Bài giảng PowerPoint

53 284 2
Nguyễn Văn Cừ

Nguyễn Văn Cừ

Tải lên: 11,481 tài liệu

  • Loading...
1/53 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2013, 01:25

POWER POINT POWER POINT Lê Anh Nhật Lê Anh Nhật ĐT: 0912.844.866 ĐT: 0912.844.866 2 Các phần trong bài học Các phần trong bài học 1. 1. Giới thiệu PowerPoint. Giới thiệu PowerPoint. 2. 2. Các thao tác cơ bản. Các thao tác cơ bản. 3. 3. Xây dựng các slide. Xây dựng các slide. 4. 4. Đưa thông tin lên slide. Đưa thông tin lên slide. 5. 5. Tạo hiệu ứng trình diễn. Tạo hiệu ứng trình diễn. 6. 6. Kỹ thuật trình diễn. Kỹ thuật trình diễn. 7. 7. Sử dụng các template. Sử dụng các template. 8. 8. In ấn. In ấn. 3 Bài 1. Giới thiệu PowerPoint Bài 1. Giới thiệu PowerPoint 1. 1. Khởi động Khởi động 2. 2. Giao diện Giao diện 3. 3. Thanh công cụ Thanh công cụ 4 Bài 1. Giới thiệu PowerPoint Bài 1. Giới thiệu PowerPoint  Làm việc trên PowerPoint là làm việc trên các Làm việc trên PowerPoint là làm việc trên các tệp trình diễn có phần mở rộng là .ppt. tệp trình diễn có phần mở rộng là .ppt.  Mỗi tệp có nhiều bản trình diễn (slide). Mỗi tệp có nhiều bản trình diễn (slide).  Quy trình để tạo và sử dụng tệp trình diễn: Quy trình để tạo và sử dụng tệp trình diễn:  Xác định rõ nội dung sẽ trình bày. Xác định rõ nội dung sẽ trình bày.  Dùng PowerPoint để xây dựng các nội dung đó. Dùng PowerPoint để xây dựng các nội dung đó.  Trình diễn các slide. Trình diễn các slide. 5 Bài 1. Giới thiệu PowerPoint Bài 1. Giới thiệu PowerPoint 1. Khởi động 1. Khởi động  Tại windows, chọn Tại windows, chọn Start\All Program\Microsoft Office PowerPoint Start\All Program\Microsoft Office PowerPoint  Ho Ho ặc ta nhấy đúp chuột vào biểu tượng của ặc ta nhấy đúp chuột vào biểu tượng của chương trình PowerPoint. chương trình PowerPoint. 6 Bài 1. Giới thiệu PowerPoint Bài 1. Giới thiệu PowerPoint 2. Giao diện 2. Giao diện Menu Thanh Standard Formatting Khung nhìn các trang. Slide Hộp ghi chú thích cho slide Cửa sổ Task Pane 7 Bài 1. Giới thiệu PowerPoint Bài 1. Giới thiệu PowerPoint 3. Thanh công cụ 3. Thanh công cụ  Thể mở/đóng thanh công cụ: menu View\Toolbars → chọn tên thanh công cụ.  Hai thanh công cụ hay sử dụng là thanh Standard và Formatting. 8 Bài 2. Các thao tác cơ bản Bài 2. Các thao tác cơ bản 1. 1. Tạo văn bản mới Tạo văn bản mới 2. 2. Lưu văn bản Lưu văn bản 3. 3. Mở văn bản Mở văn bản 4. 4. Thoát khỏi chương trình Thoát khỏi chương trình 9 Bài 2. Các thao tác cơ bản Bài 2. Các thao tác cơ bản 1. Tạo văn bản mới 1. Tạo văn bản mới  Lên menu File\New, xuất hiện cửa sổ. Lên menu File\New, xuất hiện cửa sổ. Chọn Blank presentation 10 Bài 2. Các thao tác cơ bản Bài 2. Các thao tác cơ bản 1. Tạo văn bản mới 1. Tạo văn bản mới  Hoặc nhấn vào nút New trên thanh Hoặc nhấn vào nút New trên thanh standard. standard. Phím tắt: Ctrl + n [...]... PowerPoint Bài 1. Giới thiệu PowerPoint 1. Khởi động1. Khởi độngTại windows, chọn Tại windows, chọn Start\All Program\Microsoft Office PowerPoint Start\All Program\Microsoft Office PowerPoint HoHoặc ta nhấy đúp chuột vào biểu tượng của ặc ta nhấy đúp chuột vào biểu tượng của chương trình PowerPoint. chương trình PowerPoint. 6 Bài 1. Giới thiệu PowerPoint Bài 1. Giới thiệu PowerPoint 2. Giao diện2.... 7 Bài 1. Giới thiệu PowerPoint Bài 1. Giới thiệu PowerPoint 3. Thanh công cụ3. Thanh công cụThể mở/đóng thanh công cụ:menu View\Toolbars → chọn tên thanh công cụ.Hai thanh công cụ hay sử dụng là thanh Standard và Formatting. 3 Bài 1. Giới thiệu PowerPoint Bài 1. Giới thiệu PowerPoint 1.1.Khởi độngKhởi động2.2.Giao diệnGiao diện3.3.Thanh công cụThanh công cụ 2Các phần trong bài. .. 9 Bài 2. Các thao tác cơ bản Bài 2. Các thao tác cơ bản1. Tạo văn bản mới1. Tạo văn bản mớiLên menu File\New, xuất hiện cửa sổ.Lên menu File\New, xuất hiện cửa sổ.Chọn Blank presentation 41Thuộc tính trình diễn Thuộc tính trình diễn Tốc độ trỡnh dinã Rt chmã Chmã Trung bỡnhã Nhanhã Rt nhanh5. Tạo hiệu ứng trình diễn5. Tạo hiệu ứng trình diễn 5 Bài 1. Giới thiệu PowerPoint Bài. .. có)Chọn hướng di chuyển5. Tạo hiệu ứng trình diễn5. Tạo hiệu ứng trình diễn 21 Bài 3. Xây dựng các slide Bài 3. Xây dựng các slide2. Di chuyển đến các slide2. Di chuyển đến các slideCó hai cách:Có hai cách:Bấm chuột lên slide cần đếnDùng thanh cuốn di chuyển đến slide cần đến 8 Bài 2. Các thao tác cơ bản Bài 2. Các thao tác cơ bản1.1.Tạo văn bản mớiTạo văn bản mới2.2.Lưu văn bảnLưu... hiển thị ở trang đầu tiênChèn cho tất cả các slideChèn cho slide đang làm việc 16 Bài 2. Các thao tác cơ bản Bài 2. Các thao tác cơ bản3. Mở văn bản3. Mở văn bảnChọn tệp trình diễn cần mởPhần hiển thị trang đầu tiên của tài liệuNhấn vào đây để mởPhím tắt: Ctrl + O 24 Bài 4. Đưa thông tin lên slide Bài 4. Đưa thông tin lên slide1. Chèn văn bản, vẽ hình2. Chèn hình ảnh, âm thanh3. Chèn... trình diễn 22 Bài 3. Xây dựng các slide Bài 3. Xây dựng các slide3. Xoá một slide3. Xoá một slideTa thực hiện một trong hai cách sau:Ta thực hiện một trong hai cách sau:(1): menu (1): menu Edit\Delete SlideEdit\Delete Slide..(2): nhấn chuột phải lên slide ở phần danh sách (2): nhấn chuột phải lên slide ở phần danh sách slide, chọn slide, chọn delete slidedelete slide.. 18 Bài 3. Xây... slide ở phần danh sách slide, chọn slide, chọn delete slidedelete slide.. 18 Bài 3. Xây dựng các slide Bài 3. Xây dựng các slide1.1.Thêm một slide.Thêm một slide.2.2.Di chuyển đến các slide.Di chuyển đến các slide.3.3.Xoá một slide.Xoá một slide. 10 Bài 2. Các thao tác cơ bản Bài 2. Các thao tác cơ bản1. Tạo văn bản mới1. Tạo văn bản mớiHoặc nhấn vào nút New trên thanh Hoặc nhấn... Giới thiệu PowerPoint Bài 1. Giới thiệu PowerPoint 1.1.Khởi độngKhởi động2.2.Giao diệnGiao diện3.3.Thanh công cụThanh công cụ 2Các phần trong bài họcCác phần trong bài học1.1.Giới thiệu PowerPoint. Giới thiệu PowerPoint. 2.2.Các thao tác cơ bản.Các thao tác cơ bản.3.3.Xây dựng các slide.Xây dựng các slide.4.4.Đưa thông tin lên slide.Đưa thông tin lên slide.5.5.Tạo hiệu... hiệu ứng Chọn đối tượng đã đặt trình diễn.Chọn đối tượng đã đặt trình diễn.Kích chuột vào dạng trình diễnChọn Effect Option5. Tạo hiệu ứng trình diễn5. Tạo hiệu ứng trình diễn 12 Bài 2. Các thao tác cơ bản Bài 2. Các thao tác cơ bản2. Lưu văn bản2. Lưu văn bảnĐể lưu tệp trình diễn vào đĩa, ta làm một Để lưu tệp trình diễn vào đĩa, ta làm một trong các cách sau:trong các cách sau:Menu . 3 Bài 1. Giới thiệu PowerPoint Bài 1. Giới thiệu PowerPoint 1. 1. Khởi động Khởi động 2. 2. Giao diện Giao diện 3. 3. Thanh công cụ Thanh công cụ 4 Bài. cụ 4 Bài 1. Giới thiệu PowerPoint Bài 1. Giới thiệu PowerPoint  Làm việc trên PowerPoint là làm việc trên các Làm việc trên PowerPoint là làm việc trên
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng PowerPoint, Bài giảng PowerPoint, Bài giảng PowerPoint

Bình luận về tài liệu bai-giang-powerpoint

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP