Đố vui để học (Khối 8-9)

Gordon Moore
Gordon Moore(9840 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 187
4
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 48 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2013, 01:25

Mô tả: CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHÓA ĐỐ EM THỂ LỆ ĐẤU TRƯỜNG 40 1/ Số học sinh tham gia 40 học sinh . 2/ Tổng số câu hỏi : 40 câu . 3/Tham gia trả lời đầy đủ 40 câu hỏi . 5/ Học sinh trả lời sai về lại vị trí lớp cuả mình . 6/ Chọn ra 3 học sinh xuất sắc . 7/ Ba câu hỏi dành cho khán giả . 4/ Thời gian trả lời 1 câu hỏi 1 phút . CHÚC CÁC EM ĐẠT KẾT QUẢ CAO TRONG CUỘC CHƠI CÁC EM CHUẨN BỊ CHÚNG TA BẮT ĐẦU. Giao điểm ba đường cao của một tam giác gọi là : 1 2 3 A. Trực tâm B. Trọng tâm. C. Trung tâm. A. Trực tâm. 01 ↵ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 END Câu toán học Nước trong cốc bay hơi càng chậm khi : 1 2 3 A. Nước trong cốc càng nhiều. B. Nước trong cốc càng nóng. C. Nước trong cốc càng lạnh. C. Nước trong cốc càng lạnh. 02 ↵ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 END Câu vật lý Nơi đăng cai thế vận hội mùa hè 2008 : 1 2 3 A. ToKyo. B. Thượng Hải. C. Bắc Kinh C. Bắc Kinh. 03 ↵ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 END Thể dục - thể thao Trong các đại dương sau đây, đại dương nào có nhiều bão nhất ? 1 2 3 A. Ấn Độ Dương. B. Thái Bình Dương. C. Đại Tây Dương. B. Thái Bình Dương. 04 ↵ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 END Địa lý Trong tam giác, đường thẳng nào chia tam giác thành hai miền có diện tích bằng nhau ? 1 2 3 A. Đường trung tuyến B. Đường phân giác. C. Đường trung bình. A. Đường trung tuyến. 05 ↵ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 END Toán học 1 2 3 Choose the most suitable words to fill in the blank . 1 2 3 A. to translate C. translated B. translate 06 ↵ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 END The teacher asked me .a passage into VietNamese A. to translate Tiếng Anh . NGOẠI KHÓA ĐỐ EM THỂ LỆ ĐẤU TRƯỜNG 40 1/ Số học sinh tham gia 40 học sinh . 2/ Tổng số câu hỏi : 40 câu . 3/Tham gia trả lời đầy đủ 40 câu hỏi . 5/ Học sinh. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 END Hoá học Làm thế nào để nhận biết được giun đất đực và giun đất cái ? Sinh học Chọn câu đúng trong các câu sau :

— Xem thêm —

Xem thêm: Đố vui để học (Khối 8-9), Đố vui để học (Khối 8-9), Đố vui để học (Khối 8-9)

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.0939440727234 s. Memory usage = 17.56 MB