Mẫu Kế hoạch tổ chức chương trình, sự kiện, hội nghị

2 16,158 323
luulan

luulan Gửi tin nhắn

Tải lên: 392 tài liệu

  • Loading...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/10/2012, 09:03

Mẫu Kế hoạch tổ chức chương trình, sự kiện, hội nghị QUY TRÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊMã tài liệu: HC-17-BM02Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08Kế hoạch chương trình tổ chức sự kiện, hội nghị……………………………….…………………………………….- Căn cứ: …………………………………………………………………………………………- Căn cứ Quy chế chi tiêu hành chính ban hành kèm theo Quyết định số: ngày của Tổng Giám đốc Cty (Ban, phòng, đơn vị trình) kính đề nghị Tổng Giám đốc xem xét phê duyệt kế hoạch, chương trình và dự toán kinh phí tổ chức sự kiện, hội nghị …………………………………………… ……………… như sau:A- Kế hoạch+ Nội dung+ Thành phần+ Địa điểm+ Thời gianB- Chương trình thực hiện+ Kịch bản chương trình+ Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp+ Các đơn vị dự kiến thuê ngoài (nếu có)+ Công tác chuẩn bịC- Dự toán kinh phíTT Nội dung chi phí ĐVTĐơn giáDự toánThành tiềnThực hiệnGhi chúBan, phòngtrong ctyThuê ngoài(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)CộngBằng chữ: ……………………………………………………………………………………… .D- Đề xuất, kiến nghị bổ sung và phê duyệt:- (Ban, phòng, đơn vị trình): …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………QUY TRÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊMã tài liệu: HC-17-BM02Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08- Các ban, phòng, đơn vị liên quan: …………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… - Ban Tài chính: ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… - Tổng Giám đốc: ………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………… (Ban, phòng, đơn vị trình) Phê duyệtNgười lập Trưởng ban, phòng Kế toán trưởng Tổng Giám đốc . QUY TRÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊMã tài liệu: HC-17-BM02Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/0 8Kế hoạch chương trình tổ chức sự kiện, hội nghị …………………………….…………………………………….-. Tổng Giám đốc Cty (Ban, phòng, đơn vị trình) kính đề nghị Tổng Giám đốc xem xét phê duyệt kế hoạch, chương trình và dự toán kinh phí tổ chức sự kiện, hội
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu Kế hoạch tổ chức chương trình, sự kiện, hội nghị, Mẫu Kế hoạch tổ chức chương trình, sự kiện, hội nghị, Mẫu Kế hoạch tổ chức chương trình, sự kiện, hội nghị

Bình luận về tài liệu mau-ke-hoach-to-chuc-chuong-trinh-su-kien-hoi-nghi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP