VL12 - 37 cau hoi chuong 4 dao dong dien tu

7 434 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2013, 08:47

. chu kì dao động điện từ tự do trong khung. A) 5 10 -7 B) 6 10 -5 C) 5,5 10 -7 D) 6,28 10 -7 Đáp án D Câu 36 Một mạch dao động có tụ điện C = 2 10 -3 F. tần số dao động điện từ trong mạch bằng 500Hz thì L phải có giá trị là A) 2 10 3 H B) 500 H C) 5.10 -4 H D) 3 10 H Đáp án A Câu 37 Một mạch dao động
- Xem thêm -

Xem thêm: VL12 - 37 cau hoi chuong 4 dao dong dien tu, VL12 - 37 cau hoi chuong 4 dao dong dien tu, VL12 - 37 cau hoi chuong 4 dao dong dien tu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn