Tiết 119: Câu trần thuật đơn không có từ là

31 4,526 3
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/05/2013, 00:20

NHiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o ®Õn dù giê th¨m líp ! Kiểm tra bài cũ: Nêu đặc điểm của câu trần thuật đơn từ là? Cho ví dụ ? Đáp án: - Câu trần thuật đơn từ vị ngữ thường do từ kết hợp với danh từ (cụm danh từ) tạo thành. Ngoài ra hợp giữa từ với động từ (cụm động từ), hoặc tính từ, (cụm tính từ) cũng thể làm vị ngữ. Khi vị ngữ biểu thị ý phủ định, nó kết hợp với các cụm từ: không phải, chưa phải. Ví dụ: Em học sinh lớp 6B. Ví dụ: Phú ông mừng lắm. Tiết 119: Câu trần thuật đơn không từ là. I- Bài học: 1- Đặc điểm của câu trần thuật đơn không từ là: a- Ví dụ: * Phú ông mừng lắm. *Chúng tôi tụ hội ở góc sân. *Bụt bảo. * Cả làng thơm. CN VN CN CN CN VN VN VN b- Nhận xét: Vị ngữ do tính từ (cụm tính từ), động từ (cụm động từ) tạo thành Tiết 119: Câu trần thuật đơn không từ là. I- Bài học: 1- Đặc điểm của câu trần thuật đơn không từ là: a- Ví dụ: *Phú ông không mừng lắm. *Chúng tôi chưa tụ hội ở góc sân. *Bụt không (chưa) bảo. * Cả làng không(chưa) thơm. CN VN CN CN CN VN VN VN b- Nhận xét: - Vị ngữ do tính từ (cụm tính từ), động từ (cụm động từ) tạo thành - Khi ta thêm từ phủ định (không, chưa) vào trước vị ngữ-> mạng ý nghĩa phủ định Tiết 119: Câu trần thuật đơn không từ là. I- Bài học: 1- Đặc điểm của câu trần thuật đơn không từ là: a- Ví dụ: b- Nhận xét c- Ghi nhớ Trong câu trần thuật đơn không từ là: - Vị ngữ thường do động từ hoặc cụm động từ, tính từ hoặc cụm tính từ tạo thành. - Khi vị ngữ biểu thị ý phủ định, nó kết hợp với các từ không, chưa. Ví dụ: Mẹ em giáo. Tiết 119: Câu trần thuật đơn không từ là. 2- Phân loại câu trần thuật đơn không từ là: 1- Đặc điểm của câu trần thuật đơn không từ là: I- Bài học: a- Ví dụ: Ví dụ: Đằng cuối bãi, hai cậu bé con tiến lại. Ngoài sân, cây hoa lan nở trắng. Bên kia sông, chợ Năm Căn ồn ào đông vui tấp nập. Đằng cuối bãi, tiến lại hai cậu bé con. Trên thinh không, bay ngang qua từng đàn chim lớn. Trên bầu trời, vụt tắt một vì sao. TN CN VN TN CN VN TN CN CN VN TN CN VN TN VN TN VN CN Tiết 119: Câu trần thuật đơn không từ là. a- Ví dụ: b- Nhận xét: - Các ví dụ 1, 2, 3 chủ ngữ đứng trước vị ngữ. -Miêu tả, hành động, trạng thái, đặc điểm của sự vật. - Câu miêu tả. - Các ví dụ 4, 5, 6 vị ngữ đứng trước chủ ngữ. - Thông báo sự xuất hiện, tồn tại, tiêu biến của sự vật. - Câu tồn tại. 2- Phân loại câu trần thuật đơn không từ là: Ví dụ: Chọn một trong hai câu sau điền vào chỗ trống cho phù hợp với đoạn văn: a- Đằng cuối bãi hai cậu bé con tiến lại. b- Đằng cuối bãi tiến lại hai cậu bé con. ấy vào đầu mùa hè một năm kia. Buổi sáng tôi đang đứng ngoài cửa gặm mấy nhánh cỏ non ăn điểm tâm. Bỗng (.) tay cầm que, tay sách cái ống bơ nước. Thấy bóng người, tôi vội lẩn xuống cỏ, chui nhanh về hang. Đáp án: ấy vào đầu mùa hè một năm kia. Buổi sáng tôi đang đứng ngoài cửa gặm mấy nhánh cỏ non ăn điểm tâm. Bỗng đằng cuối bãi, tiến lại hai cậu bé con tay cầm que, tay sách cái ống bơ nước. Thấy bóng người, tôi vội lẩn xuống cỏ, chui nhanh về hang. Tiết 119: Câu trần thuật đơn không từ là. 2- Phân loại câu trần thuật đơn không từ là: a- Ví dụ: b- Nhận xét: c- Ghi nhớ: - Những câu dùng để miêu tả hành động, trạng thái, đặc điểm của sự vật nêu ở chủ ngữ được gọi câu miêu tả. Trong câu miêu tả, chủ ngữ đứng trước vị ngữ. - Những câu dùng để thông báo về sự xuất hiện, tồn tại hoặc tiêu biến của sự vật được gọi câu tồn tại. Một trong những cách tạo câu tồn tại đảo chủ ngữ xuống sau vị ngữ. [...]... đồ Câu trần thuật đơn Câu trần thuật đơn từ Câu Câu Câu Câu định giới miêu đánh nghĩa thiệu tả giá Câu trần thuật đơn không từ Câu miêu tả Câu tồn tại Tiết 119: Câu trần thuật đơn không từ I Bài học 1 Đặc diểm của câu trần thuật đơn không từ 2.Phân loại câu trần thuật đơn không từ là: * Câu miêu tả: - Khái niệm - Vị trí * Câu tồn tại: - Khái niệm - Vị trí II Luyện tập: đã... Tiết 119: Câu trần thuật đơn không từ I- Bài học: II- Luyện tập: Bài tập 4: Câu miêu tả Câu tồn tại -Xa xa những chiếc xe tải chạy tới - Sáng nay, một cuộc họp đã diến ra - Ngoài đồng, những ruộng lúa rì rào trong gió -Từ xa, bỗng xuất hiện một người lạ mặt - Dưới gốc tre, tua tủa những mầm măng - Cuối vườn, rơi lác đác những chiếc khô Sơ đồ Câu trần thuật đơn Câu trần thuật đơn từ là. .. vị ngữ trong những câu sau Cho biết những câu nào câu miêu tả và những câu nào câu tồn tại Bóng tre trùm lên âu yếm làng, bản, xóm, thôn CN VN => câu miêu tả Dưới bóng tre của ngàn xưa, thấp thoáng mái đình TN VN CN mái chùa cổ kính => câu tồn tại Dưới bóng tre xanh ta giữ gìn một nền văn hoá lâu TN CN VN đời => câu miêu tả Tiết 119: Câu trần thuật đơn không từ I- Bài học: II-... II- Luyện tập: Bài tập 2: Viết một đoạn văn từ 5 đến 7 câu tả cảnh trường em, trong đó sử dụng ít nhất một câu tồn tại Tiết 119: Câu trần thuật đơn không từ I- Bài học: II- Luyện tập: Bài tập 2: Viết một đoạn văn từ 5 đến 7 câu tả cảnh trường em, trong đó sử dụng ít nhất một câu tồn tại Đoạn văn mẫu: Chỉ còn ít phút nữa thôi, chúng em kết thúc tiết học thứ hai của Sân trường lúc này thật... Chính tả (nghe -viết): Cây tre Việt Nam Cây tre người bạn thân của người nông dân Việt nam, bạn thân của nhân dân Việt Nam Nước Việt Nam xanh muôn ngàn cây khác nhau Cây nào cũng đẹp, cây nào cũng quí, nhưng thân thuộc nhất vẫn tre nứa Tre Đồng Nai, nứa Việt Bắc, tre ngút ngàn Điện Biên Phủ, luỹ tre thân mật làng tôi đâu đâu ta cũng nứa tre làm bạn Tre, nứa, trúc, mai,vầu mấy chục loại khác . điểm của câu trần thuật đơn có từ là? Cho ví dụ ? Đáp án: - Câu trần thuật đơn có từ là có vị ngữ thường do từ là kết hợp với danh từ (cụm danh từ) tạo. là học sinh lớp 6B. Ví dụ: Phú ông mừng lắm. Tiết 119: Câu trần thuật đơn không có từ là. I- Bài học: 1- Đặc điểm của câu trần thuật đơn không có từ là:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 119: Câu trần thuật đơn không có từ là, Tiết 119: Câu trần thuật đơn không có từ là, Tiết 119: Câu trần thuật đơn không có từ là

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn