Người lái đò sông Đà

39 228 3 Gửi tin nhắn cho Jonathan Hạnh Nguyễn
Jonathan Hạnh Nguyễn

Jonathan Hạnh Nguyễn

Tải lên: 11,506 tài liệu

  • Loading...
1/39 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2013, 01:26

Người lái đò sông Đà T46 Đọc văn Nguyễn Tuân 1. Tùy bút “Sông Đà” 1. Tùy bút “Sông Đà” 1 - Căn cứ vào phần tiểu dẫn, em hãy cho biết tùy bút 1 - Căn cứ vào phần tiểu dẫn, em hãy cho biết tùy bút “Sông Đà” ra đời trong hoàn cảnh nào? “Sông Đà” ra đời trong hoàn cảnh nào? 2 - Đặc trưng của thể loại tuỳ bút có tác dụng 2 - Đặc trưng của thể loại tuỳ bút có tác dụng như thế nào đối với tác giả Nguyễn Tuân ? như thế nào đối với tác giả Nguyễn Tuân ? I – ĐỌC - TÌM HIỂU CHUNG I – ĐỌC - TÌM HIỂU CHUNG  Câu hỏi : Câu hỏi : 1. Tùy bút “Sông Đà” 1. Tùy bút “Sông Đà” I – ĐỌC - TÌM HIỂU CHUNG I – ĐỌC - TÌM HIỂU CHUNG a. Hoàn cảnh sáng tác : Tùy bút “Sông Đà” được sáng tác năm1960, gồm 15 tùy bút.Đây là kết qua chuyến đi thực tế của Nguyễn Tuân lên Tây Bắc vào năm 1958. b.Về thể loại tùy bút: + Chủ quan, tự do, phóng túng, biến hóa linh hoạt, giàu hình ảnh, nhạc điệu, từ ngữ phong phú, nhiều cách so sánh liên tưởng… + Thể loại này giúp Nguyễn Tuân thăng hoa cảm xúc và tư tưởng của mình c. Nội dung của tập tùy bút Ghi lại : + Phong cảnh Tây Bắc vừa uy nghiêm hùng vĩ, vừa thơ mộng trữ tình. + Con người Tây Bắc dũng cảm, lao động cần cù. 2. Tùy bút 2. Tùy bút “ Người lái đò sông Đà” “ Người lái đò sông Đà” - Xuất xứ: Trích từ tùy bút “Sông Đà” (1960)  - - Nội dung Nội dung b b ài tùy bút thể hiện: ài tùy bút thể hiện:  + Vẻ đẹp của thiên nhiên Tây Bắc qua hình + Vẻ đẹp của thiên nhiên Tây Bắc qua hình ảnh của Sông Đà hung bạo- trữ tình. ảnh của Sông Đà hung bạo- trữ tình.  + Vẻ đẹp của con người lao động Tây Bắc + Vẻ đẹp của con người lao động Tây Bắc qua hình ảnh của những người lái đò trên qua hình ảnh của những người lái đò trên sông sông đò trên sông đà' title='hình ảnh người lái đò trên sông đà'>hình ảnh của những người lái đò trên qua hình ảnh của những người lái đò trên sông sông . . 1. Sông Đà "hung bạo" 2- Cuộc chiến đấu của người lái đò để đưa thuyền vượt qua con sông hung bạo: 3- Dòng sông Đà khi hết thác ghềnh, trở nên thơ mộng-trữ tình II. HƯỚNG DẪN KHÁM PHÁ TÌM II. HƯỚNG DẪN KHÁM PHÁ TÌM HIỂU VĂN BẢN HIỂU VĂN BẢN II. HƯỚNG DẪN KHÁM PHÁ TÌM HIỂU VĂN BẢN II. HƯỚNG DẪN KHÁM PHÁ TÌM HIỂU VĂN BẢN 1. Sông Đà "hung bạo" -Cảnh bờ sông: + “Hai bên bờ sông đá dựng vách thành, mặt sông chỗ ấy chỉ đúng ngọ mới có mặt trời ” ⇒ Vách đá cao hiểm trở + “Có chỗ vách đá thành chẹt lòng sông như một cái yết hầu” => Lòng sông hẹp C¶nh ®¸ hai bê s«ng 1. Sông Đà "hung bạo" II. HƯỚNG DẪN KHÁM PHÁ TÌM HIỂU VĂN BẢN II. HƯỚNG DẪN KHÁM PHÁ TÌM HIỂU VĂN BẢN "nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió, cuồn cuộn luồng gió gùn ghè suốt năm“ -> Thủ pháp tăng tiến Kết cấu trùng điệp => Gió to sóng lớn Mặt ghềnh Hát Loóng [...]... đấu của người lái đò để đưa người lái đò để đưa thuyền vượt qua con thuyền vượt qua con sông hung bạo: sông hung bạo:II. HƯỚNG DẪN KHÁM PHÁ II. HƯỚNG DẪN KHÁM PHÁ TÌM HIỂU VĂN BẢNTÌM HIỂU VĂN BẢNĐó là cuộc chiến không cân sức giữa người lái ò với sông Đà hung bạo. 2- Cuộc chiến đấu của người lái đò để đưa thuyền 2- Cuộc chiến đấu của người lái đò để đưa thuyền vượt qua con sông hung... vì mặt người bầm đi vì rượu bữa…”rượu bữa…” Mặt ghềnh Hát Loóng II. HƯỚNG DẪN KHÁM PHÁ TÌM II. HƯỚNG DẪN KHÁM PHÁ TÌM HIỂU VĂN BẢNHIỂU VĂN BẢN2- Cuộc chiến đấu của người lái đò để 2- Cuộc chiến đấu của người lái đò để đưa thuyền vượt qua con sông hung đưa thuyền vượt qua con sông hung bạo:bạo:Điều đó chứng tỏ, trong cảm xúc thẩm mĩ của tác giả Người lái đò sông Đà, con người đẹp... 1. Sông Đà "hung bạo"II. HƯỚNG DẪN KHÁM PHÁ TÌM HIỂU VĂN BẢNII. HƯỚNG DẪN KHÁM PHÁ TÌM HIỂU VĂN BẢN 2- Cuộc chiến đấu của người lái đò để 2- Cuộc chiến đấu của người lái đò để đưa thuyền vượt qua con sông hung đưa thuyền vượt qua con sông hung bạo:bạo:II. HƯỚNG DẪN KHÁM PHÁ TÌM HIỂU II. HƯỚNG DẪN KHÁM PHÁ TÌM HIỂU VĂN BẢNVĂN BẢNphân tích hình tượng người lái đò trong... Hút nước sâu, xoáy dữ dội Hình ảnh minh họa ông lái đò nghỉ ngơi Hình ảnh minh họa ông lái đò nghỉ ngơi khi dừng chèokhi dừng chèo 1. Tùy bút Sông Đà 1. Tùy bút Sông Đà 1 - Căn cứ vào phần tiểu dẫn, em hãy cho biết tùy bút 1 - Căn cứ vào phần tiểu dẫn, em hãy cho biết tùy bút Sông Đà ra đời trong hoàn cảnh nào? Sông Đà ra đời trong hoàn cảnh nào?2 - Đặc trưng của thể loại... BẢNBẢN3- Dòng sông Đà khi hết thác ghềnh, 3- Dòng sông Đà khi hết thác ghềnh, trở nên thơ mộng-trữ tìnhtrở nên thơ mộng-trữ tìnhMàu nước của dòng Màu nước của dòng sông sông thay đổi theo mùa :thay đổi theo mùa :+ + “Mùa xuân, dòng xanh “Mùa xuân, dòng xanh ngọc bích”.ngọc bích”.““Mùa thu, nước sông Mùa thu, nước sông Đà lừ lừ chín đỏ như da Đà lừ lừ chín đỏ như da mặt người bầm... mình Thác nước trên sông đà 1. Sông Đà "hung bạo"II. HƯỚNG DẪN KHÁM PHÁ TÌM HIỂU VĂN BẢNII. HƯỚNG DẪN KHÁM PHÁ TÌM HIỂU VĂN BẢNNhà văn đã vận dụng những cách thức nghệ thuật nào để làm nổi bật đặc điểm “hung bạo” của sông Đà? 1. Sông Đà "hung bạo"II. HƯỚNG DẪN KHÁM PHÁ TÌM HIỂU VĂN BẢNII. HƯỚNG DẪN KHÁM PHÁ TÌM HIỂU VĂN BẢN=> Sông Đà “thành ra diện mạo... VĂN BẢN=> Sông Đà “thành ra diện mạo và tâm địa của một thứ kẻ thù số một,” sẵn sàng cướp đi mạng sống con người, có tâm địa ác độc như dì ghẻ “như lúc nào cũng đòi nợ xuýt bất cứ người lái đò nào tóm được qua đây” Hết tiết 1Hết tiết 1T46Đọc văn Người lái đò sông Đà ( Nguyễn Tuân) ... Cảnh đá hai bờ sông II. HƯỚNG DẪN KHÁM PHÁ TÌM HIỂU VĂN BẢNII. HƯỚNG DẪN KHÁM PHÁ TÌM HIỂU VĂN BẢN1. Sông Đà "hung bạo" -Cảnh bờ sông: + “Hai bên bờ sông đá dựng vách thành, mặt sông chỗ ấy chỉ đúng ngọ mới có mặt trời ”⇒Vách đá cao hiểm trở+ “Có chỗ vách đá thành chẹt lòng sông như một cái yết hầu” => Lòng sông hẹp II. HƯỚNG DẪN KHÁM PHÁ... nhà văn.* Phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân * Phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân qua bài tùy bút:qua bài tùy bút: 1. Tùy bút Sông Đà 1. Tùy bút Sông Đà I – ĐỌC - TÌM HIỂU CHUNGI – ĐỌC - TÌM HIỂU CHUNGa. Hoàn cảnh sáng tác :Tùy bút Sông Đà được sáng tác năm1960, gồm 15 tùy bút.Đây là kết qua chuyến đi thực tế của Nguyễn Tuân lên Tây Bắc vào năm 1958. b.Về thể loại tùy bút:... cảm xúc thẩm mĩ của tác giả Người lái đò sông Đà, con người đẹp hơn tất cả và quý giá hơn tất cả. 1. Sông Đà "hung bạo"II. HƯỚNG DẪN KHÁM PHÁ TÌM HIỂU VĂN BẢNII. HƯỚNG DẪN KHÁM PHÁ TÌM HIỂU VĂN BẢNSự hung tợn, độc dữ của dòng sông Đà tạo nên những cảm giác nào đối với người đọc ? Vì sao ?- Biểu hiện của một nét đẹp thiên nhiênTây Bắc kỳ vĩ, dữ tợn. - Thiên nhiên ấy quả . Con người Tây Bắc dũng cảm, lao động cần cù. 2. Tùy bút 2. Tùy bút “ Người lái đò sông Đà “ Người lái đò sông Đà - Xuất xứ: Trích từ tùy bút Sông Đà . những người lái đò trên qua hình ảnh của những người lái đò trên sông sông . . 1. Sông Đà "hung bạo" 2- Cuộc chiến đấu của người lái đò để đưa
- Xem thêm -

Xem thêm: Người lái đò sông Đà, Người lái đò sông Đà, Người lái đò sông Đà

Bình luận về tài liệu nguoi-lai-do-song-da

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP