giáo án thể dục lớp 8

9 693 4
Đặng Thị Hoàng Yến

Đặng Thị Hoàng Yến

Tải lên: 11,504 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/9 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/05/2013, 00:21

Giáo Án Giảng Dạy Môn : GDTC Nội dung : NHẢY CAO lớp 8 Tuần 25 – Hoàn thiện các gian đoạn của kỉ thuật nhảy cao kiểu bước qua. Tiết 50 Tiết CT : 50 – Một số điểm trong luật điền kinh ( Phần nhảy cao). Ngày soạn : 10.05.2008 – Chạy bền : luyện tập chạy bền. A.Mục đích – Yêu cầu. B. Phương pháp giảng dạy. - Giúp học sinh củng cố, nâng cao một số hiểu biết – Thuyết trình: Giảng giải về kiến thức, kỷ năng nhảy cao để rèn luyện sức khỏe – Trực quan: Thò phạm, cho học sinh xem tranh - Giúp phát triển sức mạnh của chân ,nâng cao thành tích. C.đòa điểm: sân trường - Hoàn thiện các giai đoạn của kỷ thuật nhảy cao D.dụng cụ: – Nệm nhảy cao. kiểu bước qua. – Xà. - Biết vận dụng trong luyện tập và thi đấu. – Gác xà. - Đảm bảo an toàn và tránh chấn thương. – Tranh minh họa. 1 PHẦN NỘI DUNG ĐLVĐ HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH TỔ CHỨC THỰC HIỆN I.MỞ ĐẦU 6 – 8 ‘ 1.Nhận lớp  Kiểm tra só số và nhận lớp.  “Chúc các em … khỏe”!  Giới thiệu giáo viên hoặc giáo sinh dự giờ ( Nếu có).  Lớp trưởng tập trung lớp báo cáo só số và thực hiện nghi thức phần lên lớp.  “Chúc thầy giáo … khỏe”!  Cả lớp cho một tràng pháo tay.  ĐH1:4 hàng ngag cự ly một khủy tay 2.Phổ biến bài mới  Hoàn thiện các giai đoạn của kiû thuật nhảy cao kiểu bước qua.  Giai đoạn chạy đà. Giai đoạn giậm nhảy. Giai đoạn trên không. Giai đọan tiếp đất.  Học một số điểm trong luật Điền kinh, phần nhảy cao.  Giới thiệu mục đích yêu cầu và nội dung bài học ở tiết trước.  Giới thiệu nội dung bài học mới.  Tập trung chú ý lắng nghe và thực hiện theo sự hướng dẫn của giáo viên.  Cả lớp chú ý lắng nghe.  ĐH2:4 hàng ngag cự ly một khủy tay,2 hàng đầu ngồi, 2 hàng sau đứng. 3.Khởi động a) Chung: Khởi động các động tác đã học dùng để khởi động chung  Giáo viên hướng dẫn quan sát và sửa sai.  Lớp trưởng hoặc cán sự lớp điều khiển bài khởi động.  ĐH3: Đội hình khởi động chung. 2 b) Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông, chạy đạp sau, chạy tăng tốc. - Bổ trợ nhảy cao 1 – 3 bước đá lăng ( Mỗi động tác thực hiện 2 lần)  Giáo viên hướng dẫn quan sát và sửa sai.  ĐH4: Đội hình khởi động chuyên môn II.CƠ BẢN 28 – 30’ 1.HĐ1 : a) Kiểm tra bài cũ: Đo đà, chạy đà, giậm nhảy, qua xà và tiếp đất. 5 – 7’  Gọi 4 học sinh 2 nam và 2 nữ : 1 nam, 1 nữ giậm nhảy bên phải. 1 nam, 1 nữ giậm nhảy bên trái.  Tập trung quan sát khi các bạn thực hiện nội dung kiểm tra.  ĐH5 như đh1: 2 hàng đầ ngồi 2 hàng sau đứng. 3 b) Giới thiệu một số điểm trong luật Điền kinh, phần nhảy cao.  Thứ tự thực hiện lần nhảy của các vđv sẽ được rút thăm và nhảy theo đúng thứ tự đó. Thời gian gọi cho đến lúc bắt đầu nhảy không kéo dài quá 1 phút.  Mỗi VĐV được nhảy 3 lần, VĐV có thể nhảy ở bất kỳ mức xà nào mà mình đăng ký, miễn sao cao hơn mức xà khởi điểm.  VĐV cố tình trì hoãn lần nhảy của mình thì xem như phạm luật và nếu vi phạm lần 2 sẽ bò tước quyền thi đấu.  Lần nhảy coi như bò hỏng khi xà rơi hoặc chưa qua xà nhưng chạm vào cát hay đệm hoặc chạy qua dưới xà.  Mức xà được nâng lên mỗi lần là 2cm. Cách phân đònh thành tích:  VĐV có số lần nhảy ít nhất ở một mức xà mà tại đó xảy ra sự ngang nhau về thành tích thì sẽ được xếp hạng cao hơn.  Nếu sự ngang nhau về thành  Tập trung chú ý lắng nghe.  ĐH5 như đh1: 2 hàng đầ ngồi 2 hàng sau đứng. 4 tích này vẫn không phân xử được thì vđv có tổng số lần nhảy ít nhất trong suốt cuộc đấu cho tới mức xà cuối cùng qua được sẽ được xếp hạng cao hơn .  Trong trường hợp cần phải phân đònh vò trí xếp hạng nhất thì các vđv có thành tích bằng nhau sẽ nhảy thêm một lần nữa từ mức xà thấp nhất và được nâng dần lên cho tới khi có vđv thắng cuộc.  Trường hợp có liên quan tới các vò trí xếp hạng khác, các VĐV sẽ được xếp vào cùng thứ hạng.  Đặt câu hỏi cho học sinh trả lời về luật nhảy cao mới vừa phổ biến.  Học sinh trả lời câu hỏi của thầy đặt ra. 2.HĐ2 : Chia nhóm tập luyện 8 – 12’  Chia lớp thành 2 nhóm  Nhóm 1: tập các động tác bổ trợ nhảy cao kiểu bước qua ngoài xà 3 -5 bước. Nam từ 4 – 6 lần, nữ từ 3 -5 lần  Nhóm 2: tập hoàn chỉnh các giai đoạn nhảy cao kiểu bước qua có xà. Nam nhảy từ 4 – 6 lần, nữ nhảy từ 3 – 5 lần. Nữ nhảy trước, nam nhảy sau  Thực hiện theo nhóm dưới sự điều khiển của nhóm trưởng và giáo viên.  Thực hiện nghiêm túc và đúng kỷ thuật động tác,tránh chấn thương xảy ra.  ĐH6: Các nhóm tập luyện.  Nhóm 1: Bổ trợ ngoài xà ◐ ◐ ◐ ◐    cs   5 mức xà nâng dần sau mỗi lần nhảy.  Sau 6 – 7 ‘ đổi nội dung tập luyện cho nhau.  Giáo viên cùng với cán sự lớp điều khiển các nhóm tập luyện.  Thường xuyên quan sát các nhóm tập luyện và nhắc nhở các em chỉnh sửa động tác sai cho các em. ◐ ◐ ◐ ◐   Nhóm 2 : Thực hiện kỷ thuật nhảy cao kiểu đước qua có xà   ………………………… gv ◐ ◐ ◐ ◐ ◐ ◐ ◐ ◐ 3.HĐ3 : Củng cố 2 – 3’  Gọi 4 học sinh: 2 nam ,2 nữ lên  Cả lớp tập trung chú ý quan  ĐH7 Như Đh 2 6 thực hiện nhảy cao kiểu bước qua.  Giáo viên nhắc lại kỷ thuật động tác sát động tác kỷ thuật, nhận xét  Rút ra kinh nghiệm trong kỷ thuật nhảy cao kiểu bước qua.   ………………………… gv ◐ ◐ ◐ ◐ ◐◐ ◐◐ ◐◐ ◐◐ ◐◐ ◐◐ 4.HĐ4:Trò chơi: Bật cóc tiếp sức Luật chơi: Mỗi học sinh phải bật cóc vào 5 vòng tròn (đối với nam) 4 vòng tròn (đối với nữ) đã vẽ sẵn ,bạn thứ nhất bật qua hết số vòng tròn đã vẽ sau đó chạy về chạm tay vào bạn thứ hai, bạn thứ hai,ba,… làm tương tự cho đến hết. Mỗi đội chỉ được chơi 1 lần. 5 – 7 ‘  Hướng dẫn cách chơi,luật chơi.  Chia lớp thành 4 đội : hai đội nam và hai đội nữ với số lượng học sinh của mỗi đội đều bằng nhau.  Tuyên dương đội thắng  Học sinh chú ý lắng nghe gioá viên hướng dẫn cách chơi và luật chơi.  Học sinh chơi tích cực và nghiêm túc theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của giáo viên và các trọng tài do giáo viên chỉ đònh.  ĐH8 : 4 hàng dọc số lượng học sinh nam nữ mỗi hàng đều bằng nhau. Gv   TT         7             TT ◐ ◐ ◐ ◐ ◐ ◐ ◐ ◐ ◐ ◐ ◐ ◐ ◐ ◐ ◐ ◐ ◐ ◐ ◐ ◐ 5.HĐ5: Chạy bền Nữ: 200 – 250 m Nam : 250 – 300 m 5 – 7 ‘  Giáo viên hướng dẫn cách hít thở và phân phối sức trong khi chạy.  Học sinh thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên. Nữ chạy trước, nam chạy sau.  ĐH9: vòng tròn chạy vòng quanh sân. III.KẾT THÚC 5 – 7 ‘ 8 1.Hồi Tónh: Các động tác thả lỏng toàn thân. 2.Nhận Xét : 3.Bài Tập Về Nhà: 4.Xuống Lớp:  Hướng dẫn, quan sát và sửa sai.  Nhắc lại một số sai sót,sửa sai,tuyên dương và phê bình.  Ôn luyện các nội dung đã học và tập chạy bền.  Hô : “ Thể dục”!  Lớp trưởng điều khiển lớp thả lỏng tích cực tại chổ.  Học sinh chú ý lắng nghe và phát biểu ý kiến ( nếu có).  Thực hiện các bài tập do giáo viên đề ra.  Cả lớp đáp: “Khoẻ”!  ĐH10 Như ĐH 1 BAN GIÁM HIẸU TỔ (NHÓM) CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY Trần Văn Tuấn 9 . Kiểm tra só số và nhận lớp.  “Chúc các em … khỏe”!  Giới thiệu giáo viên hoặc giáo sinh dự giờ ( Nếu có).  Lớp trưởng tập trung lớp báo cáo só số và thực. Thể dục !  Lớp trưởng điều khiển lớp thả lỏng tích cực tại chổ.  Học sinh chú ý lắng nghe và phát biểu ý kiến ( nếu có).  Thực hiện các bài tập do giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án thể dục lớp 8, giáo án thể dục lớp 8, giáo án thể dục lớp 8

Bình luận về tài liệu giao-an-the-duc-lop-8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP