Bảng kế hoạch tuyển dụng nhân sự

1 3,644 145
luulan

luulan

Tải lên: 392 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/1 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/10/2012, 11:02

Bảng kế hoạch tuyển dụng nhân sự (Form No.)BM.08.01 15/05/2004 Công ty Phòng Nhân Sự (HR Dept)BẢNG KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ(PERSONNEL RECRUITMENT PLAN SHEET)Phòng/ ban (Dept/Sec):……………………………………………… Quý (Quarter):…… Năm (Year) ……… STT(NO.)CẤP CẦN TUYỂN(Position)CHỨC DANH(Job Title)SỐ LƯỢNG(NGƯỜI)(Quantity)THỜI GIAN CẦN NHÂN SỰ(Availability)LÝ DO TUYỂN(Reasons for Recruitment)1 Cấp Lãnh Đạo(Leader Position) Thay thế nghỉ việc (Replacement for Retired Personnel) Tuyển mới (New Personnel)  Trù bị nhân lực (Personnel Preparation)2 Vị Trí Cấp Cao(Senior Position) Thay thế nghỉ việc (Replacement for Retired Personnel) Tuyển mới (New Personnel)  Trù bị nhân lực (Personnel Preparation)3 Vị Trí Cấp Trung(Junior Position) Thay thế nghỉ việc (Replacement for Retired Personnel) Tuyển mới (New Personnel)  Trù bị nhân lực (Personnel Preparation)4 Vị Trí Nhân Viên(Staff Position) Thay thế nghỉ việc (Replacement for Retired Personnel) Tuyển mới (New Personnel)  Trù bị nhân lực (Personnel Preparation)5 Vị Trí Công Nhân(Worker Position) Thay thế nghỉ việc (Replacement for Retired Personnel) Tuyển mới (New Personnel)  Trù bị nhân lực (Personnel Preparation)TỔNG CỘNG (TOTAL)Ho Chi Minh, 2004Xác nhận của Trưởng Bộ Phận(Confirmation of Chief of Department)Ho Chi Minh, 2004Giám Đốc Nhân Sự Phê Duyệt(Approval of Human Resource Director)Ho Chi Minh, 2004Ban Tổng Giám Đốc Duyệt(Approval of Board of Directors) . No.)BM.08.01 15/05/2004 Công ty ................Phòng Nhân Sự (HR Dept)BẢNG KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ(PERSONNEL RECRUITMENT PLAN SHEET)Phòng/ ban (Dept/Sec):………………………………………………..Quý. (Year) ………..STT(NO.)CẤP CẦN TUYỂN(Position)CHỨC DANH(Job Title)SỐ LƯỢNG(NGƯỜI)(Quantity)THỜI GIAN CẦN NHÂN SỰ(Availability)LÝ DO TUYỂN(Reasons for Recruitment)1
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảng kế hoạch tuyển dụng nhân sự, Bảng kế hoạch tuyển dụng nhân sự, Bảng kế hoạch tuyển dụng nhân sự

Bình luận về tài liệu bang-ke-hoach-tuyen-dung-nhan-su

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP