Bài 15 Mục đích học tập của học sinh

8 340 7 Gửi tin nhắn cho Ánh Hồng
Ánh Hồng

Ánh Hồng

Tải lên: 11,598 tài liệu

  • Loading...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2013, 01:27

Hãy chọn câu trả lời em cho là đúng nhất. Bạn Tú đạt được giải Nhì kì thi toán Quốc tế vì: A. Tự giác học ở nhà, say mê, kiên trì vượt khó khăn trong học tập, giàu mơ ước. B. Hoàn cảnh gia đình nghèo, con út, bố là bộ đội, mẹ làm công nhân, không có điều kiện học thêm. C. Ước mơ để trở thành nhà toán học, Tú đã tự học, rèn luyện, kiên trì vượt khó và đã đạt được mục đích học tập trở thành nhà toán học. D. Gồm A và C. - Trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, người công dân tốt. - Đủ khả năng lao động lập thân, lập nghiệp, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. II. Néi dung bµi häc II. Néi dung bµi häc I. TruyÖn ®äc I. TruyÖn ®äc 1. Mục đích học tập của học sinh 1. Mục đích học tập của học sinh 2. Ý nghĩa 2. Ý nghĩa Cha mất vì tai nạn lao động, mẹ qua đời vì bạo bệnh, Phan Ngọc Cảnh phải sống “truyền tay” qua nhà họ hàng. Đỗ thủ khoa ĐH Huế với 29,5 điểm và đạt 27,5 điểm vào ĐH Ydược Huế. Cha mất vì tai nạn lao động, mẹ qua đời vì bạo bệnh, Phan Ngọc Cảnh phải sống “truyền tay” qua nhà họ hàng. Đỗ thủ khoa ĐH Huế với 29,5 điểm và đạt 27,5 điểm vào ĐH Ydược Huế. - Trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, người công dân tốt. - Đủ khả năng lao động lập thân, lập nghiệp, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. II. Néi dung bµi häc II. Néi dung bµi häc I. TruyÖn ®äc I. TruyÖn ®äc 1. Mục đích học tập của học sinh 1. Mục đích học tập của học sinh 2. Ý nghĩa 2. Ý nghĩa Th¶o luËn nhãm Th¶o luËn nhãm Bài tập: Hãy chọn câu trả lời em cho là đúng nhất: Điều kiện quan trọng dẫn tới thành công trong học tập. A. Có đầy đủ điều kiện học tập. B. Xác định được mục đích học tập đúng đắn. C. Học tập trong môi trường giáo dục tốt. - Chỉ có xác định đúng đắn mục đích học tập thì mới có thể học tập tốt. - Trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, người công dân tốt. - Đủ khả năng lao động lập thân, lập nghiệp, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. II. Néi dung bµi häc II. Néi dung bµi häc I. TruyÖn ®äc I. TruyÖn ®äc 1. Mục đích học tập của học sinh 1. Mục đích học tập của học sinh 2. Ý nghĩa 2. Ý nghĩa + Có kế hoạch, phương pháp học tập phù hợp với từng bộ môn. + Học đều các môn. + Siêng năng, chăm chỉ. + Ngoài học trên lớp phải tăng cường tự học tự rèn. + Biết vận dụng những điều đã học vào thực tế cuộc sống. + Ca múa hát, tập thể dục trước và giữa giờ. +Vệ sinh hoàn cảnh, bảo vệ môi sinh môi trường. + Phòng chống ma tuý và các tai tệ nạn xã hội. + Tích cực ủng hộ các hoạt động nhân đạo, từ thiện. - Học tập tốt. Biến mục đích học tập trở thành hiện thực. - Tu dưỡng đạo đức. - Tích cực tham gia các hoạt động tập thể, xã hội.  Tu dưỡng đạo đức: + Thực hiện tốt nội quy của trường, lớp, cộng đồng xã hội. + Khiêm tốn, trung thực, đoàn kết, lễ độ …  Học tập tốt:  Tích cực tham gia các hoạt động tập thể, xã hội: 3. Nhiệm vụ của học sinh 3. Nhiệm vụ của học sinh - Chỉ có xác định đúng đắn mục đích học tập thì mới có thể học tập tốt. - Trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, người công dân tốt. - Đủ khả năng lao động lập thân, lập nghiệp, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. II. Néi dung bµi häc II. Néi dung bµi häc I. TruyÖn ®äc I. TruyÖn ®äc 1. Mục đích học tập của học sinh 1. Mục đích học tập của học sinh 2. Ý nghĩa 2. Ý nghĩa . 1. Mục đích học tập của học sinh 1. Mục đích học tập của học sinh 2. Ý nghĩa 2. Ý nghĩa + Có kế hoạch, phương pháp học tập phù hợp với từng bộ môn. + Học. I. TruyÖn ®äc 1. Mục đích học tập của học sinh 1. Mục đích học tập của học sinh 2. Ý nghĩa 2. Ý nghĩa Th¶o luËn nhãm Th¶o luËn nhãm Bài tập: Hãy chọn câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 15 Mục đích học tập của học sinh, Bài 15 Mục đích học tập của học sinh, Bài 15 Mục đích học tập của học sinh

Bình luận về tài liệu bai-15-muc-dich-hoc-tap-cua-hoc-sinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP