giao an HDNGLL 8 ca nam

60 1,425 4 Gửi tin nhắn cho David Brewster
David Brewster

David Brewster

Tải lên: 11,543 tài liệu

  • Loading...
1/60 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2013, 23:20

Giáo án HĐNGLL- Phạm Thị Vân Khánh Chủ điểm tháng 9 Truyền thống nhà trờng Hoạt động 1: bầu cán bộ lớp Tiết1.Chuẩn bị nội dung công việc cho hoạt động 1. Yêu cầu giáo dục: Giúp học sinh: _ Hiểu đợc vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập, rèn luyện của lớp. _ Có kĩ năng giao tiếp, thể hiện sự tôn trọng, phục tùng và ủng hộ cán bộ lớp hoạt động. _ Có ý thức trách nhiệm trong việc lựa chọn những cán bộ lớp có năng lực, lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm. 2. Nội dung và hình thức hoạt động: a) Nội dung: _ Báo cáo tổng kết hoạt động của đội ngũ cán bộ lớp sau một năm học. _ Bầu đội ngũ cán bộ lớp: (lớp trởng, các lớp phó, các tổ trởng, tổ phó, các cán sự môn học, cán sự chức năng). b) Hình thức hoạt động: _ Nghe báo cáo và thảo luận. _ Bỏ phiếu bầu hoặc lấy biểu quyết. 3. Chuẩn bị hoạt động: GvcN hớng dẫn học sinh chuẩn bị chơng trình hoạt động: STT Nội dung công việc Ngời thực hiện Phơng tiện hoạt động Ghi chú 1 Dẫn chơng trình Lớp trởng Bản dẫn chơng trình 2 Th kí Lớp phó học tập Giấy, bút 3 Đoàn chủ tịch Cán bộ lớp Bản tổng kêt năm học 2005 2006 và phơng h- ớng năm học mới và các bản tham luận. 4 Mời đại biểu Lớp trởng Giấy mời 5 Trang trí lớp, bảng HS nam Phấn màu, giấy màu . 6 Văn nghệ Lớp phó VTM Bài hát, thơ, chuyện, ca Giáo án HĐNGLL- Phạm Thị Vân Khánh dao, tục ngữ .ca ngợi truyền thống tốt đẹp của trờng, của lớp. 7 Báo cáo kết quả hoạt động của lớp Lớp trởng Bản báo cáo kết quả hoạt động của cán bộ lớp 8 Phiếu bầu Cán bộ lớp Phiêú bầu 9 Dự kiến ban kiểm phiéu 3 Học sinh Danh sách ban kiểm phiếu ( Dự kiến ) 10 Tổng duyệt GVCN Tất cả các nội dung trên Thứ 3 05/ 9/ 06 Tiết2.Tiến hành hoạt động (Thứ ngày 08 / 09 / 2007) 4. Tiến hành hoạt động: a) Khởi động b) Báo cáo tổng kết hoạt động của cán bộ lớp trong năm qua: _ Lớp truởng báo cáo kết quả hoạt động của cán bộ lớp trong năm qua. _ Cả lớp thảo luận góp ý kiến. _ Ngời điều khiển tổng kết. c) Bầu cán bộ lớp mới _ Ngời điều khiển yêu cầu lớp thảo luận để thống nhất tiêu chuẩn của cán bộ lớp. _ Tự ứng cử và đề cử các bạn có năng lực làm cán bộ lớp. _ Th kí ghi tên các bạn ứng cử (nếu có) và các bạn đợc đề cử lên bảng. _ Bầu ban kiểm phiếu, trởng ban kiểm phiếu, nêu rõ thể lệ bỏ phiếu bầu, đợc tiến hành nh sau: + Bầu lớp trởng và các lớp phó. + Bầu các cán sự lớp . + Bầu tổ trởng, tổ phó theo đơn vị tổ. _ Ban kiểm phiếu làm việc, sau đó công bố kết quả. _ Lớp trởng mới thay mặt cán bộ lớp phát biểu ý kiến. _ Giáo viên chủ nhiệm phát biểu ý kiến, chúc mừng đội ngũ cán bộ lớp mới và giáo viên giao nhiệm vụ cho các em. 5. Kết thúc hoạt động : - Ngời dẫn chơng trình mời đại diện cán bộ lớp mới phát biểu ý kiến. - Ngời dẫn trơng trình nhận xét tinh thần, ý thức tham gia của cả lớp, biểu dơng và rút kinh nghiệm. - Ngời dẫn chơng trình cám ơn, chúc sức khoẻ các đại biểu, GVCN và tất cả các bạn. Giáo án HĐNGLL- Phạm Thị Vân Khánh Hoạt động 2: tôi là học sinh lớp 8 Tiết1.Chuẩn bị nội dung công việc cho hoạt động 1. Yêu cầu giáo dục: Giúp học sinh _ Hiểu vị trí, nhiệm vụ quan trọng của mình trong năm học lớp 8. _ Tự giác quyết tâm cao trong học tập. _ Biết giúp nhau thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. 2. Nội dung và hình thức hoạt động: a) Nội dung: _ Xác định vị trí quan trọng của năm học lớp 8. _ Những nhiệm vụ trong năm học này. _ Những biện pháp để thực hiện tôt nhiệm vụ năm học. b) Hình thức hoạt động: Trao đổi thảo luận 3. Chuẩn bị hoạt động: GvcN hớng dẫn học sinh chuẩn bị chơng trình hoạt động: STT Nội dung công việc Ngời thực hiện Phơng tiện hoạt động Ghi chú 1 Dẫn chơng trình Lớp trởng Bản dẫn chơng trình 2 Th kí Lớp phó học tập Giấy, bút 3 Ban giám khảo Cán bộ lớp Đáp án, biểu điểm 4 Mời đại biểu Lớp trởng Giấy mời 5 Trang trí lớp, bảng HS nam Phấn màu, giấy màu . 6 Tín hiệu trả lời Nhóm trởng Cờ, trống . 7 Văn nghệ Lớp phó VTM Bài hát, thơ, chuyện, ca dao, tục ngữ . ca ngợi tr- ờng lớp, thầy cô giáo và các bạn 8 Su tầm câu hỏi thảo luận về nhiệm vụ năm học. Tập thể lớp Câu hỏi thảo luận 9 Phần thởng Cán bộ lớp Phần thởng Giáo án HĐNGLL- Phạm Thị Vân Khánh 10 Tổng duyệt GVCN Tất cả các nội dung trên Thứ 2 11/09/06 Tiết2.Tiến hành hoạt động (Thứ ngày 15 / 09 / 2007) 4. Tiến hành hoạt động: a) Khởi động b) Thảo luận về vị trí và nhiệm vụ của năm học _ Ngời điều khiển nêu câu hỏi 1 và 2 (ở mục 3.a) _ Học sinh trao đổi, thoả luận theo tổ. Tổ trởng hoặc th kí tổ ghi kết quả thảo luận lên giấy khổ to. _ Đại diện từng tổ trình bày kết quả thảo luận của tổ mình. _ Lớp góp ý bổ xung, phân tích, lựa chọn và thống nhất ý kiến về vị trí và nhiệm vụ của năm học. _ Cuối cùng, ngời điều khiển tổng kết hoạt động. c) Làm việc cá nhân về biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học _ Ngời điều khiển phát phiếu cho từng học sinh và yêu cầu ghi các biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học. _ Từng học sinh suy nghĩ và ghi vào phiếu của mình. _ Mời một số học sinh trình bày trớc lớp về những biện pháp của mình. Th kí lớp ghi tóm tắt nhanh các ý chính lên bảng. _ Cả lớp góp ý kiến bổ xung, cùng nhau phân tích, lựa chọn các biện pháp phù hợp để thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học. _ Ngời điều khiển tổng kết lại các biện pháp cơ bản để mỗi học sinh tổ, lớp vận dụng. d) Văn nghệ _ Cán bộ văn nghệ giới thiệu các tiết mục đã đợc phân công chuẩn bị và mời các bạn lên biểu diễn. _ Hoạt động này cũng có thể xen vào giữa hoạt động b và hoạt động c. 5. Kết thúc hoạt động: - Giáo viên chủ nhiệm nêu khái quát vị trí ở nhiệm vụ của năm học và động viên học sinh phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. - Ngời dẫn chơng trình nhận xét tinh thần, ý thức tham gia của cả lớp, biểu dơng và rút kinh nghiệm. - Ngời dẫn chơng trình mời đại biểu, GVCN lên phát biểu ý kiến. - Ngời dẫn chơng trình cám ơn, chúc sức khoẻ các đại biểu, GVCN. Chúc tất cả các bạn học tập tốt, đạt kết quả cao trong năm học mới. Hoạt động 3: phát huy tryền thống của lớp , của trờng Giáo án HĐNGLL- Phạm Thị Vân Khánh Tiết1.Chuẩn bị nội dung công việc cho hoạt động 1. Yêu cầu giáo dục: Giúp học sinh _ Hiểu đợc truyền thống của lớp và của trờng sau hai năm học tập và rèn luyện. _ Biết trân trọng những truyền thống đó. _ Biết xây dựng kế hoạch phấn đấu của cá nhân, của lớp để phát huy truyền thống tốt đẹp của lớp, của trờng. 2. Nội dung và hình thức hoạt động: a) Nội dung _ Những truyền thống của lớp, của trờng. _ Trách nhiệm của mỗi học sinh đối với việc phát huy các truyền thống của lớp, của trờng. _ Kế hoạch và biện pháp của lớp, của từng cá nhân để phát huy truyền thống của lớp, của trờng. _ Văn nghệ: ca ngợi trờng lớp. b) Hình thức hoạt động _ Thảo luận trao đổi, tự liên hệ, tự đánh giá, đề suất các biện pháp. _ Văn nghệ. 3. Chuẩn bị hoạt động: GvcN hớng dẫn học sinh chuẩn bị chơng trình hoạt động: STT Nội dung công việc Ngời thực hiện Phơng tiện hoạt động Ghi chú 1 Dẫn chơng trình Lớp trởng Bản dẫn chơng trình 2 Th kí Lớp phó học tập Giấy, bút 3 Ban giám khảo Cán bộ lớp Đáp án, biểu điểm 4 Mời đại biểu Lớp trởng Giấy mời 5 Trang trí lớp, bảng HS nam Phấn màu, giấy màu . 6 Tín hiệu trả lời Nhóm trởng Cờ, trống . 7 Văn nghệ Lớp phó VTM Bài hát, thơ, chuyện, ca dao, tục ngữ . ca ngợi tr- ờng lớp, thầy cô giáo và các bạn 8 Su tầm câu hỏi thảo luận về truyền thống của trờng, lớp. Tập thể lớp Câu hỏi thảo luận Giáo án HĐNGLL- Phạm Thị Vân Khánh 9 Phần thởng Cán bộ lớp Phần thởng 10 Tổng duyệt GVCN Tất cả các nội dung trên Thứ 2 18/09/06 Tiết2.Tiến hành hoạt động (Thứ ngày 22 / 09 / 2007) 4. Tiến hành hoạt động: a) Khởi động: Hát tập thể bài hát lớp chúng mình b) Thảo luận về truyền thống của trờng của lớp. _ Ngời điều khiển lần lợt nêu các câu hỏi: (nh mục3.a) _ Học sinh thảo luận theo tổ. (có thể giao cho một số tổ thảo luận câu hỏi 1 và 2, các tổ thảo luận câu hỏi 3 và 4), th kí ghi tóm tắt kết quả thảo luận của tổ mình. _ Mời đại diện mỗi tổ báo cáo kết quả thảo luận một câu hỏi. _ Cả lớp góp ý kiến. _ Ngời điều khiển tổng kết c) Xây dựng kế hoạch phát huy truyền thống của lớp, của trờng _ Ngời điều khiển giao nhiệm vụ cho các tổ: xây dựng kế hoạch phấn đấu của tổ để phát huy các truyền thống của lớp , của trờng. _ Học sinh thảo luận theo tổ, góp ý cho bản dự thảo kế hoạch của tổ. Tổ trởng ghi kết quả thảo luận của tổ mình. Sau đó đại diện từng tổ lên báo cáo trớc lớp, các tổ khác góp ý kiến bổ sung. _ Lớp trởng trình bày kế hoạch phấn đấu của lớp. Cả lớp thảo luận. _ Lớp trởng tiếp thu ý kiên của các thành viên và tổng kết lại. d) Văn nghệ 5. Kết thúc hoạt động: - Ngời dẫn chơng trình nhận xét tinh thần, ý thức tham gia của cả lớp, biểu dơng và rút kinh nghiệm. - Ngời dẫn chơng trình mời đại biểu, GVCN lên phát biểu ý kiến. - Ngời dẫn chơng trình cám ơn, chúc sức khoẻ các đại biểu, GVCN. Chúc tất cả các bạn học tập tốt, đạt kết quả cao trong năm học mới. Hoạt động 4: thi hát các bài hát truyền thống Tiết1.Chuẩn bị nội dung công việc cho hoạt động Giáo án HĐNGLL- Phạm Thị Vân Khánh 1. Yêu cầu giáo dục: Hoạt động thi hát các bài hát truyền thống nhằm giáo dục học sinh: _Biết thởng thức, biết hát các bài hát truyền thống ca ngợi trờng , lớp, thầy, cô, bạn bè . _Yêu thích văn nghệ, phấn khởi, lạc quan, yêu mến, găn bó với trờng lớp, quý trọng thầy cô, đoàn kết thân ái với bạn bè, tự tin và quyết tâm học tập tốt 2. Nội dung và hình thức hoạt động: a)Nội dung Hát các bài hát truyền thống do nhà trờng quy định b) Hình thức hoạt động Thi hát giữa các tổ: _Thi tiết mục tập thể của tổ. _Thi tiết mục tự chọn của tổ (cá nhân hoặc nhóm). 3. Chuẩn bị hoạt động: GvcN hớng dẫn học sinh chuẩn bị chơng trình hoạt động: STT Nội dung công việc Ngời thực hiện Phơng tiện hoạt động Ghi chú 1 Dẫn chơng trình Lớp trởng Bản dẫn chơng trình 2 Th kí Lớp phó học tập Giấy, bút 3 Ban giám khảo GV nhạc Đáp án, biểu điểm 4 Mời đại biểu Lớp trởng Giấy mời 5 Trang trí lớp, bảng HS nam Phấn màu, giấy màu . 6 Tín hiệu trả lời Nhóm trởng Cờ, trống . 7 Văn nghệ Từng tổ Bài hát, thơ, chuyện, ca dao, tục ngữ . ca ngợi truyền thống trờng lớp 8 Nhạc cụ GV nhạc Đàn 9 Trang phục biểu diễn Từng tổ Trang phục 10 Phần thởng Cán bộ lớp Phần thởng 11 Tổng duyệt GVCN Tất cả các nội dung trên Thứ 2 25/09/06 Tiết2.Tiến hành hoạt động (Thứ ngày 29 / 09 / 2007) Giáo án HĐNGLL- Phạm Thị Vân Khánh 4. Tiến hành hoạt động: a) Khởi động b) Thi hát đồng đội giữa các tổ _Từng tổ trình bày bài hát truyền thống _Ban giám khảo chấm điểm. Biểu điểm có thể nh sau: + Đảm bảo đúng nội dung chủ đề: 4 điểm +Cả tổ hát và hát đúng, hay: 4 điểm +Tác phong đúng mực khẩn trơng: 2 điểm _Ngời điều khiển mời đại diện các tổ bốc thăm rồi theo thứ tự đã chọn nên biểu diễn phải tự giới thiệu tên bài hát của mình và chình bày bài hát đó. _Mỗi tổ có thểbiểu diễn2_3 tiết mục, sau mỗi tiết mục ban giám khảo cho điểm công khai và th kí ghi điểm nên bảng. Điểm của tổ sẽ bằngtổng điểm của các lợt mà tổ đã đạt đợc _Sau số lợt quy định, tổ nào có điểm cao là tổ đó thắng c) Thi tiết mục tự chọn của tổ _Mỗi tổ biểu diễn một tiết mục tự chọn (cá nhân hoặc nhóm), yêu cầu hát đúng nhạc, biểu diễn hay _Các tổ lần lợt biểu diễn _Giám khảo cho điểm, th kí ghi điểm nên bảng 5. Kết thúc hoạt động: _ Ngời điều khiển nhận xét chung, sau đó công bố kết quả hát đồng đội và tiết mục tự chọn của tổ đạt điểm cao nhất , nhì. _ Mời giáo viên chủ nhiệm lên phát thởng và phát biểu ý kiến 6. Đánh giá kết quả hoạt động: 1. HS tự đánh giá xếp loại: Câu 1: Qua hoạt động em thu hoạch đợc những gì? Câu 2: Em tụ xếp loại mình đạt loại nào? Tốt Khá TB Yếu 2. Tổ đánh giá xếp loại: Tốt Khá TB Yếu 3. GVCN đánh giá xếp loại: Tốt Khá TB Yếu Giáo án HĐNGLL- Phạm Thị Vân Khánh Chủ điểm tháng 10 Chăm ngoan học giỏi Hoạt động 1:Làm thế nào để học tốt? Tiết1.Chuẩn bị nội dung công việc cho hoạt động 1. Yêu cầu giáo dục: Giúp học sinh: _Hiểu ý nghĩa lời bác dạy, hiểu các kinh ngiệm và phơng pháp học tập khoa học để đạt kết quả nh Bác mong muốn _Khiêm tốn học hỏi, có thái độ học tập tích cực _Rèn luyện và thực hành các phơng pháp học tập, cùng giúp đỡ nhau học tốt 2. Nội dung và hình thức hoạt động: a)Nội dung _ Nội dung và ý nghĩa của việc học tập tốt _ Các kinh nghiệm để học tốt các môn học _Các phơng pháp cụ thể giúp học tốt các môn học b)Hình thức hoạt động Trao đổi và thảo luận chủ đềLàm thế nào để học tập tốt? 3. Chuẩn bị hoạt động GvcN hớng dẫn học sinh chuẩn bị chơng trình hoạt động: STT Nội dung công việc Ngời thực hiện Phơng tiện hoạt động Ghi chú 1 Dẫn chơng trình Lớp trởng Bản dẫn chơng trình 2 Th kí Lớp phó học tập Giấy, bút 3 Báo cáo về kinh nhgiệm, phơng pháp học tập Cán bộ lớp Bản báo cáo về kinh nhgiệm, phơng pháp học tập 4 Mời đại biểu Lớp trởng Giấy mời 5 Trang trí lớp, bảng HS nam Phấn màu, giấy màu . 6 Mô hình và các dụng cụ học tập liên quan đến các báo HS nam Mô hình và các dụng cụ học Giáo án HĐNGLL- Phạm Thị Vân Khánh cáo trên 7 Văn nghệ Lớp phó VTM Bài hát, thơ, chuyện, ca dao, tục ngữ . ca ngợi tr- ờng lớp, thầy cô giáo và các bạn 8 Su tầm câu hỏi thảo luận về nhiệm vụ năm học. Tập thể lớp Câu hỏi thảo luận 9 Cố vấn chơng trình GV bộ môn 10 Tổng duyệt GVCN Tất cả các nội dung trên Thứ 2 02/10/06 Tiết2.Tiến hành hoạt động (Thứ ngày 06 / 10 / 2006) 4. Tiến hành hoạt động: a) Khởi động b) Trao đổi thảo luận _ Lớp trởng nêu cach thức tiến hành trao đổi thảo luận theo chủ đề Làm thế nào để học tập tốt?. Yêu cầu mỗi bạn khi phát biểu ý kiến không đọc báo cáo đã viết sẵn, mà dùng lời để chao đổi, tranh luận một cách tự nhiên. _ Lớp trởng lần lợt nêu các vấn đề để lớp trao đổi, thảo luận. Ví dụ: Làm thế nào để học tốt môn toán? ; Làm thế nào để học tốt môn ngữ văn? ; lớp ta học yếu nhất môn nào, tại sao, hớng khắc phục? ; v.v . _ Sau mỗi vấn đề đợc nêu lên lớp phó học phụ trách học tập phối hợp cùng lớp trởng điều khiển lớp thảo luận, trao đổi. Có thể lấy tinh thần xung phong hoặc chỉ định các học sinh đợc chọn làm hạt nhân phát biểu ý kiến. _ Lớp trởng hoặc lớp phó phụ trách học tập tổng kết tóm tắt từng vấn đề hoặc cụm vấn đề đã đợc trao đổi, thảo luận và nhất trí cao. _ Với những vấn đề hoặc tình huống khó, lớp trởng mời giáo viên cố vấn giải đáp. c) Văn nghệ _ Ngời điều khiển chơng trình văn nghệ giới thiệu một vài tiết mục văn nghệ. _ Các bạn có tiết mục văn nghệ (đơn ca, song ca, ngâm thơ .) lần lợt lên trình diễn. 5. Kết thúc hoạt động: - Ngời dẫn chơng trình nhận xét tinh thần, ý thức tham gia của cả lớp, biểu dơng và rút kinh nghiệm. - Ngời dẫn chơng trình mời đại biểu, GVCN lên phát biểu ý kiến. [...]... đăng kí giao ớc thi đua Cán bộ lớpBản giao đăng kí ớc thi đua4 Mời đại biểu Lớp trởng Giấy mời5 Trang trí lớp, bảng HS nam Phấn màu, giấy màu 6 Bản đăng kí cá nhân Tập thể lớp Bản đăng kí cá nhân7 Văn nghệ Lớp phó VTMBài hát, thơ, chuyện, ca dao, tục ngữ ca ngợi tr-ờng,lớp 8 Thảo luận về chỉ tiêu và biện pháp cụthể giao ớc thi đua.Tập thể lớp Câu hỏi thảo luận9Xây dựng các thang đánh... Giấy mời5 Trang trí lớp, bảng HS nam Phấn màu, giấy màu 6 Mô hình và các dụng cụ học tập liênquan đến các báo HS nam Mô hình và các dụng cụ học Giáo án HĐNGLL- Phạm Thị Vân KhánhHoạt động 2: tôi là học sinh lớp 8 Tiết1.Chuẩn bị nội dung công việc cho hoạt động1. Yêu cầu giáo dục:Giúp học sinh_ Hiểu vị trí, nhiệm vụ quan trọng của mình trong năm học lớp 8. _ Tự giác quyết tâm cao trong học... ngày nhà giáo Việt Nam Cán bộ lớpBản tóm tắt ý nghĩa ngày nhà giáo Việt Nam 3Lời chúc mừng thầycô giáo Lớp trởngLời chúc mừng thầy cô giáo4 Mời đại biểu Lớp trởng Giấy mời5 Trang trí lớp, bảng HS nam Phấn màu, giấy màu 6Dự kiến mời đại biểuGVCN và tập thể lớpDanh sách khách mời7 Văn nghệ Lớp phó VTMBài hát, thơ, chuyện, ca dao, tục ngữ ca ngợi thầy cô giáo 8 Su tầm câu hỏi thảo... mình.d) Hát về các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, thơng binh._ Yêu cầu hát ngâm thơ (có thể giới thiệu tên bài hát, bài thơ và tên tác giả)._ Tổ chức bốc thăm số thứ tự biểu diễn, mỗi tổ hát một bài. Mỗi lần hát đúng đợc 10điểm, hát sai chủ đề hoặc không đảm bảo thời gian thì sẽ bị trừ điểm. Sau thời gianhoặc số lợt quy định, tổ nào đạt điểm cao tổ đó thắng._ Ban giám khảo chấm điểm công... trởng Giấy mời5 Trang trí lớp, bảng HS nam Phấn màu, giấy màu 6Lựa chọn hình thức hoạt động Tập thể lớp Làm báo tờng7 Văn nghệ Lớp phó VTMBài hát, thơ, chuyện, ca dao, tục ngữ ca ngợi thầy cô giáo 8 Su tầm câu hỏi thảo luận về chủ đề tình nghĩa thầy tròTập thể lớp Câu hỏi thảo luận Giáo án HĐNGLL- Phạm Thị Vân Khánh4 Mời đại biểu Lớp trởng Giấy mời5 Trang trí lớp, bảng HS nam Phấn màu, giấy... thi đua4 Mời đại biểu Lớp trởng Giấy mời5 Trang trí lớp, bảng HS nam Phấn màu, giấy màu 6Th Bác Hồ gửi HS năm 1945 và 19 68 GVCN Th Bác Hồ gửi HS năm 1945 và 19 68 7 Văn nghệ Lớp phó VTMBài hát, thơ, chuyện, ca dao, tục ngữ ca ngợi tr-ờng lớp, thầy cô giáo và các bạn Giáo án HĐNGLL- Phạm Thị Vân Khánh2 Th kí Lớp phó học tậpGiấy, bút3 Ban giám khảo GV văn ,GV mĩ thuật mỗi tổ một HSĐáp... tổ một HSĐáp án, biểu điểm4 Mời đại biểu Lớp trởng Giấy mời5 Trang trí lớp, bảng HS nam Phấn màu, giấy màu 6Chuẩn bị thiết bị cho hoạt độngTheo tổ Giấy A4, bìa, bút vẽ 7 Văn nghệ Lớp phó VTMBài hát, thơ, chuyện, ca dao, tục ngữ ca ngợi công ơn thầy cô giáo 8 Su tầm các sáng tác cá nhânTập hợp theo tổCác bài thơ, văn, tranh, ảnh 9 Phần thởng Cán bộ lớp Tặng phẩm10 Tổng duyệt GVCN Tất... màu 6 Tín hiệu trả lời Nhóm trởng Cờ, trống 7 Văn nghệ Lớp phó VTMBài hát, tiểu phẩm liên quan đến chủ đề 8 Su tầm t liệu về một vài vấn đề nhân loại đang quan tâmTập thể lớpSách báo, tranh ảnh, bảng biểu 9 Phần thởng Cán bộ lớp Phần thởng10 Tổng duyệt GVCN Tất cả các nội dung trênThứ 202/04/ 08 Tiết2.Tiến hành hoạt động(Thứ ngày 06 / 04 / 2007)4. Tiến hành hoạt động:a)Thi tìm hiểuSau... đội anh hùng._ Ca ngợi các anh hùng, liệt sỹ, các mẹ Việt Nam anh hùngb) Hình thức hoạt động_ Thi hát cá nhân._ Thi trả lời câu đố vui, câu hỏi _ Thi hát giữa các tổ.3. Chuẩn bị hoạt động:GvcN hớng dẫn học sinh chuẩn bị chơng trình hoạt ®éng: Giáo án HĐNGLL- Phạm Thị Vân Khánh1 Dẫn chơng trình Lớp trởng Bản dẫn chơng trình2 Th kí Lớp phó học tậpGiấy, bút3 Dự kiến khách mời GVCN Danh sách... phó học tậpGiấy, bút3 Ban giám khảo Cán bộ lớp Đáp án, biểu điểm4 Mời đại biểu Lớp trởng Giấy mời5 Trang trí lớp, bảng HS nam Phấn màu, giấy màu 6 Tín hiệu trả lời Nhóm trởng Cờ, trống 7 Văn nghệ Lớp phó VTMBài hát, thơ, chuyện, ca dao, tục ngữ ca ngợi tr-ờng lớp, thầy cô giáo và các bạn 8 Su tầm câu hỏi thảo luận về nhiệm vụ năm học.Tập thể lớp Câu hỏi thảo luận9 Phần thởng Cán bộ lớp . Bài hát, thơ, chuyện, ca dao, tục ngữ ... ca ngợi truyền thống trờng lớp 8 Nhạc cụ GV nhạc Đàn 9 Trang phục biểu diễn Từng tổ Trang phục 10 Phần thởng. chuyện, ca dao, tục ngữ ... ca ngợi tr- ờng,lớp 8 Thảo luận về chỉ tiêu và biện pháp cụ thể giao ớc thi đua. Tập thể lớp Câu hỏi thảo luận 9 Xây dựng các thang
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an HDNGLL 8 ca nam, giao an HDNGLL 8 ca nam, giao an HDNGLL 8 ca nam

Bình luận về tài liệu giao-an-hdngll-8-ca-nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP