giáo án Văn 11 soan phát triển năng lực HS

99 2,550 15
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/08/2016, 18:24

giáo án Văn 11 soạn phát triển năng lực HS THAM KHẢO Tiết: 1,2 Giảng văn Ngày soạn: Tuần: VÀO PHỦ CHÚA TRỊNH ( Trích “ Thượng kinh kí “ ) Lê Hữu Trác I Mục tiêu : Kiến thức : Cảm nhận giá trò thực sâu sắc tác phẩm vẻ đẹp tâm hồn, nhân cách LHT qua ngòi bút kí chân thực, sắc sảo sống phủ chúa Trịnh 2.Kĩ : Đọc hiểu thể kí trung đại theo đặc trưng thể loại 3.Thái độ : Biết trân trọng tài nhân cách LHT - xác định giá trị : lối sống giản dị đạm khơng bị ràng buộc vật chất xa hoa 4.Định hướng phát triển lực: - Năng lực sáng tạo: HS trình bày suy nghĩ cảm xúc thân trước vẻ đẹp nhân cách LHT -Năng lực hợp tác: Thảo luận nhóm để thể cảm nhận cá nhân lắng nghe ý kiến bạn để tự điều chỉnh cá nhân -Năng lực thưởng thức văn học/cảm thụ thẩm mỹ: HS nhận giá trị thẩm mỹ tác phẩm II Các bước lên lớp n đònh lớp Kiểm tra cũ: Kiểm tra ghi, sgk hs 3.Bài mới: Nhắc đến Lê Hữu Trác, nhắc đến người có đủ đức lẫn tài ng không danh y tiếng VN mà conø nhà văn, nhà yêu nước với đóng góp đáng ghi nhận cho văn học nước nhà Một tác phẩm tiêu biểu ông “ Thượng kinh kí ”, với đoạn trích “ Vào phủ chúa Trònh” giúp ta hiểu tài ông thực XHVN cuối kỉ XVIII TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HĐ HĐ1: Tìm hiểu tác giả, tác phẩm HS đọc phần tiểu dẫn sgk gạch chân ý tác giả tác phẩm ( ý thể loại kí, )  : Hãy giới thiệu khái quát Lê Hữu Trác ? Em biết tên hiệu tác giả bối cảnh xã hội kỉ XVIII ? : Em biết “ Thượng kinh kí sự” Lê Hữu Trác ? ( Thời gian sáng tác, thể loại, giá trò nội dung ) : Em biết thể loại kí ?( sgk) HĐ2: Hướng dẫn đọc HS chia bố cục @ Bức tranh chân thực nơi phủ chúa ( Từ đầu… thật kó ) @ Nhân cách Lê Hữu Trác ( lại ) HĐ3: Hướng dẫn tìm hiểu tranh chân thật phủ chúa  GV: Tìm chi tiết miêu tả quang cảnh, cách trí cách sinh hoạt phủ chúa mà tác tác giả ghi nhận lần bước chân vào ? Em có suy nghó sống phủ chúa PHẦN NỘI DUNG I Tìm hiểu chung: Tác giả Tác phẩm “ Thượng kinh kí sự” - Thời gian sáng tác: 1783 khắc in 1885 - Thể loại: Kí viết chữ Hán - Giá trò thực: sống xa hoa phủ chúa quyền uy, lực nhà chúa => thái độ coi thường danh lợi tác giả 3.Đoạn trích: Thuật lại việc Lê Hữu Trác vào phủ chúa Trònh để chữa bệnh cho Trònh Cán II Đọc- Hiểu Bức tranh chân thực nơi phủ chúa *) Cảnh phủ chúa: xa hoa tráng lệ, lộng lẫy không đâu sánh *) Cung cách sinh hoạt: kẻ hầu người  GV: Cho biết LHT ghi lại lần người phủ chúa dùng từ thánh chỉ, thánh thượng, thánh thể ? Và từ ngữ có ý nghóa ? Thuyết giảng HĐ4: Tìm hiểu nhân cách Lê Hữu Trác  GV: Từ đoạn văn trên, tìm câu văn thể nhận xét tác giả sống nơi phủ chúa ?( HS tìm gạch chân sgk )  GV: Qua cho biết thái độ kín đáo tác giả với sống xa hoa ?  GV: Khi chữa bệnh cho tử Cán tác giả có suy nghó ?Tại lại giằng co suy nghó ? Em có nhận xét người Lê Hữu Trác ? - Năng lực sáng tạo: HS trình bày suy nghĩ cảm xúc thân trước vẻ đẹp nhân cách LHT  GV: Bút pháp kí tác giả có đặc sắc ?( Cho hs phiếu học tập, GV thu đọc vài phie,nhận xét, chốt lại kiến thức -định hướng lực hợp tác: Thảo luận nhóm để thể cảm nhận cá nhân lắng nghe ý kiến bạn để tự điều chỉnh cá nhân mình.) HĐ5: Hướng dẫn tổng kết Trình bày phút : Nêu cảm nhận nội dung nghệ thuật đoạn trích (định hướng ăng lực thưởng thức văn học/cảm thụ thẩm mỹ: HS nhận giá trị thẩm mỹ tác phẩm.) hạ, lễ nghi, khuôn phép, cao sang, quyền uy đỉnh => Cuộc sống hưởng thụ xa hoa đến cực điểm lộng quyền nhà chúa 2.) Nhân cách Lê Hữu Trác *) Thái độ tâm trạng tác giả: - Dửng dưng trước quyến rũ vật chất - Không đồng tình với sống no đủ, tiện nghi thiếu khí trời không khí tự *) Chữa bệnh: Có xung đột suy nghó -> làm tròn trách nhiệm lương tâm phẩm chất người thầy thuốc => Thầy thuốc giỏi, kiến thức sâu rộng, có lương tâm đức độ; coi thường danh lợi quyền q, yêu thích tự nếp sống đạm, giản dò nơi quê nhà NGHỆ THUẬT: - Qua sát tỉ mỉ, ghi chép trung thực, miêu tả cụ thể, sống động, chọn lựa chi tiết “đắt” gây ấn tượng mạnh - Lối kể hấp dẫn, chân thực ,hài hước - Kết hợp văn xi thơ làm tăng chhaats trữ tình cho tác phẩm, góp phần thể kín đáo thái độ người viết III.Tổng kết: Đoạn trích phản ánh quyền lực to lớn Trịnh Sâm, sống xa hoa hưởng lạc phủ chúa đồng thời bày tỏ thái ddoojcoi thường danh lợi , quyền q tác giả Củng cố: Có người nói, đọc đoạn trích Vào phủ chúa Trònh thấy giá trò thực thiên kí mà bút pháp nhân cách Lê Hữu Trác Ý kiến em ? Dặn dò: Học cũ thực phần luyện tập SGK\9 Soạn mới: “Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân” Chú ý: Những yếu tố chung tạo ngôn ngữ chung cho xã hội ? Có phải cá nhân sử dụng ngôn ngữ giống không ? Cái riêng lời nói cá nhân biểu lộ qua phương tiện ? Các tập SGK * Rút kinh nghiêm: Tuần: Tiết: Tiếng Việt TỪ NGÔN NGỮ CHUNG ĐẾN LỜI NÓI CÁ NHÂN Ngày soạn: I Mục tiêu : Kiến thức :Thấy mqh ngôn ngữ chung xã hội lời nói riêng cá nhân, biểu chung ngơn ngữ xh riêng lời nói cá nhân 2.Kĩ :Hình thành nâng cao lực lónh hội nét riêng lời nói cá nhân, lực sáng tạo cá nhân việc sử dụng ngôn ngữ sở từ ngữ qui tắc chung 3.Thái độ : Có ý thức tôn trọng qui tắc ngôn ngữ chung xã hội, giữ gìn phát huy sắc ngôn ngữ dân tộc -Giao tiếp , phản hồi, lắng nghe tích cực, tự nhận thức, đặt mục tiêu 3.Định hướng phát triển lực: -Năng lực giải vấn đề: HS lý giải tượng sử dụng ngơn ngữ giới trẻ nay, thể quan điểm cá nhân tượng "sáng tạo" ngơn ngữ lứa tuổi học sinh - Năng lực sáng tạo: HS bộc lộ thái độ đắn với việc sử dụng TV, sáng tạo vốn từ cá nhân nhằm làm giàu cho TV -Năng lực giao tiếp TV: HS hiểu quy tắc hệ thống ngơn ngữ cách sử dụng phù hợp, hiệu tình giao tiếp cụ thể; hs hiểu nâng cao khả sử dụng TV văn hóa -Năng lực sử dụng ngơn ngữ:Sử dụng TV lĩnh vực bút ngữ ngữ, làm quen với lời nói cá nhân sáng tạo II Các bước lên lớp n đònh lớp Kiểm tra cũ: Bài mới: Con người giao tiếp với phương tiện ngôn ngữ, ngôn ngữ tài sản chung xã hội người lại có cách sử dụng ngôn ngữ chung khác Để hiểu vào học TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG PHẦN NỘI DUNG HĐ1: Hướng dẫn tìm hiểu ngôn ngữ I Ngôn ngữ ? - Là phương tiện giao tiếp GV lấy vd: (định hướng lực giải vấn đề) - Là tài sản chung cộng đồng xã @ Có em bé: hội - Em bé A: Con muốn ăn cơm - Em bé B bò khiếm nên có cử chỉ: đưa tay cơm vào miệng  GV: Như em bé A dùng phương tiện để mẹ hiểu dược ý em ? ( ngôn ngữ)  GV: Vậy ngôn ngữ ?  GV: Có phải cá nhân sử dụng ngôn ngữ giống không ?  GV: Không phải cá nhân sử dụng ngôn ngữ giống Với người Việt ngôn ngữ họ tiếng Việt “ thứ cải vô lâu đời vô II Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân q báu dân tộc” với người Anh Ngôn ngữ- tài sản chung xã hội tiếng Anh… Vậy ngôn ngữ ? Động não a) Những yếu tố chung: HĐ2: Hướng dẫn tìm hiểu ngôn ngữ tài sản chung xh Cho HS đọc văn phần I GV treo bảng phụ thơ ” Chạy giặc”  GV: Nhìn vào thơ, có yếu tố chung cho tất cá nhân cộng đồng ?  GV: Bài thơ sử dụng kiểu câu ?  GV: Tính chung thể qui tắc ? GV gợi nhớ lại cho HS kiểu câu  GV: Trong thơ từ ngữ hiểu nghóa gốc ?( bàn cờ thế: ổ, đàn chim, dáo dác bay…)  Vậy tính chung conø thể phương thức ?ø GV cho HS lấy vd thêm tượng chuyển nghóa từ ( bàn, chân mây, chân núi…) >Năng lực giao tiếp TV: HS hiểu quy tắc hệ thống ngơn ngữ cách sử dụng phù hợp, hiệu tình giao tiếp cụ thể; hs hiểu nâng cao khả sử dụng TV văn hóa HĐ3: Tìm hiểu lời nói cá nhân HS đocï phần lại  GV: Lời nói cá nhân tạo nhờ vào đâu ? GV: Nhìn vào thơ cho biết riêng tác giả thể ntn ?  GV: Vậy riêng lời nói cá nhân biểu lộ phương diện ? vd ? - Năng lực sáng tạo: HS bộc lộ thái độ đắn với việc sử dụng TV, sáng tạo vốn từ cá nhân nhằm làm giàu cho TV - Các âm - Các tiếng ( âm tiết) - Các từ - Các ngữ cố đònh ( quán ngữ, thành ngữ ) b) Những qui tắc phương thức chung việc cấu tạo sử dụng ngôn ngữ: - Qui tắc cấu tạo kiểu câu - Phương thức chuyển nghóa từ Lời nói- sản phẩm riêng cá nhân: tạo nhờ yếu tố phương thức, qui tắc chung mang sắc thái riêng a) Giọng nói cá nhân b) Vốn từ cá nhân c) Sự chuyển đổi sáng tạo sử dụng từ ngữ chung quen thuộc d) Việc tạo từ e) Việc vận dụng sáng tạo linh hoạt qui tắc chung, phương thức chung-> Phong cách ngôn ngữ cá nhân Luyện tập a) Bài 1: - Từ vốn có nhiều nghóa: HĐ4: luyện tập + Là động từ: ngừng hẳn lại, chấm dứt, kết Cho HS hoạt động nhóm: tổ 1,2 thảo luận câu 1; tổ thú c hoạt động đó, đình chỉ… 3,4 thảo luận câu Sau thảo luận HS tự trả + Thán từ: hô hào ngừng lại ( vd: nín ) lời tập + Phó từ: nữa, hết GV mời hs trả lời câu hỏi lí giải cách làm ( cho HS làm tập chạy ( vd: chi mà mong )b) Bài 2: Hai câu thơ toàn từ quen thuộc - Từ câu thơ NK không thuộc trường hợp NK dùng với với người phối hợp chúng, trật tự nghóa ( nghóa chuyển ): chấm dứt, kết phối hợp chúng thật khác thường, cách thúc sống -> thuộc lời nói cá nhân đặt riêng HXH: NK - Các cụm danh từ: + Rêu đám-> đám rêu + Đá hòn-> đá - Câu: động từ + thành phần phụ + chủ ngữ => xếp tạo âm hưởng mạnh cho câu thơ tô đậm hình tượng thơ Củng cố: HS đọc phần ghi nhớ sgk Dặn dò: Về nhà học làm tập sgk\ 13 Chuẩn bò viết số 1: NLXH- xem số đề gợi ý sgk Tuần BÀI VIẾT SỐ Tiết :4 Ngày soạn: I.Mục tiêu kiểm tra: Kiến thức chuẩn: - Hồn thiện, nâng cao bước hành văn nghị luận - Nắm cách làm văn nghị luận tượng đời sống Kĩ năng: - Giải vấn đề: suy nghĩ vấn đề nghị luận, lựa chọn cách giải đắn, lập luận chặt chẽ, logic để triển khai vấn đề xã hội - Tự nhận thức, xác định giá trị chân sống mà người cần hướng tới Thái độ: Nâng cao nhận thức lí tưởng, cách sống thân tu dưỡng, học tập rèn luyện Định hướng lực: Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực sáng tạo, lực sử dụng ngơn ngữ II Hình thức kiểm tra: Hình thức: tự luận Cách tổ chức kiểm tra: cho hs làm kiểm tra phần tự luận 45 phút 3.Ra đề: Bàn tính trung thực học tập thi cử 4.Hướng dẫn chấm: @ u cầu chung:- Nắm vững phương pháp làm NLXH.- Bố cục chặt chẽ - Biết vận dụng nhiều thao tác lập luận (giải thích, chứng minh, bình luận, bác bỏ ) - Văn viết trơi chảy, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng thuyết phục Khơng mắc lỗi diễn đạt; khơng sai lỗi tả, dùng từ, ngữ pháp; trình bày rõ ràng - Nhận thức đắn thái độ học tập thời đại @ u cầu cụ thể: Hs diễn đạt theo nhiều cách khác nhau, trình bày quan điểm khác nhau, cần trình bày số ý sau: ĐỀ: : Bàn tính trung thực học tập thi cử 1.- Mở bài: hướng (giới thiệu vấn đề cần nghị luận) Thân bài: a., giải thích vấn đề cần bàn luận: Điểm 0.5 - Giải thích trung thực Trung thực học tập, thi cử b Đánh giá -Học tập không trung thực -> chạy theo điểm số ( được, mất) -Học tập trung thực c.-Bàn luận + Việc học với mục đích tốt đẹp đem lại giá trị cao đẹp cho sống người + Khơng học tập thiệt thòi mát =>Vâïy thái độ học tập ? 3.Kết bài: Khẳng định tầm quan trọng việc học người Khẳng định thái độ trung thực học tập 0.5 Biểu điểm + Điểm 9-10: Đáp ứng u cầu trên, mắc vài lỗi nhỏ diễn đạt + Điểm 7-8: Trình bày phần lớn u cầu trên, mắc số lỗi diễn đạt + Điểm 5-6: Trình bày nửa u cầu trên, mắc số lỗi diễn đạt + Điểm 3-4: Phân tích sơ sài, mắc số lỗi diễn đạt, diễn đạt yếu + Điểm 1-2: Phân tích q sơ sài, diễn đạt yếu + Điểm :Hồn tồn lạc đề Dặn dò: Học cũ: Vào phủ chúa Trònh Soạn mơi: Tự tình HXH Chú ý: Cuộc đời, nghiệp, phát nét nghệ thuật thơ để làm rõ tâm trạng nhà thơ.Hình tượng thiên nhiên góp phần biểu tâm trạng tác giả Câu hỏi sgk * Rút kinh nghiêm: Ngày soạn……………… Ngày giảng………… Tiết TỰ TÌNH (II) - Hồ Xn Hương – A Mục tiêu học Kiến thức:- Cảm nhận tâm trạng vừa buồn tủi, vừa phẫn uất trước tình cảnh éo le khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc Hồ Xn Hương - Thấy tài thơ Nơm Hỗ Xn Hương Kĩ năng: - Đọc hiểu thơ trữ tình theo đặc trưng thể loại - Phân tích bình giảng thơ - Rèn kĩ đọc diễn cảm phân tích tâm trạng nhân vật trữ tình Thái độ: Trân trọng, cảm thơng với thân phận khát vọng người phụ nữ xã hội xưa 4.Định hướng kĩ năng: -Năng lực sáng tạo: HS xác định ý tưởng, tâm HXH gửi gắm thơ; trình bày suy nghĩ cảm xúc giá trị nội dung nghệ thuật thơ -Năng lực hợp tác: Thảo luận nhóm để thể cảm nhận cá nhân lắng nghe ý kiến bạn để tự điều chỉnh cá nhân -Năng lực thưởng thức văn học/cảm thụ thẩm mỹ: HS nhận giá trị thẩm mỹ tác phẩm; hiểu giá trị thân qua việc cảm hiểu tác phẩm; hình thành nâng cao xúc cảm thẩm mỹ B.Tiến trình lên lớp: Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ Giới thiệu Khi xã hội phong kiến Việt Nam rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng, làm cho sống người nơng dân vơ khổ cực, đặc biệt người phụ nữ Và khơng nhà thơ, nhà văn phản ánh điều tác phẩm như: “ Truyện kiều “ ( Nguyễn Du), “ Chinh phụ ngâm “ ( Đặng trần Cơn ), “ Cung ốn ngâm khúc “ ( Nguyễn Gia Thiều ), …Đó lời cảm thơng người đàn ơng nói người phụ nữ, người phụ nữ nói vè thân phận họ nào, ta tìm hiểu “ Tự tình II “ Hồ Xn Hương TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HĐ PHẦN NỘI DUNG Hoạt động 1: hướng dẫn hs tìm hiểu khái I Tìm hiểu chung: qt Tác giả: -Tìm hiểu vài nét tác giả - HXH thiên tài kì nữ đời gập nhiều bất GV gọi hs đọc phần tiểu dẫn sgk đua hạnh câu hỏi hs trả lời gv nhận xét, chốt ý - Thơ HXH thơ phụ nữ viết phụ nữ, trào 1) Nêu vài nét tác giả Hồ Xn Hương ? phúng mà trữ tình, đậm chất dân gian từ đề tài,cảm hứng ngơn từ hình tượng -Tìm hiểu nghiệp sáng tác - Sáng tác chữ Hán chữ Nơm thành cơng Em nêu vài nét nghiệp sáng tác chữ Nơm xuất xứ thơ “tự tình II”? → mệnh danh “ bà chúa thơ Nơm” Hoạt động 2.Tác phẩm: GV hướng dẫn HS cách đọc văn Gọi HS - Bài thơ “Tự tình” nằm chùm thơ tự tình gồm đọc nhận xét GV đọc lại Hồ Xn Hương II Đọc – hiểu: 1)Tìm từ khơng gian, thời gian Hai câu đề: tâm trạng nhân vật trữ tình câu - Thời gian : đêm khuya thơ đầu? - Khơng gian vắng vẻ với bước dồn dập thời Nhận xét cách dùng từ ngắt nhịp câu thơ gian “ tiếng trống canh dồn “ 2? → Tâm trạng đơn, tủi hổ Hồ Xn Hương Nghệ thuật đối lập: Cái hồng nhan >< nước non Cái – hồng nhan, từ “ trơ”  Cách dùng từ: Cụ thể hóa, đồ vật hóa, rẻ rúng hóa đời  Câu thơ ngắt làm chì chiết, bẽ bàng, Xót xa trơ trọi đêm khuya, nhà thơ tìm đến nguồn vui với trăng, với rượu GV đọc lại hai câu thực đưa câu hỏi hs trả lời: Chén rượu có làm vơi nỗi lòng nhà thơ khơng? Em cho biết tâm trạng nhà thơ ? - Vầng trăng - xế - khuyết - chưa tròn: Yếu tố vi lượng  chẳng viên mãn Trăng tàn mà “khuyết chưa tròn” Tuổi xn trơi qua mà nhân dun chưa trọn vẹn Hương vị rượu để lại vị đắng chát, hương vị tình để lại phận hẩm dun Chạnh nhớ Kiều: Khi tỉnh rượu lúc tàn canh, Giật mình, lại thương xót xa Nhưng tính cách Hồ Xn Hương khơng khuất phục, cam chịu số phận người phụ nữ khác mà cố vươn lên -Thảo luận: (định hướng lực hợp tác: Thảo luận nhóm để thể cảm nhận cá nhân lắng nghe ý kiến bạn để tự điều chỉnh cá nhân mình.) * Hình tượng thiên nhiên hai câu thơ 5+6 góp phần diễn tả tâm trạng thái độ nhân vật trữ tình trước số phận nào? GV gợi ý: + Tác giả sử dụng biện pháp nghệ nào? + nhìn xuongs đất tác giả lại ý đến rêu, nhìn lên cao lại ý đến đá? ( hs thảo luận trả lời, gv nhận xét chốt ý) GV hướng dẫn hs tìm hiểu hai câu cuối Câu hỏi: Hai câu kết nói lên tâm tác giả? Nghệ thuật tăng tiến câu thơ cuối có ý nghĩa nào? Giải thích nghĩa hai "xn" hai từ "lại" câu thơ ? buồn bực Cái hồng nhan khơng qn tử u thương mà lại vơ dun, vơ nghĩa, trơ lì với nước non => Hai câu thơ tạc vào khơng gian, thời gian hình tượng người đàn bà trầm uất, đối diện với Hai câu thực: - “ say lại tỉnh “ gợi lên vòng quẩn quanh, tình dun trở thành trò đùa tạo, say tỉnh cảm nhận đau thân phận - Uống rượu mong giải sầu khơng được, Say lại tỉnh tỉnh buồn - Hình ảnh người phụ nữ uống rượu đêm trăng, đem hồng nhan làm thức nhấm, để sững sờ phát đời khơng có viên mãn cả, dang dở, muộn màng - Hai câu đối nghịch ý: Người say lại tỉnh >< trăng khuyết khuyết  tức, người muốn thay đổi mà hồn cảnh ỳ  vơ đơn, buồn tuyệt vọng Hai câu luận: - Động từ mạnh: Xiên ngang, đâm toạc-> Tả cảnh thiên nhiên kì lạ phi thường, đầy sức sống: Muốn phá phách, tung hồnh - cá tính Hồ Xn Hương: Mạnh mẽ, liệt, tìm cách vượt lên số phận - Phép đảo ngữ nghệ thuật đối: Sự phẫn uất thân phận rêu đá, phẫn uất, phản kháng tâm trạng nhân vật trữ tình Hai câu kết: Ngán nỗi xn đi, xn lại lại, Mảnh tình san sẻ tí con - Hai câu kết khép lại lời tự tình Nỗi đau thân phận lẽ mọn, ngán ngẩm tuổi xn qua khơng trở lại, mùa xn đất trời tuần hồn  Nỗi đau người lâm vào cảnh phải chia sẻ khơng thể chia sẻ: Mảnh tình - san sẻ - tí - con + Xn đi: Tuổi xn ( tác giả ) Đó nỗi lòng người phụ nữ với họ + Xn lại:Mùa xn ( đất trời ) hạnh phúc chăn bơng q hẹp + Lại(1): Thêm lần  Câu thơ nát vụn ra, vật vã đến nhức nhối + Lại(2): Trở lại dun tình hẩm hiu, lận đận nhà thơ Càng gắng Bản chất tình u khơng thể san sẻ gượng vươn lên rơi vào bi kịch ( Ăng ghen) Nghệ thuật: - Liên hệ: Kẻ đắp chăn bơng kẻ lạnh lùng/ Sử dụng từ ngữ độc đáo, sắc nhọn,tả cảnh sinh động chém cha kiếp lấy chồng chung/ năm đưa ngơn ngữ đời thường vào thơ mười họa nên chớ/ tháng đơi lần III Tổng kết: có khơng/ … Qua thơ ta thấy lĩnh HXH thể Nêu đặc sắc nghệ thuật thơ? (định qua tâm trạng đầy bi kịch: vừa buồn tủi vừa phẫn uất hướng lực thưởng thức văn học/cảm thụ trước tình cảnh éo le, vừa cháy bỏng khao khát thẩm mỹ: HS nhận giá trị hạnh phúc thẩm mỹ tác phẩm) (Hs trả lời gv nhận xét chốt ý) Hoạt động HS đọc ghi nhớ SGK Rút nội dung ý nghĩa thơ thơ.(định hướng lực sáng tạo: HS xác định ý tưởng, tâm HXH gửi gắm thơ; trình bày suy nghĩ cảm xúc giá trị nội dung nghệ thuật thơ.) Củng cố: Học thuộc thơ Bản lĩnh HXH thể vần thơ buồn tê tái này? Dặn dò: - Học cũ, soạn “Câu cá mùa thu” theo câu hỏi hướng dẫn học * Bổ sung – Rút kinh nghiệm Ngày soạn………………… Ngày giảng………………… Tiết 6: CÂU CÁ MÙA THU (THU ĐIẾU) - Nguyễn KhuyếnA Mục tiêu học Kiến thức: - Cảm nhận vẻ đẹp cảnh thu điển hình cho mùa thu làng cảnh Việt Nam vùng đồng Bắc Bộ - Vẻ đẹp tâm hồn thi nhân:Tấm lòng u thiên nhiên, q hương đất nước tâm trạng thời - Thấy đượcc tài thơ Nơm Nguyễn Khuyến: Nghệ thuật tả cảnh, tả tình, gieo vần, sử dụng từ ngữ… - Rèn kỹ đọc diễn cảm phân tích tâm trạng nhân vật thơ trữ tình Kĩ năng: - Đọc hiểu thơ theo đặc trưng thể loại - Phân tích bình giảng thơ Thái độ: - Giáo dục tình thương u q hương đất nước 4.Định hướng kĩ năng: -Năng lực sáng tạo: HS xác định ý tưởng, tâm NK gửi gắm thơ; trình bày suy nghĩ cảm xúc giá trị nội dung nghệ thuật thơ -Năng lực hợp tác: Thảo luận nhóm để thể cảm nhận cá nhân lắng nghe ý kiến bạn để tự điều chỉnh cá nhân -Năng lực thưởng thức văn học/cảm thụ thẩm mỹ: HS nhận giá trị thẩm mỹ tác phẩm B.Tiến trình lên lớp Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ.( Bài Tự tình II) Giới thiệu Thu thơ đất trời, thơ thu lòng người mùa thu đề tài quen thuộc thi nhân từ xưa đên Và nhiều tác giả có vần thơ tiếng mùa thu “ Tiếng thu” (Lưu trọng Lư), cảm thu, tiễn thu (Tản Đà), Đây mùa thu tới( Xn Diệu),… Và hơm ta đến với cảnh thu điển hình làng cảnh Việt Nam: mùa thu Bắc Bộ qua “ Thu điếu” Nguyễn Khuyến Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung cần đạt Hoạt động 1.Tìm hiểu chung: I Tìm hiểu chung: - Hướng dẫn HS đọc văn tìm hiểu Tác giả: nội dung, nghệ thuật thơ Nguyễn Khuyến bậc túc nho tài, có cốt cách cao, - Em giới thiệu đơi nét chùm ba có lòng u nước thương dân bất lực trước thời thơ thu Nguyễn Khuyến? Định hướng câu trả lời hs - Được mệnh danh “ nhà thơ dân tình làng cảnh - Nguyễn Khuyến ( 1835 – 1905 ) hiệu Việt Nam” Quế Sơn - Nguyễn Khuyến sáng tác thơ, văn, câu đối, - Q làng Và- n Đỗ - Bình Lục- Hà thành cơng thơ thơ chữ Hán thơ chữ Nơm Nam 2.Tác phẩm - Xuất thân gia đình nhà nho + Vị trí : Bài thơ “ Mùa thu câu cá “ chùm ba nghèo thơ thu Nguyễn Khuyến - 1864 đỗ đầu kì thi hương + Đề tài: Viết đề tài mùa thu – đề tài quen thuộc - 1871 đỗ đầu kì thi đình nên gọi + Hồn cảnh sáng tác: Viết thời gian Nguyễn Tam Ngun n Đỗ khuyến ẩn q nhà - Nguyễn Khuyến làm quan 10 II Đọc – hiểu : năm lui dạy học Cảnh thu: Hoạt động Đọc hiểu - Điểm nhìn từ thuyền câu -> nhìn mặt ao nhìn lên - GV gọi HS đọc thơ bầu trời -> nhìn tới ngõ vắng -> trở với ao thu Cảnh thu: -> Cảnh thu đón nhận từ gần -> cao xa -> gần Cảnh ? Đây thơ Đường luật viết sắc thu theo nhiều hướng thật sinh động với hình ảnh vừa chữ Nơm Cho biết nội dung thơ nói đối lập vừa cân đối, hài hòa điều gì? - Mang nét riêng cảnh sắc mùa thu làng q Bắc - Cảnh ao thu tâm trạng nhà thơ bộ: Khơng khí dịu nhẹ, sơ cảnh vật: ? Trong câu thơ đầu, điểm nhìn cảnh + Màu sắc: Trong veo, sóng biếc, xanh ngắt thu tác giả có đặc sắc? Từ điểm + Đường nét, chuyển động: Hơi gợn tí, khẽ đưa vèo, mây nhìn đó, nhà thơ bao qt cảnh thu lơ lửng nào? -> Hình ảnh thơ bình dị, thân thuộc, khơng thể ? Những từ ngữ gợi lên nét hồn cảnh thu mà thể hồn riêng cảnh sắc mùa thu? Đó cảnh sống nơng thơn xưa thu miền q nào? "Cái thú vị Thu điếu điệu xanh, xanh ao, - Xn Diệu: Cái thú vị Thu điếu xanh bờ, xanh sóng, xanh trúc, xanh trời, xanh bèo" điệu xanh: xanh ao, xanh bờ, xanh ( Xn Diệu ) sóng, xanh tre, xanh trời, xanh bèo, có - Khơng gian thu tĩnh lặng, phảng phất buồn: màu vàng đâm ngang + Vắng teo thu rơi + Trong Các hình ảnh miêu tả ? Em có nhận xét khơng gian + Khẽ đưa trạng thái ngưng thơ? + Hơi gợn tí chuyển động, chuyển - Phân tích từ: vắng teo, mây lơ lửng, + Mây lơ lửng động nhẹ, khẽ khẽ đưa vèo, gợn tí, -> - Đặc biệt câu thơ cuối tạo tiếng động nhất: Hoạt động GV HS Phần nội dung * Hoạt động GV đưa câu hỏi về lí thút cho HS trả lời I Ơn tập lí thút : - Bản tin là gì ? Có mấy loại bản tin ? - Cách viết mọt bản tin ? * Hoạt động II Bài tập : 1.Bài tập Phân tích tin cụ thể a/ Cấu trúc: -HS đọc tin SGK nhận xét: cấu trúc, - Câu đầu mở đầu tin dung lượng, loại? - Các câu diễn biến kiện - Câu cuối nhận xét đánh giá b/ Dung lượng: Trung bình Hướng dẫn viết tin c/ Loại:bản tin bình thường HS thảo luận nhóm Trình giấy Bài tập GV chuẩn xác kiến thức, cho điểm a/ Nội dung: Thơng báo việc Việt Nam lọt vào danh Bài tập : sách ứng cử viên "Mơi trường phát triển 2007" Sắp xếp lại nợi dung bản tin dưới cho hợp Căn cứ vào nhan đề của bản tin lí ? b/ Muốn nắm bắt nhanh nội dung thơng tin chuyển thành tin vắn Bài tập 3: 1-2-5-6-4-3 Luyện tập viết tin Tư liệu bao gờm: + Thời gian, địa điểm diễn sự kiện + Diến biến nợi dung sự kiện + Kết quả sự kiện Đặt tên cho bản tin, viết phần mỏ đầu, phần triển khai cảu bản tin theo hướng dẫn bài Củng cố: Nhấn mạnh u cầu tin, chốt nội dung Dặn dò, hướng dẫn nhà: - Làm bài tập sgk vào vở - Soạn theo phân phối chương trình * Bổ sung - Rút kinh nghiệm: Ngày soạn: Giảng Tiết 60: PHỎNG VẤN VÀ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN I Mục tiêu học: Về kiến thức : Mục đích vấn trả lời vấn u cầu đặt người vấn trả lời vấn Về kĩ năng: Nhận diện pt nội dung, u cầu vấn trả lời vấn qua ví dụ Thực vấn trả lời vấn vấn đề gần gũi sống 3.Về thái độ : có ý thức việc vấn trả lời vấn (KNS: tự nhận thức, trình bày, lắng nghe tích cực) 4.Định hướng lực: -Năng lực giải vấn đề: HS tiếp nhận kiểu loại văn biết viết phóng -Năng lực hợp tác: thơng qua hoạt động nhóm, cặp việc thực hành vấn - Năng lực sử dụng ICT: hs biết khai thác nguồn thơng tin mạng để học hỏi cách viết phonghs khai thác thơng tin để thực hành làm phóng II Hoạt động dạy học: Ổn định tổ chức: Kiểm tra cũ: Bài Hoạt động GV HS *Hoạt động HS đọc mục I SGK trả lời câu hỏi GV chuẩn xác kiến thức Phần nội dung I Mục đích, tầm quan trọng vấn trả lời vấn Các hoạt động vấn trả lời vấn thường gặp - Một khách, nhà văn, nhà hoạt động xã hội, doanh nhân trả lời ti vi - Kể lại số hoạt động vấn mà em - Một vấn đăng báo biết? - Phỏng vấn trả lời vấn xin việc làm quan, doanh nghiệp Mục đích - Để biết quan điểm người - Để thấy tầm quan trọng, ý nghĩa xã hội vấn đề - Mục đích việc vấn trả lời phỏng vấn vấn ? - Để tạo lập mối quan hệ xã hội - Để chọn người phù hợp với cơng việc Vai trò - Phỏng vấn trả lời vấn có vai trò - Biểu xã hội văn minh, dân chủ, tơn trọng xã hội? ý kiến khác vấn đề * Hoạt động II Những u cầu hoạt động HS đọc mục II trả lời câu hỏi SGK vấn Trao đổi thảo luận nhóm Cơng việc chuẩn bị vấn GV chuẩn xác kiến thức - Phải xác định: Nhóm + Chủ đề vấn Trước vấn ta cần chuẩn bị gì? + Mục đích vấn + Đối tượng vấn + Người thực vấn + Phương tiện vấn Nhóm - Hệ thống câu hỏi vấn Người vấn cần chuẩn bị câu hỏi có + Ngắn gọn, rõ ràng thái độ ? + Phù hợp với mục đích đối tượng vấn + Làm rõ chủ đề + Liên kết với xếp theo trình tự hợp lí Thực vấn - Ngồi hệ thống câu hỏi chuẩn bị sẵn, cần có câu hỏi đưa đẩy, điều chỉnh vấn để vấn khơng bị khơ khan, máy móc, khơng lam man, lạc đề - Người vấn cần phải có thái độ thân tình, đồng cảm, lắng nghe chia sẻ thơng tin với người trả lời - Kết thúc vấn, người vấn phải cảm Nhóm ơn người trả lời vấn Sau vấn xong người vấn cần Biên tập sau vấn phải làm gì? - Người vấn khơng tự ý thay đổi nội dung câu trả lời để đảm bảo tính trung thực thơng tin; xếp lại số câu chữ cho ngắn gọn, sáng, dễ hiểu - Có thể ghi lại số cử chỉ, điệu người trả lời * Hoạt động vấn để người đọc hiêủ rõ tình câu HS đọc mục III nói GV chuẩn xác kiến thức III Những u cầu người trả lời vấn - Người trả lời vấn cần có phẩm chất: + Thẳng thắn, trung thực, dám chịu trách nhiệm lời nói + Trả lời trúng chủ đề, ngắn gọn, sâu sắc, hấp dẫn Có thể pha chút hóm hỉnh, gây ấn tượng cho cơng chúng * Hoạt động IV Ghi nhớ HS đọc ghi nhớ SGK - SGK * Hoạt động V Luyện tập GV hướng dẫn HS vấn trả lời vấn theo cặp - Giả sử em muốn xin vào làm việc cơng ty Nhà tuyển dụng nêu câu hỏi: em cặp: người vấn, người Bạn nói cho tơi nghe nhược điểm lớn trả lời bạn khơng? - GV định hướng, giúp HS chọn câu trả lời hay Em trả lời nào? nhất, đánh giá cho điểm Có thể trả lời: Cơng việc tơi, tơi chưa tường tận có nhiều khiếm khuyết ; tơi tâm học hỏi để làm tốt Tơi lãnh đạo cơng ty anh em đồng Gv cho hai Hs thực vấn nghiệp giúp đỡ tơi với đề tài âm nhạc Bài tập 3: Cuộc vấn có hai vai: - Người vấn: Xin bạn vui lòng cho phép tơi hỏi bạn có thích âm nhạc khơng? Bạn thích hát nhất? Vì bạn thích hát đó? Bạn thử hát cho lớp nghe đoạn? - Người trả lời vấn trả lời - Người vấn: Xin cảm ơn bạn Củng cố: Nhấn mạnh u cầu hoạt động vấn trả lời vấn Dặn dò, hướng dần nhà: - Nắm nội dung học - Tập trả lời vấn theo câu hỏi tập SGK - Soạn theo phân phối chương trình * Bổ sung - Rút kinh nghiệm: TUẦN 16 Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 61+ 62 VĨNH BIỆT CỬU TRÙNG ĐÀI (Trích kịch: Vũ Như Tơ) - Nguyễn Huy Tưởng A Mục tiêu học: 1, Về kiến thức : - Xung đột kịch, diễn biến tâm trạng, tính cách, bi kịch VNT Đan Thiềm hồi V - Thái độ ngưỡng mộ, trân trọng t/g nghệ sĩ có tâm huyết tài phải chịu số phận bi thảm 2,Về kĩ năng: Đọc –hiểu trích đoạn kịch văn học theo đặc trưng thể loại 3,Về thái độ : cảm thơng, trân trọng người nghệ sĩ tài phải chịu số phận đau thương (KNS: nhận thức giá trị, lắng nghe tích cực, trình bày phút) 4, Định hướng lực: - Năng lực thưởng thức văn học/cảm thụ thẩm mỹ: HS biết thưởng thức vẻ đẹp ngơn ngữ, vẻ đẹp hình tượng cảm thụ hay, đẹp tác phẩm - Năng lực giải vấn đề: GV gợi mở tình huống, xung đột dẫn dắt từ đời sống để hs giải -Năng lực hợp tác; lực giao tiếp: thể qua hoạt động nhóm B Hoạt động dạy học: Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ: Kiểm tra việc hồn thành đọc thêm hs Bài mới: Nguyễn Huy Tưởng hệ với Nam Cao, Tơ Hồi có thiên hướng khai thác đề tài lịch sử thành cơng hai thể loại kịch lịch sử tiểu thuyết lịch sử như: Đêm hội Long Trì; An Tư; Lá cờ thêu sáu chữ vàng; sống với thủ Vũ Như Tơ vỡ kịch đầu tay- bi kịch lịch sử có giá trị ơng Hoạt động GV HS Phần nội dung I Tìm hiểu chung HĐ : Đọc hiểu khái qt Tác giả - HS đọc tiểu dẫn trả lời câu hỏi - Phần tiểu dẫn trình bày nội dung Nguyễn Huy Tưởng (1912 - 1960) nhà văn có thiên hướng khai thác đề tài lịch sử có nhiều đóng góp ? thể loại tiểu thuyết kịch - nêu vài nét tác giả ? Văn phong Nguyễn Huy Tưởng giản dị, đơn hậu mà thâm trầm sâu sắc Tác phẩm kịch: Vũ Như Tơ - Tóm tắt nội dung tác phẩm ? - Vở kịch đầu tay - bi kịch lịch sử hồi, viết kiện xảy Thăng Long khoảng năm 1516-1517 triều Lê Tương Dực - Tóm tắt nội dung tác phẩm: SGK Đoạn trích: "Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài" - Nêu vị trí đoạn trích ? - Đoạn trích thuộc hồi V, hồi cuối TP HĐ : Đọc hiểu chi tiết II Đọc hiểu văn Nội dung: Trao đổi thảo luận nhóm a Những mâu thuẫn xung đột Tìm hiểu nội dung văn - GV hướng dẫn HS đọc phân vai Nhận xét kịch - Mâu thuẫn thứ nhất: đánh giá Nhân dân lao động Bạo chúa phe cánh - Lầm than, làm việc cật - Bắt xây Cửu Trùng Đài lực, bị ăn chặn để làm nơi hưởng lạc, - Nhóm 1: ->nghèo đói sống xa hoa Chỉ mâu thuẫn nhân dân lao động với qn bạo chúa phe cánh - Chết tai nạn, chết - Tăng sưu thuế, tróc nã, chúng? bị chém hành hạ người chống đối - Mất mùa-> loạn - Lơi kéo thợ làm phản  Trịnh Duy Sản cầm đầu phe loạn chống triều đình: Giết Lê Tương Dực, Vũ Như Tơ, Đan Thiềm, cung nữ, thiêu hủy Cửu Trùng Đài - Nhóm Chỉ mâu thuẫn quan - Mâu thuẫn thứ hai: niệm nghệ thuật cao siêu với lợi ích trực tiếp Quan niệm nghệ thuật túy, cao siêu mn đời nhân dân? >< Lợi ích thiết thực, trực tiếp nhân dân + Vũ Như Tơ - Kiến trúc sư - nghệ sĩ: Tâm huyết, hồi bão, muốn đem lại đẹp cho mn đời + Mượn uy quyền, tiền bạc vua để thực hồi bão lớn lao:  mục đích chân >< đường thực mục đích sai lầm  Đẩy Vũ Như Tơ vào tình trạng đối nghịch với nhân dân - kẻ thù nhân dân- người thợ  Bi kịch khơng lối nghệ sĩ thiên tài Vũ Như Tơ b Nhân vật Vũ Như Tơ - Là kiến trúc sư tài ba « nghìn năm có » - Nhân cách cao cả, hồi bão lớn lao, nghệ sĩ chân Tiết : chính, gắn bó với nhân dân, khơng khuất phục trước HĐ 1: Đọc hiểu chi tiết ( tiếp) uy quyền, kiên khơng chịu nhận xây lâu đài cho 4, Củng cố : Nhấn mạnh nội dung 5, Dặn dò, hướng dẫn nhà : - Nắm nội dung học - Phân tích diễn biến tâm lí nhân vật * Rút kinh nghiệm: Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 65 +66 : TÌNH U VÀ THÙ HẬN (Trích Rơ-mê-ơ Giu-li-et) -Sếch xpiaA Mục tiêu học: Về kiến thức : - Tình u chân mãnh liệt tuổi trẻ vượt lên thù hận dòng tộc - Đặc sắc thiên tài nghệ thuật Sếch-xpia: miêu tả tâm trạng qua ngơn ngữ độc thoại đối thoại Về kĩ năng: - Đọc –hiểu VB theo đặc trưng thể loại - Nhân biết ột vài đặc điểm thể loại kịch : gơnngữ, hành động, bố cục, xung đột kịch 3.Về thái độ : lòng vị tha, thấy vẻ đẹp tình đời, tình người 4.Định hướng lực: - Năng lực thưởng thức văn học/cảm thụ thẩm mỹ: HS biết thưởng thức vẻ đẹp ngơn ngữ, vẻ đẹp hình tượng cảm thụ hay, đẹp tác phẩm - Năng lực giải vấn đề: GV gợi mở tình huống, xung đột dẫn dắt từ đời sống để hs giải -Năng lực hợp tác; lực giao tiếp: thể qua hoạt động nhóm B Hoạt động dạy học: Ổn định tổ chức : Kiểm tra cũ: khơng 3.Giới thiệu Đặt vấn đề: Thời đại Phục hưng Châu Âu thời đại “khổng lồ đẻ người khổng lồ tư tưởng, văn hố nghệ thuật, khoa học ” U Sếch- xpia- nhà viết kịch vĩ đại tên tuổi tiêu biểu Hoạt động Giáo viên học sinh Phần nội dung Hoạt động 1: GV hướng dẫn hs tìm I Tìm hiểu chung: hiểu tác giả Tác giả: Sếch-xpia (1564-1616) Nhận định chung tác giả sáng tác - Nhà thơ, nhà viết kịch thiên tài nước Anh của ơng? nhân loại thời Phục hưng - Có 37 tác phẩm gồm hài kịch, bi kịch, kịch thơ xen văn xi, mà phần lớn kiệt tác nhân loại Tp ơng tiếng nói lương tri tiến bộ, khát vọng tự do, lòng nhân bao la niềm tin bất diệt vào khả hướng thiện khả vươn dậy để khẳng định sống người Tác phẩm Rơ-mê-ơ Giu-li-ét * Tóm tắt(sgk) * Mâu thuẫn kịch: khát vọng u thương GV hướng dẫn học sinh tóm tắt nội hồn cảnh thù địch vây hãm dung - Chủ đề: tình u lòng chung thuỷ chiến thắng ốn thù Vị trí đoạn trích? Hoạt động 2: GV hướng dẫn hs đọc Gọi hs đọc lời thoại u cầu đọc phải giọng, diễn cảm biểu cảm Hoạt động 3: Hướng dẫn hs tìm hiểu chi tiết Đoạn trích có mười sáu lời thoại Sáu lời thoại đầu có khác biệt với lời thoại sau? Hình thức lời thoại gì? Tiết 2: GV phân nhóm cho học sinh thảo luận câu hỏi sau: 1.Tìm cụm từ chứng minh tình u Rơ-mê-ơ giu-li-ét diễn bối cảnh hai dòng họ thù địch? Nỗi ám ảnh hận thù xuất nhiều hơn? Vì sao? Cả hai nhắc đến hận thù tỏ tình để làm gì? Lời đối thoại, độc thoại nội tâm Rơ-mê-ơ Giu-li-ét diến bối cảnh thời gian,khơng gian nào? Phân tích diễn biến tâm trạng Rơmê-ơ đoạn trích (đặc biệt qua lời thoại đầu tiên) Phân tích diễn biến tâm trạng Giu-li-ét? ( Đặc biệt qua lời thoại “Chỉ có tên họ …) Chứng minh “ tình u thù hận” giải xong mười sáu lời thoại này? Gv phân lớp thành nhóm cho học sinh thảo luận Các nhóm trình bày, gv cho hs nhận xét bổ sung chốt lại nội dung Đoạn trích: Vị trí đoạn trích: thuộc cảnh hồi Trong đêm hội hố trang, Rơ-mê-ơ gặp Giu-li-ét hai người u say đắm… II ĐỌC- HIỂU Hình thức lời thoại: - lời thoại đầu, hình thức lời thoại người Họ nói khơng nói với nhau-> lời độc thoại nội tâm bày tỏ nỗi lòng suy nghĩ nhân vật + Lời độc thoại nội tâm: bày tỏ thành thật, khơng cần giấu diếm, chứa đựng cảm xúc chân thành, đằm thắm + Độc thoại có hàm chứa đối thoại: làm cho lời độc thoại thêm sinh động, nhiều màu sắc - 10 lời thoại sau lời đối thoại thơng thường Tình u thù hận - Sự thù hận hai dòng họ ám ảnh hai người suốt gặp gỡ + Rơ-mê-ơ: Tơi thù ghét tên tơi Chẳng phải Rơmê-ơ Mơn-ta-ghiu Tù tơi khơng Rơ- mê- + Giu-li-ét: Chàng khước từ cha chàng từ chối dòng họ chàng đi, Chỉ có tên họ chàng thù địch em thơi Nơi tử địa họ mà bắt gặp anh - Nỗi ám ảnh thù hận xuất Giu-li-ét nhiều Nàng lo lắng day dứt khơng cho mà người u - Thái độ Rơ-mê-ơ liệt hơn, chàng sẵn sàng từ bỏ dòng họ để đến với tình u Cái chàng sợ khơng có được, khơng chiếm tình u Giu- li- ét, sợ nàng nhìn ánh mắt thù hận => Cả hai nhắc đến thù hận song khơng phải để khơi dậy hay kht sâu hận thù mà để vượt lên thù hận, bất chấp thù hận -> Quyết tâm xây đắp tình u Tâm trạng Rơ-mê-ơ - Đêm khuya, trăng sáng Màn đêm vắng với vầng trăng trời cao tạo chiều sâu cho bộc lộ tình cảm đơi tình nhân-> Thiên nhiên nhìn qua điểm nhìn chàng trai u thiên nhiên thiên nhiên hồ đồng, chở che, trân trọng - Trăng trở thành đối tượng để Rơ-mê-ơ so sánh với vẻ đẹp khơng sánh Giu- li-ét.: + “Vừng dương” lúc bình minh + Sự xuất “vừng dương” khiến “ả Hằng Nga” trở nên “héo hon”, nhợt nhạt + “Nàng Giu-li-ét mặt trời” - Mạch suy nghĩ Rơ-mê-ơ hướng vào đơi mắt: “Đơi mắt nàng lên tiếng” Đơi mơi lấp lánh Giu-li-ét cảm nhận mấp máy mơi nói-> liên tưởng - “Hai ngơi đẹp bầu trời”-> so sánh đẩy lên cấp độ cao tự vấn “Nếu mắt nàng nhỉ?” -> khẳng định vẻ đẹp đơi mắt, nét đẹp khn mặt -> khát vọng u đương mãnh liệt “Kìa! Nàng tì má gò má ấy!” - Cảm xúc Rơ-mê-ơ cảm xúc người u tình u đáp lại, cộng hưởng kì lạ tâm hồn u Tâm trạng Giu-li-ét - Qua lời độc thoại nội tâm: + Vừa gặp Rơ-mê-ơ, trở phòng đứng bên cửa sổ thổ lộ nỗi lòng “ Chàng khước từ…hãy thề u em đi” “chỉ có tên họ chàng thù địch em thơi”-> Tình u mãnh liệt khơng chút che dấu, khơng chút Gv u cầu học sinh sâu vào lời ngượng ngùng, suy nghĩ chín chắn, cảm nhận mối thoại để phân tích tình sẻ trở ngại thù hận hai dòng họ - Qua lời đối thoại với Rơ-mê-ơ + Anh tới cách tới làm gì? Câu hỏi để giải toả băn khoăn chưa thật tin vào tình u bất ngờ chàng + Anh làm cách tới chốn người nhà em bắt gặp nơi Câu hỏi hướng tới Rơ-mê-ơ để thể nỗi lo lắng giằng xé tâm can Giu-li-ét Liệu tình u Rơ-mê-ơ có đủ sức mạnh để vượt qua tường rào hữu hình gia đình Ca-pu-lét hay khơng? Tình u chàng có đủ sức mạnh vượt qua tường thù hận hai gia đình hay khơng? + Em chẳng đời muốn họ bắt gặp anh nơi tế nhị chấp nhận tình u Rơ-mê-ơ, trái tim nàng hồn tồn hướng Rơ-mê-ơ => Qua ngơn ngữ sống động đầy chất thơ nhà văn thể diễn biến nội tâm đầy phức tạp phù hợp với tâm trạng người u Thể tình u mãnh liệt trắng vượt lên hận thù truyền kiếp hai dòng họ Tình u bất chấp thù hận - Thù hận khơng xuất lực cản trở tình u mà thù hận qua dòng suy nghĩ nhân vật, song khơng phải động lực chi phối hành động nhân vật - Tình u sáng diễn thù hận thù hận bị đẫy lùi lại tình đời tình người bao la, phù hợp với lí tưởng nhân văn III Tổng kết: Nghệ thuật: - Miêu tả diễn tâm lí diễn biến tâm lí nhân vật - Ngơn ngữ độc thoại đối thoại thể phát triển Em có nhận xét ngơn ngữ xung đột nhân vật tác giả sử dụng đây? Ý nghĩa văn bản: Nhưng diễn biến nội tâm Giu-li-ét Khẳng định vẻ đẹp tình người, tình đời theo lí tưởng nói lên tài nhà văn? chủ nghĩa nhân văn thơng qua chiến thắng Qua đoạn trích em rút gia trị nội dung nghệ thuật? tình u chân mãnh liệt thù hận dòng tộc Hoạt động 4: Gv hướng dẫn Hs tổng kết Củng cố: Chốt lại ý Tại nói: “Ca ngợi tình u chân người khẳng định người”? Đó lí tưởng nhân văn cao đẹp chủ nghĩa nhân văn thời phục hưng: đề cao người nhân, ca ngợi tình u tự do, vẻ đẹp trần người, sống u thương Tình u xóa bỏ thù hận, nối kết tình người, làm cho sống tươi đẹp hơn, phát triển Dặn dò: Chuẩn bị mới: Ơn tập văn học: * RÚT KINH NGHIỆM: TUẦN 17 Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 65-66 ƠN TẬP A Mục tiêu học: Kiến thức: Sự hình thành ,phát triển dòng VH ND NT đặc sắc TP văn xi vừa học Kĩ năng: Năng lực hệ thống tác phẩm học theo thể loại, nắm hồn cốt văn học Thái độ: Ý thức học tập có khoa học, biết tự củng cố, hệ thống kiến thức học Định hướng lực: lực giải vấn đề, lực hợp tác, lực giao tiếp B Hoạt động dạy học: Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ: Tính chất bi kịch đoạn trích “Tình u thù hận” thể nào? Kiểm tra chuẩn bị hạc sinh 3.Giới thiệu Hoạt động Giáo viên học sinh Gv chia nhóm cho hs thảo luận câu hỏi sau: Văn học Việt Nam từ đầu kỉ XX đến cách mạng tháng tám năm 1945 có phân hố thành nhiều phận, nhiều xu hướng nào? Nêu nét phận, xu hướng văn học Phần nội dung I Văn học Việt Nam từ đầu kỉ XX_-> 1945 có phân hố phức tạp thành nhiều phận, nhiều xu hướng q trình phát triển Ở phận cơng khai, có xu hướng * Văn học nơ dịch, phản động, chống lại nhân dân, cam tâm làm tay sai cho Pháp, chống lại phong trào u nước, cách mạng * Văn học lãng mạn: - Tiếng nói cá nhân, khẳng định tơi cá nhân, bất hồ với thực tại, tìm đến giới tình u q khứ, nội tâm, tơn giáo Hãy làm rõ nguồn gốc sâu xa tốc độ phát triển nhanh chóng mau lẹ văn học thời kì từ đầu kỉ XX đến Cách mạng tháng 8- 2945 Gv u cầu hs lấy ví dụ làm rõ xu hướng phát triển khác văn học Hs trình bày, gv u cầu hs khác nhận xét sau chốt lại nội dung Tiểu thuyết đại khác với tiểu thuyết trung đại nào? Những yếu tố tiểu thuyết trung đại tồn tiểu thuyết Cha nghĩa nặng - Thức tỉnh ý thức cá nhân, chống lễ giáo phong kiến, làm cho tâm hồn người đọc thêm phong phú, thêm u q hương đất nước - Hạn chế: gắn với đời sơng trị văn hố, sa vào đề cao chủ nghĩa cá nhân cực đoan - Tác giả, tác phẩm tiêu biểu: Thơ Tản Đà, Thế Lữ, Xn Diệu Văn xi: Hồng ngọc Phách, Nhất Linh, Khái Hưng, Nguyễn Tn * Văn học thực: - Phản ánh thực khách quan: Đó xã hội thuộc địa bất cơng, tố cáo lên án tầng lớp thống trị, phơi bày tình cảnh khốn khổ nhân dânlao động, trí thức nghèo Có giá trị nhân đạo sâu sắc - Hạn chế: Chưa thấy rõ tiền đồ nhân dân lao động tương lai dân tộc - Tác giả tiêu biểu: Ngơ Tất Tố, Ngun Hồng, Nam Cao *Ở phận văn học bất hợp pháp - Văn học u nước cách mạng sĩ phu u nước, cán bộ, chiến sĩ quần chúng cách mạng - Văn chương vũ khí đấu tranh cách mạng - Tác giả: Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Hồ Chí Minh, Tố Hữu *Ngun nhân dẫn đến phân hố phức tạp - Do khác quan điểm nghệ thuật - Do phức tạp tình hình xã hội, trị, tư tưởng Văn học phát triển với tốc độ mau lẹ, phi thường - Do thúc đẩy thời đại - Xã hội đòi hỏi văn học phải đặt giải nhiều vấn đề trước chưa có - Sức sơng dân tộc tiếp sức, chịu ảnh hưởng phong trào u nước cách mạng, Đảng Cộng sản Đơng Dương - Sự thức tỉnh, trổi dậy mạnh ý thức tơi cá nhân II Phân biệt khác tiểu thuyết trung đại đại - Tiểu thuyết trung đại: + Chữ Hán, chữ Nơm + Chú ý đến việc, chi tiết + Cốt truyện đơn tuyến + Cách kể theo trình tự thời gian + Tâm lí, tâm trạng nhân vật sơ lược + Ngơi kể thứ + Kết cấu chương hồi - Tiểu thuyết đại; + Chữ quốc ngữ + Chú ý đến giới bên nhân vật + Cốt truyện phức tạp, đa tuyến GV u cầu hs phân tích yếu tố trung + Cách kể theo trình tự thời gian, theo phát đại tồn Cha nghĩa nặng triển tâm lí, tâm trạng nhân vật + Tâm trạng, tâm lí nhân vật phức tạp Cha nghĩa nặng: Còn ý nhiều đến + Ngơi kể thứ 3, thứ nhất, kết hợp nhiều ngơi kể kiện, chi tiết Tâm lí nhân vật sơ sài, thể + Kết cấu chương đoạn đơn giản Kể chuyện hồn tồn theo thời gian, việc.Ngơi kể thứ 3, xen lời III Tình truyện tác phẩm: Vi bình luận vụng về, thiên nhiên chưa hành, Tinh thần thể dục, Chữ người tử tù, Chí gắn bó, hài hồ với nhân vật phèo Tiết 2: * Tình quan hệ, hồn cảnh, Phân tích tình truyện ngắn “ nhà văn sáng tạo để tạo nên hấp dẫn, sức sống Vi hành”( Nguyễn Ái Quốc) Tinh thần thể dục đứng truyện Sáng tạo tình đặc sắc ( Nguyễn Cơng Hoan) Chữ người tử tù vấn đề then chốt nghệ thuật viết truyện (Nguyễn Tn) Chí Phèo (Nam Cao) - Vi hành: tình nhầm lẫn - Tinh thần thể dục: mâu thuẫn hình thức nội dung, mục đích thực chất tốt đẹp tai hoạ Bắt GV đặt thêm số câu hỏi phụ gợi mở cho buộc dân xem đá bóng, dân trốn chạy, thối thác hs - Chữ người tử tù: tình éo le, tử tù bị tử hình- người cho chữ, quản ngục- người xin chữ Cảnh cho chữ xưa chưa có Tình truyện gì? Vai trò tình - Chí Phèo: Tình bi kịch: mâu thuẫn khát tác phẩm tự sự? vọng sơng lương thiện khơng làm người lương thiện Hs thảo luận trình bày- hs nhận xét gv chốt lại IV Nét đặc sắc nghệ thuật truyện: nội dung Hai đứa trẻ, Chữ người tử tù, Chí Phèo - Hai đứa trẻ: Truyện khơng có truyện- truyện trữ tình Cốt truyện đơn giản Tác giả chủ yếu sâu vào tâm trạng cảm giác nhân vật Ngơn ngữ giàu chất thơ, nhẹ nhàng, tinh tế - Chữ người tử tù: Cốt truyện đơn giản, Tạo tình Nét đặc sắc nghệ thuật truyện ngắn éo le Tình cho chữ, xin chữ Ngơn ngữ Hai đứa trẻ (Thạch Lam) Chữ người tử tù kể, tả vừa cổ kính, vừa đại, tạo hình ( Nguyễn Tn) Chí Phèo (Nam Cao) - Chí Phèo: Cốt truyện hấp dẫn, li kì Cách kể, tả linh hoạt, biến hố Xây dựng nhân vật điển hình, miêu tả Gv chia nhóm , nhóm tìm hiểu phân tích tâm lí nhân vật truyện, chuẩn bị thành dàn ý , trình bày V Quan điểm Nguyễn Huy Tưởng việc Cả lớp nhận xét- gv chốt lại nội dung triễn khai giải mâu thuẩn Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài - Tác giả giải mâu thuẫn thứ theo quan điểm nhân dân khơng lên án, khơng cho Vũ Như Tơ Đan Thiềm người có tội - Mâu thuẫn thứ hai chưa giải dứt khốt mâu thuẫn mang tính quy luật thể mối quan hệ nghệ thuật sống, nghệ sĩ xã hội-> cách giải thoả đáng, tối ưu Quan điểm nghệ thuật Nguyễn Huy Tưởng thể qua việc triển khai giải mâu thuẫn kịch đoạn “ Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài” Hs thảo luận trình bày Củng cố: - Ngồi nội dung ơn tập, nhà đọc tìm hiểu cụ thể số tác phẩm tiêu biểu chưng trình - Viết đoạn văn phân tích khát vọng hạnh phúc Rơ-mê-ơ Giu-li-ét đoạn trích Tình u thù hận Dặn dò: - Ơn tập kiểm tra học kì - Đọc trước phần “ Kiểm tra tổng hợp cuối học kì” * RÚT KINH NGHIỆM: Ngày soạn TIẾT 66-67 Ngày giảng: KIỂM TRA HỌC KỲ I
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án Văn 11 soan phát triển năng lực HS, giáo án Văn 11 soan phát triển năng lực HS, giáo án Văn 11 soan phát triển năng lực HS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn