Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng (có ảnh)

3 838 14
Đặng Thành Tâm

Đặng Thành Tâm

Tải lên: 11,479 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/3 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2013, 01:25

Văn bản: THẦY THUỐC GIỎI CỐT NHẤT Ở TẤM LÒNG I-MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:Giúp học sinh -Nắm được nội dung và ý nghóa của truyện. -Nắm được tính hấp dẫn của truyện là đặt tình huống gay cấn để làm rõ bản chất, tính cách nhân vật. II-CHUẨN BỊ: 1.Giáo viên: Nghiên cứu SGK, SGV, bảng phụ, tranh ảnh. 2.Học sinh: Học bài, xem bài mới III-TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HOẠT ĐỘNG 1 (5 ’ ) Khởi động -n đònh -Kiểm tra bài cũ -Bài mới -Kiểm tra sỉ số lớp HỎI: 1/Hãy tóm tắt lại truyện Mẹ hiền dạy con? 2/ Hãy nêu nội dung và ý nghóa của truyện? -Y/c HS nhận xét và bổ sung -GV nhận xét và công bố điểm Trong xã hội có rất nhiều nghề và làm nghề nào cũng cần phải có đạo đức.Do đó nghề được tôn vinh nhất đó là nghề dạy học và nghề thầy thuốc. -Ghi tựa bài lên bảng -Báo cáo sỉ số -Cá nhân trả lời: 1/Tóm tắt lại truyện:… 2/Bà mẹ thầy Mạnh Tử là tấm gương sáng về tình thương con và đặc biệt là về cách dạy con: +Tạo cho con một môi trường sống tốt đẹp; +Dạy con vừa có đạo đức vừa có chí học hành; +Thương con nhưng không nuông chiều, ngược lại rất kiên quyết. - HS nhận xét và bổ sung -Lắng nghe -Ghi tựa bài vào tập HOẠT ĐỘNG 2 (30 ’ )  Đọc và hiểu văn bản I-TÌM HIỂU CHUNG -Y/c HS đọc chú thích SGK -GV hướng dẫn HS đọc văn bản -Y/c HS đọc văn bản -GV nhận xét chung về cách đọc của học sinh -Y/c HS kể lại văn bản -Y/c HS nhận xét và bổ sung HỎI:Văn bản có bố cục như thế -Cá nhân đọc -Lắng nghe -Cá nhân đọc -Lắng nghe -Cá nhân kể lại văn bản -HS nhận xét và bổ sung. -Cá nhân trả lời: bố cục có ba Tiết 65 Ngày soạn:07/12/08 Ngày dạy:15/12/08 II-PHÂN TÍCH. 1.Công đức của Thái y lệnh họ Phạm: -Có lòng thương người, có tài trò bệnh,… 2.Thái y lệnh kháng lệnh vua cứu người bệnh nghèo. -Tin ở việc mình làm, không sợ quyền uy. 3.Hạnh phúc của Thái y lệnh họ Phạm. nào?. Nêu nội dung của mỗi phần? HỎI:Công việc của người thầy thuốc họ Phạm được giới thiệu như thế nào? HỎI:Ngoài ra thầy thuốc họ Phạm là người như thế nào? HỎI:Những việc làm như vậy đã nói lên phẩm chất gì của người thầy thuốc họ Phạm? -GV treo tranh HỎI:Tấm lòng của người thầy thuốc được bộc lộ rõ nhất trong một tình huống.Đó là tình huống nào? HỎI:Nhưng Thái y lệnh họ Phạm đã quyết đònh như thế nào?. Vì sao lại quyết đònh như vậy? HỎI:Làm như thế người thầy thuốc họ Phạm sẽõ mắc tội gì với vua? HỎI:Em có nhận xét gì về câu nói:”Tôi có mắc tội .Tội tôi xin chòu”? HỎI:Trước cách xử sự của vò Thái y lệnh, thái độ của Trần Anh Vương diễn biến như thế nào? HỎI:Qua đó, nhân cách của Trần Anh Vương được thể hiện ra sao? HỎI:Trò bệnh cứu người trước vào cung khám bệnh sau, cách xử thế phần: +”Cụ tổ trọng vọng”: giới thiệu tung tích, chức vò, công đức của bậc lương y. +”Một lần có mong mỏi”: tình huống gay cấn. +Phần còn lại:Hạnh phúc của bậc lương y. -Cá nhân trả lời: nghề y gia truyền, coi việc chữa bệnh trong cung, giữ chức Thái y lệnh, . -Cá nhân trả lời: thương người nghèo, trò bệnh và cứu sống nhiều dân thường, . -Cá nhân trả lời: có tài và có đức thương người, không vụ lợi, . -Quan sát tranh -Cá nhân trả lời: Một lần có người, . -Cá nhân trả lời: trò bệnh cứu người trước. Vì mạng sống của người bệnh trông cậy vào mình -Cá nhân trả lời: tội chết, . -Cá nhân trả lời: đặt mạng sống của người bệnh lên trên hết, tin ở việc mình làm, không sợ quyền uy. -Cá nhân trả lời: Ngươi thật là bậc lương y chân chính, . -Cá nhân trả lời: hiểu được tính cách của Thái y lệnh, . -Cá nhân trả lời: người bệnh được cứu sống, vua mừng rỡ gọi là bậc lương y chân chính . -Tài đức được sống mãi vì được con cháu kế tục xứng đáng. can đảm đó đã dẫn đến kết quả gì? HỎI:Về sau nhiều con cháu họ Phạm đều thành lương y được người đời khen.Em hiểu đều gì về vấn đề này? -Cá nhân trả lời: được con cháu kế tục HOẠT ĐỘNG 3 (5 ’ ) III-TỔNG KẾT -Nội dung: Truyện ca ngợi phẩm chất cao quý của vò Thái y lệnh họ Phạm: không chỉ có tài chữa bệnh mà quan trọng hơn là có lòng thương yêu và quyết tâm cứu sống người bệnh tới mức không sợ quyền uy, không sợ mang vạ vào thân. -Nghệ thuật: Với hình thức ghi chép chuyện thật, trong đó biết xoáy vào một tình huống gay cấn để tính cách nhân vật được bộc lộ rõ nét HỎI:Nêu nội dung và ý nghóa của câu chuyện Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng? HỎI:Em hiểu gì về giá trò hình thức nghệ thuật từ câu chuyện này? HỎI:Qua câu chuyện, có thể rút ra cho những người làm nghề y hôm nay và mai sau bài học gì? -Cá nhân trả lời: ca ngợi phẩm chất cao quý của vò Thái y lệnh họ Phạm: không chỉ có tài chữa bệnh mà quan trọng hơn là có lòng thương yêu và quyết tâm cứu sống người bệnh tới mức không sợ quyền uy, không sợ mang vạ vào thân. -Cá nhân trả lời: Với hình thức ghi chép chuyện thật, trong đó biết xoáy vào một tình huống gay cấn để tính cách nhân vật được bộc lộ rõ nét. -Cá nhân trả lời: có lòng thương yêu người bệnh, . HOẠT ĐỘNG 4 (5 ’ )  Củng cố-Dặn dò HỎI:Hãy so sánh nội dung y đức được thể hiện trong văn bản Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng với văn bản kể về Tuệ Tónh? -Về nhà học bài và chuẩn bò bài n tập tiếng Việt cần nắm: +Nội dung, kiến thức các bài đã học +Hệ thống các bài tập -Nhận xét lớp học -Cá nhân trả lời: +Văn bản Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng +Văn bản Tuệ Tónh . -Nghe tiếp thu để chuẩn bò . Văn bản: THẦY THUỐC GIỎI CỐT NHẤT Ở TẤM LÒNG I-MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:Giúp học sinh -Nắm được nội dung và. được bộc lộ rõ nét HỎI:Nêu nội dung và ý nghóa của câu chuyện Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng? HỎI:Em hiểu gì về giá trò hình thức nghệ thuật từ câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng (có ảnh), Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng (có ảnh), Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng (có ảnh)

Bình luận về tài liệu thay-thuoc-gioi-cot-nhat-o-tam-long-co-anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP