Đố vui để học (Khối 8-9)

Gordon Moore
Gordon Moore(11611 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 770
5
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 48 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2013, 01:25

Mô tả: CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHÓA ĐỐ EM THỂ LỆ ĐẤU TRƯỜNG 40 1/ Số học sinh tham gia 40 học sinh . 2/ Tổng số câu hỏi : 40 câu . 3/Tham gia trả lời đầy đủ 40 câu hỏi . 5/ Học sinh trả lời sai về lại vị trí lớp cuả mình . 6/ Chọn ra 3 học sinh xuất sắc . 7/ Ba câu hỏi dành cho khán giả . 4/ Thời gian trả lời 1 câu hỏi 1 phút . CHÚC CÁC EM ĐẠT KẾT QUẢ CAO TRONG CUỘC CHƠI CÁC EM CHUẨN BỊ CHÚNG TA BẮT ĐẦU. Giao điểm ba đường cao của một tam giác gọi là : 1 2 3 A. Trực tâm B. Trọng tâm. C. Trung tâm. A. Trực tâm. 01 ↵ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 END Câu toán học Nước trong cốc bay hơi càng chậm khi : 1 2 3 A. Nước trong cốc càng nhiều. B. Nước trong cốc càng nóng. C. Nước trong cốc càng lạnh. C. Nước trong cốc càng lạnh. 02 ↵ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 END Câu vật lý Nơi đăng cai thế vận hội mùa hè 2008 : 1 2 3 A. ToKyo. B. Thượng Hải. C. Bắc Kinh C. Bắc Kinh. 03 ↵ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 END Thể dục - thể thao Trong các đại dương sau đây, đại dương nào có nhiều bão nhất ? 1 2 3 A. Ấn Độ Dương. B. Thái Bình Dương. C. Đại Tây Dương. B. Thái Bình Dương. 04 ↵ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 END Địa lý Trong tam giác, đường thẳng nào chia tam giác thành hai miền có diện tích bằng nhau ? 1 2 3 A. Đường trung tuyến B. Đường phân giác. C. Đường trung bình. A. Đường trung tuyến. 05 ↵ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 END Toán học 1 2 3 Choose the most suitable words to fill in the blank . 1 2 3 A. to translate C. translated B. translate 06 ↵ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 END The teacher asked me .a passage into VietNamese A. to translate Tiếng Anh . NGOẠI KHÓA ĐỐ EM THỂ LỆ ĐẤU TRƯỜNG 40 1/ Số học sinh tham gia 40 học sinh . 2/ Tổng số câu hỏi : 40 câu . 3/Tham gia trả lời đầy đủ 40 câu hỏi . 5/ Học sinh. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 END Hoá học Làm thế nào để nhận biết được giun đất đực và giun đất cái ? Sinh học Chọn câu đúng trong các câu sau :

— Xem thêm —

Xem thêm: Đố vui để học (Khối 8-9), Đố vui để học (Khối 8-9), Đố vui để học (Khối 8-9)

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu do-vui-de-hoc-khoi-8-9

Đăng ký

Generate time = 0.127835035324 s. Memory usage = 18.42 MB