Giáo án lớp 4 Tuần 1 (2016 2017)

28 322 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2016, 22:32

Giáo án lớp 4 3 cột Tuần 1 (2016 2017). Chuẩn. TUẦN 1 Ngày soạn: 17 8 2016 Ngày giảng: T2, 2282016Tiết 1: chào cờTiết 2: tập đọcDế mèn bênh vực kẻ yếu ( t1)I MỤC TIÊU:1) Kiến thức: Đọc đúng: Cánh bướm non, chùn chùn, năm trước. Hiểu từ: Cỏ xước, đá cuội, nghèo túng, đứa độc ác. Nội dung: Ca ngợi tấm lòng hào hiệp thương yêu người khác xoá bỏ áp bức bất công.2) Kỹ năng: Rèn kỹ năng đọc lưu loát, diễn cảm, hiểu nội dung bài trả lời tốt các câu hỏi trong bài mạch lạc đủ ý.3) Giáo dục: Học tập lòng dũng cảm, nhân ái . áp dụng bài học vào cuộc sống.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Tranh minh hoạ, bảng phụIII HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: H Kim Anh Trng Tiu Hc Tõn Tro TUN Ngy son: 17 /8 /2016 Ngy ging: T2, 22/8/2016 Tit 1: cho c Tit 2: c D mốn bờnh vc k yu ( t1) I- MC TIấU: 1) Kin thc: - c ỳng: Cỏnh bm non, chựn chựn, nm trc - Hiu t: C xc, ỏ cui, nghốo tỳng, a c ỏc - Ni dung: Ca ngi tm lũng ho hip thng yờu ngi khỏc xoỏ b ỏp bc bt cụng 2) K nng: - Rốn k nng c lu loỏt, din cm, hiu ni dung bi tr li tt cỏc cõu hi bi mch lc ý 3) Giỏo dc: - Hc lũng dng cm, nhõn ỏi ỏp dng bi hc vo cuc sng DNG DY HC: - Tranh minh ho, bng ph III- HOT NG DY HC: ND - TG HGV H HS A Kim tra(3) -GV gii thiu ch im ca SGK-TV4 - Ch im u tiờn "Thng ngi nh th thng thõn "vi tranh minh ho ch im th hin nhng ngi yờu thng, giỳp gp hon nn khú khn B Bi mi Gii thiu(2) - Gii thiu, nờu mc tiờu Luyn c - Gi hc sinh c ton bi (10) - Giỏo viờn nhn xột v chia on (3on) - Gi hc sinh c ni tip bi ln - Ghi bng luyn c, gi hc sinh c - Gi hc sinh c ni tip bi ln kt hp vi gii ngha t v nhn xột - Gi hc sinh c ni tip bi ln - Giỏo viờn c mu ton bi 3) Tỡm hiu bi (10) - c thm on + D Mốn nhỡn thy Nh Trũ hon cnh nh th no? (D Mốn i qua mt vựng c u khúc bờn tng ỏ cui.) - c thm on 2(Tho lun nhúm TL cõu hi + Tỡm nhng chi tit cho thy ch Nh Trũ rt yu t? (Thõn hỡnh ch nh, gy yu, ngi b nhng phn nh mi lt Cỏnh ch chng nờn lõm vo cnh nghốo tỳng ) Giỏo ỏn Lp 4B - HS nghe, quan sỏt - Nghe - HS c - Theo dừi - HS c - HS c - HS c, gii ngha - HS c - Theo dừi - Hc sinh c - Tr li - Hc sinh c - Tho lun tr li NXBS Nm hc 2016 - 2017 H Kim Anh 4) c din cm (10) C) Cng c, dn dũ (2) Trng Tiu Hc Tõn Tro - Gv nhn xột ging liờn h v hon cnh D Mốn gp Nh Trũ ý 1: Hon cnh D Mốn gp Nh Trũ - Gi HS c on + Nh Trũ b bn nhn c hip, e da ntn? - GV nhn xột ging liờn h ý 2: Tỡnh cnh ỏng thng ca Nh Trũ b nhn c hip - Gi HS c on + Nhng li núi v c ch no núi lờn tm lũng ngha hip ca D Mốn? + Li núi v vic D Mốn l ngi ntn? + on cui bi ca ngi ai, ca ngi v iu gỡ? - Nhn xột v rỳt ý chớnh: ý 3: Ca ngi tm lũng ngha hip ca D Mốn - Treo bng ph- HD c din cm - c mu, HS lờn bng tỡm t cn nhn ging - Gi HS c Dc trờn bng - T chc cho HS thi c din cm trc lp - Giỏo viờn nhn xột v cho im - Nghe + Qua cõu chuyn tỏc gi mun núi vi chỳng ta iu gỡ? rỳt ý ngha cõu chuyn v liờn h - Nhn xột tit hc - Hc bi v chun b bi sau - Tr li - Theo dừi - tr li - nghe - HS c - Tr li - Nghe - Theo dừi - HS t/hin - HS c - HS t/hin - Theo dừi - Nghe - Nghe - Nghe Tit 3: Toỏn: ễn cỏc s n 100 000 I MC TIấU: 1-Kin thc: - Cng c cho hc sinh v cỏch c vit cỏc s n 100 000 - ễn vit tụng thnh s Bit phõn tớch cu to s - ễn v chu vi ca mt s hỡnh 2-K nng: - Rốn k nng Phõn tớch, nhn bit hng cu to s Lm tt cỏc bi 3- Giỏo dc: - T giỏc, cn thn gii toỏn II CHUN B: - Bng ph III CC HOT NG DY HC ND - TG A Kim tra (5) B Bi mi Giỏo ỏn Lp 4B HGV - KT s chun b ca HS - Giỏo viờn nhn xột H HS - HS t/hin - Nghe Nm hc 2016 - 2017 H Kim Anh G/thiu(2) ễn li cỏch c s, vit s v cỏc hng: (8) Trng Tiu Hc Tõn Tro - Gii thiu, nờu mc tiờu, ghi bng - Vit bng: 83251 YC HS c s ny v nờu rừ ch s cỏc hng + TCTV: c cỏc s n 100 000 - Gi vi HS nhc li - YC HS lm bi nh trờn vi cỏc s: 83001; 80201; 80001 - Gi mt s HS trỡnh by bi gii - YC HS nờu cỏc mi quan h gia hai n v lin k (1 chc = 10 n v; trm = 10 chc) - YC HS nờu cỏc s: trũn chc: trũn trm: trũn nghỡn: trũn chc nghỡn: - nghe - HS nờu - Gi hc sinh c bi toỏn, - YC HS tỡm quy lut vit dóy s (Hai s lin hn kộm 10000 n v) - YC HS lm bi vo v v bỏo cỏo - Gi vi HS nhc li quy lut vit v kt qu - Giỏo viờn cha bi - HS c - HS nờu - Gi hc sinh c yờu cu - a bng ph k sn v YC lp H nhúm ụi - Gi vi HS bỏo cỏo li kt qu tng dũng v núi cỏch lm - Nhn xột, cha bi - HS t/hin - T lm bi - Bỏo cỏo - Gi HS nờu YC bi - Gi HS lm BT trờn bng - Lp lm vo v a) 9171 = 9000 + 100 + 70 + 3082 = 3000 + 80 + 2; 7006 = 7000 + 6; b) 7000 + 300 + 50 + 1= 7351 6000 + 200 + 30 = 6230 - Nhn xột, cha bi - HS nờu - HS t/hin - T lm bi Bi 4: (5) - Gi HS nờu YC bi - HD cỏch tớnh chu vi cỏc hỡnh - Gi HS lờn bng lm, cha bi, lp lm nhỏp - Cha, nhn xột, ghi im - HS nờu - Nghe - HS t/hin - Theo dừi C Cng c, dn dũ (3) - Nhc li Ni dung bi - Nhn xột tit hc - Hc bi v chun b bi sau - nghe - nghe - Nghe Luyn Bi 1: (5) Bi 2: (5) (H nhúm) Bi 3: (5) - HS c - HS nờu - HS t/hin - HS t/by - HS nờu - HS nờu - T lm bi - HS nờu - Nghe - Nghe - Nghe -Tit 4: Lch s Giỏo ỏn Lp 4B Nm hc 2016 - 2017 H Kim Anh Trng Tiu Hc Tõn Tro Môn lịch sử địa lí I MC TIấU 1.Kiến thức : Biết môn lịch sử Địa lí lớp giúp HS hiểu biết thiên nhiên ngời Việt Nam, biết công lao ông cha ta thời kì dựng nớc giữ nớc từ thời Hùng Vơng đến buổi đầu thời Nguyễn -Biết môn lịch sử Địa lí góp phần giáo dục HS tình yêu thiên nhiên, ngời đất nớc Việt Nam 2.Kỹ : Rèn kỹ cho HS trả lời đầy đủ, xác câu hỏi 3.Giỏo dc: Giáo dục HS ham đọc sách để hiểu biết lịch sử Địa lí Việt Nam II. DNG DY HC -Hình minh hoạ SGK Bản đồ Việt Nam -Su tầm t liệu, tranh ảnh kinh thành huế III CC HOT NG DY HC ND & TG Hoạt động GV A Ktra cũ B Bài Giới thiệu -Trực tiếp Hoạt động - Giới thiệu vị trí đất nớc ta c dân Làm việc lớp vùng (13) -Yêu cầu HS trình bày lại xác định đồ hành Việt Nam vị trí tỉnh, thành phố mà em sống Hoạt động -Phát cho nhóm tranh, ảnh cảnh Làm việc nhóm sinh hoạt dân tộc (10) vùng, yêu cầu HS tìm hiểu mô tả tranh ảnh -Yêu cầu nhóm làm việc, sau trình bày trớc lớp Hoạt động Làm việc lớp (5) Hoạt động Làm việc lớp (5) C Củng cố, dặn dò.(2) Kết luận : Mỗi dân tộc sống đất Việt Nam có nét văn hoá riêng song có Tổ quốc, lịch sử Việt Nam +Để Tổ quốc ta tơi đẹp nh ngày hôm nay, ông cha ta trải qua hàng ngàn năm dựng nớc giữ nớc Em kể kiện chứng minh điều ? -Mời HS phát biểu ý kiến -Hớng dẫn HS cách học -Nhắc lại nội dung -Nhận xét tiết học -Dặn HS nhà học chuẩn bị sau Hoạt động HS -Nghe -Theo dõi -2, HS trình bày lại -Làm việc theo nhóm trình bày kết trớc lớp -Nghe -Trả lời -Phát biểu -Nghe -Nghe, ghi nhớ Tit 5: o c Trung thc hc (T1) I MC TIấU Kin thc: Nờu c mt s biu hin ca trung thc hc - Bit c : Trung thc hc giỳp em hc tin b, c mi ngi yờu mn - Hiu c trung thc hc l trỏch nhim ca HS K nng: Giỏo ỏn Lp 4B Nm hc 2016 - 2017 H Kim Anh Trng Tiu Hc Tõn Tro - Rốn k nng phõn tớch, trỡnh by, tho luõn, dng vo cuc sng Thỏi : - Cú thỏi v hnh vi trung thc hc II CHUN B - SGK, phiu bi III CC HOT NG DY HC ND TG A Kim tra (3) B Bi mi Gii thiu bi Hot ng1 S lớ tỡnh (13) H GV H HS - Khụng kim tra - Nghe - Nờu yờu cu - Theo dừi - Cho HS quan sỏt tranh (T3 SGK) - Quan sỏt - Gi HS c yờu cu - HS c + Theo em bn Long cú th cú cỏch gii quyt - Tr li nh th no? (a) Mn tranh nh ca bn a cụ giỏo xem b) Núi di ó su tm nhng quờn nh c) Nhn li v vi cụ s su tm.) + Nu em l Long em s chn cỏch gii quyt - Tr li no? Vỡ chn cỏch gii quyt ú? (Cỏch gii quyt c l phự hp th hin tớnh trung thc hc tp.) - Ging li ni dung - Nghe - Gi HS c phn ghi nh - 1,2 HS c 3.Hot ng - Gi HS c yờu cu ca bi - 1HS nờu Bi 1(H - Vic (c) l trung thc hc - Theo dừi nhúm) - Cỏc vic (a) ; (b) ; (d) l thiu trung thc (8) hc Bi (8) - Cho HS c yờu cu ca bi - 1HS nờu - Chia lp thnh: t - Theo dừi - Gv quy nh + Bụng hoa trng: Phõn võn + Bụng hoa : L tỏn thnh + Bụng hoa tớm: L khụng tỏn thnh - Gi c nhúm cựng a ý kin cho cỏc ý - a ý (a); (b); (c) kin - GV kt lun - Nghe + ý (b) ; (c) lad ỳng + ý (a) sai Hot ng ni - Yờu cu HS nờu nhng mu chuyn, tm -2, HS nờu tip (3) gng ó su tm v trung thc - Cho HS t liờn h (BT6) SGK - Liờn h C.Cng c, dn - Nhc li ni dung bi - Nghe, ghi dũ (2) - Nhn xột tit hc nh - Dn HS v nh hc bi v chun b bi sau -Giỏo ỏn Lp 4B Trc tip Nm hc 2016 - 2017 H Kim Anh Trng Tiu Hc Tõn Tro Ngy son 18/8/2016 Ngy ging th nga 23/8/2016 Tit 1: Toỏn: ễn cỏc s n 100 000 (Tip) I Mc tiờu: -KT: Giỳp HS cng c v: Tớnh nhm, tớnh cng, tr cỏc s cú n nm ch s; Nhõn (chia) s cú n nm ch s vi (cho) s cú mt ch s.So sỏnh cỏc s ,xp th t ( n s) cỏc s n 100000 c bng thng kờ v tớnh toỏn, rỳt mt s nhn xột t bng thng kờ s liu Lm cỏc bi bi (bi1, ct 1) bi 2(a),bi dũng 1,2, bi - KN: Vn dng cỏc kin thc ó hc vo gii cỏc dng toỏn trờn mt cỏch thnh tho, chớnh xỏc - T: HS yờu mụn hc, kiờn trỡ c lp suy ngh lm bi II dựng: - Bng ph, phiu hc III Cỏc hot ng dy hc ch yu: TG & ND I KTBC (5) II Bi mi 1.Gthiu bi.(2) 2.Ni dung a H1 Luyn tớnh nhm (6) Hot ng ca cụ - Cho HS chi trũ chi bn - Nhn xột : H ca trũ - Thc hin yc - Nhn xột - GV gthiu bi trc tip - Ghi u bi lờn bng - Nghe - Gi HS nờu YC BT - GV gi ý HD HS lm bi vo v, sau ú ni tip bỏo cỏo kt qu - GV nhn xột, ỏnh giỏ 7000 + 2000 = 9000 16000 : = 8000 9000 - 3000 = 6000 8000 x = 24000 8000 : = 4000 11000 x = 33000 3000 x = 6000 49000 : = 7000 - Gi HS c YC bi - GV YC HS nờu cỏch t tớnh v tớnh b.H2 - YC HS lm bi theo nhúm ,bỏo cỏo kq t tớnh ri a 4637 7035 b 5916 6471 tớnh + + (7) 8245 ; 2316 ; 2358 ; 518 _ 12882 4719 8274 5923 325 x Giỏo ỏn Lp 4B ; 25968 ; 19 16 8656 4162 ; x - HS nờu - HS lm bi vo v, sau ú ni tip bỏo cỏo kt qa - Nhn xột - HS c - HS nờu - Thc hin 18418 24 4604 Nm hc 2016 - 2017 H Kim Anh Trng Tiu Hc Tõn Tro 975 16648 018 (d 2) - GV nhn xột, ỏnh giỏ - Nhn xột - Bi toỏnYC chỳng ta lm gỡ? (So sỏnh, in du) - HS c - GV gi ý HD HS lm bi vo v, HS lờn bng - HS nờu c.H - Nhn xột, ỏnh giỏ, ghi im - Thc hin in du, > 327 > 742 28 676 = 28 676 yc So sỏnh s < 870 < 890 97 321 < 97 400 - Nhn xột (10) = 65 300 > 530 100 000 > 99 999 - Gi HS c y/c BT4 - HS c yc - YC HS lm bi vo v, HS lờn bng - Thc hin - GV nhn xột, ỏnh giỏ yờu cu a) Vit mi cỏc s sau theo th t t n ln - Nhn xột 56 731; 65 371; 67 531; 75 631 b) Vit cỏc s sau theo th t t ln n 92 678; 82 697; 79 862; 62 978 - Gi HS c YCBT - HS c yc - GV YC HS c bng s liu - c bng d H - GV gi ý HDHS lm bi vo v, sau ú BC k/q s liu Toỏn thng +Bỏc Lan mua my loi hng, ú l nhng loi hng - Thc hin kờ no?( loi:5 cỏi bỏt, 2kg ng, 2kg tht) theo yờu cu H nhúm +Bỏc mua ht bao nhiờu tin bỏt, ng, tht? (7) S tin bỏt l: x 500 = 12 500 (ng) S tin mua ng l: x 400 = 12 800 (ng) S tin mua tht l: x 35 000 = 70 000(ng) +Tng s tin bỏc mua ht bao nhiờu? - Nhn xột Tng s tin bỏc mua ht l: 12 500 + 12 800 + 70 000 = 95 300 (ng) + S tin cũn li l: 100 000 - 95 300 = 700() - GV cht li ni dung bi hc, liờn h thc t Nhn - Nghe xột gi hc - Thc hin - Giao bi v nh cho cỏc i tng hc sinh yờu cu III Cng c, dn dũ (3) -Tit 4: Luyn t v cõu: Cu to ca ting I Mc tiờu: - KT: Bit c cu to c bn ca ting gm b phn: õm u, vn, Bit nhn din cỏc b phn ca ting, bit ting no cng phi cú v Ni dung ghi nh +in c cỏc b phn cu to ca ting cõu tc ng bi mt vo bng mu Giỏo ỏn Lp 4B Nm hc 2016 - 2017 H Kim Anh Trng Tiu Hc Tõn Tro * Gii c cõu bi - KN: Rốn cho HS nhn bit cu to ca ting v cỏc b phn ca ting mt cỏch thnh tho - T: GD HS yờu thớch mụn hc Tớch cc t giỏc hc II dựng: - GV: +Bng ph v sn s cu to +Th cú ghi ch cỏi v - HS : SGK, bng III.Cỏc hot ng dy hc ch yu: Giỏo ỏn Lp 4B Nm hc 2016 - 2017 ND & TG Hot ng ca cụ H ca trũ I KTBC Qun trũ Tro thc H Kim Anh- Cho HS chi trũ chi Bn tờn Trng Tiu Hc Tõn (1) hin II.Bi mi Gthiu - GV gii thiu bi trc tip - Ghi u bi lờn - Nghe bi (2) bng 2.Ni dung a H1: - GV yc HS c thm v m xem cõu tc ng - c thm Tỡm hiu cú bao nhiờu ting: -m s ting v VD Bu i thng ly cựng tr li: Cõu tc (17) Tuy rng khỏc ging nhng chung mt gin ng cú 14 ting - Yc HS ỏnh thm v ghi li cỏch ỏnh - HS ỏnh v ting bu.( B- õu- bõu- huyn- bu) ghi li: GV ghi: - HS theo dừi - Quan sỏt Ting m u Vn Thanh - Tr li Bu B u Huyn +Ting bu cú my b phn? L nhng b phn no? (- Gm b phn:õm u, vn, thanh.) - YC HS phõn tớch cỏc ting cũn li.Chia mi - Phõn tớch cu to ca ting theo bn phõn tớch hai ting yờu cu - Gi HS lờn bng cha - Lờn bng cha Ting m u Vn Thanh bi i i ngang - Nhn xột Thng Th ng ngang Ly L õy sc Bớ B i sc Cựng C ung huyn Tuy T uy ngang Rng R ng huyn Khỏc Kh ac sc Ging Gi ụng sc Nhng Nh ng ngang Chung Ch ung ngang Mt M ụt nng Gin Gi an huyn - Nghe, tr li + Ting nhng b phn no to thnh? Cho - Nhn xột VD? (Do b phn õm u, vn, to thnh VD: Huyn) + Trong ting b phn no khụng th thiu?(B phn v du khụng th thiu m u cú th thiu.) - Nghe - GV cht ý nờu kt lun: Trong mi ting bt buc phi cú v du thanh.Thanh ngang khụng c ỏnh du khivit b H2: - HS c - YC HS c thm ghi nh SGK Ghi nh -Thc hin YC - YC HS lờn bng ch s v núi li phn ghi (5) nh -Nghe - GV cht ý nờu kt lun: Cỏc du ca ting u c ỏnh du phớa trờn hoc phớa Giỏo ỏn Lp 4B Nm hc 2016 - 2017 di õm chớnh ca c H3 - c thm Bi 1: Gi HS c yc ca bi Hnhúm: - 4nhúm lờn bng H Kim Anh Trng Tiu Hc Tõn Tro -Tit 5: Chớnh t: (nghe vit) D mốn bờnh vc k yu I Mc tiờu: - KT: + Nghe - vit ỳng chớnh t,khụng mc quỏ li bi + Lm ỳng cỏc bi phõn bit nhng ting cú õm u (l / n) hoc (an/ ang) d ln - KN: Rốn cho HS cú k nng vit ỳng c ch, vit u, vit p, vit ỳng cỏc danh t riờng - T: GD HS t giỏc, kiờn trỡ gi hc II dựng: + GV: SGK, bng ph + HS : Bng con, v vit, bỳt mc III Cỏc hot ng dy hc ch yu: ND & TG I KTBC (2) II Bimi Gthiu bi(2) 2.Ni dung a H1 Hng dn nghe vit chớnh t (23) Hot ng ca cụ - Gii thiu v ni dung v yờu cu mụn hc H ca trũ - Nghe - GV gthiu bi trc tip - ghi u bi lờn bng - Nghe a Trao i v ni dung on trớch - Goi HS c on t: Mt hụm khúc, bi" D Mốn bờnh vc k yu" + on trớch cho em bit iu gỡ?(Hon cnh ca D mốn gp Nh trũ, hỡnh dỏng yu t,ỏng thng ca Nh trũ) b Hng dn vit t khú - Yc HS nờu cỏc t khú, d ln vit chớnh t - Yc HS vit vo bng th t cỏc t va tỡm c.(C xc, xanh di, t tờ, chựn chựn) - Nhn xột, ỏnh giỏ c Vit chớnh t: GV c cho HS vit: c theo tc quy nh - c cho HS soỏt li - GV thu bi chm - Nhn xột bi vit ca HS b.H2 Bi 2: in vo ch trng: Hng dn a Gi HS c y/c BT lm bi - YC HS t lm bi, vo v,2 HS lờn bng chớnh t - Gi HS nhn xột cha bi (10) - Nhn xột cht li li gii ỳng A: Ln, n nang, bộo ln, chc nch, lụng my,lo xo,lm cho Bi 3: Gii cỏc cõu sau: Giỏo ỏn Lp 4B 10 - em c - HS tr li: - Nhn xột - HS nờu - Vit bng con, 2HS lờn bng vit - Nhn xột - HS vit bi - HS soỏt li - 10 em np bi - c y/c BT SGK - HS lờn bng lm - Nhn xột bi ca bn trờn bng - c y/c BT Nm hc 2016 - 2017 H Kim Anh Trng Tiu Hc Tõn Tro K ton b - YC HS k ton b cõu truyn nhúm cõu truyn - T chc cho HS thi k trc lp (9) - YC HS nhn xột v tỡm bn k hay nht lp - GV nhn xột, ghi im - GV cht li ni dung bi hc,hi: +Cõu truyn cho em bit iu gỡ?(S tớch H Ba B) +Ngoi s tớch H Ba B cũn ca ngi iu gỡ? ( nhng ngi giu lũng nhõn ỏi, giỳp III Cng ngi khỏc s gp iu tt lnh) c, dn dũ - GV cht ý y/c HS nờu ý ngha cõu truyn (3) - Liờn h thc t Nhn xột gi hc - Chun b bi sau: K truyn ó nghe, ó c - Nhn xột - Nghe - Tr li - Nhn xột - HS nờu - Nghe - Thc hin y/c -Tit 3: Toỏn: Luyn I MC TIấU: Kin thc: Cng c KT v: - Cỏch c s, vit s n lp triu - Th t cỏc s - Bc u nhn bit giỏ tr ca tng ch s theo v trớ ca nú mi s - Cho HS c YC bi - HS khỏ, gii lm c cỏc BT1 (ch nờu giỏ tr ch s mi s), BT2 (c,d), BT3 (b) K nng: Rốn kn c, vit cỏc s n lp triu, dng kt lm cỏc bi tp, ỳng, chớnh xỏc, trỡnh by bi sch p, khoa hc Giỏo dc : Yờu thớch mụn hc, cn thn, kiờn trỡ, sỏng to lm bi II CHUN B: III CC H DY- HC: ND - TG A.KTBC: (5p) B Bi mi 1.GTB: (2p) PTB (30p) H ca giỏo viờn - Cho HS chi trũ chi bn - GV nx, bx, kl H ca hc sinh - Lp thc hin - Nxột - GV gii thiu ghi u bi + Bi (T17) : * c s v nờu gt ca ch s - YC HS tho lun theo cp - YC HS ni tip tr li kt qu - Nxột, cha, KQ: c s GT ch s Ba mi lm triu sỏu trm hai 3000000 mi by nghỡn bn trm bn mi chớn - Theo dừi - HS c YC bt1 - Lm theo cp - HS ni tip tr li ming - Nx, cha bi Giỏo ỏn Lp 4B 14 Nm hc 2016 - 2017 H Kim Anh Trng Tiu Hc Tõn Tro Mt trm hai mi ba triu bn 3000000 trm nm mi sỏu nghỡn by trm tỏm mi chớn Tỏm mi hai triu mt trm by mi lm nghỡn hai trm sỏu mi ba Tỏm trm lm mi triu khụng 000 trm linh ba nghỡn hai trm - YC HS khỏ nờu gt ca ch s - N.x ghi im + Bi (T17) Vit s, bit s ú gm: - Gi HS c YC - YC HS lm vo v, HS lờn bng lm - GV nx, bx, kl, kq: a/ 763 342 b/ 706 342 - c/ 50 076 342 ; d/ 57 634 002 + Bi (T17): - Gi HS c yờu cu - YC HS lờn bng vit - GV nx, bx, kl, kq: a n Lo - b (Lo, Cam- pu- chia,Vit Nam, Liờn bang Nga, Hoa Kỡ, n .) + Bi (T17) - Gi HS c - GV hd mu ý nh sgk - YC HS lm vo v HS lờn bng lm - GV nx, bx, kl, kq: nghỡn triu (1 nghỡn triu gi l t.) (nm t) (ba trm mi lm t) 000 000 000 ( Ba nghỡn triu) - Thc hin - HS nờu YC - HS lm vo v, HS lờn bng Nxột - HS c YC - HS thc hin theo YC N.x -ss - HS đọc - Lớp làm vở, HS lên bảng làm - Nxét - Thực C Cng c dn dũ: (3p) - Cho HS chia s nd bai - NX BTVN: bi (T18) -Tit 4: a lý Lm quen vi bn I/ MC TIấU: Kin thc: - Bit bn l hỡnh v thu nh mt khu vc hay ton b b mt Trỏi t theo mt t l nht nh - Bit mt s yu t ca bn : tờn bn , phng hng, kớ hiu bn Bit t l bn K nng: - Rốn k nng c, nm cỏc kớ hiu trờn bn chớnh xỏc Giỏo ỏn Lp 4B 15 Nm hc 2016 - 2017 H Kim Anh Trng Tiu Hc Tõn Tro 3.Thỏi : -Thớch tỡm hiu kin thc khoa hc II/ DNG: - Mt s bn III/ CC H DY V HC ND- TG A/ KTBC (3) H DY H HC - mụn a lý v lch s lp giỳp cỏc em hiu 1-2 HS nờu bit iu gỡ ? - nhn xột, cho im - Nghe B/ BI MI 1.G/thiu:(1) - Gii thiu, ghi u bi Bn - Cho HS c mc SGK tho lun cp (12) + Bn l gỡ ? + Y/c HS quan sỏt cỏc hỡnh 1, ri ch v trớ h Hon Kim v n Ngc Sn trờn tng hỡnh - NXKL: Bn l hỡnh v thu nh khu vc hay ton b b mt trỏi t theo t l nht nh 3, Mt s yu t ca bn - GV gii thiu : Tờn bn , phng hng, t l (16) bn , kớ hiu bn + T l bn cho bit gỡ ? + Y/c HS c tờn s bn gv ó chun b - Nhn xột, sa cha - Tờn bn cho ta bit gỡ ? - Nờu quy c phng hng trờn bn .? - Phng hng bn : Gii thiu phng hng ca s bn - Cho HS tỡm, ch cỏc phng hng trờn bn a lý t nhiờn Vit Nam - Gii thiu cỏc ký hiu bn - Ký hiu bn c dựng lm gỡ ? - Y/c HS k tờn vi i tng a lý c th hin trờn bn hỡnh - SGK - Nhận xét sửa chữa C2- dn dũ - Cho HS nờu ghi nh (SGK) (3) - Nhn xột tit hc - Dn hc sinh hc nh + CB bi sau - Theo dõi - HS tr li - Q/s, t/hin - Nghe - Nghe - HS tr li - HS c - Nghe - HS tr li - HS nờu - Nghe - HS t/hin - Quan sỏt - Tr li - K tờn - Theo dừi -2-3 HS nờu - Nghe, nh Ngy son 18/8/2016 Ngy ging th nga 25/8/2016 Tit Toỏn: Biu thc cú cha mt ch I Mc tiờu: Giỏo ỏn Lp 4B 16 Nm hc 2016 - 2017 H Kim Anh Trng Tiu Hc Tõn Tro - KN: Giỳp HS bc u nhn bit biu thc cú cha mt ch Bớờt cỏch tớnh giỏ tr ca biu thc thay ch bng s c th Lm bi 1, bi 2(a) bi3 (a,b) - KT: Vn dng nhng kin thc ó hc vo gii cỏc dng toỏn trờn thnh tho, chớnh xỏc - T: GD HS tớch cc t giỏc gi hc II dựng: +Bng ph, phiu hc III.Cỏc hot ng dy hc ch yu: ND & TG Hot ng ca cụ I Kim - GV gi HS lờn bng lm bi, lp lm vo nhỏp + tra bi c Tớnh giỏ tr ca biu thc: (5) (75894 - 54689) x = 63615 13545 + 24318 : = 12621 - GV nhn xột, II.Bi mi Gthiu - GVgthiu bi trc tip - ghi u bi lờn bng bi(2) 2.Ni dung - GV nờu VD: Lan cú quyn v, m cho Lan thờm a.H1 quyn v.Lan cú tt c quyn v? Gii thiu +Mun bit Lan cú tt c bao nhiờu quyn v ta lm biu thc ntn?(Thc hin phộp tớnh cng s v cú ban u vi s cú cha v m cho thờm) ch (5) +Nu m cho thờm quyn v na thỡ bn Lan cú tt c bao nhiờu quyn v?( cú tt c + quyn v) - GV lm tng t vi cỏc trng hp thờm 2,3,4 - GV nờu: Lan cú quyn v, m cho Lan thờm a quyn v Lan cú tt c bao nhiờu quyn v?( Lan cú tt c + a quyn v) b H2 - GV a cõu hi, y/c HS tho lun v bỏo cỏo kq Giỏ tr biu + Nu a =1 thỡ + a =? (3 + a = + = 4) thc cú - Gv nờu: Khi ú ta núi l giỏ tr ca biu thc a+3 cha - GV HD Hs tng t vi a = 2; a = 3; a = ch + Khi bit mt giỏ tr c th ca a ta lm ntn?( ta thay (7) giỏ tr ca a vo biu thc ri thc hin tớnh) + Mi ln thay giỏ tr ca a ta c gỡ?( c giỏ tr ca biu thc + a) - Gv chụt ý, y/c HS nờu kt lun Luyn Bi 1: Tớnh giỏ tr ca biu thc(theo mu) tp, thc - GV vit VD lờn bng, gi ý, HD HS lm bi hnh Nu b = thỡ - b = - = (18) - YC HS lm bi vo v, HS lờn bng b 115 - c vi c =7.Nu c =7 thỡ 115 - 7=115 - 7= 108 c a + 80 vi a=15.Nu a =15 thỡ 15 +80 =15 +80 = 95 - GV nhn xột, ghi im * Bi 2: Vit vo ụ trng (theo mu) Giỏo ỏn Lp 4B 17 H ca trũ - Thc hin theo y/c - Nhn xột - Nghe - HS nờu li y/c BT - Nghe, tho lun, bỏo cỏo kq - Nhn xột - Nghe, tho lun, bỏo cỏo kq - Nhn xột - Nghe, tr li - Nhn xột - Nờu,n xột - c y/c BT - Quan sỏt - Thc hin theo y/c - Nhn xột - HS c y/c Nm hc 2016 - 2017 H Kim Anh Trng Tiu Hc Tõn Tro - GV gi HS c y/c BT + Bi y/c chỳng ta lm gỡ? ( Vit vo ụ trng) - GV k VD a lờn bng, gi ý, HD HS lm bi a X 30 100 125+100=225 125 + x 125+8=133 125+30=155 BT - H nhúm - i din nhúm bỏo cỏo kq - Nhn xột - Chia nhúm, phỏt phiu cho cỏc nhúm, y/c HS H b Y 200 960 1350 y-20 200-20 =180 960-20 =940 1350-20 =1330 III Cng c, dn dũ (3) - GV nhn xột, ỏnh giỏ * Bi - GV gi HS c y/c BT + Chỳng ta phi tớnh giỏ tr ca biu thc 250 + m vi nhng giỏ tr no ca m?(m=10; m=0; m=80; m=30) + Mun tớnh giỏ tr biu thc m = 10 ta lm ntn?(Vi m=10 thỡ biu thc 250 + m = 250 +10 = 260) - GV gi ý, HD HS lm bi vo v, HS lờn bng - GV nhn xột, ghi im a 250 + m vi m =10; m =0; m =80; m =30 thỡ 250 + 10 =260 250 + 80 = 330 250 + = 250 250 + 30 = 280 b.873 - n vi n =10; n =0; n = 70; n = 300 Thỡ 873 - 10 = 873 873 - 70 = 803 873 - = 873 873 - 300 = 573 - GV cht li ni dung bi hc, liờn h thc t Nhn xột gi hc - Giao bi v nh cho cỏc i tng hc sinh - HS c y/c BT - HS nờu - Thc hin theo yờu cu - Nhn xột - Nghe - Thc hin theo y/c -Tit 4: lm vn: Th no l k chuyn ? I/ MC TIấU: Kin thc: - Hiu nhng c im c bn ca k chuyn (ND ghi nh) - Bc u bit k li mt cõu chuyn ngn cú u cú cui, liờn quan n 1, nhõn vt v núi lờn c mt iu cú ý ngha (mc III) K nng: - Rốn k xõy dng mt bi k chuyn, rốn k nng k chuyn lu loỏt, rừ rng, din cm Thỏi : - Cú ý thc s dng cỏc t ng vit II/ DNG: Giỏo ỏn Lp 4B 18 Nm hc 2016 - 2017 H Kim Anh Trng Tiu Hc Tõn Tro - Bng ph III/ CC H DY V HC ND- TG A Kim tra(3) H DY H HC - Kim tra s chun b ca HS - Nhn xột - trng by - nghe B Bi mi Gii thiu(2) - Gii thiu, nờu mc tiờu, ghi bng Nhn xột (12) - Cho HS c y/c ca bi - Hng dn gi ý: Bi cú nhõn vt khụng, cú k cỏc s vic xy i vi cỏc nhõn vt khụng ? - Mi HS tr li, nhn xột, cht li: Ghi nh (3) - Theo em th no l k chuyn ? + Mi HS nờu ý kin, NX a ghi nh - Cho - HS c ghi nh SGK Luyn (18) - Cho HS nờu y/c ca bi - GVHD: + Trc k cn xỏc nh nhõn vt ca cõu chuyn l em v ngi ph n cú nh + Truyn cn núi rừ c s giỳp nh nhng rt thit thc ca em i vi ngi ph n + Em cn k chuyn ngụi th nht (xng em hoc tụi) vỡ mi em va trc tip tham gia vo cõu chuyn, va k li chuyn - Y/c HS lm bi cỏ nhõn vo v - Mi HS c bi trc lp - Lp - GV nhn xột, khen ngi - Nghe - HS c - Tr li - HS trỡnh by - Nghe - Tr li - HS trỡnh by - HS c - HS nờu - Nghe - HS lm bi - HS trỡnh by - Nghe - Cho HS c y/c ca bi - HS c - Cho HS ni tip phỏt biu - HS nờu - NX, KL, a bng ph vit sn on - Nghe + Nhng nhõn vt cú cõu chuyn ca em: em, ngi ph n cú nh + ý ngha cõu chuyn: Quan tõm giỳp l mt np sng p C) Cng c, dn dũ (2) - H thng li ni dung bi - Nhn xột gi hc v nh hc, CB bi sau - nghe - Nghe -Tiết 5: Khoa học I.MC TIấU Con ngời cần để sống 1.Kiến thức : Nêu đợc ngời cần thức ăn, nớc uống, không khí, ánh sáng, nhiệt độ để sống Giỏo ỏn Lp 4B 19 Nm hc 2016 - 2017 H Kim Anh Trng Tiu Hc Tõn Tro 2.Kỹ : Rèn kỹ kể đợc điều kiện tinh thần cần cho sức sống ngời cách thành thạo xác 3.Thái độ: Giáo dục HS có ý thức giữ gìn diều kiện vật chất tinh thần II.CHUN B -Phiếu học tập -Hình trang 4, SGK III.CC HOT NG DY HC ND & TG A.Ktra cũ B.Bài 1.Giới thiệu 2.Hoạt động Động não (12) Hoạt động GV Hoạt động HS Trực tiếp Mục tiêu : HS liệt kê tất em cần có cho sống Cách tiến hành Bớc : -Đặt vấn đề nêu yêu cầu : Kể thứ em cần dùng ngày để trì sống -Lần lợt định HS, HS nói ý ngắn gọn Gv ghi tất ý kiến lên bảng Bớc : Tóm tắt lại tất ý kiến HS đợc ghi bảng rút nhận xét chung dựa ý kiến em nêu Kết luận : Những điều kiện cần để ngời sống phát triển : +Điều kiện vật chất nh : thức ăn, nớc uống, quần áo, nhà ở, đồ dùng đình, phơng tiện lại, +Điều kiện tinh thần, văn hoá, xã hợi nh : tình cảm gia đình, bạn bè, làng xóm, phơng tiện học tập, vui chơi, giải trí, 3.Hoạt động Mục tiêu : HS phân biệt đợc yếu tố Làm việc với mà ngời nh sinh vật khác cần để phiếu học tập trì sống với yếu tố SGK (10) mà có ngời cần Cách tiến hành : Bớc : Làm việc với phiếu học tập theo nhóm -Phát phiếu học tập hớng dẫn HS làm việc theo nhóm Bớc : Chữa tập lớp -Yêu cầu đại diện nhóm trình bày kết làm việc trớc lớp -Nhận xét, đa đáp án Bớc : Thảo luận lớp Dựa vào kết làm việc với phiếu học tập, GV yêu cầu HS mở SGK thảo luận lần lợt hai câu hỏi : +Nh sinh vật khác, ngời cần để trì sống ? +Hơn hẳn sinh vật khác, sống ngời cần ? Kết luận : Con ngời, động vật thực vật cần thức ăn, nớc, không khí, ánh sáng, nhiệt độ thích hợp để trì sống Giỏo ỏn Lp 4B 20 -Nghe -Theo dõi -Theo dõi -Nói theo gợi ý GV -Nghe -Nghe -Theo dõi -Làm việc theo nhóm -Đại diện nhóm trình bày -Thảo luận câu hỏi SGK -Trả lời -Trả lời -Nghe, ghi nhớ Nm hc 2016 - 2017 H Kim Anh Hoạt động Trò chơi hành trình đến hành tinh khác (10) C.Củng cố, dặn dò.(3) Trng Tiu Hc Tõn Tro -Hơn hẳn sinh vật khác, sống ngời cần nhà ở, quần áo, phơng tiện giao thôngvà tiện nghi khác Ngoài yêu cầu vật chất , ngời cần điều kiện tinh thần, văn hoá, xã hội Mục tiêu : Củng cố kiến thức học điều kiện cần để trì sống ngời Cách tiến hành: Bớc 1: Tổ chức - Chia lớp thành nhóm nhỏ, phát cho nhóm đồ chơi gồm 20 phiếu GV cho HS tự vẽ hay cắt hình hoạ báo để chơi Bớc : Hớng dẫn cách chơi chơi -Đầu tiên, GV yêu cầu nhóm bàn bạc với nhau, chọn 10 thứ (đợc vẽ 20 phiếu) mà em thấy cần phải mang theo đến hành tinh khác -Tiếp theo nhóm chọn thứ cần thiết để mang theo Bớc : Thảo luận - Cho nhóm só sánh kết lựa chọn nhóm với nhóm khác giải thích lại lựa chọn nh ? -Nhắc lại nội dung -Nhận xét tiết học -Dặn HS nhà học chuẩn bị sau -Theo dõi -Làm việc theo nhóm nhỏ -Nghe, thực hành chơi -So sánh -Nghe, ghi nhớ - Ngy son: 22/ 8/ 2016 Ngy ging: T6,26/8/2016 Tit 1: Toỏn Luyn I/ MC TIấU: Kin thc: - Bit cỏch tớnh giỏ tr ca biu thc cha mt ch thay ch bng s - Lm quen vi cụng thc tớnh chu vi hỡnh vuụng cú di cnh l a K nng : - Rốn k nng tớnh giỏ tr ca biu thc thay ch bng s K nng dng cụng thc v tớnh chu vi hỡnh vuụng cú di cnh l a 3.Thỏi : - Hc sinh cú tớnh cn thn, t m, chớnh xỏc hc toỏn II/ DNG: - Bng ph, phiu hoc III/ CC H DY V HC ND V TG A KTBC (5) - KT v ca HS - Giỏo viờn nhn xột B Bi mi Giỏo ỏn Lp 4B HGV H HS - HS t/hin - Nghe 21 Nm hc 2016 - 2017 H Kim Anh Trng Tiu Hc Tõn Tro G/thiu(2) - Gii thiu, nờu mc tiờu, ghi bng Luyn Bi 1: (8) - Cho HS nờu yờu cu, cho HS lm v - Mi HS lờn bng lm bng ph, cha bi - Nhn xột, cht li Bi 2: (7) (b, d) - Cho1 HS nờu u bi - Hd hc sinh lm bi - Y/c HS lm bi, hc sinh lờn bng cha - Lp - GV- nhn xột,cht li +KQ: a 56; b 123; c 137; d 74; Bi 3: (7) - Cho HS nờu y/c ca bi - Hng dn HS lm bi - Y/c HS lm bi vo phiu cỏ nhõn - em lm trờn bng ph - Lp - GV- nhn xột, cht li +KQ: 28; 167; 32; Bi 4: (6) - Cho1 HS nờu u bi (2 ý sau) - Hd hc sinh lm bi - Y/c HS lm bi, hc sinh lờn bng cha - Lp - GV- nhn xột,cht li +KQ: 12 cm; 20 cm; 32 cm; C Cng c, dn dũ (3) - Nhc li Ni dung bi - Nhn xột tit hc V chun b bi sau - nghe - HS nờu - HS t/hin - Nghe - HS nờu - HS t/hin - HS t/by - HS theo dừi - Nờu, Nghe - T lm bi - HS t/hin - Theo dừi - HS t/hin - nghe - HS t/hin - Theo dừi - nghe - Nghe Tit 2: Tp lm Nhõn vt truyn I- MC TIấU 1) Kin thc: Bc u hiu th no l nhõn vt (Nd cn ghi nh) - Nhn bit c cỏc tớnh cỏch ca tng ngi chỏu (qua li nhõn vt ca b) cõu chuyn Ba anh em - Bc u bit k tip cõu chuyn theo tỡnh cho trc, ỳng tớnh cỏch nhõn vt 2) K nng: - Rốn cho HS k nng c, phõn tớch, phõn bit cỏc nhõn vt l ngi, l vt rốn kh nng hỡnh thnh ni dung ct chuyn v nờu c ý kin ca mỡnh trc mi ngi 3) Thỏi : - GD cho HS luụn lm theo nhng hnh vi ỳng II- DNG DY HC: - Bng ph k bng phõn loi theo y/c ca bi III- HOT NG DY HC: Giỏo ỏn Lp 4B 22 Nm hc 2016 - 2017 H Kim Anh Trng Tiu Hc Tõn Tro ND&TG A:KTBC: (3) B: Bi mi: GTB:(2) Nhn xột: Bi 1(T13): (5) HGV ? Gi trc hc bi gỡ ? Th no l KC? ? Bi KC khỏc cỏc bi khụng phi l KC nhng im no ? - TL - GTB ghi bng - Nghe ? Nờu yờu cu? ? K tờn nhng chuyn mi hc tun ? (D Mốn bờnh vc k yu S tớch h Ba B) - Cho HS lm bi v nờu kt qu - Nhn xột v cha bi - 1HS nờu Tờn truyn D Mốn bờnh vc k yu S tớch h Ba B Bi 2(T13): (6) Ghi nh: (3) Luyn tp: Bi 1(Tr 13): (7) Giỏo ỏn Lp 4B H HS Nhõn vt l ngi - HS lm bi vo v Nhõn vt l vt - D Mốn - Nh Trũ - Bn Nhn - Hai m - B c n xin - Nhng ngi d l hi ? Nờu yờu cu ? - Chia nhúm cho HS TL TL cõu hi - Y/C i din bỏo cỏo KQ - Nhn xột v thng nht KQ: +) Nhõn vt D Mốn khng khỏi, cú lũng thng ngi, ghột ỏp bc bt cụng, sn sng lm vic ngha bo v, bờnh vc k yu - Cn c nờu NX trờn: Li núi v hnh ng ca D Mốn che ch, giỳp Nh TRũ +) M b nụng dõn giu lũng nhõn hu - Cn c nờu NX : Cho b c n xin n, ng nh, hi b c cỏch giỳp ngi b nn, chốo thuyn cu giỳp ngi b lt ? Qua bi trờn em rỳt bi hc gỡ ? - Gi HS c ghi nh SGK - GV nhc li ln - Y/C HS c ni dung v yờu cu BT1, lp c thm, quan sỏt tranh - Cho HS tho lun nhúm v lm bi vo v ri nờu kq - Nhn xột v cha bi ? Nhõn vt truyn l ai? (Ni-ki-ta, Gụ-sa,Chiụm-ca, ngi b) ? B NX v tớnh cỏch ca tng chỏu nh th no ? (Ni-ki-ta ch ngh n ham thớch riờng ca mỡnh, Gụsa lỏu lnh, Chi-ụm-ca nhõn hu, chm ch.) 23 - 1HS nờu - Tho lun Theo cp - Bỏo cỏo kq - Lp NX - HS nờu - HS c - Nghe - 1HS c, thc hin - Tho lun, bỏo cỏo - Theo dừi Nm hc 2016 - 2017 H Kim Anh Trng Tiu Hc Tõn Tro ? Em cú ng ý vi NX ca b khụng? Vỡ b NX nh vy? (B cú NX nh vy l nh vo QS hnh ng ca mi chỏu) Bi 2(Tr 13): (12) - Y/C HS c ni dung BT2 - HD HS phõn tớch tỡnh ? Nu bn nh bit quan tõm n ngi khỏc thỡ bn nh lm gỡ? (Chy li nõng em dy, phi qun ỏo, xin li em ) ? Nu bn nh khụng bit quan tõm n ngi khỏc bn nh s lm gỡ ? (B chy, tip tc nụ ựa, mc cho em khúc) - Cho HS trao i v k cho nghe cõu chuyn theo cp vi hng khỏc - T chc cho HS thi k chuyn trc lp - NX chung Củng cố dặn dò:(2) - HS c - Nghe - TL - Trao i cp - K chuyn - NX, - NX- Khen nhng HS hc tt - Nghe - BTVN: Hc thuc ghi nh - CB bi (T20) - Nghe Tit 3: K chuyn: S tớch h ba b I Mc tiờu: - KT: Da vo cỏc tranh minh ho v li k ca GV HS k li c tng on v ni dung cõu truyn Hiu c ý ngha cõu truyn Gii thớch s hỡnh thnh H Ba B qua ú ca ngi nhng ngi giu lũng nhõn ỏi - KN: Rốn cho HS k nng k truyn t nhiờn kt hp vi nột mt iu b Bit theo dừi nhn xột ỏnh giỏ li k ca bn - T: GD HS tm lũng nhõn ỏi, bit yờu thng giỳp mi ngi II dựng: + Tranh, bng ph III Cỏc hot ng dy hc ch yu: ND & TG Hot ng ca cụ H ca trũ I.KTBC - Kim tra s chun b dựng ca HS - Trng by (2) - GV nhn xột, ỏnh giỏ dựng II Bi mi - GV gthiu bi trc tip - Ghi u bi lờn bng - Nghe Gthiu bi.(2) - GVk ln vi ging thong th, rừ rng nhn - Nghe 2.Ni dung ging nhng t gi t, gi cm a H 1: GV k truyn (15) - GVk ln va k va ch vo tranh treo trờn bng - GVgii ngha mt s t khú v t cõu hi cho HS tr li: +B c n xin xut hin nh th no?(B khụng Giỏo ỏn Lp 4B 24 - Nghe, quan sỏt - Gii ngha t - Tỡm hiu Nm hc 2016 - 2017 H Kim Anh Trng Tiu Hc Tõn Tro bit t õu n.Trụng .ming kờu úi.) +Mi ngi i s vi b sao?(u xua ui b) +Ai ó cho b n v ngh? (m b goỏ a b v nh, ly cm cho b n v mi b ngh li) + Chuyn gỡ ó sy ờm? (Ch b c n xin nm sỏng rc lờn giao long ln) +Khi chia tay m b goỏ b c dn iu gỡ? (B c núi sp cú lt hai mnh v tru) +Trong ờm l hi truyn gớ ó sy ra?(Lt li sy ra, nc phun lờn Tt c mi vt u chỡm nghm) +M b goỏ ó lm gỡ?( dựng thuyn t hai v tru i khp ni cu ngi b nn) +H Ba B c hỡnh thnh ntn?(Ch t st l H Ba B, nh hai m l mt hũn o nh gia h) b.H2 - GV chia nhúm, y/c HS da vo tranh minh ho HD HS k v cỏc cõu hi tỡm hiu, k li tng on ch cỏc tng on bn nghe (9) - YC cỏc nhúm c i din lờn trỡnh by - YC HS nhn xột sau mi ln k theo cỏc tiờu trớ: K cú ỳng ni dung, ỳng trỡnh t khụng? Li k ó t nhiờn cha? - GV nhn xột, ỏnh giỏ c H3 - YC HS k ton b cõu truyn nhúm K ton b - T chc cho HS thi k trc lp cõu truyn - YC HS nhn xột v tỡm bn k hay nht lp (9) - GV nhn xột, ghi im - GV cht li ni dung bi hc,hi: +Cõu truyn cho em bit iu gỡ?(S tớch H Ba B) +Ngoi s tớch H Ba B cũn ca ngi iu gỡ? ( nhng ngi giu lũng nhõn ỏi, giỳp ngi khỏc s gp iu tt lnh) truyn bng cỏch tho lun cp, bn - i din bỏo cỏo kt qu - Nhn xột, ỏnh giỏ III Cng - GV cht ý y/c HS nờu ý ngha cõu truyn c, dn dũ - Liờn h thc t Nhn xột gi hc (3) - Chun b bi sau: K truyn ó nghe, ó c - HS nờu - Nghe - Thc hin y/c - Chia nhúm - H nhúm - Bỏo cỏo kt qu - Nhn xột, ỏnh giỏ -K nhúm - 2-3HS thi k - Nhn xột - Nghe - Tr li - Nhn xột Tit 4: khoa hc S trao i cht ngi(T1) Giỏo ỏn Lp 4B 25 Nm hc 2016 - 2017 H Kim Anh Trng Tiu Hc Tõn Tro I MC TIấU: 1) Kin thc: - Bit c mt s biu hin v s trao i cht gia c th ngi vi mụi trng nh: Ly vo khớ ụ xy, thc n, nc ung Thi khớ cỏc-bụ-nớc, phõn v nc tiu - Hon thnh s s trao i cht gia c th vi mụi trng 2) K nng: - Rốn cho HS KN quan sỏt, nhn xột, vit vo s s trao i cht gia c th ngi vi mụi trng v gii thớch c ý ngha theo s ú 3) Thỏi - GD cho HS ý thc hc t giỏc, yờu thớch mụn hc II DNG DY HC: Tranh minh ho, bng ph v sn s s trao i cht gia c th vi mụi trng II CC HOAT NG DY HC ND&TG A KT BC:(3) B Bi mi: GTB:(2) Cỏc H: H1: Tỡm hiu v s trao i cht ngi: (15) H 2: Thc hnh v s s trao i cht gia c th ngi vi MT Giỏo ỏn Lp 4B H GV H ? Nờu nhng iu kin cn ngi sng - TL v phỏt trin ? - Nhn xột - ỏnh giỏ: - Nhn xột - Gii thiu bi ghi bng Cỏch tin hnh: +) Bc 1: Giao nhim v cho HS quan sỏt v TL theo cp +) Bc 2: GV quan sỏt giỳp +) Bc 3: H c lp ? K nhng gỡ c v hỡnh 1(T6) ? K nhng th úng vai trũ quan trng i vi s sng ca ngi c th hin hỡnh v ? ? Nờu yu t cn cho s sng ca ngi m khụng th hin qua h/v ? ? C th ngi ly nhng gỡ t MT v thi MT nhng gỡ quỏ trỡnh sng ca mỡnh ? - Ly vo : T/n, nc, khụng khớ, ụ-xi - Thi ra: Phõn, nc tiu, khớ cỏc -bụ -nớc + Bc 4: ? Trao i cht l gỡ? ? Nờu vai trũ ca s trao i cht i vi ngi, V,TV? - GV kt lun: Con ngi, V, TV, cú trao i cht vi MT thỡ mi sng c - Nghe - TL theo cp - Tr li, Nhn xột, b sung - Nghe - Tr li - Tr li - Nghe Cỏch tin hnh: Bc 1: Giao vic - Thc hin - V s s trao i cht gia c th ngi vi MT theo trớ tng tng ca mỡnh Nm hc 2016 - 2017 26 H Kim Anh (12) Trng Tiu Hc Tõn Tro Ly vo Khớ ễ-xi Thc n Nc Thi Khớ Cỏc bụ nớc Phõn Nc tiu, m hụi C th ngi Bc 2: Trỡnh by sn phm - NX sn phm - HS trỡnh by ý tng ca mỡnh - NX, b sung Cng c: (3) - Nghe - NX gi hc Cng c ni dung Liờn h - Nghe - Dn HS chun b bi sau: Tit 5: Sinh hot Nhn xột tun - Nhn xột chung tinh thn hc tun - Tham gia lao ng, v sinh trng lp theo k hoch - Tng cng ụn luyn chun b cho thi kho sỏt cht lng u nm - Tham gia cỏc hot ng phong tro thi ua cho mng, k nim ngy l - Chun b tt cho tun hc - T chc tt cụng tỏc t chc, nn np, s s Tun Giỏo ỏn Lp 4B 27 Nm hc 2016 - 2017 H Kim Anh Giỏo ỏn Lp 4B Trng Tiu Hc Tõn Tro 28 Nm hc 2016 - 2017 [...]... c 1 giỏ tr ca biu thc 3 + a) - Gv chụt ý, y/c HS nờu kt lun 3 Luyn Bi tp 1: Tớnh giỏ tr ca biu thc(theo mu) tp, thc - GV vit VD lờn bng, gi ý, HD HS lm bi hnh Nu b = 4 thỡ 6 - b = 6 - 4 = 2 (18 ) - YC HS lm bi vo v, 1 HS lờn bng b 11 5 - c vi c =7.Nu c =7 thỡ 11 5 - 7 =11 5 - 7= 10 8 c a + 80 vi a =15 .Nu a =15 thỡ 15 +80 =15 +80 = 95 - GV nhn xột, ghi im * Bi tp 2: Vit vo ụ trng (theo mu) Giỏo ỏn Lp 4B 17 ... Nhn xột - HS c y/c Nm hc 2 016 - 2 017 H Kim Anh Trng Tiu Hc Tõn Tro - GV gi HS c y/c BT + Bi tp y/c chỳng ta lm gỡ? ( Vit vo ụ trng) - GV k VD a lờn bng, gi ý, HD HS lm bi a X 8 30 10 0 12 5 +10 0=225 12 5 + x 12 5+8 =13 3 12 5+30 =15 5 BT - H nhúm - i din nhúm bỏo cỏo kq - Nhn xột - Chia 4 nhúm, phỏt phiu cho cỏc nhúm, y/c HS H b Y 200 960 13 50 y-20 200-20 =18 0 960-20 = 940 13 50-20 =13 30 III Cng c, dn dũ (3) -... ụi - c theo cp - Cho HS c c bi -Nhn xột - NX - HS nghe - GV c bi L1 b)Tỡm hiu Gi 1 HS c cõu hi 1 - 1HS c kh Giỏo ỏn Lp 4B Nm hc 2 016 - 2 017 11 H Kim Anh bi : (12 ) c) HD hc sinh c din cm v HTL bi th: (10 ) 3.Cng c:(3) Trng Tiu Hc Tõn Tro ? Kh th 1, 2 cho em bit iu gỡ ? (M bn nh b m nng M khụng n c tru, khụng c truyn v cng khụng i lm c) +)ý 1: M bn nh b m nng ? S quan tõm sn súc ca xúm lng vi m bn nh th hin... biu thc: (5) (758 94 - 546 89) x 3 = 63 615 13 545 + 243 18 : 3 = 12 6 21 - GV nhn xột, II.Bi mi 1 Gthiu - GVgthiu bi trc tip - ghi u bi lờn bng bi(2) 2.Ni dung - GV nờu VD: Lan cú 3 quyn v, m cho Lan thờm a.H1 quyn v.Lan cú tt c quyn v? Gii thiu +Mun bit Lan cú tt c bao nhiờu quyn v ta lm biu thc ntn?(Thc hin phộp tớnh cng s v cú ban u vi s cú cha 1 v m cho thờm) ch (5) +Nu m cho thờm 1 quyn v na thỡ bn... lm - GV nx, bx, kl, kq: a/ 5 763 342 b/ 5 706 342 - c/ 50 076 342 ; d/ 57 6 34 002 + Bi 3 (T17): - Gi HS c yờu cu - YC 1 HS lờn bng vit - GV nx, bx, kl, kq: a n Lo - b (Lo, Cam- pu- chia,Vit Nam, Liờn bang Nga, Hoa Kỡ, n .) + Bi 4 (T17) - Gi HS c - GV hd mu 1 ý nh sgk - YC HS lm vo v 1 HS lờn bng lm - GV nx, bx, kl, kq: 1 nghỡn triu (1 nghỡn triu gi l 1 t.) (nm t) (ba trm mi lm t) 3 000 000 000 ( Ba... xỏc Giỏo ỏn Lp 4B 15 Nm hc 2 016 - 2 017 H Kim Anh Trng Tiu Hc Tõn Tro 3.Thỏi : -Thớch tỡm hiu kin thc khoa hc II/ DNG: - Mt s bn III/ CC H DY V HC ND- TG A/ KTBC (3) H DY H HC - mụn a lý v lch s lp 4 giỳp cỏc em hiu 1- 2 HS nờu bit iu gỡ ? - nhn xột, cho im - Nghe B/ BI MI 1. G/thiu: (1) - Gii thiu, ghi u bi 2 Bn - Cho HS c mc 1 SGK tho lun cp (12 ) + Bn l gỡ ? + Y/c HS quan sỏt cỏc hỡnh 1, 2 ri ch v... Lp 4B HGV H HS - HS t/hin - Nghe 21 Nm hc 2 016 - 2 017 H Kim Anh Trng Tiu Hc Tõn Tro 1 G/thiu(2) - Gii thiu, nờu mc tiờu, ghi bng 2 Luyn tp Bi 1: (8) - Cho HS nờu yờu cu, cho HS lm v - Mi 3 HS lờn bng lm bng ph, cha bi - Nhn xột, cht li Bi 2: (7) (b, d) - Cho1 HS nờu u bi - Hd hc sinh lm bi - Y/c HS lm bi, 2 hc sinh lờn bng cha - Lp - GV- nhn xột,cht li +KQ: a 56; b 12 3; c 13 7; d 74; Bi 3: (7) - Cho 1. .. sống 1. Kiến thức : Nêu đợc con ngời cần thức ăn, nớc uống, không khí, ánh sáng, nhiệt độ để sống Giỏo ỏn Lp 4B 19 Nm hc 2 016 - 2 017 H Kim Anh Trng Tiu Hc Tõn Tro 2.Kỹ năng : Rèn kỹ năng kể đợc những điều kiện về tinh thần cần cho sức sống của con ngời một cách thành thạo và chính xác 3.Thái độ: Giáo dục HS có ý thức giữ gìn các diều kiện vật chất và tinh thần II.CHUN B -Phiếu học tập -Hình trang 4, 5... gthiu bi trc tip - Ghi u bi lờn bng - Nghe 1 Gthiu bi.(2) - GVk ln 1 vi ging thong th, rừ rng nhn - Nghe 2.Ni dung ging nhng t gi t, gi cm a H 1: GV k truyn (15 ) - GVk ln 1 va k va ch vo tranh treo trờn bng - GVgii ngha mt s t khú v t cõu hi cho HS tr li: +B c n xin xut hin nh th no?(B khụng Giỏo ỏn Lp 4B 24 - Nghe, quan sỏt - Gii ngha t - Tỡm hiu Nm hc 2 016 - 2 017 H Kim Anh Trng Tiu Hc Tõn Tro bit t... thc 250 + m vi nhng giỏ tr no ca m?(m =10 ; m=0; m=80; m=30) + Mun tớnh giỏ tr biu thc m = 10 ta lm ntn?(Vi m =10 thỡ biu thc 250 + m = 250 +10 = 260) - GV gi ý, HD HS lm bi vo v, 2 HS lờn bng - GV nhn xột, ghi im a 250 + m vi m =10 ; m =0; m =80; m =30 thỡ 250 + 10 =260 250 + 80 = 330 250 + 0 = 250 250 + 30 = 280 b.873 - n vi n =10 ; n =0; n = 70; n = 300 Thỡ 873 - 10 = 873 873 - 70 = 803 873 - 0 = 873
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 4 Tuần 1 (2016 2017), Giáo án lớp 4 Tuần 1 (2016 2017), Giáo án lớp 4 Tuần 1 (2016 2017)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn