Giáng sinh 08 Đề thi học kì 1 và đáp án môn Địa lý lớp 7 (Đề 4)

2 122 0
Louis-Victor de Broglie

Louis-Victor de Broglie

Tải lên: 11,406 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/2 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2013, 01:26

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN ĐỊA LÝ LỚP 7 Ma trận Nội dung kiến thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng số KQ TL KQ TL KQ TL Phần một : Bài 3 C1 0,5 0,5 Bài 2 C1 0,5 C1 1,5 2 Chương I : Bài 5 C2 0,5 0,5 Bài 7 C3 0,5 0,5 Bài 11 C4 0,5 0,5 Chương II : Bài 13 C5 0,5 0,5 Bài 15 C6 0,5 0,5 Chương IV : Bài 21 C7 0,5 0,5 Chương VI : Bài 26 C8 0,5 0,5 Bài 30 C2 1,5 C2 2,5 4 Tổng số điểm 4 2 4 10 ĐỀ : Phần 1 : Trắc nghiệm : (4đ) Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau đây : Câu 1 : Trên thế giới tỷ lệ người dân sống ở đô thị và nông thôn ngày càng : a. Tăng đô thị, giảm nông thôn b. Giảm ở đô thị, tăng ở nông nông b. Tăng cả đô thị và nông thôn c. Giảm cả đô thị và nông thôn Câu 2 : Rừng rậm thường xanh quanh năm là loại rừng chính thuộc : a. Môi trường nhiệt đới b. Môi trường xích đạo ẩm c. Môi trường nhiệt đới gió mùa d. Môi trường hoang mạc Câu 3 : Khí hậu nhiệt đới gió mùa là loại khí hậu đặc trưng của khu vực : a. Tây Á và Tây Nam Á b. Nam Á và Đông Nam Á c. Bắc Á và Đông Bắc Á d. Tây Á và Nam Á Câu 4 : Siêu đô thị là những đô thị có số dân : a. Trên 5 triệu người b. Trên 6 triệu người c. Trên 7 triệu người d. Trên 8 triệu người Câu 5 : Đới ôn hoà nằm trong khu vực hoạt động của : a. Gió mậu dịch b. Gió mùa c. Gió tây ôn đới d. Gió đông cực Câu 6 : Nơi có nền công nghiệp sớm nhất trên thế giới là ở các nước : a. Nhiệt đới b. Ôn đới c. Nhiệt đới gió mùa d. Cận nhiệt đới Câu 7 : Một số động vật ở đới lạnh thích nghi được với khí hậu khắc nhiệt nhờ có lớp mỡ dày là : a. hải cẩu, cá voi b. Gấu trắng, tuần lộc c. Chim cánh cụt d. Tất cả đều đúng Câu 8 : Kệnh Xuy-ê có vai trò rất quan trọng đối với giao thông đường biển trên thế giới nối liền : a. Địa trung hải với đại tây dương b. Địa trung hải với ấn độ dương c. Địa trung hải với biển đỏ d. Địa trung hải với biển đen Phần II. Tự luận : (6đ) Câu 1 : Mật độ dân số là gì ? Tính mật độ dân số năm 2001 của các nước trong bảng dưới đây ? Tên nước Diện tích (km 2 ) Dân số (triệu người) Viật Nam 330991 78,7 Trung Quốc 9597000 1273,3 In-đô-nê-xi-a 1919000 206,1 Câu 2 : Vẽ biểu đồ thể hiện dân số và sản lượng công nghiệp của châu phi so với thế giới theo số liệu dưới đây : - Dân số châu phi chiếm 13,4% dân số thế giới - Sản lượng công nghiệp châu phi chiếm 2% sản lượng công nghiệp thế giới. - Qua biểu đồ nêu nhận xét về trình độ phát triển công nghiệp của châu phi. Đáp án Phần I : TN (4đ) HS khoanh đúng ý trả lời 1 câu ghi 0,5 điểm Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Đáp án đúng A B B D C B A B Phần II : TL (6đ) Câu 1 (2đ) Một số dân số 0,5đ VN : 23,8 người/ Km2 0,5đ TQ : 13,3 người/ Km2 0,5đ Inđônêxia : 10,5người/ Km2 0,5đ Câu 2 : 4đ) - Vẽ đúng đẹp : 1,5đ - Tên biểu đồ : 0,75đ - Chú thích : 0,75đ - Nhận xét : 1đ . ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN ĐỊA LÝ LỚP 7 Ma trận Nội dung kiến thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng số KQ TL KQ TL KQ TL Phần một : Bài 3 C1 0,5 0,5. 2 C1 0,5 C1 1, 5 2 Chương I : Bài 5 C2 0,5 0,5 Bài 7 C3 0,5 0,5 Bài 11 C4 0,5 0,5 Chương II : Bài 13 C5 0,5 0,5 Bài 15 C6 0,5 0,5 Chương IV : Bài 21 C7 0,5
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáng sinh 08 Đề thi học kì 1 và đáp án môn Địa lý lớp 7 (Đề 4), Giáng sinh 08 Đề thi học kì 1 và đáp án môn Địa lý lớp 7 (Đề 4), Giáng sinh 08 Đề thi học kì 1 và đáp án môn Địa lý lớp 7 (Đề 4)

Bình luận về tài liệu giang-sinh-08-de-thi-hoc-ki-1-va-dap-an-mon-dia-ly-lop-7-de-4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP