Mẫu Biên bản hủy hồ sơ

1 2,746 22
luulan

luulan

Tải lên: 392 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/1 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/10/2012, 09:34

Mẫu Biên bản hủy hồ sơ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HỒ SƠMã tài liệu: HC-14-BM06Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08BIÊN BẢN HUỶ HỒ SƠCăn cứ giấy đề nghị số…………ngày………….của…………………… …………………đã được ……………………………………duyệt ngày……………………………………………………….Hôm nay, ngày …… tháng …… năm 200…, tại: Chúng tôi gồm: , Chức danh: , Chức danh: Cùng tiến hành huỷ hồ sơ với danh mục như sau:STT Tên hồ sơ Mã sốPhương pháp huỷ hồ sơ:…………………………………………………………………………………….Các thành viên tham gia cùng ký tên . QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HỒ SƠMã tài liệu: HC-14-BM06Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08BIÊN BẢN HUỶ HỒ SƠCăn cứ giấy đề nghị số…………ngày………….của……………………..…………………đã. ............................................................Cùng tiến hành huỷ hồ sơ với danh mục như sau:STT Tên hồ sơ Mã sốPhương pháp huỷ hồ sơ: …………………………………………………………………………………….Các thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu Biên bản hủy hồ sơ, Mẫu Biên bản hủy hồ sơ

Bình luận về tài liệu mau-bien-ban-huy-ho-so

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP