8 mau xac nhan thuc tap (2)

1 1,303 17
Trần Bình

Trần Bình Gửi tin nhắn

Tải lên: 1 tài liệu

  • Loading...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2013, 11:03

mẫu xác nhận thực tập Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---o0o--- NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Họ và tên sinh viên: Hoàng Kim Phúc Lớp: K43 Thương mại, Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Huế Đã thực tập tốt nghiệp tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế (Vietcombank) Thời gian thực tập: từ ngày 20/02/2013 đến ngày 10/05/2013 Trong thời gian thực tập, Sinh viên Đặng Thị Diệu Huyền đã tham gia công tác, có ý thức chấp hành nghiêm túc nội quy, nề nếp, tổ chức kỷ luật và hoàn thành đầy đủ các công việc theo sự hướng dẫn, giúp đỡ của các nhân viên và cán bộ tại đơn vị thực tập. Huế, ngày… tháng… năm 2013 Xác nhận của đơn vị thực tập TM. Ban Giám đốc
- Xem thêm -

Xem thêm: 8 mau xac nhan thuc tap (2) , 8 mau xac nhan thuc tap (2)

Bình luận về tài liệu 8-mau-xac-nhan-thuc-tap-2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP