giao an toan 8 (tron bo 3 cot)

3 983 47
Đỗ Anh Tú

Đỗ Anh Tú

Tải lên: 11,624 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/3 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2013, 01:25

- 1 -Nguyễn Thò Minh Triết – Tiết 1: Nhân đơn thức với đa thức TIẾT 1 Bà i 1 I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức cơ bản : HS nắm được quy tắc nhân đơn thức với đa thức. 2. Kỹ năng cơ bản : HS thực hiện thành thạo phép nhân đơn thức với đa thức. 3. Rèn luyện tư duy : Rèn tính cẩn thận, chính xác khi làm bài II. CHUẨN BỊ: GV: Bảng phụ ghi ? và bài tập. HS: Bảng nhóm. III. PHƯƠNG PHÁP: Vấn đáp, lí thuyết và thực hành, hợp tác theo nhóm nhỏ. IV. CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ : 3’ Yêu cầu HS nhắc lại 2 quy tắc: + Nhân một số với một tổng. + Quy tắc nhân hai luỹ thừa cùng cơ số. 2hs (tb) trả lời (dùng lời hoặc công thức) a.(b + c) = a.b + a.c x m . x n = x m+n Hoạt động 2: Hình thành quy tắc: 8’ 1 Tiếp cận khái niệm - Gọi 1 hs đứng tại chỗ trả lời, gv ghi. - Kết quả: 15x 3 – 20x 2 + 5x là tích của đơn thức 5x và đa thức 3x 2 - 4x + 1. → Bài mới. 2 Hình thành khái niệm - Muốn nhân đơn thức với đa thức ta làm thế nào? - Nêu lại quy tắc. Làm ?1 5x.(3x 2 – 4x + 1) = = 5x.3x 2 + 5x.(-4x) + 5x.1 = 15x 3 – 20x 2 + 5x - Nêu quy tắc. 1. Quy tắc: Muốn nhân một đơn thức với một đa thức, ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi Ngày soạn : Ngày dạy : Tuần : - 2 -Nguyễn Thò Minh Triết – Tiết 1: Nhân đơn thức với đa thức cộng các tích với nhau. A.(B + C) = A.B + A.C Hoạt động 3: Áp dụng ( Củng cố khái niệm ): 18’ Cho hs xem ví dụ tr4-sgk - Yêu cầu hs thực hiện BT1a) v ?2 - Hãy nêu công thức tính diện tích hình thang? - Ta có thể tính diện tích hình thang bằng cách khác hay không ? - Yêu cầu hs về nhà làm. Lên bảng làm: BT1a) x 2 (5x 3 – x - 2 1 ) ?2 (3x 3 y - 2 1 x 2 + 5 1 xy).6xy 3 Làm ?3 S = 2 ).( hba + - 1 hs(Kh) lên bảng làm. - Ta tính từng phần: Đáy lớn? Đáy nhỏ ? Chiều cao ? → Diện tích. 2. Áp dụng: Ví dụ: Làm tính nhân: a) x 2 (5x 3 – x - 2 1 ) = 5x 5 – x 3 - 2 1 x 2 b) (3x 3 y - 2 1 x 2 + 5 1 xy).6xy 3 = 18x 4 y 4 – 3x 3 y 3 + 5 6 x 2 y 4 ?3 S = 2 2)].3()35[( yyxx +++ = (8x+3+y)y = 8xy+3y+y 2 * Khi x =3 và y = 2, ta được: S = 8.3.2. + 3.2 + 2 2 = 58m 2 Hoạt động 4: Củng cố toàn bài : 15’ - Nhắc lại quy tắc nhân đơn thức với đa thức ? - Nhận xét, ghi điểm. Gọi 1 hs lên bảng làm câu a) - Nhận xét, ghi điểm. - Nêu quy tắc. Cả lớp làm bt1(b,c) vào vở. Nhận xét. Làm bt2 a) 1 hs lên bảng làm. - Nhận xét. Bài tập 1 b) (3xy-x 2 +y). 3 2 x 2 y = = 2x 3 y 2 - 3 2 x 4 y+ 3 2 x 2 y 2 c) (4x 3 -5xy+2x)( 2 1 − xy) = = -2x 4 y + 2 5 x 2 y 2 – x 2 y Bài tập 2 Ta có: x(x - y) + y(x + y) = x 2 – xy + xy + y 2 = x 2 + y 2 Với x = -6; y = 8, ta được: - 3 -Nguyễn Thò Minh Triết – Tiết 1: Nhân đơn thức với đa thức → Cần thực hiện hai bước: + Rút gọn biểu thức. + Tính giá trò của biểu thức. - Để tìm x, ta thực hiện như thế nào ? - GV cho hs hoạt động nhóm 4’ làm bài 3 -Nhận xét, ghi điểm → Cần rút gọn các vế cho đơn giản hơn. Sau đó đưa về dạng : ax + b =0 ⇒ x = a b − Làm bt3b) - Để tìm x, trước hết ta rút gọn vế trái đưa bài toán về dạng: ax = b - Cả lớp nhận xét bài giải. (-6) 2 + 8 2 = 36 + 64 = 100 Vậy: 100 là giá trò của biểu thức trên tại x = - 6; y = 8 Bài tập 3 b) x(5-2x)+2x(x-1) = 15 5x-2x 2 +2x 2 -2x = 15 3x = 15 ⇒ x = 5 Bài tập trắc nghiệm: Chọn câu đúng trong các chữ cái A , B , C , D mà em cho là đúng nhất 1. Tích của đơn thức -5x 2 và 2x 2 + 3x – 5 là : A. 10x 5 – 15x 4 + 25x 3 ; B. -10x 5 – 15x 4 + 25x 3 ; C.-10x 5 – 15x 4 - 25x 3 ; D. Một kết quả khác 2. Tích của đa thức – 2x 3 - 1 4 y – 4yz và đơn thức 8xy 2 là : A. – 16x 4 y 2 – 2xy 3 – 32xy 3 z ; B. 16x 4 y 2 – 2xy 3 – 32xy 3 z C. – 16x 4 y 2 + 2xy 3 – 32xy 3 z ; D. – 16x 4 y 2 – 2xy – 32xy 3 z 3. Kết quả của 3x 2 y( 2x 3 y 2 – 5xy ) = A. 6x 5 y 3 – 15x 2 y ; B. 6x 5 y 3 – 15x 3 y 2 ; C. 6x 5 y 3 – 15x 2 y 3 ; D. 6x 5 y 3 – 15x 2 y 4 4. Đa thức 3x 2 - 3x( - 2+ x ) = 36 . Giá trò của x là : A. 2 ; B. 4 ; C. 6 ; D. Một kết quả khác Hoạt động 5: Dặn dò: 1’ - Học thuộc quy tắc. - Làm bài tập 2b ; 3a ; 5 ; 6 tr4-sgk. Hướng dẫn: Thực hiện tương tự các bài đã giải. V. RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . (5x 3 – x - 2 1 ) = 5x 5 – x 3 - 2 1 x 2 b) (3x 3 y - 2 1 x 2 + 5 1 xy).6xy 3 = 18x 4 y 4 – 3x 3 y 3 + 5 6 x 2 y 4 ?3 S = 2 2)] .3( )35 [( yyxx +++ = (8x +3+ y)y. thức 8xy 2 là : A. – 16x 4 y 2 – 2xy 3 – 32 xy 3 z ; B. 16x 4 y 2 – 2xy 3 – 32 xy 3 z C. – 16x 4 y 2 + 2xy 3 – 32 xy 3 z ; D. – 16x 4 y 2 – 2xy – 32 xy 3 z 3.
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an toan 8 (tron bo 3 cot), giao an toan 8 (tron bo 3 cot), giao an toan 8 (tron bo 3 cot)

Bình luận về tài liệu giao-an-toan-8-tron-bo-3-cot

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP