ trờng từ vừa mang nghĩa rộng với từ ngữ vừa mang nghiã hẹp với từ ngữ Điều tạo nên cấp độ khái quát nghĩa từ ngữ Vậy cấp độ khái quát nghĩa từ ngữ tìm hiểu học H CA TRề CHUN KTKN CN T HS tỡm Hỡnh thnh kin thc GHI CH Hoạt động 2,3,4 : Tìm hiểu học -Thi gian: 23p - Phng phỏp: Vn ỏp, gii thớch, minh ho,phõn tớch,nờu v gii quyt - K thut: ng nóo, nhúm, trỡnh by HOT NG CA THY H CA TRề GV HDHS tỡm hiu t ng ngha HS tỡm hiu rng v t ng ngha hp: t ng ngha rng v t H: lp cỏc em ó hc v t ng ngha ng ngha v t trỏi ngha, th nờu hp CHUN KTKN CN T GHI CH I T ng ngha rng, t ng ngha hp: Ngha ca mt t ng cú th rng hn (khỏi quỏt hn) hoc hp Phm Kuc Hng THCS Trng Th Giỏo ỏn Ng Nm hc 2016 - 2017 khỏi nim v vớ d minh ho v -HS nờu li chỳng? khỏi nim: ng ngha: cú ngha ging nhau/gn ging H: Ngha ca chỳng cú mqh gỡ? Vd: ln = (gi ý) heo trỏi ngha: -Ging gii: mqh ny ta khụng xột cú ngha trỏi na m ta s tỡm hiu mqh khỏc, ú ngc l mqh bao hm (t ny cú ngha (xột trờn mt bao hm ngha ca t kia) ú l c s chung) phm vi khỏt quỏt v ngha ca t: Vd: mp phm vi: rng - va - hp > Cp khỏi quỏt ca ngha t - HS phõn tớch ng mi quan h -Gv treo bng ph cú ni dung s bỡnh ng v SGK ngha (ng H: Ngha ca t ng ng vt ngha/trỏi rng/hp hn ngha ca cỏc t thỳ, ngha) chim, cỏ? ti sao? -HS lng H: Ngha ca t thỳ rng hn hay nghe hp hn ngha ca t Voi, hu ? - Din gii: - HS quan sỏt Qua vớ d trờn ta thy phm vi ngha s t ng vt bao hm ngha ca t thỳ, chim, cỏ; phm vi ngha ca t HS so thỳ bao hm ngha ca t voi, hu, sỏnh( ngha ta gi chỳng ng vt, thỳ l t ca t ng ng cú ngha rng vt rng hn) H: Vy theo em, t ng ngha rng l gỡ? - HS so sỏnh H: Theo em, ngha ca t thỳ, -HS lng chim, cỏ cú mqh nh th no i nghe vi ngha ca t ng vt? -HS nờu lờn -Din gii: Ta gi cỏc t thỳ, chim, cỏch hiu ca cỏ l t ng cú ngha hp so vi t bn thõn v ng vt H: T ng ngha hp l gỡ? - HS so => giỏo viờn cht ý sỏnh H: Trong s cũn t ng ngha - HS lng hp no? nghe H: Nờu nhn xột ca tng bc t - HS trỡnh by ng s v phm vi ngha? cỏch hiu ca rỳt lu ý cho h/s mỡnh HDHS tỡm hiu ghi nh: - HS phỏt - Yờu cu HS c ghi nh hn (ớt khỏi quỏt hn) ngha ca t ng khỏc T ng ngha rng: Mt t ng c coi l cú ngha rng phm vi ngha ca t ng ú bao hm phm vi ngha ca mt s t ng khỏc T ng ngha hp: Mt t ng c coi l cú ngha hp phm vi ngha ca t ú c bao hm phm vi ngha ca mt t ng khỏc Ghi nh: (SGK) Phm Kuc Hng THCS Trng Th Giỏo ỏn Ng Nm hc 2016 - 2017 hin Hot ng 3:Luyn -Thi gian: 15p -Phng phỏp: Vn ỏp, gii thớch - K thut: ng nóo, nhúm HOT NG CA THY HOT NG HS CHUN KTKN CN T GHI CH GV HDHS lm bi tp: HS lm bi III LUYN TP Bi 1: - Yờu cu HS c bi tp -Gi HS nờu yờu cu ca bi - HS c Bi 2: - Yờu cu HS lm cỏ nhõn - HS c - Gi HS c kt qu, nhn xột, b -HS nờu yờu Bi 3: sung cu - Yờu cu HS c bi tp2 - Xỏc nh yờu cu ca bi? - Yờu cu HS lm cỏ nhõn - HS lm cỏ nhõn - HS phỏt biu, nhn xột, b sung -Yờu cu HS c bi -Bi yờu cu lm gỡ? - HS c -T chc thi lm nhanh gia cỏc - HS xỏc nhúm.( nhúm) nh -T chc phỏt biu, nhn xột, b - HS thi lm sung nhanh - HS phỏt - Yờu cu HS c bi tpv BT NV biu, nhn xột, trang 10 b sung - Xỏc nh yờu cu ca bi? - HS c - Yờu cu HS lm cỏ nhõn - HS xỏc nh - HS lm cỏ nhõn HS lm v BTNV trang 10 Hng dn cng c v luyn Tỡm t ng cú ngha rng bao hm theo cỏc nhúm sau: a Trng, vng, xanh, , tớm, hng b Cỏ chộp, cỏ rụ, cỏ thu, cỏ nc, cỏ chim c Bỳt, mc, thc k, ty, com pa Gi ý: a Mu sc b Cỏ c Dng c hc Tỡm nhng t cú ngha hp hn cỏc t ng sau, ri biu hin bng s : a Ngh nghip b Truyn dõn gian c Thỳ Gi ý: Phm Kuc Hng THCS Trng Th Giỏo ỏn Ng Nm hc 2016 - 2017 a Bỏc s, giỏo viờn, phúng viờn, phỏt viờn, b Truyn c tớch, truyn thuyt, thn thoi, truyn ng ngụn c Voi, bỏo, h, linh cu Tỡm ng t cựng thuc mụt phm vi ngha, ú mt t ngha rng v hai t ngha hp, cõu sau: " M tụi va kộo tay tụi, xoa u tụi hi, thỡ tụi o khúc, ri c th khúc nc n M tụi cng st sựi theo" (Nguyờn Hng) Gi ý: - Khúc, nc n, st sựi l ng t thuc cựng phm vi ngha - Khúc cú ngha rng hn; nc n, st sựi cú ngha hp hn, biu cm hn Bc IV Hng dn v nh(2): 1- Bi c: Lm li bi cn li, Lm bi s - SGK, trang 11 Bi mi: - Chun b bi: Tớnh thng nht v ch ca bn - Hiu th no l tnh thng nht v ch ca bn Ngày soạn: 12/8/2016 Ngày giảng: 19/8/2016 Lp 8A Tit : TNH THNG NHT V CH CA VN BN I Mức độ cần đạt: Giúp học sinh: -Nắm đợc tính thống chủ đề văn phơng diện hình thức nội dung - Tích hợp với phần Văn qua văn Tôi học phần tiếng Việt II.Trọng tâm kiến thức,kĩ năng: Kiến thức: 10 Phm Kuc Hng THCS Trng Th Giỏo ỏn Ng Nm hc 2016 - 2017 - Chủ đề văn - Những thể chủ đề 1văn Kĩ năng: - Đọc -hiểu có khả bao quát toàn văn - Trình bày văn bản(nói, viết) thống chủ đề 3.V thỏi : HS cú ý thc ỳng to lp bn cú tớnh thng nht v ch Nng lc - Nng lc nhn bit, nng lc giao tip Ting Vit, nng lc gii quyt - Nng lc to lp bn III- CHUN B: Giỏo viờn: giỏo ỏn, SGK, SGV, STK Hc sinh: SGK, hc bi, lm bi IV CC BC LấN LP Bc I n nh t chc(1) Bc II Kim tra bi c:(5) Trng T vng l gỡ? Nờu vớ d Bc III Bi mi: Hot ng 1: To tõm th - Mc tiờu : to cho HS chỳ ý vo bi - Thi gian; phỳt -Phng phỏp: thuyt trỡnh HOT NG CA THY H CA TRề Khi núi cng nh vit rt cn n tớnh thng nht v ch ca bn Bi l cú nh vy trỡnh by mi c lnh hi y trn Bi hc hụm chỳng ta se tỡm hiu xem th no l tớnh thng nht v ch ca bn? lam th no mt bn cú tớnh thng nht v ch ? HS thc hin theo yờu cu ca giỏo viờn CHUN KTKN CN T GHI CH K nng lng nghe, cú thỏi tớch cc vo bi - Lng nghe - Ghi bi mi Hoạt động 2,3,4 : Tìm hiểu học -Thi gian: 23p - Phng phỏp: Vn ỏp, gii thớch, minh ho,phõn tớch,nờu v gii quyt - K thut: ng nóo, nhúm, trỡnh by HOT NG CA THY GV HDHS tỡm hiu v ch ca bn: -Yờu cu h/s xem li bn Tụi i hc ca Thanh Tnh, trang H: Tỏc gi nh li k nim sõu sc no thi th u? H: S hi tng y gi lờn cm giỏc gỡ lũng tỏc gi? => ú chớnh l ch ca bn Tụi i hc HOT NG HS CHUN KTKN CN T GHI CH HS tỡm hiu th ch ca I Ch ca bn: bn: - HS xem li bn - HS tr li( k nim bui i hc u tiờn i) Phm Kuc Hng THCS Trng Th 11 Giỏo ỏn Ng Nm hc 2016 - 2017 H: Nờu ch ca bn Tụi i hc? - HS tr li (cm giỏc bõng => Ch l i tng, khuõng, xao chớnh (ch yu) c tỏc gi t xuyn khụng bn th no quờn) H: Nờu ch ca bi th Ting g tra - Xuõn Qunh - Chuyn ý sang mc II H: Cn c no cho em bit bn Tụi i hc núi lờn k nim ca tỏc gi v bui tu trng u tiờn? -Chia HS lm nhúm, thi gian 5, thi ua tỡm t vi yờu cu sau: H: Tỡm nhng t ng chng t tõm trng hi hp, cm giỏc b ng ca nhõn vt tụi bui tu trng H: Khi no bn cú tớnh thng nht v ch ? - HS nờu ch ( k nim sõu Ch l i tng v sc v bui tu chớnh m trng u bn biu t tiờn) - HS lng nghe HS xỏc nh(tỡnh yờu quờ hng v gia ỡnh dt tõm hn ngi lớnh tr trờn ng hnh quõn thi H: Ch c th hin nh th ỏnh M) no bn? - HS phõn tớch c s: ta bi, cỏc t ng, cõu núi n vic i hc c lp li nhiu ln II Tớnh thng nht v ch ca bn: - Vn bn cú tớnh thng nht v ch ch biu t ch ó xỏc nh, khụng xa ri hay lc sang ch khỏc Hot ng 3: Luyn -Thi gian: 15p -Phng phỏp: Vn ỏp, gii thớch - K thut: ng nóo, nhúm HOT NG CA THY GV HDHS luyn tp: HOT NG HS -Gi HS c yờu cu B/tp -Gi HS c yờu cu B/tp 1,2,3 1,2,3 -GV chia lp nhúm, chia -GV chia lp nhim v: nhúm, chia Bt1: nhúm cõu a nhim v: nhúm cõu b, c Bt1: nhúm Bt2: nhúm cõu a Bt3: nhúm nhúm 12 CHUN KTKN CN T III LUYN TP Bi 1: Vn bn Rng c quờ tụi a Th t trỡnh by: - Miờu t dỏng c, s gn b gia rng c vi nhau, s gn bú ca c vi tui th ca tỏc gi, Phm Kuc Hng THCS Trng Th GHI CH Giỏo ỏn Ng Nm hc 2016 - 2017 thi gian: -Gv hng dn HS lm bi cn c trờn kt qu hot ng ca tng nhúm cõu b, c Bt2: nhúm Bt3: nhúm thi gian: -Gv hng dn HS lm bi cn c trờn kt qu hot ng ca tng nhúm cụng dng ca c, tỡnh cm ca ngi sụng Thao vi rng c.Trỡnh t trờn khú thay i vỡ cỏc phn c sp xp hp lý, th hin ý rnh mch liờn tc b Ch bn: V p v ý ngha ca rng c quờ tụi c Cỏc t ng c lp li nhiu ln: rng c, lỏ c, dỏng c, s gn bú ca c i vi nhõn vt tụi, cụng dng ca c Bi 2: B ý b & d vỡ xa ch , lm cho bn khụng m bo tớnh thng nht Bi 3: B ý c & g vỡ lc Hng dn cng c v luyn Bi 1: a) Hóy cho bit ch ca bn trờn l gỡ Gi ý: Rng c v s gn bú gia cuc sng ngi dõn sụng Thao i vi rng c b) Tỡm cỏc t ng, cỏc cõu tiờu biu th hin ch ca bn Gi ý: - Cỏc t ng: rng c, cõy c, thõn c, bỳp c, lỏ c, chi c, nún lỏ c,mnh c, ln c, trỏi c, - Cỏc cõu: Chng cú ni no p nh sụng Thao quờ tụi, rng c trp trựng., Cuc sng quờ tụi gn bú vi cõy c. c) trin khai ch , cỏc on vn bn ó trỡnh by i tng v theo mt th t no? Th t y cú ý ngha sao? Cú th thay i trt t sp xp ny khụng? Vỡ sao? Gi ý: - i tng v ca bn: + i tng: rng c quờ tụi; + Vn : s gn bú gia cuc sng ngi dõn sụng Thao vi rng c - Miờu t rng c trc sau ú mi núi n s gn bú gia cuc sng ngi dõn sụng Thao vi rng c l mt trt t hp lớ; vỡ: phi miờu t cho ngi c bit trc i tng (rng c) nh th no t ú nhn thy mi gn bú bn cht ca ngi t sụng Thao vi cõy c Bi 2: B ý b & d vỡ xa ch , lm cho bn khụng m bo tớnh thng nht Lm cho tỡnh yờu quờ hng t nc thờm phong phỳ v sõu sc l mt nhng c im chc nng tỏc ng ca chng; bờn cnh c im ny, chng Phm Kuc Hng THCS Trng Th 13 Giỏo ỏn Ng Nm hc 2016 - 2017 cũn mang nhiu c im khỏc na v ni dung cng nh hỡnh thc th hin S khụng m bo tớnh thng nht ch nu chỳng ta trin khai cỏc ý (b), (d), (e) to lp bn vi ch Vn chng lm cho tỡnh yờu quờ hng t nc ta thờm phong phỳ v sõu sc. Bi 3: B ý c & g vỡ lc Gi ý: - Trong cỏc ý trờn, cú ý no lc ch m bi nờu khụng? - Cỏc t ng cỏc ý c la chn trin khai ó chớnh xỏc, phự hp vi ch cha? - Hóy sp xp li trỡnh t cỏc ý cho ỳng vi din bin ca cỏc s vic bn Tụi i hc Lu ý: Cỏc ý khụng phự hp vi ch c nờu bi l (c), (g); Ch th ca cỏc cm xỳc l tụi - nhõn vt ca cõu chuyn c k bn Tụi i hc, ch khụng phi ca tụi - ngi phõn tớch; Cn iu chnh cỏch din t ý, chng hn: - Con ng quen thuc nhng tụi li cm thy l bui u tiờn n trng; - Tụi cm thy sõn trng nh rng hn, ngụi trng nh cao hn; - iu chnh ý (h): Tụi thy gn gi, mn yờu lp hc, thy giỏo v cỏc bn Bc IV Hng dn v nh(2): 1- Bi c: Lm li bi cũn li SGK v v BTNV trang 14-15 Bi mi: Son: Trong lũng m - c, tỡm hiu tỏc gi, tỏc phm, xut x, th loi, phng thc biu t, b cc, túm tt bn Qua son bi cm nhn c: - Tỡnh cnh ỏng thng, ni au tinh thn v tỡnh yờu mónh lit i vi m ca Hng - Bc u lm quen vi th hi kớ qua ti k chuyn v xõy dng nhõn vt ca nh Nguyờn Hng Bn thy th no? Giỏo ỏn ny cú phự hp vi bn khụng? ng nhp vo Facebook kt bn trao i giỏo ỏn bn nhộ! Mỡnh ch gi tun cỏc bn xem thụi, mỡnh s gi tip bn cn Facebook: Phm Kuc Hng 14 Phm Kuc Hng THCS Trng Th
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án văn 8 theo phát triển năng lực hs, giáo án văn 8 theo phát triển năng lực hs, giáo án văn 8 theo phát triển năng lực hs

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn