Đố vui để học (Khối 8-9)

48 800 5 Gửi tin nhắn cho Gordon Moore
Gordon Moore

Gordon Moore

Tải lên: 11,609 tài liệu

  • Loading...
1/48 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2013, 01:25

CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHÓA ĐỐ EM THỂ LỆ ĐẤU TRƯỜNG 40 1/ Số học sinh tham gia 40 học sinh . 2/ Tổng số câu hỏi : 40 câu . 3/Tham gia trả lời đầy đủ 40 câu hỏi . 5/ Học sinh trả lời sai về lại vị trí lớp cuả mình . 6/ Chọn ra 3 học sinh xuất sắc . 7/ Ba câu hỏi dành cho khán giả . 4/ Thời gian trả lời 1 câu hỏi 1 phút . CHÚC CÁC EM ĐẠT KẾT QUẢ CAO TRONG CUỘC CHƠI CÁC EM CHUẨN BỊ CHÚNG TA BẮT ĐẦU. Giao điểm ba đường cao của một tam giác gọi là : 1 2 3 A. Trực tâm B. Trọng tâm. C. Trung tâm. A. Trực tâm. 01 ↵ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 END Câu toán học Nước trong cốc bay hơi càng chậm khi : 1 2 3 A. Nước trong cốc càng nhiều. B. Nước trong cốc càng nóng. C. Nước trong cốc càng lạnh. C. Nước trong cốc càng lạnh. 02 ↵ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 END Câu vật lý Nơi đăng cai thế vận hội mùa hè 2008 : 1 2 3 A. ToKyo. B. Thượng Hải. C. Bắc Kinh C. Bắc Kinh. 03 ↵ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 END Thể dục - thể thao Trong các đại dương sau đây, đại dương nào có nhiều bão nhất ? 1 2 3 A. Ấn Độ Dương. B. Thái Bình Dương. C. Đại Tây Dương. B. Thái Bình Dương. 04 ↵ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 END Địa lý Trong tam giác, đường thẳng nào chia tam giác thành hai miền có diện tích bằng nhau ? 1 2 3 A. Đường trung tuyến B. Đường phân giác. C. Đường trung bình. A. Đường trung tuyến. 05 ↵ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 END Toán học 1 2 3 Choose the most suitable words to fill in the blank . 1 2 3 A. to translate C. translated B. translate 06 ↵ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 END The teacher asked me .a passage into VietNamese A. to translate Tiếng Anh [...]... 3940END CHÚC CÁC EM ĐẠT KẾT QUẢ CAO TRONG CUỘC CHƠI CÁC EM CHUẨN BỊ CHÚNG TA BẮT ĐẦU. THỂ LỆ ĐẤU TRƯỜNG 401/ Số học sinh tham gia 40 học sinh .2/ Tổng số câu hỏi : 40 câu .3/Tham gia trả lời đầy đủ 40 câu hỏi .5/ Học sinh trả lời sai về lại vị trí lớp cuả mình .6/ Chọn ra 3 học sinh xuất sắc .7/ Ba câu hỏi dành cho khán giả .4/ Thời gian trả lời 1 câu hỏi 1 phút . 12 3A. inB. fromC.... 2728 29 30 313233 34 353637 38 3940ENDHoá học Với góc nhọn x là bao nhiêu thì 2sin2x = sinx ?12 3A. 300B. 450C. 600A. 30020↵ 01 02 030405 06 0708 09 10 111213 14 151617 18 192021 22 232425 26 2728 29 30 313233 34 353637 38 3940ENDToán học Làm thế nào để nhận biết được giun đất đực và giun đất cái ?Sinh học Việt nam ký và phê chuẩn công ước Liên... 232425 26 2728 29 30 313233 34 353637 38 3940ENDVăn học C. Truyện ngắn Nhà toán học đã chứng minh được tổng ba góc của một tam giác bằng 1800 là :12 3A. TALET.B. PYTAGO.C. Ơ CLIT.B. PYTAGO.07↵ 01 02 030405 06 0708 09 10 111213 14 151617 18 192021 22 232425 26 2728 29 30 313233 34 353637 38 3940ENDToán học Luật giao thông đường bộ quy định người bao nhiêu... 313233 34 353637 38 3940ENDToán học CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHÓAĐỐ EM Nếu số đo các góc một tam giác theo tỉ lệ (2 : 3 : 7) thì tam giác đó là :12 3A. Tam giác nhọn.B. Tam giác vuông.C. Tam giác tù.C. Tam giác tù.36↵ 01 02 030405 06 0708 09 10 111213 14 151617 18 192021 22 232425 26 2728 29 30 313233 34 353637 38 3940ENDToán học Nguyên tố đồng (Cu) có tên La-tinh... 192021 22 232425 26 2728 29 30 313233 34 353637 38 3940ENDHoá học Giao điểm ba đường cao của một tam giác gọi là :123A. Trực tâmB. Trọng tâm.C. Trung tâm.A. Trực tâm.01↵ 01 02 030405 06 0708 09 10 111213 14 151617 18 192021 22 232425 26 2728 29 30 313233 34 353637 38 3940ENDCâu toán học Chiếc lá cuối cùng của O Henri được viết theo thể loại nào ?12... 313233 34 353637 38 3940ENDHoá học Văn bản thuyết minh có tính chất gì ?12 3A. Uyên bác, chọn lọc.B. Mang tính thời sự nóng bỏng.C. Tri thức chuẩn xác, khách quan, hữu ích .C. Tri thức chuẩn xác, khách quan, hữu ích .19↵ 01 02 030405 06 0708 09 10 111213 14 151617 18 192021 22 232425 26 2728 29 30 313233 34 353637 38 3940ENDVăn học Hai phần năm của nửa của nửa... learning English do you find most difficult .Tiếng Anh Nguyên tố hoá học có thể tồn tại ở những dạng nào ?12 3A.Dạng tự do .B.Dạng tự do và hoá hợp .C.Dạng hỗn hợp.B.Dạng tự do và hoá hợp .12↵ 01 02 030405 06 0708 09 10 111213 14 151617 18 192021 22 232425 26 2728 29 30 313233 34 353637 38 3940ENDHoá học Nước trong cốc bay hơi càng chậm khi :12 3A. Nước trong cốc... 111213 14 151617 18 192021 22 232425 26 2728 29 30 313233 34 353637 38 3940ENDToán học Tiếng Việt có bao nhiêu chữ cái ?12 3A. 29B. 27C. 25A. 2937↵ 01 02 030405 06 0708 09 10 111213 14 151617 18 192021 22 232425 26 2728 29 30 313233 34 353637 38 3940ENDVăn học . NGOẠI KHÓA ĐỐ EM THỂ LỆ ĐẤU TRƯỜNG 40 1/ Số học sinh tham gia 40 học sinh . 2/ Tổng số câu hỏi : 40 câu . 3/Tham gia trả lời đầy đủ 40 câu hỏi . 5/ Học sinh. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 END Hoá học Làm thế nào để nhận biết được giun đất đực và giun đất cái ? Sinh học Chọn câu đúng trong các câu sau :
- Xem thêm -

Xem thêm: Đố vui để học (Khối 8-9), Đố vui để học (Khối 8-9), Đố vui để học (Khối 8-9)

Bình luận về tài liệu do-vui-de-hoc-khoi-8-9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP