Kiem tra chuong I hinh hoc 8(co Ma tran)

3 578 18 Gửi tin nhắn cho Jonathan Hạnh Nguyễn
Jonathan Hạnh Nguyễn

Jonathan Hạnh Nguyễn

Tải lên: 11,506 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/05/2013, 00:22

Trường THCS Tân An Luông Ngày soạn: Ngày kiểm tra: Tiết : Tuần: KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG I HÌNH HỌC 8 I-Mục tiêu: Kiểm tra: -Tính chất của tứ giác . -Định nghĩa , tính chất ,dấu hiệu nhận biết của : Hình thang;hình thang cân;hình bình hành ;hình chữ nhật;hình thoi;hình vuông. -Tính chất của đường trung bình của hình thang. -Tính chất đối xứng của một hình;biết dựng 2 điểm đối xứngd qua 1 điểm cho trước. II-Chuẩn bị : GV soạn ma trận kiểm tra : Mức độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tr.ngh Tự luận Tr.ngh Tự luận Tr.ngh Tự luận Tứ giác 1 0,5đ 1 0,5 đ Hình thang và hình thang cân 1 0,5 đ 1 0,5 đ Hình bình hành 1 0,5 đ 1 0,5 đ Hình chữ nhật 1 1 đ 1 0,5 đ 2 1,5 đ Hình thoi 1 0,5 đ 1 2 đ 2 2,5 đ Hình vuông Đường trung bình của tam giác,đường trung bình củahình thang 1 1 đ 2 3 đ 3 4 đ Tính chất đối xứng 1 0,5 đ 1 0,5 đ Tổng điểm 1 0,5 đ 1 1 đ 3 1,5 đ 1 1 đ 2 1 đ 3 5đ 11 10 đ Trường THCS Tân An Luông Thứ:…. Ngày…. Tháng… năm 200 KIỂM TRA MÔN HÌNH HỌC 8 CHƯƠNG I Họ và tên:…………………… Thời gian 45 phút Lớp:………………………… Điểm Lời phê của GV Đề bài: I-Trắc nghiệm: ( 3 đ) Câu 1:( ** ) Tứ giác nào sau đây không phải là hình bình hành? K M E F P S V U I N H G Q R Y X a) KMNI b) EFGH c)PSRQ d) VUXY Câu 2 ( **) Tứ giác nào sau đây vừa có tâm đối xứng ,vừa có trục đối xứng? a)Hình thang cân. b)Hình thoi c) Hình chữ nhật. d)Hình bình hành . Câu 3: (***) Nếu độ dài 2 cạnh kề của hình chữ nhật là 3 cm và 5 cm thì độ dài đường chéo của nó là: a)14 cm b) 8 cm c) 34 cm d) 4 cm Câu 4: (**) Tứ giác có 2 cạnh đối song song và 2 đường chéo bằng nhau là: a) Hình thang cân b)Hình chữ nhật. c)Hình vuông d)Hình bình hành. Câu 5:(***) Nếu hình thoi ABCD có Â = 60 0 thì : a) Tam giác ABD là tam giác đều. b) Góc ACB bằng 120 0 c) 3AC = d) 2AC AB= . Câu 6(*) Cho tứ giác ABCD ,tổng 4 góc trong của tứ giác đó có số đo: a) 4v b) 180 0 c) n 0 d) 720 0 Trường THCS Tân An Luông II-Tự luận: ( 7điểm ) Bài 1 : ( 2điểm ) a)Nêu tính chất đường trung bình của hình thang.(*) b) Áp dụng :Cho hình thang ABCD có hai đáy là AB và CD.Biết CD = 18cm; AB có độ dài bằng 2 3 CD.Tính độ dài đường trung bình của hình thang ABCD.(**). Bài 2: Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH. Kẻ AP vuông góc với AB,AQ vuông góc với AC. a) Chứng minh APQH lá hình chữ nhật. ( 1 điểm ) b)Gọi M là điểm đối xứng của H qua AC,N là điểm đối xứng của H qua AB Chứng minh 3 điểm M,A,N thẳng hàng ( 2điểm) c) Chứng minh AH = 2 MN ( 2điểm) Đáp án. I-Trắc nghiệm: Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 d b c b a a II-Tự luận : ( 7 điểm ) Bài 1: a)Phát biểu đúng như SGK ( 1 điểm ). b)T ính AB = 18. 2 3 = 12 cm ( 0,5 đi ểm ) B ài 2 : a)Chứng minh APQH là hình chữ nhật: ( 1 đi ểm ) b)Chứng minh : M,A,N thằng hàng (2 điểm) * Theo Tiên đề ơclit. * Góc MAN = 180 0 c)Chứng minh AH = 2 MN ( 2 đi ểm ): *Sử dụng tính chất 2 đường ch éo HCN và đường trung bình của tam giác *Sử dung tính chất trung tuyến ứng cạnh huỳên của tam giác vuông và tính chất của đường trung trực của đoạn thẳng N M Q P C H B A . Ngày kiểm tra: Tiết : Tuần: KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG I HÌNH HỌC 8 I- Mục tiêu: Kiểm tra: -Tính chất của tứ giác . -Định nghĩa , tính chất ,dấu hiệu nhận biết. tên:…………………….. Th i gian 45 phút Lớp:………………………….. i m L i phê của GV Đề b i: I- Trắc nghiệm: ( 3 đ) Câu 1:( ** ) Tứ giác nào sau đây không ph i là hình bình
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiem tra chuong I hinh hoc 8(co Ma tran), Kiem tra chuong I hinh hoc 8(co Ma tran), Kiem tra chuong I hinh hoc 8(co Ma tran)

Bình luận về tài liệu kiem-tra-chuong-i-hinh-hoc-8-co-ma-tran

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP