Mẫu Bản cam kết tham gia Bảo hiểm y tế

1 2,699 9 Gửi tin nhắn cho luulan
luulan

luulan

Tải lên: 392 tài liệu

  • Loading...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/10/2012, 13:07

Đơn vị:: .Địa chỉ:Tổng quỹ lương + PC đóng bảo hiểm y tếSố lao độngSố người chuyển vùng không in thẻSố người có thay đổi nơi đăng ký KCBTổng cộng số thẻ, phiếu KCB in kỳ nàyGiá trị CÔNG TY ABC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM---------------o0o------------------ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------o0o---------------Số: /TCCB Hà nội, ngày tháng năm 2007BẢN CAM KẾT THAM GIA BHYTKính gửi: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà NộiĐơn vị: Công ty ABC Mã BHXH:…………………… .Địa chỉ: CHỈ TIÊU KỲ TRƯỚC TĂNG GIẢM KỲ NÀYTổng quỹ lương + PC đóng BHYTSố lao độngSố người chuyển vùng không in thẻSố người có thay đổi nơi đăng ký KCBTổng cộng số thẻ, phiếu KCB in kỳ nàyGiá trị sử dụng từ:…… /……… /2007 đến ………./………./2007Đơn vị chúng tôi xin bảo đảm:- Số lao động đăng ký tham gia BHYT là đối tượng đóng BHYT bắt buộc, thuộc danh sách lao động thường xuyên, lao động từ 3 tháng trở lên của đơn vị đã tham gia đóng BHXH theo qui định của Nhà nước. Số lao động có hợp đồng lao động hết hạn trong kỳ tham gia sẽ được đơn vị ký hợp đồng nối tiếp, trong trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động chúng tôi sẽ thu hồi thẻ BHYT gửi lại cơ quan BHXH TP Hà Nội để làm căn cứ tính toán lại số tiền BHYT phải đóng.- Số lao động nói trên có đủ sức khoẻ, được tuyển dụng đúng qui định của Bộ luật Lao động và đang trong quá trình lao động, hưởng lương hàng tháng tại đơn vị.- Đơn vị chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những khẳng định trên và sẵn sàng tạo mọi điều kiện để cơ quan BHXH hoặc các cơ quan có chức năng có thẩm quyền kiểm tra, thẩm định lại.- Chúng tôi cũng rất mong sự phối hợp của BHXH Hà Nội để thực hiện quyền lợi cho người lao động thuận lợi, đúng qui định của Nhà nước.THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊNơi nhận:- Như k/g;- Lưu. . Hà nội, ng y tháng năm 2007BẢN CAM KẾT THAM GIA BHYTKính gửi: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà NộiĐơn vị: Công ty ABC Mã BHXH:……………………...Địa. ………./………./2007Đơn vị chúng tôi xin bảo đảm:- Số lao động đăng ký tham gia BHYT là đối tượng đóng BHYT bắt buộc, thuộc danh sách lao động thường xuyên, lao động từ 3 tháng
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu Bản cam kết tham gia Bảo hiểm y tế, Mẫu Bản cam kết tham gia Bảo hiểm y tế, Mẫu Bản cam kết tham gia Bảo hiểm y tế

Bình luận về tài liệu mau-ban-cam-ket-tham-gia-bao-hiem-y-te

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP