02 cac phuong phap giai pt logarit p1 tai lieu

1 231 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2016, 10:17

Khóa học LUYỆN/GIẢI BÀI TẬP mônTOÁN 2015 WWW.MOON.VN LUYỆN TẬP 02 CÁC PP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH LOGARITH Mod Lê Văn Tuấn Câu 1: Giải phương trình sau: a) log ( x + ) − x = log ( x + 12 ) − b) log ( 4.16 x + 12 x ) = x + Câu 2: Giải phương trình sau: a) ( log 22 x + 1) log x + log b) log ( x − 1) log ( 2.5 x − ) = 1 =0 c) log x + ( x + 12 x + ) + log x + ( x + 23 x + 21) = Câu 3: Giải phương trình sau: a) log 92 x = log x.log ( ) 2x +1 −1 b) log x − − log ( − x ) = 3log8 ( x − 3) Câu 4: Giải phương trình sau: a) log − x + log 2 (2 − x) b) log ( x + 1) + = log =4 − x + log8 ( + x ) Câu 5: Giải phương trình sau: ( a) log x3 + log − x ) ( = log − x − x ) ( ) b) log x + log 1 − x = log 2 (x − x +2 ) Câu 6: Giải phương trình sau: a) log ( x + 1) − log ( x + 1) + log ( x + 1) = ( ) b) log x − x + + log5 ( x − ) = − log 25 ( x − 1) Câu 7: Giải phương trình sau: a) log ( x − x − 13) = log x b) log x = log ( x3 + x + 11) Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH LUYỆN GIẢI ĐỀ Moon.vn để đạt kêt cao nhât kì thi TSĐH!
- Xem thêm -

Xem thêm: 02 cac phuong phap giai pt logarit p1 tai lieu , 02 cac phuong phap giai pt logarit p1 tai lieu , 02 cac phuong phap giai pt logarit p1 tai lieu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn