Nghiên cứu ảnh hưởng tính chất phi tuyến của đất đá đối với sự làm việc của hệ kết cấu vỏ hầm và nền bằng phương pháp khống chế hội tụ

163 549 0
  • Loading ...
1/163 trang
Tải xuống

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn