giay moi thon thanh cong

1 569 5
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2016, 10:01

BAN TỰ QUẢN THÔN THÀNH CÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự – Hạnh Phúc Thôn Thành Công, ngày tháng năm 20…… GIẤY MỜI BAN TỰ QUẢN THÔN THÀNH CÔNG Kính mời : Chức vụ: Đòa chỉ: xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin Đúng vào lúc : ngày tháng năm 20…… Về : Nội dung : Đề nghò : xếp thời gian đến dự ngày ghi TM BTQ THÔN THÀNH CÔNG Trưởng thôn Nguyễn Văn An BAN TỰ QUẢN THÔN THÀNH CÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự – Hạnh Phúc Thôn Thành Công, ngày tháng năm 20…… GIẤY MỜI BAN TỰ QUẢN THÔN THÀNH CÔNG Kính mời : Chức vụ: Đòa chỉ: xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin Đúng vào lúc : ngày tháng năm 20…… Về : Nội dung : Đề nghò : xếp thời gian đến dự ngày ghi TM BTQ THÔN THÀNH CÔNG Trưởng thôn Nguyễn Văn An
- Xem thêm -

Xem thêm: giay moi thon thanh cong , giay moi thon thanh cong , giay moi thon thanh cong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn