BÀI 8 : HỌC HỎI CÁC DÂN TỘC

22 327 2 Gửi tin nhắn cho Jonathan Hạnh Nguyễn
Jonathan Hạnh Nguyễn

Jonathan Hạnh Nguyễn

Tải lên: 11,506 tài liệu

  • Loading...
1/22 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2013, 01:25

Câu 1: Hoạt động chính trò – Xã hội bao gồm những loại hoạt động nào? - Xây dựng và bảo vệ Nhà nước, chế độ chính trò, trật tự an ninh xã hội. - Các hoạt động trong tổ chức chính trò, đoàn thể,quần chúng. - Những hoạt động nhân đạo, bảo vệ môi trường sống của con người. Câu 2: Hoạt động chính trò – Xã hội có ý nghóa như thế nào đối với con người? Là điều kiện để mỗi người bộc lộ phát triển khảnăng và đóng góp trí tuệ,công sức của mình vào công việc chung cho xã hội I. ĐẶT VẤN ĐỀ. II. NỘI DUNG BÀI HỌC III. BÀI TẬP I. ĐẶT VẤN ĐỀ ? Vì sao Bác Hồ của dân tộc ta được coi là Danh nhân văn hóa thế giới?. Vì Bác là Người biết tôn trọng và học hỏi kinh nghiệm của các nước trên thế giới ? Việt Nam có những đóng góp gì đáng tự hào vào nền văn hóa thế giới? Có những di sản văn hóa thế giới công nhận như:Cố đô Huế, Phố cổ Hội An, Vònh Hạ Long, Thánh Đòa Mỹ Sơn…. - Truyền thống yêu nước - Uống nước nhớ nguồn - Tôn sư trọng đạo - Nhân ái - Phong tục tập quán tốt đẹp, đa dạng phong phú. - Những giá trò văn hóa nghệ thuật như : Ẩm thực 3 miền, hoạt động văn hóa phi vật thể…. ? Lý do quan trọng nào giúp nền kinh tế Trung Quốc trỗi dậy mạnh mẽ. ? Nước ta có tiếp thu và sử dụng những thành tựu về mọi mặt của các nước trên thế giới không? Lấy 1 vài dẫn chứng minh họa. Mở rộng quan hệ và học tập kinh nghiệm các nước khác, cử người đi du học nước ngoài. . trọng, học hỏi các dân tộc khác có ý nghóa như thế nào ? 2. Ý nghóa của việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác. ẩm thực). Câu 4: Như thế nào là tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác ? Câu 1: Cần khiêm tốn học hỏi những mặt hay, tốt đẹp của các dân tộc khác để bổ
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 8 : HỌC HỎI CÁC DÂN TỘC, BÀI 8 : HỌC HỎI CÁC DÂN TỘC

Bình luận về tài liệu bai-8-hoc-hoi-cac-dan-toc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP