Unit 3 . (ANH VAN 9)

Felix Bloch
Felix Bloch(11535 tài liệu)
(18 người theo dõi)
Lượt xem 119
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 17 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2013, 08:47

Mô tả: Saturday, June 1, 2013 Saturday, June 1, 2013 Created by : Trần thị Nga Trường THCS Lương Created by : Trần thị Nga Trường THCS Lương Thế Vinh Thế Vinh Welcome to my class ! Welcome to my class ! CHECKING CHECKING PREVIOUS PREVIOUS LESSON LESSON 1. portair 2. haiywgh 3. anbyna 4. llavige 5. llcocte 1. Airport 2. Highway 3. Banyan 4. Village 5. Collect Where do these activities often happen ? Period 17 Period 17 UNIT 3 UNIT 3 Lesson 3 : Section : - Read Guiding questions Guiding questions What do people do on the farm ? How do they relax ? They are exchange students exchange (n) : trao đổi, du học This is Van. He is an exchange student in the USA. He is now living with the Parker family on a farm. Grocery store (Quầy tạp hóa) Maize = Corn (n) (Bắp, ngô) Relax (v) (Nghỉ ngơi) Work part-time (v): Làm việc bán thời gian exchange (n) : trao đổi, du học  Exchange  Maize ( corn )  Grocery store  Relax  Work part-time  Trao đổi, du học  Bắp, ngô  Quầy tạp hóa  Nghỉ ngơi, giải trí  Làm việc bán thời gian . Where do these activities often happen ? Period 17 Period 17 UNIT 3 UNIT 3 Lesson 3 : Section : - Read Guiding questions Guiding questions What do people. haiywgh 3. anbyna 4. llavige 5. llcocte 1. Airport 2. Highway 3. Banyan 4. Village 5. Collect Where do these activities often happen ? Period 17 Period 17 UNIT

— Xem thêm —

Xem thêm: Unit 3 . (ANH VAN 9), Unit 3 . (ANH VAN 9), Unit 3 . (ANH VAN 9)

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu unit-3-anh-van-9

Đăng ký

Generate time = 0.21330213546753 s. Memory usage = 18.57 MB