Giáo án công nghệ 7

48 395 1
Henry Cavendish

Henry Cavendish

Tải lên: 11,336 tài liệu

  • Loading...
1/48 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2013, 01:25

Phần I: trồng trọt Chơng I: Đại cơng về kĩ thuật trồng trọt Tiết 1. Bài 1 : vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt Khái niệm về đất trồng và thành phần của đất trồng Ngày soạn: Ngày thực hiện: I_Mục tiêu bài học : Sau bài này GV phải làm cho HS Hiểu đợc vai trò nhiệm vụ, của trồng trọt và một số biện pháp thực hiện của trồng trọt Hiểu đợc khái niệm, thành phần và vai trò của đất trồng đối với cây trồng Có hứng thú trong học tập kĩ thuật nông nghiệp và coi trọng sản xuất trồng trọt, ý thức bảo vệ tài nguyên môi trờng đất II_chuẩn bị nội dung bài giảng : GV chuẩn bị bài 1, 2 SGK và các tài liệu liên quan Hình 1; 2 SGK phóng to và su tầm thêm các tranh ảnh liên quan III_Các hoạt động dạy và học 1. ổn định lớp 2. Giới thiệu bài : GV hệ thống sơ lợc về chơng trình môn học công nghệ 7 nói chung và phần I trồng trọt nói riêng để các em biết sơ lợc về mục tiêu của môn học 3. Bài mới Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Vai trò của trồng trọt -GV treo tranh vẽ hình 4.1 phóng to lên bảng -Yêu cầu học sinh quan sát, nghiên cứu thông tin sách giáo khoa và trả lời các câu hỏi: +Trồng trọt có vai trò gì trong nền kinh tế? +Em hãy lấy ví dụ về một số loại cây trồng kinh tế -GV kết luận các vai trò của trồng trọt Hoạt động 2 : Nhiệm vụ của trồng trọt -GV hớng dẫn HS áp dụng các kiến thức ở mục 1, liên hệ với thực tiễn từ đó yêu cầu HS trả lời câu hỏi: +Sản xuất lúa, ngô, khoai, sắn là nhiệm vụ của lĩnh vực sản xuất nào? -HS quan sát hình vẽ, thảo luận và trả lời các câu hỏi -Ghi nhận thông tin -Liên hệ thực tiễn, thảo luận và trả lời các câu hỏi 1 +Trồng cây đậu, vừng, lạc là nhiệm vụ của lĩnh vực sản xuất nào? -Kết luận các nhiệm vụ 1, 2, 4, 6 mục 2 SGK Hoạt động 3: Các biện pháp thực hiện nhiệm vụ của ngành trồng trọt -Yêu cầu HS nghiên cứu nội dung thông tin SGK và trả lời câu hỏi: +Mục đích của việc khai hoang lấn biển là gì? +Tại sao phải tăng số vụ trên cùng đơn vị diện tích? +Sử dụng giống mới năng suất cao, bón phân đầy đủ, phòng trừ sâu bệnh kịp thời nhằm mục đích gì? -Nhận xét, bổ sung và kết luận nội dung đúng theo SGK Hoạt động 4: Khái niệm về đất trồng 1.Khái niệm: -Yêu cầu HS nghiên cứu nội dung thông tin SGK và trả lời câu hỏi: +Đất trồng là gì? +Lớp than đá tơi xốp có phải là đất trồng không? Tại sao? +Đất trồng khác với đất nh thế nào? -Kết luận: Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của võ trái đất mà trên đó cây trồng sinh sống và sản xuất ra sản phẩm 2.Vai trò của đất trồng -Hớng dẫn HS quan sát hình 2 và yêu cầu các em trả lời câu hỏi: +Đất trồng có tầm quan trọng nh thế nào đối với cây trồng? +Ngoài đất, cây còn có thể sống đợc trong môi trờng nào? -Kết luận đất có vai trò là môi trờng cung cấp nớc, chất dinh dỡng, oxi cho cây và giữ cho cây đứng vững Hoạt động 5: Thành phần của đất trồng -GV treo sơ đồ 1 phóng to lên bảng yêu cầu HS điền vào vở vai trò từng thành -Ghi nhận thông tin -Nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi -Ghi nhận thông tin -Nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi -Ghi nhận thông tin -Nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi -Ghi nhận thông tin 2 phần của đất trồng -Kết luận nội dung đúng theo SGK Hoat động 6: Tổng kết bài học -GV tổng kết lại nội dung chinh của bài học -Yêu cầu HS đọc ghi nhớ, trả lời các câu hỏi cuối bài -Căn dặn HS về nhà học bài củ và đọc trớc nội dung bài 2 SGK -Một vài HS lên bảng làm, các HS khác cho nhận xét -Ghi nhận thông tin -Lắng nghe -Đọc ghi nhớ và trả lời các câu hỏi 3 Tiết 2. Bài 3 : một số tính chất của đất trồng Ngày soạn: Ngày thực hiện: I_Mục tiêu bài học : Sau bài này GV phải làm cho HS Hiểu đợc thành phần cơ giới của đất là gì? khái niệm độ kiềm, độ chua Biết đợc khả năng giữ nớc và chất dinh dỡng của đất Có ý thức bảo vệ, duy trì và nâng cao độ phì nhiêu của đất II_chuẩn bị nội dung bài giảng : GV chuẩn bị bài 3 SGK và các tài liệu liên quan nh: Giáo trình trồng trọt tập 1 Thổ nhỡng nông hoá, NXB giáo dục Hà Nội 1998 Bảng mẫu ở SGK phóng to và su tầm thêm các tranh ảnh liên quan III_Các hoạt động dạy và học 1. ổn định lớp 2. Bài củ: GV nêu câu hỏi yêu cầu HS lên bảng trả lời HS 1: Trồng trọt có vai trò gì trong đời sống nhân dân và nền kinh tế ở địa phơng pháp? HS 2: Cho biết đất trồng là gì? Đất trồng gồm những thành phần nào? 3. Bài mới Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Thành phần cơ giới của đất là gì? -GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin mục này, đa ra các câu hỏi để HS tái hiện kiến thức về thành phần rắn của đất +Phần rắn của đất bao gồm những thành phần nào? -Giảng giải cho HS biết thành phần khoáng bao gồm hạt cát, limon, sét. Tỉ lệ các hạt này gọi là thành phần cơ giới của đất +ý nghĩa thực tế của việc xác định thành phần cơ giới của đất là gì? -Kết luận: Dựa vào tỉ lệ các loại hạt trong đất ngời ta chia đất làm 3 loại chính: đất cát, đất thịt và đất sét -HS nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi -Ghi nhận thông tin 4 Hoạt động 2 : Thế nào là độ chua, độ kiềm của đất -GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK và trả lời câu hỏi: +Độ pH dùng để đo cái gì? trị số pH dao động trong phạm vi nào? với các trị số nào của pH đất đợc gọi là đất chua, kiềm, trung tính? -Kết luận nội dung theo SGK Hoạt động 3 : Khả năng giữ n- ớc và chất dinh dỡng của đất -GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK và trả lời câu hỏi: +Vì sao đất giữ đợc nớc và chất dinh dỡng -Nhận xét, bổ sung và kết luận Hoạt động 4 : Độ phì nhiêu của đất là gì? -GV cho HS nghiên cứu thông tin SGK và trả lời câu hỏi gợi mở: +ở đất, việc thiếu nớc và chất dinh d- ỡng thì cây trồng phát triển nh thế nào? +Độ phì nhiêu của đất quyết định cái gì trong sản xuất? -Nhận xét, bổ sung và kết luận Hoat động 5 : Tổng kết bài học -GV tổng kết lại nội dung chinh của bài học -Yêu cầu HS đọc ghi nhớ, trả lời các câu hỏi cuối bài -Căn dặn HS về nhà học bài củ và đọc trớc bài 6 SGK -HS nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi -Ghi nhận thông tin -HS nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi -Ghi nhận thông tin -HS nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi -Ghi nhận thông tin -Lắng nghe -Đọc ghi nhớ và trả lời các câu hỏi 5 Tiết 3. Bài 6: biện pháp sử dụng, cải tạo và Bảo vệ đất Ngày soạn: Ngày thực hiện: I_Mục tiêu bài học : Sau bài này GV phải làm cho HS Hiểu đợc ý nghĩa của việc sử dụng đất hợp lí Biết các biện pháp cải tạo và bảo vệ đất Có ý thức chăm sóc, bảo vệ tài nguyên môi trờng đất II_chuẩn bị nội dung bài giảng : GV chuẩn bị nội dung bài 6 SGK và các tài liệu liên quan Tranh vẽ hình 3; 4; 5 ở sách giáo khoa phóng to Băng hình có liên quan đến vấn đề sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất III_Các hoạt động dạy và học 1. ổn định lớp 2. Bài củ: GV nêu câu hỏi yêu cầu HS lên bảng trả lời HS 1: Thế nào là đất chua, đất kiềm và đất trung tính? HS 2: Vì sao đất giữ đợc nớc và chất dinh dỡng? 3. Bài mới Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Vì sao phải sử dụng đất hợp lí? -GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK và trả lời câu hỏi: +Vì sao phải sử dụng đất hợp lí? -Để làm rỏ mục đích của các biện pháp sử dụng đất nêu trong SGK, đa ra các câu hỏi gợi mở: +Thâm canh tăng vụ trên cùng đơn vị diện tích có tác dụng gì? tác dụng nh thế nào đến lợng sản phẩm thu đợc? +Trồng các loại cây phù hợp với đất -HS nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi 6 có tác dụng nh thế nào đối với sinh tr- ởng, phát triển và năng suất của cây? -GV giảng cho HS biện pháp vừa sử dụng vừa cải tạo đất thờng áp dụng với vùng đất mới khai hoang hoặc lấn biển -Tập hợp các ý kiến của HS, sửa chữa bổ sung và rút ra kết luận về mục đích của các biện pháp sử dụng đất Hoạt động 2 : Biện pháp cải tạo và bảo vệ đất -GV treo lần lợt tranh vẽ hình 3; 4; 5 phóng to lên bảng -Yêu cầu học sinh quan sát, nghiên cứu thông tin sách giáo khoa và trả lời các câu hỏi: +Mục đích của các biện pháp cải tạo và bảo vệ đất là gì? +Các biện pháp cải tạo và bảo vệ đất này áp dụng cho loại đất nào? -Tập hợp các ý kiến của HS, sửa chữa bổ sung và rút ra kết luận về biện pháp cải tạo, mục đích và áp dụng cho các loại đất tơng ứng Hoat động 3 : Tổng kết bài học -GV tổng kết lại nội dung chinh của bài học -Yêu cầu HS đọc ghi nhớ, trả lời các câu hỏi cuối bài -Căn dặn HS về nhà học bài củ và đọc trớc bài 7 SGK -Ghi nhận thông tin -HS quan sát, nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi -Ghi nhận thông tin -Lắng nghe -Đọc ghi nhớ và trả lời các câu hỏi 7 Tiết 4. Bài 7: tác dụng của phân bón trong trồng trọt Ngày soạn: Ngày thực hiện: I_Mục tiêu bài học : Sau bài này GV phải làm cho HS Biết đợc các loại phân bón thờng dùng và tác dụng của phân bón đối với đất cây trồng Có ý thức tận dụng sản phẩm phụ (thân, cành, lá), cây hoang dại để làm phân bón II_chuẩn bị nội dung bài giảng : GV chuẩn bị nội dung bài 7 SGK và các tài liệu liên quan Tranh vẽ hình 6, sơ đồ 2 ở sách giáo khoa phóng to III_Các hoạt động dạy và học 1. ổn định lớp 2. Bài củ: GV nêu câu hỏi yêu cầu HS lên bảng trả lời HS 1: Vì sao phải cải tạo đất? HS 2: Ngời ta thờng dùng những biện pháp nào để cải tạo đất? 3. Bài mới Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Phân bón là gì? -GV treo tranh vẽ sơ đồ 2 phóng to lên bảng -Yêu cầu học sinh quan sát và trả lời các câu hỏi: +Nhóm phân bón hữu cơ (hoá học hoặc vi sinh vật) gồm những loại nào? +Phân bón là gì? -Hớng dẫn HS hoàn thành bài tập sắp xếp thứ tự 12 loại phân bón từ a đến n vào các nhóm phân tơng ứng -Tập hợp các ý kiến của HS, sửa chữa bổ sung và rút ra kết luận về phân bón -HS nghiên quan sát, cứu thông tin SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi -Ghi nhận thông tin 8 Hoạt động 2 : Tác dụng của phân bón -GV treo tranh vẽ hình 6 phóng to lên bảng -Yêu cầu học sinh quan sát, nghiên cứu thông tin sách giáo khoa và trả lời các câu hỏi: +Phân bón có ảnh hởng nh thế nào đến đất, năng suất và chất lợng nông sản? -Hớng dẫn giảng giải để HS biết đợc phân bón tác động đến năng suất chất lợng nông sản, năng suất cây trồng nhờ tác động đến độ phì nhiêu của đất -Lu ý việc bón phân phải đúng liều l- ợng, chủng loại và phải cân đối giữa các loại phân -Kết luận: Phân bón làm tăng độ phì nhiêu của đất, làm tăng năng suất cây trồng và chất lợng nông sản Hoat động 3 : Tổng kết bài học -GV tổng kết lại nội dung chinh của bài học -Yêu cầu HS đọc ghi nhớ, trả lời các câu hỏi cuối bài -Căn dặn HS về nhà học bài củ và đọc trớc bài 8 SGK -HS quan sát, nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi -Ghi nhận thông tin -Lắng nghe -Đọc ghi nhớ và trả lời các câu hỏi 9 Tiết 5. Bài 8 Thực hành : Nhận biết một số loại phân hoá học thông thờng Ngày soạn : Ngày thực hiện : I_Mục tiêu bài học : Sau bài này GV phải làm cho HS Phân biệt đợc một số loại phân hoá học thông thờng Rèn luyện ý thức lao động, làm thực hành, kĩ năng quan sát, phân tích và ý thức đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trờng II_Chuẩn bị nội dung bài giảng : GV chuẩn bị nội dung bài 8 SGK và các tài liêu liên quan Làm thử một vài lần cho quen thao tác Mổi nhóm HS chuẩn bị: 4 đến 5 mẫu phân bón cho vào các túi nilon nhỏ có ghi số sẵn, sau đó dùng dây cao su buộc chặt miệng túi lại 2 ống nghiệm thuỷ tinh, 1 đèn cồn, kẹp ghắp than, diêm, nớc sạch III_Các hoạt động dạy và học : 1. ổn định lớp 2. Bài củ : GV nêu câu hỏi gọi HS lên bảng trả lời HS 1 : Phân bón là gì? có những loại phân bón nào? HS 2 : Nêu tác dụng của phân bón đối với cây trồng và đất? 3. Bài mới Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Giới thiệu mục tiêu và nội dung bài thực hành -GV giới thiệu mục tiêu bài học -Chia nhóm HS. mổi nhóm 4-5 HS -Kiểm tra sự chuẩn bị của các nhóm -Nhắc nhở HS về nội quy, an toàn và hớng dẫn nội dung trình tự thực hành Hoạt động 2: Tổ chức thực -HS lắng nghe -Nhận nhóm, bầu trởng nhóm -Nghe nội quy an toàn và nội dung trình tự thực hành 10 [...]... Cho vật nuôi non vận động và tiếp xúc nhiều với ánh sángd. Giữ vệ sinh phòng bệnh cho vật nuôi none. Cho bú sữa đầu vì sữa đầu có đủ chất dinh dỡng và kháng thểf. Nuôi vật nuôi mẹ tốt để có nhiều sữa chất lợng tốt cho đàn conCâu 2. Đánh dấu '' X '' vào cột Đ nếu câu dới đây đúng , vào cột S nếu câu dới đây sai :TT Nội dung Phơng án lựa chọnĐ S1Chuồng nuôi là '' nhà... thành các sau:Chuồng nuôi hợp vệ sinh phải có trong chuồng thích hợp ( khoảng 60 -75 % ). Có trong chuồng thích hợp ( ấm về mùa đông, thoáng về mùa hè ). Có nhng phải không có gió lùa. Độ chiếu sáng phải phù hợp với từng loại vật nuôi. Lợng khí độc trong chuồng ( nh khí amoniac, khí hyđrô sunphua ) ít nhất.Câu 2. Em hÃy đánh dấu ( X ) vào các phơng pháp sản xuất thức ăn theo mẫu bảng sau sao cho phù... Giới thiệu bài : GV hệ thống sơ lợc về chơng trình môn học công nghệ 7 nói chung và phần I trồng trọt nói riêng để các em biết sơ lợc về mục tiêu của môn học 3. Bài mớiHoạt động của GV Hoạt động của HSHoạt động 1: Vai trò của trồng trọt-GV treo tranh vẽ hình 4.1 phóng to lên bảng-Yêu cầu học sinh quan sát, nghiên cứu thông tin sách giáo khoa và trả lời các câu hỏi:+Trồng trọt có vai trò gì... hành-GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS -Phân công công việc và vị trí thực hành cho các nhóm HS và các cá nhân HS Hoạt động 3 : Thực hiện quy trình-GV thao tác mẫu cách đánh giá chất lợng thức ăn ở các mẩu mà GV đả -HS lắng nghe-Nhận nhóm, bầu nhóm trởng-Nghe nội dung và nội quy thcj hành-Trình bày sự chuẩn bị của cá nhân và nhóm cho GV kiểm tra-Nhận công việc và vị thực hành-Quan sát thao... chính liên quan đến bài họcHoạt động 2 : Tìm hiểu kĩ thuật thu hoạch -GV giải thích cho HS 2 phơng pháp đánh tỉa và thả bù và thu hoạch toàn bộ-Lấy ví dụ về 2 phơng pháp này, GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: +Tác dụng của đánh tỉa thả bù là gì?+Tác dụng của thu hoạc toàn bộ là gì?+So sánh cách thu hoạch tôm và cá có gì khác nhau?-Kết luận những câu hỏi đúng và nội dung chính SGKHoạt động... GV cho điểm một số nhóm Hoạt động 4 : Tổng kết và đánh giá -GV nhận xét và đánh giá tiết thực hành của HS về sự chuẩn bị, thái độ, kết quả đạt đợc-Yêu cầu HS nộp báo cáo thực hành và thu dọn vệ sinh-Căn dặn HS về nhà chuẩn bị trớc cho bài thực hành bài 43cho nhóm -HS quan sát thao tác mẫu của GV, thực hành theo sự hớng dẫn-Các nhóm đổi công việc cho nhau-Nộp sản phẩm, hoàn thành báo cáo... đúngb. Tìm hiểu chuồng nuôi hợp vệ sinh :-GV treo sơ đồ 10 lên bảng, yêu cầu HS quan sát để thấy đợc các yếu tố vệ sinh chuồng nuôi-Yêu cầu HS làm bài tập điền khuyết vào vở bài tập-Treo hình 69; 70 ; 71 lên bảng, hớng dẫn HS, GV hỏi :+Tại sao nên làm kiểu chuồng quay về hớng Nam, hớng Đông nam?+ở địa phơng em kiểu chuồng một dÃy và kiểu chuồng 2 dÃy đợc sử dụng phổ biến?-GV kết luận các câu... trong chăn nuôi ?B. Đáp án I. Phần trắc nghiệm : ( 4 điểm )Câu 1. ( 2 điểm ) -Độ ẩm-Nhiệt độ22 I_Mục tiêu bài học :Sau bài này GV phải làm cho HSBiết đợc các phơng pháp thu hoạch Biết đợc các phơng pháp bảo quản sản phẩm thuỷ sảnBiết đợc các phơng pháp chế biến thuỷ sảnII_Chuẩn bị nội dung bài giảng :GV chuẩn bị nội dung bài 55 SGK và các tài liệu liên quanHình 86, 87 SGK phóng to, su tầm... pháp vệ sinh phòng chống bệnh trong chăn nuôiCó ý thức bảo vệ môi trờng sinh thái II_Chuẩn bị nội dung bài giảng :GV chuẩn bị nội dung bài 44 SGK và các tài liệu liên quanSơ đồ 10; 11; Hình 69; 70 ; 71 phóng to hoặc mô hìmh về chuồng nuôi và kiểu chuồng nuôiIII_Các hoạt đông dạy và học : 1. ổn định lớp 2. Bài củ: GV trả bài thực hành của tiết trớc cho HS, nhận xét về kết quả đạt đợc của các nhóm,... vắc xin a. Vắc xin là gì ?-GV yêu cầu HS quan sát các loại vắc xin và nhÃn của một số loại vắc xin , GV hỏi vắc xin là gì?-Treo hình 73 yêu cầu HS quan sát về cách xử lí mầm bệnh từ đó cho HS phân loại vắc xinb. Vắc xin có tác dụng nh thế nào ?-GV dùng hình 74 SGK để giải thích cho HS biết tác dụng của vắc xin, GV hỏi :+Tại sao khi tiêm vắc xin tụ huyết trùng cho gà thì gà không mắc bệnh . định lớp 2. Giới thiệu bài : GV hệ thống sơ lợc về chơng trình môn học công nghệ 7 nói chung và phần I trồng trọt nói riêng để các em biết sơ lợc về mục. của HS -Phân công công việc và vị trí thực hành cho các nhóm HS và các cá nhân HS Hoạt động 3 : Thực hiện quy trình -GV thao tác mẫu cách đánh giá chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án công nghệ 7, Giáo án công nghệ 7, Giáo án công nghệ 7

Bình luận về tài liệu giao-an-cong-nghe-7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP