hình 6. vẽ góc cho biết số đo

11 197 5
Luis Alvarez

Luis Alvarez

Tải lên: 11,354 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/11 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2013, 11:54

? §Ó vÏ gãc xoy bÊt k× ta cÇn vÏ c¸c yÕu tè g× ? ? §Ó vÏ gãc xoy bÊt k× ta cÇn vÏ c¸c yÕu tè g× ? - §Ó vÏ gãc xoy bÊt k× ta cÇn vÏ: - §Ó vÏ gãc xoy bÊt k× ta cÇn vÏ: + VÏ ®Ønh cña gãc + VÏ ®Ønh cña gãc + VÏ hai c¹nh cña gãc + VÏ hai c¹nh cña gãc O y x C¹nh cña gãc §Ønh cña gãc 1. Vẽ góc trên nửa mặt phẳng. 1. Vẽ góc trên nửa mặt phẳng. Ví dụ 1: cho tia ox. vẽ góc xoy sao cho: Ví dụ 1: cho tia ox. vẽ góc xoy sao cho: ả 0 40xoy = y o x Để vẽ tia oy tạo với tia ox một góc 40 0 ta làm như sau: - Đặt thước đo góc trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia ox. Sao cho tâm của thước Trùng với gốc O của góc, tia ox đi qua vạch số 0 của thước. - Kẻ tia oy đi qua vạch 40 của thước đo -Góc xoy có các cạnh là gì ? - Góc x0y Có hai cạnh: 0x và 0y Giải: Vẽ tia oy tạo với tia ox một góc 40 0 bằng cách: - Đặt thước đo góc trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia ox. Sao cho tâm của thước Trùng với gốc O của góc, tia ox đi qua vạch số 0 của thước. - Kẻ tia oy đi qua vạch 40 của thước đo khi đó ta được góc xoy cần vẽ Xét trên nửa mặt phẳng ta vẽ được mấy tia oy sao cho góc xoy = 40 0 ? Nhận xét: Trên nửa mặt phẳng cho trước có Bờ chứa tia ox bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một tia oy sao cho góc xoy = m 0 ? 40 0 00 123456789101112131415161718192021222312 24252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585900123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585900 1. Vẽ góc trên nửa mặt phẳng. 1. Vẽ góc trên nửa mặt phẳng. Ví dụ 2: Hãy vẽ góc ABC biết : Ví dụ 2: Hãy vẽ góc ABC biết : A B C Để vẽ tia BA tạo với tia BC một góc 30 0 ta làm như sau: - Đặt thước đo góc trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia BC. Sao cho tâm của thước Trùng với gốc B của góc, tia BC đi qua vạch số 0 của thước. - Kẻ tia BA đi qua vạch 30 của thước đo Hãy cho biết đỉnh và các cạnh Của góc ABC? - góc ABC : + có đỉnh là: B + Có hai cạnh :BA và BC Giải: - Vẽ Vẽ tia BC bất kì. - Vẽ tia BA tạo với tia BC goc 30 0 . Ta được góc ABC cần vẽ. ã 0 30ABC = Vẽ tia BC bất kì 30 0 00 123456789101112131415161718192021222312 24252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585900123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585900 2. Vẽ hai góc trên nửa mặt phẳng. 2. Vẽ hai góc trên nửa mặt phẳng. Ví dụ 3: cho tia ox . vẽ hai góc xoy và xoz trên cùng nửa mặt phẳng có bờ Ví dụ 3: cho tia ox . vẽ hai góc xoy và xoz trên cùng nửa mặt phẳng có bờ chứa tia ox sao cho: , chứa tia ox sao cho: , ả 0 30xoy = y 0 x Để vẽ tia 0y tạo với tia 0x một góc 30 0 ta làm như sau: - Đặt thước đo góc trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia 0X. Sao cho tâm của thước Trùng với gốc 0 của góc, tia 0X đi qua vạch số 0 của thước. - Kẻ tia 0Y đi qua vạch 30 của thước đo - Góc xoy : + có đỉnh là: 0 + Có hai cạnh : 0x và 0y - Góc xoz : + có đỉnh là: 0 + Có hai cạnh :0x và 0z - Góc x0y và góc x0z có : + chung đỉnh 0 . + chung cạnh 0x Giải: - Vẽ Vẽ tia 0y tạo với tia 0x góc 30 0 . - Vẽ tia 0z tạo với tia 0x goc 45 0 . Ta được góc x0y và góc x0z cần vẽ. ả 0 45xoz = H ã y c h o b i ế t đ ỉ n h v à c á c c ạ n h C ủ a g ó c x o y ? H ã y c h o b i ế t đ ỉ n h v à c á c c ạ n h C ủ a g ó c x o z ? H ã y c h o b i ế t g ó c x o y v à g ó c x o z c ó g ì c h u n g ? Hãy cho biết trong ba tia 0x, 0y ,0z tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Đáp án: Tia 0y nằm giữa hai tai 0x, oz Để vẽ tia 0Z tạo với tia 0x một góc 45 0 ta làm như sau: - Đặt thước đo góc trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia 0X. Sao cho tâm của thước Trùng với gốc 0 của góc, tia 0X đi qua vạch số 0 của thước. - Kẻ tia 0Z đi qua vạch 45 của thước đo Z 30 0 45 0 00 1234567891011121314151617181920212223123 24252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585900123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585900123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585900 2. Vẽ hai góc trên nửa mặt phẳng. 2. Vẽ hai góc trên nửa mặt phẳng. y 0 x Hãy so sánh số đo của góc xoy và góc xoz Góc x0y < góc x0z Hãy cho biết trong ba tia 0x, 0y ,0z tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Đáp án: Tia 0y nằm giữa hai tai 0x, oz n 0 m 0 z §Ó vÏ mét gãc bÊt k× cã sè ®o b»ng mét sè cho tr­íc §Ó vÏ mét gãc bÊt k× cã sè ®o b»ng mét sè cho tr­íc ta lµm thÕ nµo? ta lµm thÕ nµo? §Ó vÏ mét gãc bÊt k× cã sè ®o b»ng mét sè cho tr­íc ta lµm nh­ §Ó vÏ mét gãc bÊt k× cã sè ®o b»ng mét sè cho tr­íc ta lµm nh­ sau: sau: + VÏ mét c¹nh bÊt k× cña gãc + VÏ mét c¹nh bÊt k× cña gãc + VÏ c¹nh cßn l¹i t¹o víi c¹nh võa vÏ mét gãc ®óng b»ng sè ®· + VÏ c¹nh cßn l¹i t¹o víi c¹nh võa vÏ mét gãc ®óng b»ng sè ®· cho tr­íc cho tr­íc Bài tập Bài tập Vẽ hai góc xoy và xoz biết : , Vẽ hai góc xoy và xoz biết : , ả 0 20xoy = y 0 x Để vẽ tia 0y tạo với tia 0x một góc 20 0 ta làm như sau: - Đặt thước đo góc trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia 0x. Sao cho tâm của thước Trùng với gốc 0 của góc, tia 0x đi qua vạch số 0 của thước. - Kẻ tia 0y đi qua vạch 20 của thước đo - Góc xoy : + có đỉnh là: 0 + Có hai cạnh : 0x và 0y - Góc xoz : + có đỉnh là: 0 + Có hai cạnh :0x và 0z - Góc xoy và góc x0z có : + chung đỉnh 0 . + chung cạnh 0x Giải: - Vẽ tia 0x bất kì - Vẽ Vẽ tia 0y tạo với tia 0x góc 30 0 . - Vẽ tia 0z tạo với tia 0x goc 45 0 . Ta được góc x0y và góc x0z cần vẽ. ả 0 150xoz = H ã y c h o b i ế t đ ỉ n h v à c á c c ạ n h C ủ a g ó c x o y ? H ã y c h o b i ế t đ ỉ n h v à c á c c ạ n h C ủ a g ó c x o z ? H ã y c h o b i ế t g ó c x o y v à g ó c x o z c ó g ì c h u n g ? Vẽ tia 0x bất kì Để vẽ tia 0z tạo với tia 0x một góc 150 0 ta làm như sau: - Đặt thước đo góc trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia 0x. Sao cho tâm của thước Trùng với gốc 0 của góc, tia 0x đi qua vạch số 0 của thước. - Kẻ tia 0z đi qua vạch 150 của thước đo z 20 0 150 0 00 12345678910111213141516171819202122231234 24252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585900123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585900123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585900123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585900 VÒ nhµ VÒ nhµ -Xem kÜ l¹i c¸c vÝ dô. -Xem kÜ l¹i c¸c vÝ dô. - Lµm bµi tËp : 24, 25,26. Lµm bµi tËp : 24, 25,26. SGK SGK [...]... 1. Vẽ góc trên nửa mặt phẳng.1. Vẽ góc trên nửa mặt phẳng.Ví dụ 2: HÃy vẽ góc ABC biÕt :VÝ dô 2: H·y vÏ gãc ABC biÕt :AB CĐể vẽ tia BA tạo với tia BC một góc 300ta làm như sau: - Đặt thước đo góc trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia BC. Sao cho tâm của thước Trùng với gốc B của góc, tia BC đi quavạch số 0 của thước.- Kẻ tia BA đi qua vạch 30 của thước đo HÃy cho biết đỉnh và các cạnh Của góc. .. 24252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585900123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585900 2. Vẽ hai góc trên nửa mặt phẳng.2. Vẽ hai góc trên nửa mặt phẳng.y0 x HÃy so sánh số đo của góc xoy và góc xoz Góc x0y < gãc x0z H·y cho biÕt trong ba tia 0x, 0y ,0z tia nào nằm giữa hai tia còn lại?Đáp án:Tia 0y nằm giữa hai tai 0x, oz n0m0z ... góc, tia BC đi quavạch số 0 của thước.- Kẻ tia BA đi qua vạch 30 của thước đo HÃy cho biết đỉnh và các cạnh Của góc ABC?- góc ABC :+ có đỉnh là: B+ Có hai cạnh :BA và BC Giải:- Vẽ Vẽ tia BC bất kì.- Vẽ tia BA tạo với tia BC goc 300. Ta được góc ABC cần vẽ. Ã030ABC = Vẽ tia BC bất kì30000 123456789101112131415161718192021222312 24252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585900123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585900 . gãc 1. Vẽ góc trên nửa mặt phẳng. 1. Vẽ góc trên nửa mặt phẳng. Ví dụ 1: cho tia ox. vẽ góc xoy sao cho: Ví dụ 1: cho tia ox. vẽ góc xoy sao cho: ả 0. mặt phẳng. 1. Vẽ góc trên nửa mặt phẳng. Ví dụ 2: Hãy vẽ góc ABC biết : Ví dụ 2: Hãy vẽ góc ABC biết : A B C Để vẽ tia BA tạo với tia BC một góc 30 0 ta
- Xem thêm -

Xem thêm: hình 6. vẽ góc cho biết số đo, hình 6. vẽ góc cho biết số đo, hình 6. vẽ góc cho biết số đo

Bình luận về tài liệu hinh-6-ve-goc-cho-biet-so-do

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP