Kể chuyện về Bác Hồ - Chiếc vòng bạc

Owen Chamberlain
Owen Chamberlain(11567 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 13043
131
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 7 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2013, 11:54

Mô tả: Người kể chuyện: Phan Đăng Quyết Trường THCS Thuỷ Sơn Câu chuyện: Món quà của bác Hang p¸c bã Bµ con cao b»ng ®ãn b¸c B¸c hå trao vßng b¹c cho em bÐ B¸c hå víi thiÕu nhi cao b»ng Bµ con cao b»ng ®ãn b¸c . Người kể chuyện: Phan Đăng Quyết Trường THCS Thuỷ Sơn Câu chuyện: Món quà của bác Hang p¸c bã Bµ con cao b»ng ®ãn b¸c

— Xem thêm —

Xem thêm: Kể chuyện về Bác Hồ - Chiếc vòng bạc, Kể chuyện về Bác Hồ - Chiếc vòng bạc, Kể chuyện về Bác Hồ - Chiếc vòng bạc

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Tôi yêu 123doc
Tôi yêu 123doc Vào lúc 09:21 am 18/06/2015

deu deu

Trả lời

Luong Chi Ngà
Luong Chi Ngà Vào lúc 10:29 pm 05/04/2015

hay cam dong

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu ke-chuyen-ve-bac-ho-chiec-vong-bac

Đăng ký

Generate time = 0.12194108963 s. Memory usage = 18.45 MB