Liên kết ion

Trương Thị Thanh Thanh
Trương Thị Thanh Thanh(11605 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 44
1
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 25 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2013, 01:26

Mô tả: TRƯỜNG THPT SƠN ĐỘNG SỐ 3 TỔ: TOÁN – LÝ – HÓA – TIN - CN CHƯƠNG III: LIÊN KẾT HÓA HỌC BÀI 12: LIÊN KẾT ION – TINH THỂ ION GIÁO VIÊN: ĐỒNG ĐỨC THIỆN CH 4 C 2 H 6 HCl NH 3 Cl 2 CO 2 C1. Hãy quan sát và cho biết tại sao có thể hình thành nên các phân tử đó ? C2. Các nguyên tử có khuynh hướng như thế nào khi hình thành liên kết hóa học? Liên kết hoá học là .giữa các để tạo thành hay . Khi tạo thành liên kết hoá học, nguyên tử thường đạt đến .bền vững của .với 8 electron ( của Heli với 2 electron) ở lớp ngoài cùng. Sự kết hợp nguyên tửphân tử tinh thể có xu hướng cấu hình electron khí hiếm * Bài tập nguyên tố (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Nguyên tử trung hoà về điện sau. Khi nhường hoặc nhận thêm 1 số e - , nó trở thành phần tử mang điện gọi là ion a. Ion C3: Viết cấu hình e của Na (Z=11). Để đạt được cấu hình e của nguyên tố khí hiếm gần nhất trong bảng TH, nguyên tử Na nhường hay nhận bao nhiêu e? Hãy tính điện tích của phần còn lại ? 1. Ion, cation, anion I.Sự hình thành ion, cation, anion: 1. ION, CATION, ANION a. ION I . SỰ HT ION CATION, ANION C4: Viết cấu hình e của Cl (Z=17). Để đạt được cấu hình e của nguyên tử khí hiếm gần nhất trong bảng TH, nguyên tử Clo phải nhận hay nhường bao nhiêu e? Hãy tính điện tích phần còn lại ? BÀI 12 : LIÊN KẾT ION – TINH THỂ ION CHƯƠNG III: LIÊN KẾT HOÁ HỌC Na Cl TIẾT 30 b.Ion dương ( Cation): Vd: Xét sự hình thành ion Li + Tổng quát : M M n+ + ne (n=1,2,3) Li Li + + 1e Khi tham gia phản ứng hh nguyên tử kim loại (có 1,2,3 e ở lớp ngoài cùng) sau khi nhường 1,2,3 e trở thành ion dương, gọi là Cation Tên gọi : Cation + tên kim loại I . SỰ HT ION CATION, ANION a. ION b.CATION 1. ION, CATION, ANION BÀI 12 : LIÊN KẾT ION – TINH THỂ ION CHƯƠNG III: LIÊN KẾT HOÁ HỌC TIẾT 30 C5: Nguyên tử kim loại có bao nhiêu e lớp ngoài cùng ? Có khuynh hướng nhường - nhận bao nhiêu e. Trở thành ion gì? c.Ion âm ( anion): Vd: Xét sự hình thành ion F - F +1e F - Tổng quát : X + ne X n- (n=1,2,3) Khi tham gia pứ hh nguyên tử phi kim (có 5,6,7 e lớp ngoài cùng) sau khi nhận 3,2,1 e trở thành ion âm, gọi là anion Tên gọi: Anion + gốc axit ( trừ O 2- ) a. ION b.CATION 1. ION, CATION, ANION c. ANION I . SỰ HT ION CATION, ANION BÀI 12 : LIÊN KẾT ION – TINH THỂ ION CHƯƠNG III: LIÊN KẾT HOÁ HỌC TIẾT 30 C6: Nguyên tử phi kim có bao nhiêu e lớp ngoài cùng ? Có khuynh hướng nhường nhận bao nhiêu e. Trở thành ion gì? a. ION b.CATION 1. ION, CATION, ANION c. ANION I . SỰ HT ION CATION, ANION BÀI 12 : LIÊN KẾT ION – TINH THỂ ION CHƯƠNG III: LIÊN KẾT HOÁ HỌC BÀI TẬP THEO NHÓM ( Thời gian 2 phút) BÀI TẬP 1 Từ các nguyên tử tương ứng hãy viết sơ đồ tạo thành các ion Mg 2+ , Al 3+ . Nhận xét về số e lớp ngoài cùng của 2 ion? BÀI TẬP 2 Từ các nguyên tử tương ứng hãy viết sơ đồ tạo thành các ion O 2- , N 3- . Nhận xét về số e lớp ngoài cùng của 2 ion? TIẾT 30 Đáp án a. Ion đơn nguyên tử: Cation Na + Anion Cl - b.Ion đa nguyên tử: Cation amoni NH 4 + Anion hiđroxit OH - , Đn: là các ion tạo nên từ 1 nguyên tử Đn: là những nhóm nguyên tử mang điện tích dương hay âm 2. Ion đơn nguyên tử và Ion đa nguyên tử a. ION b.CATION 1. ION, CATION, ANION c. ANION 2. ION ĐƠN NGUYÊN TỬ ĐA NGUYÊN TỬ I . SỰ HT ION CATION, ANION BÀI 12 : LIÊN KẾT ION – TINH THỂ ION CHƯƠNG III: LIÊN KẾT HOÁ HỌC TIẾT 30 II. SỰ TẠO THÀNH LIÊN KẾT ION Vd: Xét phản ứng giữa Natri với khí Clo Na + Cl Na + + Cl - NaCl Lk NaCl a. ION b.CATION 1. ION, CATION, ANION c. ANION 2. ION ĐƠN NGUYÊN TỬ ĐA NGUYÊN TỬ II. SỰ TẠO THÀNH lk ION I . SỰ HT ION CATION, ANION BÀI 12 : LIÊN KẾT ION – TINH THỂ ION CHƯƠNG III: LIÊN KẾT HOÁ HỌC TIẾT 30 CH: Bản chất của sự hình thành phân tử NaCl là gì ? +Biểu diễn bằng phương trình hoá học Na + Cl 2 Na Cl 2*1e 2 2 + - +Phương trình tạo ion của nguyên tử và sơ đồ hình thành lk Cl +1e Cl - Na Na + + 1e Na + + Cl - NaCl a. ION b.CATION 1. ION, CATION, ANION c. ANION 2. ION ĐƠN NGUYÊN TỬ ĐA NGUYÊN TỬ II. SỰ TẠO THÀNH lk ION I . SỰ HT ION CATION, ANION BÀI 12 : LIÊN KẾT ION – TINH THỂ ION CHƯƠNG III: LIÊN KẾT HOÁ HỌC TIẾT 30 . thành ion gì? a. ION b.CATION 1. ION, CATION, ANION c. ANION I . SỰ HT ION CATION, ANION BÀI 12 : LIÊN KẾT ION – TINH THỂ ION CHƯƠNG III: LIÊN KẾT HOÁ. thành ion âm, gọi là anion Tên gọi: Anion + gốc axit ( trừ O 2- ) a. ION b.CATION 1. ION, CATION, ANION c. ANION I . SỰ HT ION CATION, ANION BÀI 12 : LIÊN KẾT

— Xem thêm —

Xem thêm: Liên kết ion, Liên kết ion, Liên kết ion

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu lien-ket-ion

Đăng ký

Generate time = 0.14313912391663 s. Memory usage = 18.57 MB