Tìm hiểu công tác tuyển dụng, bố trí, đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty cổ phần xây dựng bạch đằng

45 121 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2016, 20:02

BÀI TẬP LỚN - QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY .3 1.1 Một số nét khái quát công ty cổ phẩn xây dựng Bạch Đằng 1.2 Chức nhiệm vụ công ty 1.3 Cơ cấu tổ chức công ty CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HOẠT ĐỘNG NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP .9 2.1 Một số vấn đề chung quản trị nhân doanh nghiệp 2.2 Tuyển dụng nhân 10 2.3 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực .18 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG, BỐ TRÍ, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG 22 3.1 Hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm 2012- 2013 .22 3.2 Đặc điểm nguồn nhân lực công ty cổ phần xây dựng Bạch Đằng .24 3.3 Công tác tuyển dụng công ty cổ phần xây dựng Bạch Đằng 27 3.4 Thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần xây dựng Bạch Đằng .40 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 41 4.1 Kết công tác tuyển dụng, bố trí, đào tạo phát triển nhân 41 4.2 Những hạn chế 41 4.3 Nguyên nhân học kinh nghiệm 42 4.4 Một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng, bố trí, đào tạo phát triển nhân công ty cổ phần xây dựng Bạch Đằng 44 KẾT LUẬN .45 LỜI MỞ ĐẦU BÀI TẬP LỚN - QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Ngày với phát triển nhanh chóng khoa học kỹ thuật phân công lao động ngày sâu sắc phạm vi toàn giới Các nước ngày phụ thuộc lẫn xuất trình toàn cầu hóa Trong bối cảnh đó, Việt Nam phát triển đường hội nhập kinh tế quốc tế Quá trình toàn cầu hóa đem đến cho doanh nghiệp Việt Nam nhiều hội đồng nghĩa với không thách thức Để đứng vững phát triển hoàn cảnh đó, doanh nghiệp cần phải phát huy nguồn lực Cùng với vốn, sở vật chất, khoa học kỹ thuật nguồn nhân lực yếu tố quan trọng cho doanh nghiệp Các yếu tố vật chất máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, tài trở nên vô dụng bàn tay trí tuệ người tác động vào Ở Việt Nam nay, xây dựng định vị doanh nghiệp thông thường yếu tố vốn, công nghệ xem mấu chốt chiến lược phát triển, yếu tố nhân thường không trọng, giai đoạn khởi đầu Sự thiếu quan tâm quan tâm không mức tới yếu tố nhân dẫn đến tình trạng doanh nghiệp bị “loại khỏi vòng chiến” mức độ cạnh tranh ngày gia tăng Vì để nâng cao hiệu trình kinh doanh, doanh nghiệp cần phải đặt công tác tuyển dụng nhân lên vị trí số nhằm mục đích có đội ngũ nhân đủ số lượng, có chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu công việc Xuất phát từ nhận thức thân công tác tuyển dụng nhân tầm quan trọng nó, em chọn đề tài "Tìm hiểu công tác tuyển dụng, bố trí, đào tạo phát triển nhân công ty cổ phần xây dựng Bạch Đằng" CHƯƠNG GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY BÀI TẬP LỚN - QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 1.1 Một số nét khái quát công ty cổ phẩn xây dựng Bạch Đằng Quá trình hình thành phát triển công ty Công ty cổ phần xây dựng Bạch Đằng thành lập theo giấy chứng nhận kinh doanh số 0200413318 sở kế hoạch đầu tư thành phố Hải Phòng cấp ngày 18 tháng 12 năm 2000 Công ty có trụ sở số 5, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng Điện thoại: 031.387440 Cho tới nay, công ty cổ phần xây dựng Bạch Đằng vào hoạt động 11 năm, trước cạnh tranh ngày gay gắt với khó khăn thử thách chế thị trường, công ty gặp khó khăn thử thách Mặc dù công ty đứng vững thị trường khẳng định vị công ty mạnh lĩnh vực xây dựng Quan hệ công ty với đối táctrong nước nước mở rộng, nhờ doanh thu hàng năm không ngừng tăng trưởng mức cao ổn định Công ty vinh dự nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng ba nhiều huy chương vàng chất lượng cao, cờ khen đơn vị đạt chất lượng cao công trình sản phẩm xây dựng Việt Nam 1.2 Chức nhiệm vụ công ty * Chức năng: - Thi công xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp, điện nước, giao thông, thủy lợi, kỹ thuật hạ tầng, lắp đặt hệ thống chiếu sáng đô thị, nạo vét đường sông san lấp mặt - Kinh doanh vật liệu xây dựng, vật tư, thiết bị, hàng nội thất Dịch vụ bốc xếp hàng hóa, vận tải hành khách xe du lịch - Bán phụ tùng phận phụ trợ ô tô xe có động khác - Sửa chữa, bảo dưỡng tàu thuyền * Nhiệm vụ: BÀI TẬP LỚN - QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - Từ công ty thành lập tới nay, giúp đỡ ủy sở kế hoạch đầu tư thành phố Hải Phòng, với nỗ lực ban lãnh đạo công ty, đóng góp cán công nhân viên toàn công ty mà công ty hoàn thành vượt kế hoạch đặt Công ty đáp ứng yêu cầu chủ đầu tư chất lượng, tiến độ công trình, xây dựng giá thành hợp lý nên tín nhiệm quan chức thành phố chủ đầu tư - Không ngừng bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kỹ thuật cho cán công nhân viên công ty - Lập quy hoạch tổng thể, kế hoạch xây dựng bước đổi sở vật chất kỹ thuật, hệ thống trang thiết bị đại - Bảo đảm an toàn cho công nhân làm việc công trường - Hoạt động xây dựng, sản xuất kinh doanh khuôn khổ luật pháp, hạch toán báo cáo trung thực theo chế độ nhà nước quy định 1.3 Cơ cấu tổ chức công ty Cơ cấu tổ chức tảng mặt tổ chức doanh nghiệp việc thiết kế phải vào nhiều yếu tố Mô hình mà công ty cổ phần xây dựng Bạch Đằng lựa chọn mô hình cấu trực tuyến Người chịu trách nhiệm cao giám đốc công ty, ba phó giám đốc, phòng ban chức với nhiệm vụ khác tổ đội sản xuất BÀI TẬP LỚN - QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Giám đốc Phó giám đốc Phòng tổ chức lao động Phó giám đốc Phòng kế Phòng toán tài vụ phân tích thị trường Đội xây dựng số Đội xây dựng số Phó giám đốc Phòng kế hoạch đầu tư - kĩ thuật Đội xây dựng số Phòng giám sát thi công Đội bốc xếp Sơ đồ 1.3 Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần xây dựng Bạch Đằng - Giám đốc: Là người đứng đầu công ty, hội đồng quản trị công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc người lãnh đạo quản lý công ty mặt, chịu trách nhiệm trước pháp luật hoạt động công ty Giám đốc nghiên cứu báo cáo hàng ngày để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất đơn vị để có định kịp thời nhân sự, phân công, nhiệm vụ cho phận, định hoạt động cho đơn vị Giám đốc công BÀI TẬP LỚN - QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP ty xếp lương theo bậc hạng doanh nghiệp nhà nước quy định (theo cấp bậc, trình độ), giám đốc có lương trách nhiệm (theo quy định cụ thể công ty), hưởng lương sản phẩm (căn theo bình bầu A,B,C) - Phó giám đốc: Là người giúp việc cho giám đốc, giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng Các phó giám đốc giám đốc phân công phụ trách số lĩnh vực giao dịch, đối nội, đối ngoại, quản lý đội sản xuất mà phụ trách, đồng thời chịu trách nhiệm phân công ủy quyền - Các phòng ban chức giúp việc cho giám đốc công ty: Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho giám đốc công ty trình quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Đứng đầu điều hành phòng chức chịu trách nhiệm trước giám đốc công sở chức năng, nhiệm vụ giám đốc giao cho trưởng phòng, giúp việc cho trưởng phòng phó phòng số cán kỹ thuật, nghiệp vụ giám đốc phê duyệt, cụ thể sau: + Phòng tổ chức lao động: Là phòng lưu giữ tài liệu, quản lý hồ sơ, tổ chức, thực công tác tổ chức lao động lao động, tiền lương, hành chính, y tế, tự vệ an ninh trật tự công ty Phòng tổ chức lao động có nhiệm vụ có nghiên cứu tổ chức máy cho phù hợp với công ty giai đoạn, tham mưu cho giám đốc việc đề bạt cán bộ, đề bạt tăng lương, việc tuyển dụng hay sa thải công nhân, tính toán lương cho công nhân, giải chế độ sách với người lao động, xây dựng nội quy, quy chế, tiêu chuẩn quy định công ty tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn cấp bậc + Phòng kế toán tài vụ: Phản ánh, ghi chép nghiệp vụ kinh tế tài phát sinh trình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cách đầy đủ, kịp thời xác BÀI TẬP LỚN - QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Phòng kế toán tài vụ có nhiệm vụ thu thập, phân loại, xử lý tổng hợp số liệu thông tin hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm cung cấp thông tin cần thiết cho đối tượng sử dụng thông tin Tổng hợp số liệu lập báo cáo kế toán theo định kỳ báo cáo.Thực hiệnphân tích thông tin kế toán, đề xuất biện pháp cho lãnh đạo công ty để có đường lối phát triển đắn hiệu cao công tác quản lý + Phòng phân tích thị trường : Là phòng tham mưu giúp việc cho giám đốc công ty, quản lý tổ chức thực ký kết hợp đồng lao động, hợp đồng dự án xây dựng Công tác thị trường mũi nhọn, khâu quan trọng ảnh hưởng lớn tới tốc độ tăng trưởng hiệu kinh doanh, để công ty có thị trường ổn định, phòng phân tích thị trường công ty có nhiệm vụ xây dựng chiến lược rõ ràng thực đồng nhiều giải pháp hỗ trợ công ty để có thị trường ổn định Nắm vững thị trường cung cầu, xử lý thông tin thị trường xây dựng, tiếp cận quan hệ với đầu mối, chủ đầu tư nước để khai thác dự án xây lắp, xây dựng kế hoạch mua bán vật tư, khai thác tốt nguồn vật tư, đảm bảo chất lượng, thường xuyên đối chiếu sổ sách, thẻ kho, phiếu xuất nhập với phòng tài vụ đội sản xuất + Phòng kế hoạch đầu tư – kỹ thuật : Là phòng tham mưu, giúp việc cho giám đốc công ty công tác kế hoạch đầu tư, thống kê hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý hoạt động kinh tế, quản lý thiết bị công ty Phòng kế hoạch đầu tư - kỹ thuật có nhiệm vụ tổng hợp kế hoạch năm, quý, tháng công ty trình lên giám đốc phê duyệt, nghiên cứu, tìm hội, dự án đầu tư cho công ty, đề xuất tư vấn để thẩm tra hạng mục công trình, công trình quy mô lớn, cần phải thuê tư vấn chuyên gia tham gia thẩm định trình giám đốc công ty xem xét, giải BÀI TẬP LỚN - QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Trên sở quy định nhà nước, phòng có nhiệm vụ soạn thảo quy định quản lý đầu tư xây dựng áp dụng nôi công ty + Phòng quản lý thi công: Có chức tổ chức thực công tác quản lý kỹ thuật thi công quản lý chất lượng sản phẩm, bảo hộ lao động, nghiên cứu, phổ biến công nghệ khoa học Phòng có nhiệm vụ nghiên cứu tổng hợp tài liệu soạn thảo văn công tác quản lý kỹ thuật thi công quản lý chất lượng sản phẩm ` Quản lý tiến độ, chất lượng công trình công ty trực tiếp thi công, đôn đốc đội xây dựng thực thi công công trình, sửa chữa hạng mục công trình hợp đồng xây lắp mà công ty giao Xây dựng quy chế nội công ty quản lý chất lượng quản lý kỹ thuật thi công Kiểm tra, tra quy trình làm việc, biện pháp thi công, an toàn lao động, chất lương vật liệu BÀI TẬP LỚN - QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HOẠT ĐỘNG NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP 2.1 Một số vấn đề chung quản trị nhân doanh nghiệp 2.1.1 Khái niệm chức quản trị nhân Quản trị nhân sự phối hợp cách tổng thể hoạt động hoạch định, tuyển mộ, tuyển chọn, trì, phát triển, động viên tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tổ chức nhằm đạt mục tiêu chiến lược định hướng viễn cảnh tổ chức Chức quản trị nhân bao gồm : Nhóm chức thu hút nguồn nhân sự, nhóm chức đào tạo phát triển nguồn nhân sự, nhóm chức trì nguồn nhân * Nhóm chức thu hút nguồn nhân : - Nhóm chức trọng vào vấn đề đảm bảo có đủ số lượng nhân viên với phẩm chất phù hợp cho công việc doanh nghiệp - Các hoạt động nhóm chức thu hút nguồn nhân : Dự báo hoạch định nhân sự; phân tích công việc; thu thập, lưu giữ xử lý thông tin nguồn nhân lực hoanh nghiệp tuyển dụng * Nhóm chức đào tạo phát triển nguồn nhân : - Nhóm chức trọng vào việc nâng cao sự, đảm bảo kỹ năng, trình độ lành nghề cần thiết cho nhân viên để hoàn thành công việc giao, tạo điều kiện cho nhân viên phát triển tối đa lực cá nhân - Nhóm chức bao gồm hoạt động: Hướng nghiệp; huấn luyện; đào tạo kỹ thực hành; bồi dưỡng nâng cao trình độ lành nghề cập nhật kiến thức công nghệ cho cán quản lý cán chuyên môn nghiệp vụ * Nhóm chức trì nguồn nhân : BÀI TẬP LỚN - QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - Nhóm chức trọng đến việc trì sử dụng hiệu nguồn lao động doanh nghiệp - Nhóm chức bao gồm hoạt động: Kích thích, động viên nhân viên ( lương, thưởng, phụ cấp đãi ngộ khác) trì phát triển mối quan hệ lao động tốt đẹp doanh nghiệp ( thỏa ước lao động, giải tranh chấp lao động, cải thiện môi trường làm việc; bảo hiểm an toàn lao động, y tế ) 2.1.2 Mục tiêu, vai trò quản trị nhân doanh nghiệp Mục tiêu tổ chức sử dụng cách có hiệu nguồn nhân để đạt mục tiêu tổ chức Quản trị nhân nhằm củng cố, nâng cao đóng góp có hiệu người lao động tổ chức, đáp ứng yêu cầu trước mắt tương lai tổ chức, đáp ứng yêu cầu phát triển cá nhân người lao động Quản trị nhân giúp tìm kiếm phát triển không ngừng thân người lao động Quản trị nhân phận cấu thành, thiếu lĩnh vực quản lý kinh doanh Nó đóng vai trò trung tâm việc thành lập giúp tổ chức tồn tại, phát triển thị trường Tầm quan trọng xuất phát từ vai trò người Con người yếu tố cấu thành lên, vận hành, định thành hay bại tổ chức Do nguồn nhân nguồn thiếu, trở thành lĩnh vực quan trọng quản lý tổ chức Quản trị nguồn khác hiệu tổ chức không quản lý tốt nguồn nhân 2.2 Tuyển dụng nhân Tuyển dụng nhân trình tìm kiếm lựa chọn nhân để thoả mãn nhu cầu sử dụng doanh nghiệp bổ sung lực lượng lao động cần thiết nhằm thực mục tiêu doanh nghiệp 2.2.1 Mục tiêu, vai trò tuyển dụng nhân Tuyển dụng nhân bao gồm hai nội dung là: Tuyển mộ tuyển chọn nhân Để thu hút lao động này, doanh nghiệp phải tuyển dụng nhiều 10 BÀI TẬP LỚN - QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP nhân lực lập phiếu yêu cầu tuyển dụng, có xác nhận thủ trưởng đơn vị gửi phòng tổ chức lao động Tai phòng tổ chức lao động, nhân viên phụ trách công tác tuyển dụng tổng hợp nhu cầu tuyển dụng đơn vị, trình lên trưởng phòng tổ chức lao động xem xét đề xuất lên giám đốc phê duyệt Sau có phê duyệt giám đốc, phòng tổ chức lao động lao động phốí hợp với đơn vị xây dựng tiêu chí tuyển dụng Do chưa có mô tả công việc cho vị trí cụ thể nên việc xây dựng tiêu chí tuyển dụng sơ sài, chủ yếu dựa vào dự liệu, kinh nghiệm người lãnh đạo trực tiếp nhân viên tuyển dụng Bản tiêu chuẩn tuyển dụng công ty bao gồm nội dung sau: - Tiêu chuẩn sức khỏe: phải người có sức khỏe tốt ( có giấy khám sức khỏe cấp quận, huyện) - Tiêu chuẩn gíới tính tùy thuộc vào vị trí - Tiêu chuẩn trình độ chuyên môn: Bằng cấp, chứng liên quan Khi xây dựng xong tiêu chuẩn tuyển dụng, phòng tổ chức tiếp tục thông báo tìm nguồn ứng viên thông báo tuyển dụng Bước 2: Thông báo tuyển dụng Căn vào phiếu yêu cầu tuyển dụng giám đốc công ty duyệt, phòng tổ chức lao động thông báo tuyển dụng tới trung tâm tuyển dụng việc làm, phương tiện truyền thông, thông báo bảng tin doanh nghiệp Thông báo tuyển dụng công ty bao gồm nội dung sau: - Tên công ty - Số lượng lao động cần tuyển - Vị trí công việc cần tuyển dụng - Yêu cầu trình độ chuyên môn, độ tuổi, giới tính, sức khoẻ, kinh nghiệm 31 BÀI TẬP LỚN - QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - Các hồ sơ cần thiết, thời hạn nộp hồ sơ, địa liên hệ - Mức thù lao ban đầu - Cơ hội thăng tiến làm việc vị trí công việc tuyển - Điều kiện làm việc vị trí Bước 3: Tiếp nhận xử lý hồ sơ Trưởng phòng tổ chức lao đồng trực tiếp làm nhiệm vụ tiến hành xử lý hồ sơ ứng viên.Theo quy định công ty hồ sơ xin việc gồm: - Đơn xin việc - Sơ yếu lý lịch - Các văn chứng đào tạo - Giấy khai sinh, giấy chứng nhận sức khỏe Căn vào tiêu chí tuyển dụng cho công việc, cán phòng tổ chức tiến hành nghiên cứu, phân loại đánh giá hồ sơ, từ chọn hồ sơ phù hợp với tiêu chí tuyển dụng Khi chọn hồ sơ đạt yêu cầu, cán phòng tổ chức lao động tiến hành lập danh sách trích ngang ứng viên thông báo cho ứng viên ngày địa điểm vấn Bảng 3.3.1 Tổng hợp hồ sơ đăng ký tuyển dụng Vị trí cần tuyển dụng Năm 2012 Năm 2013 Không tuyển dụng Giám đốc, phó giám đốc 32 BÀI TẬP LỚN - QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Nhân viên kinh doanh 11 21 Nhân viên kế toán 15 Thợ lành nghề 16 22 Tổng số 40 67 Nhân viên phòng tổ chức lao động Qua bảng tổng hợp trên, ta thấy số lượng hồ sơ đăng ký vào công ty tăng mạnh qua năm 2012, 2013 Tại năm 2013, số lượng hồ sơ đăng ký 67 hồ sơ, tăng 37 hồ sơ so với năm 2012 Số lượng ứng viên tuyển vào vị trí nhân viên kinh doanh thợ lành nghề cao Năm 2012, số lượng hồ sơ đăng ký 40 hồ sơ, nhân viên kinh doanh có 11 hồ sơ, chiếm 27,5%, thợ lành nghề có 16 hồ sơ, chiễm 40% tổng số Năm 2013, số lượng hồ sơ đăng ký 67 hồ sơ, thợ lành nghề có 22 hồ sơ, chiếm 32,3% , nhân viên kinh doanh có 21 hồ sơ, chiếm 31,3% tổng số Bước : Phỏng vấn Phòng tổ chức lao động kết hợp với phận yêu cầu tuyển dụng lên kế hoạch vấn Hình thức vấn sơ hay chuyên sâu tùy thuộc vào vị trí tuyển dụng lao động thời vụ, công nhân trực tiếp hay cán quản lý * Đối với lao động thời vụ, công nhân trực tiếp: Với lao động thời vụ, công nhân trực tiếp, phương pháp vấn dừng lại phương pháp vấn sơ thực cách đơn giản, gọn nhẹ Và việc vấn trưởng phận tuyển dụng tiến hành Mục đích vấn tìm hiểu sơ ứng viên tên, tuổi,địa chỉ, sức khỏe đánh giá tiêu chuẩn ngoại hình, tác phong lao động, mức độ tin cậy 33 BÀI TẬP LỚN - QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Phương thức tiến hành vấn: Đại diện phòng tổ chức lao động hỏi trực tiếp ứng viên, đồng thời vào kinh nghiệm cán vấn để định ứng viên có trúng tuyển hay không * Đối với cán quản lý, cán kỹ thuật: Với cán quản lý, cán kỹ thuật, sau vấn sơ phải vấn sâu qua hội đồng tuyển dụng Hội đồng tuyển dụng công ty bao gồm: + Chủ tịch hội đồng giám đốc công ty + Các thành viên hội đồng gồm : Trưởng phận yêu cầu tuyển dụng, cán kỹ thuật liên quan, trưởng phòng tổ chức lao động Mục đích vấn đánh giá trọng tâm trình độ nghiệp vụ, chuyên môn, khả đáp ứng yêu cầu công việc ứng viên Phương thức tiến hành vấn: Hội đồng tuyển dụng công ty vấn ứng viên vấn đề chung nhiệt tình, lòng yêu nghề, khả giao tiếp đến tình chuyên môn nghề nghiệp Trong trình vấn, hội đồng tuyển dụng công ty ý cho ứng viên cảm thấy tự tin, ý điều chỉnh nói chuyện hướng Thông qua trình vấn, hội đồng vấn đánh giá tổng quát ứng viên : Tính tình, quan niệm sống, động, trình độ, mục đích hợp tác với công ty Những người vấn trao đổi ý kiến đánh giá cúng thông tin họp, đưa ý kiến đánh giá thống Kết thúc trình cán phòng tổ chức lao động trình kết đánh giá lên giám đốc Bảng 3.3.2 Tổng hợp ứng viên tham gia vấn Vị trí cần tuyển dụng Năm 2012 34 Năm 2013 BÀI TẬP LỚN - QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Nộp hồ Thực tế Nộp hồ Thực tế sơ vấn sơ vấn Giám đốc Không tuyển dụng Nhân viên kinh doanh 11 21 Nhân viên kế toán 15 15 Nhân viên phòng tổ chức lao động Thợ lành nghề 16 22 14 Tổng số 40 19 67 39 Thực tế ứng viên vấn so với số hồ sơ nộp vào công ty có chênh lệch cao Năm 2012, số hồ sơ nộp vào 40, thực tế vấn có 19 ứng viên, chiếm 47,5% Năm 2013, số hồ sơ nộp vào 67, thực tế vấn có 39 ứng viên, chiếm 58,2% Bước : Quyết định thử việc định tuyển dụng Dựa vào kết đánh giá ứng cử viên mà phòng tổ chức lao động trình lên, giám đốc định nhận hay không nhận ứng cử viên vào làm việc công ty Cuối phòng tổ chức lao động có trách nhiệm thông báo cho ứng cử viên trúng tuyển người không trúng tuyển biết Tuy nhiên chưa phải định tuyển dụng cuối giám đốc Ứng viên thông báo trúng tuyển chưa thực tuyển, ứng cử viên phải qua giai đoạn thử thách thử việc Phòng tổ chức lao động soạn thảo trình giám đốc công ty kí định thử việc cho người lao động trúng tuyển Nguyên tắc ký kết hợp đồng thử việc công ty sau: 35 BÀI TẬP LỚN - QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - Người lao động trúng tuyển vào làm việc đơn vị công typhải qua thời gian thử việc Hết thời gian thử việc, đáp ứng yêu cầu công việc tiếp nhận ký hợp đồng thức, ký kết hợp đồng lao động từ đủ 12 tháng đến 36 tháng hợp đồng vô thời hạn - Không áp dụng thời gian thử việc với đối tượng giám đốc công ty điều động vào chức danh: Cán lãnh đạo, quản lý quy định điều lệ công ty cán công nhân viên điều động nội công ty * Quy định hợp đồng thử việc: - Đối với lao động gián tiếp + Thời gian thử việc : 60 ngày + Tiền công : 000 000 đồng/tháng lao động sinh viên tốt nghiệp trường Trên 2000 000 người lao động có kinh nghiệm làm việc chức danh công việc tuyển dụng, năm trở lên - Đối với lao động trực tiếp + Thời gian thử việc : 30 ngày + Tiền công : 1800 000 đồng/tháng - Đối với lao động thời vụ mà nhu cầu sử dụng theo mùa vụ năm : Thời gian thử việc ngày Tiền công thử việc tối đa không 70% mức tiền lương khoán gọn trả cho công việc ( Tiền công bao gồm : Tiền ăn ca, khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghỉ hàng năm khoản khác theo quy định Bộ luật lao động) * Quy trình thực hiện: - Phòng tổ chức lao động chuẩn bị hợp đồng lao động theo mẫu quy định Nhà nước để đơn vị người lao động ký kết thử việc - Đơn vị trực tiếp có trách nhiệm phổ biến nội quy lao động đơn vị, quy trình, quy phạm kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động Giao nhiệm vụ, theo dõi 36 BÀI TẬP LỚN - QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP đánh giá kết thực nhiệm vụ giao cho người thử việc Sau người lao động hết thời hạn thử việc: + Người lao động làm báo cáo tự đánh giá kết công việc theo mẫu, sau gửi cho trưởng phận + Trưởng phận nhận xét kết thử việc, kiến nghị chuyển lên phòng tổ chức lao động trình giám đốc công ty Các tiêu chủ yếu để đánh giá kết thử việc bao gồm: + Chất lượng công việc + Mức độ hoàn thành công việc + Kiến thức + Khả giao tiếp + Ý thức tập thể (sự cộng tác) + Tính tự giác + Tính chủ động, sáng tạo công việc Giám đốc công ty ý kiến đạo kí hợp đồng người tuyển theo quy định luật lao động Thời hạn hợp đồng lao động tùy thuộc vào nhu cầu công việc khả người lao động đảm nhiệm - Phòng tổ chức lao động soạn thảo hợp đồng lao động theo mẫu lao động thương binh xã hội sở ý kiến đạo giám đốc Hai hợp đồng chuyển cho người lao động kí tên, sau chuyển lên giám đốc kí Hợp đồng lao động sau có chữ kí người lao động giám đốc lưu phòng tổ chức lao động gửi cho người lao động Sau nhân viên phòng tổ chức lao động hướng dẫn người lao động hoàn thiện hồ sơ, làm thủ tục cấp sổ lao động, sổ bảo hiểm xã hội theo dõi cập nhật vào sổ có hồ sơ theo quy định luật, thời gian côn g tác công ty người lao động tính kể từ ngày bắt đầu thử việc Trường hợp người lao 37 BÀI TẬP LỚN - QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP động không tuyển dụng không đạt yêu cầu thử việc tổ chức chấm dứt hợp đồng thử việc trả lại hồ sơ tuyển dụng - Người tuyển dụng có trách nhiệm nộp hồ sơ lý lịch gốc( có niêm phong đơn vị quản lý hồ sơ), giấy tờ thủ tục trình tham gia bảo hiểm xã hội trước sổ bảo hiểm xã hội( có), văn bằng, chứng có công chứng Nhà nước Trường hợp hồ sơ gốc, cá nhân phải hoàn tất hồ sơ lý lịch theo quy định Tiển lương ghi hợp đồng lao động phải theo nguyên tắc: Làm việc hưởng lương theo công việc đó, công ty có quyền không công nhận,kế thừa thời gian làm việc, tiền lương chế độ sách khác tính theo thâm niên công tác trước người tuyển dụng - Các đơn vị bổ sung lao động có trách nhiệm bố trí công việc thực chế độ báo cáo theo quy định Bảng 3.3.3 Tổng hợp ứng viên thử việc ứng viên đƣợc ký hợp đồng Vị trí cần tuyển dụng Năm 2012 38 Năm 2013 BÀI TẬP LỚN - QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Ứng viên Ứng viên ký thử hợp đồng việc Ứng viên thử việc Ứng viên ký hợp đồng Nhân viên kinh doanh Nhân viên kế toán chức lao động 2 2 Thợ lành nghề 14 13 Tổng số 16 12 29 20 Nhân viên phòng tổ Qua bảng 3.3.1, 3.3.2 3.3.3, ta thấy số lượng ứng viên đăng ký vào công ty nhiều, số ứng viên ký hợp đồng chiếm tỷ lệ Năm 2012, công ty có 40 hồ sơ nộp vào có 12 ứng viên ký hợp đồng, tương đương 30% Năm 2013, công ty có 67 hồ sơ nộp vào có 20 ứng viên ký hợp đồng, tương đương 29,8% Điều cho thấy vòng xử lý hồ sơ cúng vòng vấn thử việc, công ty khắt khe để tìm người, việc Bước : Hội nhập, bố trí nhân viên vào môi trường làm việc Công tác hội nhập nhân viên vào môi trường làm viên công ty coi trọng Đây bước khởi đầu để nhân viên tạo đà phát triển tương lai 39 BÀI TẬP LỚN - QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Trong trình thử việc nhân viên công ty trang bị đầy đủ kiến thức công ty như: Về kết hoạt động kinh doanh, lịch sử hình thành, cấu tổ chức, vấn đề khó khăn, sách lương bổng, phúc lợi, an toàn lao động, sở vật chất, vấn đề kinh tế Sau giai đoạn giới thiệu tổng quát công ty, nhân viên hội nhập chương trình chuyên môn Để nhân viên làm quen với công việc thực tế, công ty cử nhân viên làm việc theo nhóm, nhân viên nhân viên cũ có kinh nghiệm lâu năm công việc hướng dẫn Tuy nhiên nhân viên giao việc để thích ứng với công việc thực tế Thông qua bảo hướng dẫn người có kinh nghiệm nên giảm sai lầm nhân viên Với trình thử việc vậy, nhân viên làm quen với công việc cách nhanh nhất, vào công việc ổn định, rút ngắn thời gian thử việc 3.4 Thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần xây dựng Bạch Đằng Hàng năm công ty lên kế hoạch đào tạo, phát triển nâng cao kĩ năng, trình độ cho nhân viên, công nhân, sau khóa học có đánh giá kết đào tạo Việc đánh giá kết đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty giúp cho công ty thấy rõ tác dụng công việc hiệu sản xuất kinh doanh CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Kết công tác tuyển dụng, bố trí, đào tạo phát triển nhân Công tác tuyển dụng nhân công ty thời gian qua đạt kết đáng mừng: 40 BÀI TẬP LỚN - QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - Công tác thu hút tuyển chọn công ty quản lý cách chặt chẽ, rõ ràng chi tiết trách nhiệm, quyền hạn cá nhân, phận vấn nghĩa vụ quyền lợi người lao động công ty - Việc công ty ưu tiên tuyển dụng từ nội có nhiều ưu điểm Công ty tạo hội cho họ thăng tiến, thể thân người lao động công ty thêm gắn bó với công ty Lao động từ nguồn nội qua đào tạo, họ có tay nghề, có kinh nghiệm, có hiểu biết công ty, nên họ nhanh chóng thích nghi với công việc mới, dễ hòa nhập vào môi trường việc tuyển dụng giảm bớt chi phí cho công tác tuyển dụng - Công ty lập hội đồng vấn bao gồm người có thẩm quyền giám đốc, trưởng phận yêu cầu cần tuyển dụng, trưởng phận tổ chức Những người có kinh nghiệm công tác tuyển dụng nên đánh giá ứng viên cách xác - Hệ thống quy chế, sổ sách sử dụng tuyển dụng theo luật lao động Nhà nước quy định phủ lao động, việc làm Điều giúp cho việc theo dõi, đánh giá ứng cử viên đầy đủ hơn, xác tránh lầm lẫn không đáng có - Sau trải qua khóa đào tạo trình độ, kĩ nhân viên công ty nâng lên 4.2 Những hạn chế Bên cạnh việc làm được, công tác tuyển dụng nhân công ty số hạn chế: - Công ty chưa tối ưu hóa việc đa dạng hóa nguồn tuyển dụng Ngoài việc trọng đến ứng cử viên nguồn nội nguồn bên công ty hạn chế Đặc biệt, nguồn lao động từ sở đào tạo - nơi cung ứng nhiều lao động có lực lại chưa công ty quan tâm nhiều 41 BÀI TẬP LỚN - QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - Các cho tuyển dụng chưa thực tốt Công ty không thường xuyên lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự, nhiều trường hợp có công việc phát sinh tiến hành tuyển dụng gấp, điều dẫn đến tình trạng bị động, làm giảm khả thu hút nhân viên giỏi Mặt khác lao động công ty chủ yếu lao động phổ thông, nên sau tuyển dụng công ty lại phải thời gian để đào tạo nghề cho họ, điều làm tăng chi phí công ty - Tiến trình tuyển dụng nhân chưa thực đầy đủ, nhiều dừng khâu nghiên cứu hồ sơ, phương pháp trắc nghiệm - phương pháp cho kết tương đối xác công lại chưa công ty sử dụng - Việc kiểm tra sức khỏe ứng cử viên trúng tuyển chưa quan tâm mức Công ty vào giấy khám sức khỏe ứng cử viên hồ sơ, mà thông tin chưa phản ánh tình trạng sức khỏe ứng cử viên - Công ty chưa có phòng kế hoạch riêng nhân sự, toàn công tác nhân giao cho phòng tổ chức lao động đảm nhiệm nên hiệu công việc chưa cao 4.3 Nguyên nhân học kinh nghiệm - Công ty chưa ý đến nguồn tuyển dụng từ sở đào tạo Vì thời gian tới, công ty nên quan tâm tới nguồn cung ứng lao động từ sở để nguồn cung ứng lao động nhiều Để thu hút người có lực, có trình độ ngồi ghế nhà trường, công ty nên thiết lập mối quan hệ mật thiết với số sở đào tạo Khi công ty có nhu cầu sở đào tạo chọn lọc giới thiệu ứng viên có chất lượng cao để công ty chọn lựa, sau công ty tạo điều kiện cho họ quan sát, học hỏi thực tế làm việc công ty Công việc mang lại lợi ích cho sinh viên với công ty Các sinh viên có điều kiện tiếp xúc, cọ sát với thực tế từ ngồi ghế nhà trường 42 BÀI TẬP LỚN - QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP công ty có nguồn nhân lực bổ sung cần thiết mà nhiều chi phí thời gian cho tuyển dụng - Trong số trường hợp thực công việc, công ty phải tuyển chọn thêm lao động nơi làm việc, điều kiện thời gian nên công ty phải tuyển ứng cử viên không đủ tiêu chuẩn từ dẫn đến hậu đào tạo, phát triển lại, gây lãng phí khoản chi phí lớn Do đó, công ty cần chuẩn bị cho kế hoạch cụ thể nhu cầu lao động công ty, để giảm bớt tượng - Công ty chưa đổi công tác tuyển dụng để thu kết tốt trắc nghiệm số chuyên môn, trắc nghiệm thông minh, cá tính Vì công ty cần phải xây dựng cho phương pháp tuyển dụng cụ thể với công viêc Ví dụ với trắc nghiệm kiến thức tổng quát, nhà tuyển dụng đánh giá trình độ hiểu biết tổng quát ứng viên Cách phù hợp công ty cần tuyển nhân viên cấp cao trưởng, phó phòng, cán quản lý Hoặc trắc nghiệm tâm lý, Giúp nhà quản trị nắm bắt động thái thái độ ứng xử ứng viên hướng nội, hướng ngoại, rụt rè, nhút nhát hay mạnh dạn, nóng nảy Cách cần cho trình tuyển dụng nhân viên đặc biệt nhân viên kinh doanh, marketing - Công ty chưa có phòng kế hoạch riêng nhân sự, toàn công tác nhân giao cho phòng tổ chức lao động đảm nhiệm Do công ty cần phải xây dựng cho phòng kế hoạch nhân riêng, với đội ngũ chuyên viên tuyển dụng để công tác tuyển dụng nhân chuyên môn hóa 4.4 Một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng, bố trí, đào tạo phát triển nhân công ty cổ phần xây dựng Bạch Đằng Thực tế công tác tuyển dụng nhân công ty năm gần có bước tiến đáng kể Chất lượng tuyển dụng nâng lên Tuy nhiên để có 43 BÀI TẬP LỚN - QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP thể theo kịp xu phát triển chung kinh tế thị trường để nâng cao uy tín, công ty phải quan tâm đến khâu quản lý nhân sự, đặc biệt tổ chức, xếp, thực thi với tiến trình chất lượng dự kiến, đảm bảo tuyển dụng người cho công việc Trong năm 2014 này, công ty dự tính tuyển thêm 24 lao động năm nhu cầu lao động cao Để công tác tuyển dụng công ty đạt mục tiêu cách tốt hạn chế tối đa nhược điểm khâu tuyển dụng, em xin đề xuất số giải pháp sau: - Đa dạng hóa nguồn tuyển dụng - Tuyển nhân viên từ sở đào tạo - Từ trung tâm giới thiệu việc làm - Nhân viên cũ công ty - Các ứng viên tự nộp đơn xin việc - Các sinh viên thực tập - Hội chợ việc làm Đào tạo, phát triển nhân công tác mang tính lâu dài, phát triển công ty cần có kế hoạch cụ thể, chi tiết chi phí, kết cần đạt nhân viên sau đào tạo Các nhân viên cử học nâng cao trình độ cần cam kết sau học xong phải làm việc công ty thời gian định để tránh lãng phí người giỏi chi phí đào tạo công ty KẾT LUẬN Bất kỳ doanh nghiệp, tổ chức nào, hoạt động lĩnh vực thực chức nhiệm vụ thiếu nguồn nhân lực 44 BÀI TẬP LỚN - QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Vấn đề quản trị nhân lực có hiệu vấn đề phức tạp khó khăn nhà quản trị Một doanh nghiệp tạo ưu cạnh tranh có giải pháp sử dụng nguồn nhân lực khác cách hợp lý cho yêu cầu quản trị nhân Công tác tuyển dụng, bố trí, đào tạo phát triển nhân khâu công tác quản trị nhân Bởi hoàn thiện công tác tuyển dụng, bố trí, đào tạo phát triển nhân vấn đề cấp thiết doanh nghiệp để có nguồn lao động có chất lượng sử dụng hiệu Trong đề tài này, em nghiên cứu vấn đề tuyển dụng, bố trí, đào tạo phát triển nhân nhân công ty cổ phần xây dựng Bạch Đằng thời gian vừa qua để thấy rõ ưu điểm tồn việc tuyển dụng nhân công ty, đồng thời đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng công ty thời gian tới Do thời gian kiến thức hạn chế nên em tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô để chất lượng em tốt Em xin chân thành cảm ơn! 45
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu công tác tuyển dụng, bố trí, đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty cổ phần xây dựng bạch đằng , Tìm hiểu công tác tuyển dụng, bố trí, đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty cổ phần xây dựng bạch đằng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn