Tiết 49 Luyện từ và câu

22 598 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2013, 01:25

Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc KIỂM TRA BÀI CŨ Tìm câu kể Ai là gì? trong những câu thơ sau: Quê hương là chùm khế ngọt Cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học Con về rợp bướm vàng bay. Người là Cha, là Bác, là Anh Quả tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ Đỗ Trung Quân Tố Hữu a. b. Tiết 49 Luyện từ câu Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? Tiết 49 Luyện từ câu Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? I. Nhận xét: Đọc các câu sau a. Ruộng rẫy là chiến trường Cuốc cày là vũ khí Nhà nông là chiến sĩ Kim Đồng các bạn là những đội viên đầu tiên của Đội ta. Hậu phương thi đua với tiền phương. Hồ Chí Minh b. Tiết 49 Luyện từ câu Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? I. Nhận xét: 1. Tìm những câu có dạng Ai là gì? a. Ruộng rẫy là chiến trường Cuốc cày là vũ khí Nhà nông là chiến sĩ Hồ Chí Minh Kim Đồng các bạn là những đội viên đầu tiên của Đội ta. b. Cuốc cày là vũ khí Nhà nông là chiến sĩ Kim Đồng các bạn là những đội viên đầu tiên của Đội ta. Ruộng rẫy là chiến trường Hậu phương thi đua với tiền phương. Tiết 49 Luyện từ câu Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? I. Nhận xét: 2. Xác định chủ ngữ trong những câu vừa tìm được? a. Ruộng rẫy là chiến trường Kim Đồng các bạn là những đội viên đầu tiên của Đội ta. b. Cuốc cày là vũ khí Nhà nông là chiến sĩ Kim Đồng các bạn là những đội viên đầu tiên của Đội ta. Cuốc cày Ruộng rẫy là chiến trường Nhà nông Kim Đồng các bạn Ruộng rẫy Tiết 49 Luyện từ câu Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? I. Nhận xét: 3.Chủ ngữ trong các câu trên do những từ ngữ như thế nào tạo thành ? a. Ruộng rẫy là chiến trường Kim Đồng các bạn là những đội viên b. Cuốc cày là vũ khí Nhà nông là chiến sĩ Kim Đồng các bạn là những đội viên Cuốc cày Ruộng rẫy là chiến trường Nhà nông Kim Đồng các bạn Ruộng rẫy dt dt dt cụm dt đầu tiên của Đội ta. Tiết 49 Luyện từ câu Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? 1. Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? chỉ sự vật được giới thiệu, nhận định ở vị ngữ. 2. Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi: Ai? hoặc Con gì?, Cái gì? 3. Chủ ngữ thường do danh từ ( hoặc cụm danh từ) tạo thành. LUYỆN TẬP Bài 1 trang69 LUYỆN TẬP 1. a.Câu kể Ai là gì? Văn hoá nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy. Vừa buồn mà lại vừa vui mới thực là nỗi niềm bông phượng. Hoa phượng là hoa học trò. [...]...1 LUYỆN TẬP a Chủ ngữ của các câu tìm được: Văn hoá nghệ thuật cũng là một mặt trận Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy Vừa buồn mà lại vừa vui mới thực là nỗi niềm bông phượng Hoa phượng là hoa học trò LUYỆN TẬP Bài 2 trang 69 LUYỆN TẬP 2 .Câu kể Ai là gì? : Bạn Lan Người Cô giáo Trẻ em là tương lai của đất nước là người mẹ thứ hai của em là người Hà Nội là vốn quý nhất LUYỆN TẬP 3 Đặt câu kể câu. .. với các từ ngữ sau làm chủ ngữ : - Bạn Bích Vân - Hà Nội - Dân tộc ta Cầu quay Sông Hàn một cây cầu đẹp nhất Đà là Nẵng Cáp treo là một trong những phương tiện để chiêm ngưỡng Bà Nà Bãi biển Đà Nẵng là một trong sáu bãi biển đẹp nhất hành tinh Cảng biển là nơi tàu bè neo đậu Bác Hồ là vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam DẶN DÒ • Tìm đặt câu kể Ai là gì? để luyện. .. là một trong sáu bãi biển đẹp nhất hành tinh Cảng biển là nơi tàu bè neo đậu Bác Hồ là vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam DẶN DÒ • Tìm đặt câu kể Ai là gì? để luyện tập tiếp trong tiết sau • Tập tự giới thiệu với bố mẹ của bạn mình . Hữu a. b. Tiết 49 Luyện từ và câu Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? Tiết 49 Luyện từ và câu Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? I. Nhận xét: Đọc các câu sau a Đồng và các bạn là những đội viên đầu tiên của Đội ta. Hậu phương thi đua với tiền phương. Hồ Chí Minh b. Tiết 49 Luyện từ và câu Chủ ngữ trong câu kể
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 49 Luyện từ và câu, Tiết 49 Luyện từ và câu, Tiết 49 Luyện từ và câu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn