Báo cáo thực tập Tại Công ty Thương mại dịch vụ tổng hợp thuộc Tổng Công ty Than.DOC

11 370 1 Gửi tin nhắn cho Luận văn 6789
Luận văn 6789

Luận văn 6789

Tải lên: 3,543 tài liệu

  • Loading...
1/11 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/10/2012, 16:37

Báo cáo thực tập Tại Công ty Thương mại dịch vụ tổng hợp thuộc Tổng Công ty Than CH s 11 - B1 - H KTQD Chuyờn Photocopy - ỏnh mỏy - In Lun vn, Tiu lun : 6.280.688LờI Mở ĐầUĐợc sự giới thiệu của trờng đại học dân lập quản lý và kinh doanh, em đã liên hệ và đợc công ty thơng mại và dịch vụ tổng hợp thuộc tổng công ty than đồng ý cho đi thực tập tại phòng kinh doanh và phòng xuất nhập khẩu. Sau thời gian 3 tuần đi thực tập tại công ty, đợc các cô chú ở phòng kinh doanh và xuất nhập khẩu giúp đỡ, và em đã hoàn thành bản báo cáo thực tập của mình em xin đa ra bản báo cáo tổng hợp về công tác quản lý và nhập khẩu hàng hoá tại công ty. Nội dung bao gồm 3 phần. c h ơng 1: Đặc điểm của công ty nơi mình đang đi thực tập. c h ơng 2 : Nội dung. c h ơng 3 : Kết quả. Tuy nhiên, do giới hạn về bài viết, thời gian nghiên cứu và hiểu biết lý luận cũng nh thực tiễn còn hạn chế bản báo cáo chắc chắn không tránh khỏi có những thiếu sót. em rất mong nhận đợc ý kiến đánh giá của thầy cô, để giúp em trong quá trình công tác và ngiên cú sau này. Em xin chân thành cám ơn sự hớng dẫn nhiệt tình của các cô chú trong phòng kinh doanh và xuất nhập khẩu, công ty thong mại và dịch vụ tổng hợp thuộc tổng công ty than, đã giúp em hoàn thành bản báo cáo này. 1CH s 11 - B1 - H KTQD Chuyờn Photocopy - ỏnh mỏy - In Lun vn, Tiu lun : 6.280.688ch ơng 1 Tổng quát về công ty thong mại và dịch vụ tổng hợpI. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. Công ty Thơng Mại và Dịch Vụ Tổng Hợp thuộc Tổng Công Ty Than Việt Nam đợc thành lập trên cơ sở nâng cấp Công Ty Dịch vụ Tổng Hợp ngành năng lợng, thuộc công ty Than Nội Địa, kể từ ngày 1/04/1995. Trụ sở chính của công ty hiện nay đặt tại số 10 phố Hồ XUÂN HƯƠNG-THàNH PHố HảI PHòNG. Có số vốn kinh doanh: 3. 784. 454. 876 đồng. Trong đó: Vốn cố định: 2. 243. 288. 709 đồngVốn lu động: 1. 541. 196. 709 đồng. Công ty Thơng Mại và Dịch vụ Tổng hợp (tên giao dịch quốc tế: GENERAL SERVICE AND TRADING COMPANY. Viết tắt là: G. A. T. Co )là một doanh nghiệp nhà nớc, một đơn vị thành viên thuộc Tổng Công Ty Than VIệT NAM, đợc thành lập theo nghị định 13/CP ngày 27/1/1995 của thủ tớng chính phủ và theo quyết định số 135/NL-TCCB-LD ngày 4/3/1995 của bộ trởng bộ năng lợng, Công ty đợc giao nhiệm vụ đảm bảo về cung ứng về vật t thiết bị, phụ tùng cho sản xuất, xây dựng cơ bản ngành than và mọi nhu cầu về đời sống vật chất nghỉ ngơi và du lịch của ngành. Thực hiện kinh doanh đa ngành nghề theo phơng hớng phát triển chung của công nghiệp than phù hop với yêu cầu và nhiệm vụ đợc giao. Công ty Thong Mại và Dịch Vụ Tổng Hợp là đơn vị hạch toán kinh tế độc lập, có t cách pháp nhân đầy đủ, là đơn vị kinh 2CH s 11 - B1 - H KTQD Chuyờn Photocopy - ỏnh mỏy - In Lun vn, Tiu lun : 6.280.688tế chịu sự quản lý toàn diện và trực tiếp của Tổng Công Ty Than Việt Nam và chịu sự giám sát của các cơ quan pháp luật Nhà Nớc. Xét đề nghị của Giám đốc công ty Thơng Mại và Dịch vụ Tổng Hợp và Trởng Ban Tổ Chức Nhân Sự nay thành lập chi nhánh Công ty Thơng Mại và Dịch Vụ Tổng Hợp tại hà nội gọi tắt là chi nhánh Hà NộI trực thuộc Công Ty Thơng Mại và Dịch Vụ Tổng Hợp. Trụ sở làm việc: Số 33- Láng Hạ-Đống Đa -Hà Nội. -II. Chức năngvà nhiệm vụ chủ yếu của công ty. Chi nhánh Công Ty Thơng Mại và Dịch Vụ Tổng Hợp, có nhiệm vụ thừa uỷ nhiệm và đại diện của giám đốc Công Ty Thơng Mại và Dịch Vụ Tổng Hợp, quan hệ với các đơn vị kinh tế trong và ngoài ngành trên địa bàn hà nội, để khai thác các loại vật t, thiết bị, phụ tùng cho sản xuất xây dựng và các loại hàng hoá khác phục vụ đời sống theo nhu cầu của các đơn vị trong ngành than và trên cơ sở hợp đồng kinh tế. Tổ chức tiếp nhận các loại vật t, thiết bị, hàng hoá của công ty đa về hà nội và cung ứng đến các đơn vị có nhu cầu theo hợp đồng kinh tế do công ty ký hoặc uỷ quyền cho chi nhánh ký theo phân cấp. Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc công ty thơng mại và dịch vụ tổng hợp giao và uỷ quyền. Chi nhánh hà nội có t cách pháp nhân, có con dấu riêng, đợc mở tài khoản chuyên thu chuyên chi tại ngân hàng, đợc đăng ký kinh doanh theo luật định. Tổ chức và biên chế cụ thể của chi nhánh do giám đốc công ty th-ơng mại và dịch vụ tổng hợp qui định. 3CH s 11 - B1 - H KTQD Chuyờn Photocopy - ỏnh mỏy - In Lun vn, Tiu lun : 6.280.688III. Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của Công Ty Thơng Mại và Dịch Vụ Tổng Hợp. Với quy mô và đặc điểm của công ty nên việc tổ chức kinh doanh, tổ chức bộ máy quản lý đợc thực hiện nh sau: Bao gồm giám đốc chi nhánh, phó giám đốc, và 4 phòng ban trong đó bao gồm: phòng kinh doanh nội địa, phòng xuất nhập khẩu, phòng tài chính - kế toán, phòng hành chính - quản trị. sơ đồ tổ chức bộ máy của chi nhánh Giám đốc : Là đại diện pháp nhân của công ty, do hội đồng quản lý bầu ra có nhiệm vụ điều hành mọi hoạt động công ty theo chế độ thủ tóng và chịu trách nhiệm toàn diện trớc tổng giám đốc tổng công ty than việt nam. Chi nhánh có trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký kinh doanh và triển khai hoạt động của chi nhánh, theo đúng pháp luật và nghĩa vụ của nhà nớc. 4Giám đốcPhòng Tài chính Kế toánPhòng Xuất nhập khẩuPhòng Kinh doanh nội địaPhòng Hành chínhCH s 11 - B1 - H KTQD Chuyờn Photocopy - ỏnh mỏy - In Lun vn, Tiu lun : 6.280.688 Phó giám đốc : Theo sự phân công và uỷ quyền của, phó giám đốc chịu trách nhiệm trực tiếp phụ trách khâu xuất nhập khẩu, và làm trợ lý, đảm nhiệm công việc khi giám đốc vắng mặt. Phòng hành chính quản trị : Tham mu cho giám đốc công ty về công tác tổ chức cán bộ lao động, tiền thởng, đào tạo, quản lý mạng lới công tác thanh tra, bảo vệ khen thởng và kỷ luật. Phòng tài chính - kế toán : Thực hiện chức năng giám đốc về mặt tài chính;hóng dẫn, đôn đốc, kiểm travà thu thập đầy đủ kịp thời thông tin giúp giám đốc có quyết định đúng đắn kịp thời. có trách nhiệm tham mu và giúp giám đốc quản lý các nguồn vốn, việc chi tiêu, tính toán hiệu quả kinh doanh, lập sổ sách kế toán, hạch toán và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo đúng quy định hiện hành của nhà nớc và của tổng công ty. Phòng kinh doanh nội địa: Chức năng và nhiệm vụ phòng kinh doanh là kinh doanh xuất nhập khẩu các mặt hàng đợc ký kết giữa công ty và bạn hàng, thực hiện các dịch vụ uỷ thác, hởng hoa hồng Ngoài ra tham mu cho giám đốc công ty về các nghiệp vụ hoạt động kinh doanh và quản lý chất lợng hàng hoá của công ty, thực hiện nhiêm vụ lập kế hoạch, nghiên cứu và tiếp cận thị trờng, xây dựng kế hoạch, bán hàng hoá. Phòng xuất nhập khẩu : Có chức năng và nhiệm vụ là xuất nhập khẩu các mặt hàng, đón nhận các hàng hoá mà công ty ký kết đợc chuyển qua hà nội và chuyển đến những nơi có nhu cầu theo hợp đồng kinh tế 5CH s 11 - B1 - H KTQD Chuyờn Photocopy - ỏnh mỏy - In Lun vn, Tiu lun : 6.280.688IV. Cơ cấu bộ máy xuất nhập khẩu tại chi nhánh công ty thơng mại và dịch vụ tổng hợp hà nội. Phòng xuất nhập khẩu của công ty bao gồm 5 cán bộ đều qua đào tạo có trình độ từ đại học thạc sỹ, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có kinh nghiệm thực tế đủ khả năng đáp ứng yêu cầu của công tác quả lý và nhiệm vụ đợc giao. Nhiệm vụ của các cán bộ phòng xuất nhập khẩu:* Trởng phòng: - Chịu trách nhiệm chung về toàn bộ các hoạt động của phòng xuất nhập khẩu. Là ngời giúp giám đốc tổ chức và chỉ đạo toàn bộ công việc xuất nhập khẩu hàng hoá do công ty ký kết hoặc chi nhánh ký kết theo hợp đồng kinh tế trong toàn công ty. - Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các công đoạn về xuất hay nhập khẩu hàng hoá và hoàn thành nghĩa vụ mà công ty giao phó. - Chịu trách nhiệm trớc giám đốc công ty về công tác xuất nhập khẩu. - Chịu trách nhiệm về công tác từ khâu ký kết hợp đồng cho đến khâu nhận hàng hoá hay giao hàng. * Phó phòng:- Chịu trách nhiệm trớc trởng phòng về các công việc đợc phân công. - Theo dõi kiểm tra các chứng từ xuất nhập khẩu. - Theo dõi kiểm tra giải quyết các phần việc khi trởng phòng đi vắng, phụ trách công tác nội bộ của phòng, lu trữ các tài liệu thuộc phần việc đợc phân công. 6CH s 11 - B1 - H KTQD Chuyờn Photocopy - ỏnh mỏy - In Lun vn, Tiu lun : 6.280.688ch ơng 2 Tình hình hOạT ĐộNG NHậP KHẩU HàNG HOá CủA CÔNG TYI. thực trạng hoạt động về nhập khẩu phục vụ ngành thanLà một nớc rất giàu tài nguyên thiên nhiên phục vụ cho các ngành công nghiệp và nhiều ứng dụng khác trong đó than đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất và nhập khẩu. Do hoàn cảnh lịch sử khá đặc biệt, nên việt nam cha có khả năng tự tạo ra các trang thiết bị, để phục vụ cho việc khai thác than và cũng nh các tài nguyên thiên nhiên khác. Vì vậy nhu cầu nhập khẩu các công nghệ máy móc, thiết bị là cần thiết để kết hợp với nguồn lợi sẵn có trong nớc, sản xuất phục vụ nhu cầu trong nớc và xuất khẩu, tạo công ăn việc làm cho nhiều ngời lao động, giảm các tệ nạn xã hội và tạo nền kinh tế phát triển mạnh. II. nghiệp vụ nhập khẩu đợc thực hiện tại công ty thơng mại và dịch vụ tổng hợp. Công ty thơng mại và dịch vụ tổng hợp cũng nh nhiều công ty có giấy phép nhập khẩu trực tiếp khác, vừa nhập để phục vụ cho ngành than, vừa nhập uỷ thác cho các đơn vị thành viên và các bạn hàng. Hai hình thức nhập chính mà công ty áp dụng là nhập khẩu trực tiếp và nhập khẩu uỷ thác. 7CH s 11 - B1 - H KTQD Chuyờn Photocopy - ỏnh mỏy - In Lun vn, Tiu lun : 6.280.6881. Nhập khẩu uỷ thác. Nhân viên phòng xuất nhập khẩu, sau khi nhận hợp đồng hoặc yêu cầu nhập uỷ thác, sẽ trên cơ sở và khả năng tiềm lực của công ty ( tài chính, sự uy tín của công ty uỷ thác ) mà quyết định: + có nên ký hợp đồng hay không. + phòng nhập khẩu có trách nhiệm liên lạc với bên ngời nớc ngoài, để thoả thuận và nhận hàng, chở hàng đến cho ngời uỷ thác. + thông thờng ngoài chi phí vận chuyển, bốc dỡ ngoại quan thuế nhập khẩu . mà bên uỷ thác phải thanh toán cho công ty, chi phí uỷ thác công ty thờng lấy vào khoảng 0, 5 - 2 % trên toàn bộ giá trị hợp đồng. 2. Nhập khẩu trực tiếp: Đối với nhập khẩu trực tiếp, nhân viên phòng xuất nhập khẩu của công ty tự lựa chọn bạn hàng, mặt hàng, ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng nhập khẩu. 3. Đàm phán ký kết. ở công ty này bộ phận chuẩn bị dự án đầu t, chuyên ngiên cứu thị trờng thông qua kinh nghiệm của các cán bộ xuất nhập khẩu, để lựa chọn bạn hàng quyết định giá cả. Thông thờng hợp đồng nhập khẩu, đợc ký kết theo phơng thức bên nớc ngoài gửi bản chào hàng hoặc chào hàng qua điện thoại, thấy khi đã thoả thuận đợc giá cả và các điều kiện khác, bên nớc ngoài sẽ fax hợp đồng mẫu đã ký sẵn sàng, nếu thấy hợp đồng này có thể chấp nhận đợc không cần sửa, công ty sẽ ký, hợp đồng coi nh đã đợc ký kết kể từ ngày nhận đợc fax đó. Việc thực hiện hợp đồng đợc thực hiện nh hợp đồng bình thờng. Hình thức ký hợp đồng qua đàm phán trực tiếp thờng sử dụng trong những thơng vụ khó khăn hoặc có giá trị lớn. 8CH s 11 - B1 - H KTQD Chuyờn Photocopy - ỏnh mỏy - In Lun vn, Tiu lun : 6.280.6884. Hoạt động thanh toán hợp đồng nhập khẩu. Thanh toán hợp đồng nhập khẩu tại công ty thơng mại và dịch vụ tổng hợp thờng đợc áp dụng thực hiện thông qua hình thức L/C. Thông thờng sau khi ký hợp đồng, trong thời gian mở L/C, phòng xuất nhập khẩu sẽ chuyển hợp đồng và các phụ lục hợp đồng, các chứng từ có liên quan đến phòng kế toán tài vụ, phòng này có trách nhiệm lập đơn xin mở L/C gửi đến ngân hàng. Phòng xuất nhập khẩu kiểm tra L/C, nhanh chóng thông báo cho phòng kế toán tài vụ hoặc liên lạc thẳng với ngân hàng khi hai bên có thoả thuận kéo dài thời hạn giao hàng hoặc có sửa đổi gì trong L/C đã mở. Đối với các hợp đồng uỷ thác, tuỳ theo quy định của hợp đồng nơi mà công ty yêu cầu, bên uỷ thác mở L/C với giá trị theo hợp đồng hoặc công ty tự mở L/C và chi phí mở L/C cũng nh trị giá hợp đồng bên uỷ thác phải trả. 5. Kinh doanh hàng sau khi nhập khẩu. Hàng hoá sau khi nhập khẩu tức là sau khi cập cảng sẽ đợc gửi đến cho công ty uỷ thác, nếu là hợp đồng uỷ thác. Đối với hợp đồng trực tiếp công ty sẽ trực tiếp nhận hàng và lu kho để chờ phòng kinh doanh tìm kiếm bạn hàng. Khi ký kết hợp đồng bán hàng phòng kinh doanh nội địa hoặc theo phơng tiện vận chuyển đến cho khách hàng hoặc tự khách hàng thuê ph-ơng tiện vận chuyển. 6. Một số mặt hàng công ty đã nhập: Công ty đã nhập một số mặt hàng nh: + máy xúc + máy ủi + xan gạt đờng + ô tô tải trung xa+ cần cẩu + và các phụ tùng trang thiết bị khác. 9CH s 11 - B1 - H KTQD Chuyờn Photocopy - ỏnh mỏy - In Lun vn, Tiu lun : 6.280.688ch ơng 3 kết quảI. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 4 năm (1997-tháng 9 năm 2000). Trong những năm gần đây cùng với sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trờng tự do cạnh tranh, công ty đã tự vơn lên và chiếm vị trí vững chắc trên thị trờng. Sau đây là một số chỉ tiêu đã đạt đợc: Các chỉ tiêu 1997 1998 1999 Tháng9/2000Tổng doanh thu 12. 807. 785. 752 13. 726. 368. 970 17. 813. 974. 532 20. 826. 804. 242Lợi nhuận trớc thuế 131. 136. 272 91. 863. 585 106. 044. 384 84. 954. 186Chi phí 1. 010. 351. 245 1. 101. 502. 727 1. 137. 817. 029 1. 334. 813. 494Qua bảng số liệu trên, ta thấy doanh thu của công ty từ năm 1997 cho đến 9 tháng đầu năm 2000 tăng nên đáng kể. Kết quả trên cho ta thấy sự khôn khéo trong kinh doanh của công ty đã nhanh chóng nắm bắt và chiếm lĩnh thị trờng, thu đợc lợi nhuận cao. Từ việc kinh doanh có hiệu quả đã cải thiện đợc đời sống của cán bộ nhân viên trong công ty. Để bắt kịp với sự phát triển đến chóng mặt của các nớc trong khu vực đông nam á cũng nh toàn thế giới. Chính phủ cho nhập khẩu để sản xuất và tái xuất các mặt hàng thiết yếu, tạo công ăn việc làm cho ngời dân, nâng cao chi thức tính sáng tạo học hỏi trong công việc, nhập khẩu 10[...]... khẩu các công nghệ máy móc, thiết bị là cần thiết để kết hợp với nguồn lợi sẵn có trong nớc, sản xuất phục vụ nhu cầu trong nớc và xuất khẩu, tạo công ăn việc làm cho nhiều ngời lao động, giảm các tệ nạn xà hội và tạo nền kinh tế phát triển mạnh. II. nghiệp vụ nhập khẩu đợc thực hiện tại công ty thơng mại và dịch vụ tổng hợp. Công ty thơng mại và dịch vụ tổng hợp cũng nh nhiều công ty có giấy... nhập để phục vụ cho ngành than, vừa nhập uỷ thác cho các đơn vị thành viên và các bạn hàng. Hai hình thức nhập chính mà công ty áp dụng là nhập khẩu trực tiếp và nhập khẩu uỷ thác. 7 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688III. Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của Công Ty Thơng Mại và Dịch Vụ Tổng Hợp. Với quy mô và đặc điểm của công ty nên việc... ĐộNG NHậP KHẩU HàNG HOá CủA CÔNG TY I. thực trạng hoạt động về nhập khẩu phục vụ ngành thanLà một nớc rất giàu tài nguyên thiên nhiên phục vụ cho các ngành công nghiệp và nhiều ứng dụng khác trong đó than đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất và nhập khẩu. Do hoàn cảnh lịch sử khá đặc biệt, nên việt nam cha có khả năng tự tạo ra các trang thiết bị, để phục vụ cho việc khai thác than và... bộ máy quản lý đợc thực hiện nh sau: Bao gồm giám đốc chi nhánh, phó giám đốc, và 4 phòng ban trong đó bao gồm: phòng kinh doanh nội địa, phòng xuất nhập khẩu, phòng tài chính - kế toán, phòng hành chính - quản trị. sơ đồ tổ chức bộ máy của chi nhánhã Giám đốc : Là đại diện pháp nhân của công ty, do hội đồng quản lý bầu ra có nhiệm vụ điều hành mọi hoạt động công ty theo chế độ thủ... bầu ra có nhiệm vụ điều hành mọi hoạt động công ty theo chế độ thủ tóng và chịu trách nhiệm toàn diện trớc tổng giám đốc tổng công ty than việt nam. Chi nhánh có trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký kinh doanh và triển khai hoạt động của chi nhánh, theo đúng pháp luật và nghĩa vụ của nhà nớc. 4Giám đốcPhòng Tài chính Kế toánPhòng Xuất nhập khẩuPhòng Kinh doanh nội địaPhòng . Tổng quát về công ty thong mại và dịch vụ tổng hợpI. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. Công ty Thơng Mại và Dịch Vụ Tổng Hợp thuộc Tổng Công. mạnh. II. nghiệp vụ nhập khẩu đợc thực hiện tại công ty thơng mại và dịch vụ tổng hợp. Công ty thơng mại và dịch vụ tổng hợp cũng nh nhiều công ty có giấy phép
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập Tại Công ty Thương mại dịch vụ tổng hợp thuộc Tổng Công ty Than.DOC, Báo cáo thực tập Tại Công ty Thương mại dịch vụ tổng hợp thuộc Tổng Công ty Than.DOC, Báo cáo thực tập Tại Công ty Thương mại dịch vụ tổng hợp thuộc Tổng Công ty Than.DOC

Bình luận về tài liệu bao-cao-thuc-tap-tai-cong-ty-thuong-mai-dich-vu-tong-hop-thuoc-tong-cong-ty-than-doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP