Mẫu Hợp đồng lao động cho cộng tác viên

3 4,182 89
luulan

luulan Gửi tin nhắn

Tải lên: 392 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/10/2012, 15:12

Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây: Hợp đồng LAO NGChúng tôi, một bên là Ông: Quốc tịch: Vit namChức vụ:Đại diện cho: ( sau õy gi tt l Cụng ty) Địa chỉ: Điện thoại: Và một bên là ễng: Quc tch: Vit nam Sinh ngày: tại Nghề nghiệp:Địa chỉ thờng trú:Số CMTND: cấp ngày tại S s lao ng ( nu cú) cp ngy ti Thoả thuận ký kết hợp đng lao ng và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng- Loại hợp đồng: Cng tỏc viờn hai thỏng- Từ ngày n - Thử việc từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm - Địa điểm làm việc- Chức danh chuyên môn: - Công việc phải làm: Theo bản mụ t công việc Điều 2: Chế độ làm việc- Thời giờ làm việc: -- Đợc cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Ph thuc vo cụng vic c giaoĐiều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của cng tỏc viờn1. Quyền lợi:- Phơng tiện đi lại, làm việc: Cỏ nhõn t tỳc1/3S: /HCTV 200Cụng tyCNG HềA X HI CH NGHA VIT NAMC LP - T DO - HNH PHC- Mức lơng chính hoặc tiền công: đồng/ tháng. Ngi lao ng úng thu thu nhp theo Phỏp lut thu thu nhp cỏ nhõn. - Hình thức trả lơng: Theo khi lng v cht lng cụng vic - Phụ cấp gồm: - Đợc trả lơng hàng tháng: vo ngy cui mi thỏng, trc tip qua ti khon cỏ nhõn. Nu ngy cui thỏng ri vo ngy Th By, Ch Nht hoc ngy l, thỡ lng s c tr vo ngy lm vic tip ngay sau ú. - Tiền thởng: Theo kt qu SXKD ca cụng ty v mc úng gúp ca cng tỏc viờn- Đợc trang bị bảo hộ lao động gồm: Ph thuc vo cụng vic. Cng tỏc viờn phi tuõn th cỏc qui nh v an ton lao ng. - Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, lễ tết): Theo lut lao ng - Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế: Ngi lao ng ó c úng. - Chế độ đào tạo: Trong thời gian đơn vị cử đi học ngời lao động phải hoàn thành khoá học, đợc hởng nguyên lơng và các quyền lợi khác nh ngời đi làm việc.Những thoả thuận khác:- Chịu sự điều hành trực tiếp của - Trang phục: T tỳc và theo qui định của công ty.- Bảo mật: Trong thời gian làm việc tại công ty hoặc sau khi kết thúc hợp đồng với công ty mọi bí mật về công ty không đợc trực tiếp hay gián tiếp tiết lộ ra bên ngoài, hay sử dụng nó có lợi cho bản thân cá nhân:o Bất kỳ thông tin nào về công ty hay về khách của công ty mà cha đợc phép tiết lộ bằng văn bản thì không đợc phép tiết lộ hay quảng bá.o Bất kỳ thông tin về các công ty khác mà công ty đã thỏa thuận giữ kín.Nhng yờu cu bo mt ny khụng k n cỏc thụng tin ó c mi ngi bit n khụng do li ca ngi lao ng. 2. Nghĩa vụ:- Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng - Chấp hành lệnh điều hành sản xuất kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động v tuõn th theo Sổ tay nhân viên.- Bỏo cỏo vi cụng ty bng vn bn nu tham gia gúp vn, u t vo bt c i tỏc no ca cụng ty hoc i tỏc ca cỏc cụng ty con.- Khụng tit l mc lng ca bn thõn ngay c khi thụi khụng cũn lm vic ti cụng ty.2/3- Khụng c i din cho bt k cỏ nhõn, doanh nghip khỏc lụi kộo cỏc nhõn viờn, khỏch hng ca Cụng ty hoc cú nhng hnh ng, phỏt ngụn lm phng hi n uy tớn, hot ng sn xut kinh doanh ca Cụng ty.- Bồi thờng vi phạm và vật chấto Sau khi đợc cử đi đào tạo mà không làm việc cho cụng ty thì phải bồi thờng toàn bộ chi phí đào tạo.o Ngi lao ng phi bi thng thit hi vt cht i vi nhng cụng c lao ng hoc ti sn c giao cho cỏ nhõn s dng m xy ra mt mỏt, h hng do li ch quan.Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của ngời sử dụng lao động1. Nghĩa vụ:- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động - Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho ngời lao động theo hợp đồng lao động.2. Quyền hạn:- Điều hành ngời lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc)- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật ngời lao động theo quy định của pháp luật và nội quy lao động của doanh nghiệp.Điều 5: Điều khoản thi hành- Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng này thì áp dụng qui định của pháp luật lao động.- Hợp đồng đợc làm thành 03 bản có giá trị ngang nhau, cụng ty giữ hai bản và ngi lao ng gi mt bn có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2007. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị nh các nội dung của bản hợp đồng lao động này. Hợp đồng này làm tại , ngày tháng năm Ngời lao động Ngời sử dụng lao động (Ký v ghi rừ H v Tờn) (Ký tên, đóng dấu) 3/3 . chế độ và quyền lợi cho ngời lao động theo hợp đồng lao động. 2. Quyền hạn:- Điều hành ngời lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển,. nh các nội dung của bản hợp đồng lao động này. Hợp đồng này làm tại , ngày tháng năm Ngời lao động Ngời sử dụng lao động (Ký v
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu Hợp đồng lao động cho cộng tác viên, Mẫu Hợp đồng lao động cho cộng tác viên, Mẫu Hợp đồng lao động cho cộng tác viên

Bình luận về tài liệu mau-hop-dong-lao-dong-cho-cong-tac-vien

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP