Đề thi học kì 1 lớp 7 môn GDCD

2 2,997 5 Gửi tin nhắn cho Robert Boyle
Robert Boyle

Robert Boyle

Tải lên: 11,478 tài liệu

  • Loading...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2013, 01:25

Trường THCS KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 7 Họ và tên :……………………………… NĂM HỌC ……………………………………………………. Môn : Giáo dục công dân Lớp :…………………………………………. Thời gian làm bài 45 phút (Không kể thời gian phát đề) --------------------------------------- I . Câu hỏi trắc ngiệm : (4đ) Đánh dấu x vào G em cho là đúng nhất 1. Trung thực là : a. Luôn tôn trọng sự thật, tôn trọng chân lý, lẽ phải. G b. Sống ngay thẳng thật thà, biết nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm. G c. Biết gì, nghó gì cũng đều nói ra, bất cứ ở đâu. G d. Cả 3 câu a, b, c đúng. G 2. Sống đoàn kết tương trợ sẽ giúp ta : a. Có chỗ dựa trong mọi việc, đỡ tốn nhiều công sức cho bản thân. G b. Dễ dàng hòa nhập hợp tác với mọi người xung quanh G c. Có thói quen ỷ lại G d. Được mọi người yêu quý. G đ. Tạo nên sức mạnh vượt qua khó khăn. G e. Các câu trên đúng G f. Câu b, d, đ đúng G g. Câu đ đúng G II . Câu hỏi tự luận : (6 đ) Bản thân em đã thể hiện tính tự tin chưa? Theo em yếu tố nào quan trọng nhất để giúp con người tự tin? Nếu không tự tin con người sẽ như thế nào? Cần rèn luyện tính tự tin ra sao và cần phải khắc phục điều gì? Điểm …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. . Trường THCS KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 7 Họ và tên :……………………………… NĂM HỌC ……………………………………………………. Môn : Giáo dục công dân Lớp :…………………………………………. Thời gian. (Không kể thời gian phát đề) --------------------------------------- I . Câu hỏi trắc ngiệm : (4đ) Đánh dấu x vào G em cho là đúng nhất 1. Trung thực là : a.
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 lớp 7 môn GDCD, Đề thi học kì 1 lớp 7 môn GDCD, Đề thi học kì 1 lớp 7 môn GDCD

Bình luận về tài liệu de-thi-hoc-ki-1-lop-7-mon-gdcd

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP