Luận văn hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm tăng cường thu hút FDI vào tỉnh hải dương

92 259 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2016, 14:09

Chuyên đề thực tập GVHD: Ths Trần Mai Hoa LỜI MỞ ĐẦU Trong trình CNH – HĐH đất nước nước ta, nguồn vốn FDI phát huy vai trò rõ rệt năm qua Việc thu hút nguồn vốn FDI để khai thác hiệu tiềm vốn có quốc gia yêu cầu thiết đặt hầu hết địa phương nước Trong năm gần đây, xúc tiến đầu tư coi công cụ hữu hiệu nhằm tăng cường thu hút nguồn vốn FDI Tuy nhiên, nhận thức hoạt động xúc tiến đầu tư có hạn chế định hoạt động xúc tiến đầu tư nước ta nói chung, địa phương nói riêng cụ thể địa bàn nghiên cứu đề tài tỉnh Hải Dương giai đoạn sơ khai, chưa có chiến lược XTĐT, đồng thời chưa khai thác hết tính hiệu công cụ XTĐT trình vận động nhà đầu tư tiềm Như vậy, thực trạng hoạt động xúc tiến đầu tư diễn tỉnh Hải Dương nào? Những thành tựu, hạn chế nguyên nhân gây hạn chế gì? để từ đưa giải pháp khắc phục Đây vấn đề quan trọng trình phát triển kinh tế tỉnh Hải Dương Nhận thức tầm quan trọng hoạt động XTĐT việc tăng cường thu hút FDI, đó, em định chọn đề tài: “Hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước vào tỉnh Hải Dương” Kết cấu đề tài bao gồm ba chương: Chương I: Lý luận chung hoạt động XTĐT thu hút đầu tư trực tiếp nước Chương II: Thực trạng hoạt động XTĐT nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước tỉnh Hải Dương Chương III: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động XTĐT nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước tỉnh Hải Dương Em xin chân thành cảm ơn Ths Trần Mai Hoa giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề thực tập Sinh viên thực Đặng Thị Thu Thủy SVTH: Đặng Thị Thu Thủy Chuyên đề thực tập GVHD: Ths Trần Mai Hoa CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Những lý luận chung hoạt động xúc tiến đầu tư 1.1 Khái niệm XTĐT Xúc tiến đầu tư công cụ nhằm để thu hút đầu tư Hoạt động XTĐT có vai trò quảng bá hình ảnh đất nước, địa phương môi trường đầu tư sở nhằm thu hút dòng vốn đầu tư vào địa bàn Dòng vốn đầu tư tự nhiên mà có quốc gia giới tiếp tục tự hóa, tập đoàn lớn, công ty xuyên quốc gia thu hút nơi có môi trường tốt có điều kiện thuận lợi Hơn nữa, xu cạnh tranh để thu hút đầu tư địa phương khác ngày trở nên dội Như vậy, cạnh tranh gay gắt địa bàn làm cho công tác XTĐT trở thành hoạt động tất yếu ngày gia tăng không nước, địa phương phát triển mà nước, địa phương phát triển Công tác XTĐT hoạt động đa dạng ngày trở nên đa dạng Công tác XTĐT không đơn giản việc mở rộng thị trường nội địa cho nhà đầu tư nước Không có khái niệm quán “Xúc tiến đầu tư”, ta hiểu XTĐT sau: “XTĐT hoạt động kinh tế - xã hội nhằm mục đích nâng cao chất lượng hiệu việc thu hút tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân nước đến đất nước mình, địa phương mình…để đầu tư Hay nói cách khác, hoạt động XTĐT thực chất hoạt động Marketing thu hút đầu tư mà kết hoạt động nguồn vốn đầu tư thu hút được.” Thực chất vấn đề làm để tạo dựng thương hiệu quốc gia, địa phương để nhà đầu tư gắn liền với đặc điểm chất lượng mà họ yêu cầu SVTH: Đặng Thị Thu Thủy Chuyên đề thực tập GVHD: Ths Trần Mai Hoa Theo nghĩa hẹp, công tác XTĐT biện pháp thu hút đầu tư thông qua biện pháp tiếp thị tổng hợp chiến lược “sản phẩm”, “xúc tiến” “giá” Sản phẩm: sản phẩm địa điểm hay dự án tiếp nhận đầu tư Để phát triển chiến lược tiếp thị phù hợp cần phải hiểu thuận lợi bất lợi thực quốc gia hay địa phương trước đối thủ cạnh tranh Giá cả: nhà đầu tư phải trả để định vị hoạt động địa điểm Giá bao gồm tất loại chi phí từ giá sử dụng sở hạ tầng, tiện ích đến loại thuế, ưu đãi,…Việc xác định giá phải có sở phải đạt mục tiêu chào hàng phải tính đến giá trị đầu tư khách hàng; để tạo cạnh tranh, báo giá phải liệt kê rõ dịch vụ sau bán hàng kèm theo Giá tiền khách hàng phải trả tương xứng với mức dịch vụ mà họ nhận được; giá định mức giữ uy tín hỗ trợ doanh nghiệp để tránh can thiệp quan liên quan Xúc tiến: hoạt động phổ biến thông tin nỗ lực tạo lập nên hình ảnh quốc gia, địa phương hay KCN cung cấp thông tin dịch vụ đầu tư cho nhà đầu tư tiềm tăng cường giới thiệu dịch vụ, sản phẩm tới nhà đầu tư; tăng cường hoạt động xây dựng hình ảnh hoạt động cụ thể; tổ chức mạnh mẽ giai đoạn đầu hoạt động quan hệ công chúng bao gồm tổ chức hội nghị khách hàng, tổ chức họp báo, tiếp xúc với khách hàng thường xuyên… 1.2 Vai trò hoạt động xúc tiến đầu tư Hoạt động XTĐT có vai trò đặc biệt quan trọng chủ đầu tư giai đoạn tìm hiểu thăm dò, lựa chọn địa điểm đầu tư Hoạt động XTĐT cho chủ đầu tư biết thông tin liên quan đến ý định đầu tư họ, giúp họ có tầm nhìn bao quát quốc gia để cân nhắc, lựa chọn Như vậy, hoạt động XTĐT giúp cho chủ đầu tư rút ngắn thời gian tạo điều kiện để họ nhanh chóng đến định đầu tư SVTH: Đặng Thị Thu Thủy Chuyên đề thực tập GVHD: Ths Trần Mai Hoa Sau bước tạo dựng hình ảnh bước tập trung vận động nhà đầu tư tiềm năng, nói hoạt động XTĐT chuyển yếu tố thuận lợi môi trường đầu tư thông qua chế sách hữu hiệu hệ thống khuyến khích tác động đến nhà đầu tư tiềm nước ngoài, cung cấp cho họ lượng thông tin kịp thời, xác Bên cạnh đó, dịch vụ đầu tư giúp chủ đầu tư có thông tin thị trường nội địa, tư vấn lực lượng công nhân thủ tục đăng ký, cấp phép, tháo gỡ khó khăn trình thực dự án…để chủ đầu tư nhanh chóng vào hoạt động cách thuận lợi, hiệu Với ý nghĩa đó, XTĐT trở thành nội dung hoạt động thu hút FDI 1.3 Mô hình cấu tổ chức công tác xúc tiến đầu tư 1.3.1 Mô hình công tác XTĐT - Mô hình công tác XTĐT thể hoạt động cấp: cấp quốc gia, cấp địa phương doanh nghiêp  Ở cấp quốc gia, mô hình hoạt động rộng khắp mang tính bao trùm tất địa phương nước, ngành nghề mang tính chất dàn trải  Ở cấp địa phương, mô hình hoạt động phạm vi địa phương cụ thể  Ở cấp doanh nghiệp, hoạt động mang tính cụ thể nên mô hình hoạt động mang tính chất tập trung - Trong công tác xúc tiến đầu tư cần có phối hợp chặt chẽ quan XTĐT ba cấp quốc gia, địa phương doanh nghiệp Sự phối hợp thống địa phương công tác XTĐT quan trọng 1.3.2 Cơ cấu tổ chức SVTH: Đặng Thị Thu Thủy Chuyên đề thực tập GVHD: Ths Trần Mai Hoa Cơ cấu tổ chức quan XTĐT cấp quốc gia, địa phương bao gồm: Cơ quan XTĐT Bộ phận XTĐT Bộ phận pháp lý Bộ phận cung cấp dịch vụ Bộ phận hỗ trợ sau đầu tư Sơ đồ: Cơ cấu tổ chức CQ XTĐT - Bộ phận XTĐT: có nhiệm vụ lựa chọn nhà đầu tư, tiến hành quảng bá, quan hệ với công chúng, quảng cáo, phương tiện thông tin nước Tổ chức đoàn nước ngoài, đoàn vào nước - Bộ phận pháp lý: Tư vấn pháp lý hỗ trợ xin giấy phép phê duyệt - Bộ phận cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư: Cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư chịu trách nhiệm dịch vụ Xử lý trường hợp đầu tư phận XTĐT tạo cách khác - Bộ phận hỗ trợ sau đầu tư: Chăm sóc nhà đầu tư sau có Giấy phép hỗ trợ trường hợp tái đầu tư Chăm sóc nhà đầu tư hoạt động để khuyến khích họ tái đầu tư Bộ phận hỗ trợ nhà đầu tư hoạt động khác phục khó khăn, trở ngại trình hoạt động họ Đối với cấu tổ chức quan XTĐT cấp doanh nghiệp chưa rõ ràng, hầu hết doanh nghiệp có Phòng Kinh doanh Tiếp thị Trong chức năng, nhiệm vụ XTĐT họ mờ nhạt 1.4 Nội dung hoạt động XTĐT Để thực tốt công tác XTĐT việc xác định nội dung, chương trình cho hoạt động quan trọng Nội dung công tác XTĐT SVTH: Đặng Thị Thu Thủy Chuyên đề thực tập GVHD: Ths Trần Mai Hoa quan Trung ương, địa phương tổ chức tham gia XTĐT bao gồm loại hình hoạt động: Xây dựng chiến lược XTĐT; xây dựng hình ảnh; xây dựng quan hệ; lựa chọn mục tiêu tạo hội đầu tư; cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho nhà đầu tư; đánh giá giám sát công tác XTĐT thể sơ đồ đây: NỘI DUNG CỦA HOẠT ĐỘNG XTĐT Xây dựng chiến lược Xây dựng hình ảnh Xây dựng quan hệ Lựa chọn mục tiêu tạo hội đầu tư Cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho nhà đầu tư Đán h giá giám sát đầu tư Sơ đồ: Nội dung hoạt động XTĐT 1.4.1 Xây dựng chiến lược XTĐT Một chiến lược XTĐT đồ dẫn quan bạn đạt mục tiêu đề Các mục tiêu thu hút đầu tư dễ dàng đạt Vì vậy, phải có kế hoạch tổng thể xếp hoạt động chuẩn bị tài liệu giới thiệu, tổ chức hội thảo đầu tư, tổ chức thăm địa điểm đầu tư,… Như vậy, chiến lược XTĐT cách thức tổ chức loạt hoạt động XTĐT nhằm tăng cường đầu tư vào quốc gia, địa phương Để thực đạt hiệu quả, chiến lược đầu tư phải rõ ràng, phù hợp với mục tiêu chung Việc xác định mục tiêu cho chiến lược liên quan đến việc xác định lợi thế, bất lợi, lĩnh vực phát triển phù hợp với điều kiện cụ thể mình, sở lựa chọn đối tác, lĩnh vực công ty để tiến hành chương trình XTĐT Việc đòi hỏi nghiên cứu hoạch định cách chi tiết, cụ thể Đây nội dung quan trọng, định hướng cho toàn hoạt động XTĐT tiến hành sau Tính đắn SVTH: Đặng Thị Thu Thủy Chuyên đề thực tập GVHD: Ths Trần Mai Hoa khả thi chiến lược XTĐT có vai trò định đến thành công hay thất bại toàn chương trình XTĐT Có ba bước để xây dựng chiến lược XTĐT Bước 1: Đánh giá nhu cầu quan XTĐT tiềm đầu tư - Xác định mục tiêu quan XTĐT mục tiêu phát triển quốc gia, địa phương: Các mục tiêu XTĐT phản ánh mục tiêu phát triển quốc gia, địa phương doanh nghiệp để tối đa hoá lợi ích nỗ lực xúc tiến CQXTĐT - Khảo sát xu hướng đầu tư nước ảnh hưởng bên ngoài: Các xu hướng đầu tư nước giới khu vực cho thấy đầu tư, đâu sao, đồng thời giúp cho CQXTĐT xác định ngành, lĩnh vực tiểm để hướng tới - Tiến hành phân tích SWOT: Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức cho CQXTĐT tranh động điểm mạnh, điểm yếu, tương lai đất nước góc độ địa điểm đầu tư - Phân tích đối thủ cạnh tranh: Sau hoàn thành trình phân tích SWOT, CQXTĐT dùng điểm tìm từ trình phân tích SWOT để đặt tiêu chuẩn khả cạnh tranh đất nước, địa phương hay doanh nghiệp với tư cách địa điểm đầu tư với đối thủ cạnh tranh Bước 2: Hướng tới ngành khu vực có nguồn đầu tư Để hướng tới ngành, khu vực địa lý có nguồn đầu tư phù hợp với đặc tính đất nước, cần hoàn thiện nhiệm vụ sau: - Lập danh sách ngành: Danh sách sơ ngành có khả để hướng tới bao gồm ngành hoạt động đất nước, địa phương, ngành hoạt động nước cạnh tranh SVTH: Đặng Thị Thu Thủy Chuyên đề thực tập - GVHD: Ths Trần Mai Hoa Phân tích ngành: Phân tích cấu, công ty quan trọng xu hướng để đánh giá khả ĐTNN tương lai để hiểu ngành tìm kiếm từ địa điểm nước - Đánh giá khả phù hợp ngành với đất nước, địa phương: So sánh yêu cầu ngành với đặc điểm đất nước, địa phương xác định trình phân tích SWOT để rút ngắn danh sách ngành tiềm để lựa chọn số ngành Bên cạnh đó, kiểm tra quán với mục tiêu sách - Lập danh sách ngắn ngành: xếp hạng chấm điểm xét theo góc độ sau: phù hợp ngành với đặc tính đất nươc, địa phương; khả cạnh tranh đất nước, địa phương đáp ứng nhu cầu ngành; phù hợp ngành mục tiêu phát triển đất nước, địa phương Bước 3: Xây dựng chiến lược XTĐT Cách xây dựng tài liệu chiến lược XTĐT gồm xác định: Các ngành hướng tới ngắn hạn trung hạn; Các khu vực địa lý quan trọng cần tập trung chiến lược; Các phương pháp XTĐT sử dụng để tiếp cận công ty lý chọn phương pháp đó; Những thay đổi cần thiết cấu tổ chức, chức nhiệm vụ trách nhiệm nhân viên quan; Những thay đổi cần thiết quan hệ đối tác ngân sách, nguồn tài trợ cho giai đoạn 1.4.2 Xây dựng hình ảnh Các biện pháp tạo dựng hình ảnh hay uy tín sử dụng thị trường nước thị trường nước nhằm cung cấp cho nhà đầu tư thông tin kế hoạch đầu tư quốc gia, sách chế độ đãi ngộ, thủ tục hành yêu cầu đầu tư tiến bộ, thành tựu quốc gia, địa phương Điều đặc biệt quan trọng nước phát triển bước hội SVTH: Đặng Thị Thu Thủy Chuyên đề thực tập GVHD: Ths Trần Mai Hoa nhập kinh tế quốc tế với nỗ lực cải cách hoàn thiện môi trường kinh doanh quốc gia Nhà đầu tư tích cực đầu tư có hình ảnh tích cực quốc gia, địa phương sở Có bước tạo dựng hình ảnh: Bước 1: Xác định nhận thức chủ đầu tư mục tiêu việc xây dựng hình ảnh Để xác định yếu tố trọng tâm chiến dịch xây dựng hình ảnh, trước hết, cần xác định nhà đầu tư tiềm nghĩ đất nươc, địa phương Có thể đánh giá nhận thức nhà đầu tư nhiều cách sử dụng báo cáo công bố quốc gia môi trường đầu tư đất nước, tin tức báo chí Thông thường báo cáo tin tức báo chí tạo nên nhận thức chung nhà đầu tư đất nước, địa phương Bước 2: Xây dựng chủ đề Marketing Khi xây dựng chủ đề Marketing, cần áp dụng nguyên tắc sau: Chủ đề phải phản ánh mà nhà đầu tư tìm kiếm; Chủ đề cần phản ánh mạnh riêng nước bạn; Thông điệp cần phải đắn trung thực Khi xây dựng thông điệp Marketing, nhấn mạnh vào chủ đề trọng tâm, nêu bật lợi đất nước, địa phương số ngành nghề, lĩnh vực Bước 3: Lựa chọn xây dựng công cụ xúc tiến tham gia vào chương trình phối hợp Marketing Sau xác định chủ đề marketing hiệu nhất, bạn cần lựa chọn công cụ marketing phù hợp để truyền thông điệp Lựa chọn công cụ phù hợp có vai trò quan trọng việc tối đa hoá khả tác động hoạt động xúc tiến Ở có phối hợp marketing kết hợp thay đổi theo thời gian Các công cụ marketing khác có hiệu khác trình xây dựng hình ảnh Quy mô ngân sách dành cho XTĐT định công cụ phối hợp marketing mà SVTH: Đặng Thị Thu Thủy Chuyên đề thực tập 10 GVHD: Ths Trần Mai Hoa bạn sử dụng Các công cụ marketing bao gồm: công cụ truyền tin (các sách mỏng giới thiệu, báo cáo nghiến cứu ngành, tin tức, thư ngỏ, CD-ROM, Internet, video); Chiến dịch quảng cáo; Chiến dịch quan hệ công chúng; Triển lãm hội chợ 1.4.3 Xây dựng quan hệ Mối quan hệ hợp tác kinh tế - đầu tư phát triển dựa mối quan hệ ngoại giao hai nước Chính thế, xây dựng mối quan hệ có ý nghĩa quan trọng chương trình XTĐT Hoạt động XTĐT tiến hành hai nước trở nên thuận lợi mối quan hệ nỗ lực quan hệ cấp Nhà nước Ở hầu hết quốc gia, địa phương thành lập CQXTĐT Tùy theo điều kiện cụ thể nước, địa phương hoạt động CQXTĐT khác Xây dựng mối quan hệ CQXTĐT nước, địa phương khác có tác dụng lớn hỗ trợ bổ sung cho sở mục tiêu hoạt động tổ chức Có ba bước tiến hành xây dựng mối quan hệ: Bước 1: Một CQXTĐT tham gia vào quan hệ đối tác Đối với CQXTĐT, quan hệ đối tác xác định thoả thuận phối hợp công việc với quan nhà nước tư nhân để phát triển chia sẻ phần việc chương trình xúc tiến đầu tư Điều quan trọng nhằm để đạt mục tiêu đặt cách hiệu thông qua việc phối hợp công việc chung làm CQXTĐT nên trì quan hệ đối tác đem lại lợi ích cho hoạt động CQXTĐT Quan hệ đối tác CQXTĐT bao gồm quan hệ đối tác cho việc phát triển sản phẩm, quan hệ đối tác hoạt động Marketing, quan hệ đối tác lĩnh vực cung cấp dịch vụ khách hàng Bước 2: Quản lý mối quan hệ đối tác SVTH: Đặng Thị Thu Thủy Chuyên đề thực tập 78 GVHD: Ths Trần Mai Hoa thấp Có mối quan hệ tốt ủng hộ cấp quyền mạnh mẽ Điểm yếu Chất lượng nguồn nhân lực hạn chế Chính sách Marketing hoạt động thu hút đầu tư Các cặp phối hợp WO Các cặp phối hợp WT yếu Mối quan hệ với quốc gia hạn chế lĩnh vực đầu tư Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động XTĐT nhằm tăng cường thu hút FDI vào tỉnh Hải Dương Hoạt động XTĐT mẻ Việt Nam nói chung tỉnh thành phố nước nói chung Hơn nữa, tính chất công việc luôn đòi hỏi tính động cao để phù hợp với nhu cầu luôn thay đổi nhà đầu tư xu hướng kinh doanh giới khu vực Vì vậy, nội dung tổng quát bao hàm giải pháp chi tiết đưa để chuyển biến chất công tác XTĐT từ bị động sang chủ động Điều có ý nghĩa, công tác XTĐT phải cấp có thẩm quyền nhận thức quan trọng cần thiết phồn SVTH: Đặng Thị Thu Thủy Chuyên đề thực tập 79 GVHD: Ths Trần Mai Hoa vinh kinh tế Và từ xây dựng chiến lược, sách phù hợp để cán XTĐT tiến hành hoạt động XTĐT theo cách hướng nhà đầu tư vào tỉnh Hải Dương tránh bỏ tình trạng thụ động, chờ nhà đầu tư đến đón tiếp, giới thiệu dẫn cho nhà đầu tư đến cấp, ngành phòng ban khác Để làm tốt công tác XTĐT thời gian tới, tỉnh Bình Định cần có giải pháp sau: 3.1 Cải thiện chất lượng đội ngũ cán XTĐT Yếu tố người XTĐT quan trọng nhất, người làm XTĐT phải có trình độ, kỹ năng, hiểu lợi kinh tế, mạnh khu vực Do đó, nhằm cải thiện nâng cao chất lượng đội ngũ cán XTĐT cần phải làm biện pháp sau bao gồm đào tạo chỗ đào tạo bên ngoài: - Mở lớp tập huấn kiến thức hoạt động đầu tư nói riêng kỹ XTĐT nói chung cho nhân viên trung tâm Các nhân viên cấp thấp thực chức bình thường cần đào tạo tốt, ví dụ kỹ máy tính, thủ tục hành, kỹ giao tiếp qua điện thoại… - Tổ chức khoá học ngoại ngữ với trình độ khác dành cho tất người muốn tham dự Các khoá học tổ chức nơi làm việc lớp bên - Nhân viên cần thông báo hội có học bổng tham gia khoá đào tạo cao nước nên thông báo hội đào tạo lĩnh vực thiết thực cho việc cải thiện chất lượng nhân viên trung tâm - Hỗ trợ phần tiền học học viên tham dự khoá học nội dung liên quan đến công việc trung tâm 3.2 Khắc phục hạn chế tài công tác xúc tiến đầu tư SVTH: Đặng Thị Thu Thủy Chuyên đề thực tập 80 GVHD: Ths Trần Mai Hoa Hiện công tác xúc tiến đầu tư tài trợ ngân sách tỉnh cho hoạt động hàng năm Do nguồn kinh phí hạn hẹp Chính vậy, cần phải sử dụng nguồn kinh phí cho hoạt động cách hợp lý, tiết kiệm Khi lựa chọn hình thức tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư cần phải dự trù trước kinh phí cho hoạt động Tận dụng tối đa nguồn tài trợ kinh phí Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia năm Phối hợp với địa phương lân cận hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm giảm bớt kinh phí đem lại hiệu hoạt động 3.3 Sẵn sàng quy hoạch sử dụng đất Quy hoạch sử dụng đất phải dựa quy hoạch tổng thể quy hoạch ngành Nâng cao chất lượng công tác quản lý sử dụng đất, sửa đổi, bổ sung số Quyết định tỉnh bàn giao đất, cho thuê, trình tự chấp thuận đầu tư phù hợp với quy định Luật Đất đai 2003 Theo đó, quy định cụ thể trình tự, thủ tục xử lý, thu hồi đất dự án vi phạm Thực sách đấu giá dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ canh tác sang kinh doanh, dịch vụ, công nghiệp Tăng cường việc thu tiền sử dụng đất (một lần) dự án KCN – CCN để phòng ngừa tình trạng chuyển nhượng đất dự án… 3.4 Tăng cường hoạt động tiếp thị địa phương Tiếp thị địa phương hoạt động giới thiệu với nhà đầu tư, kinh doanh, khách du lịch, khách vãng lai…những đặc biệt địa phương mà địa phương khác dù muốn khó cạnh tranh hay nói cách khác tạo hình ảnh tốt đẹp địa phương Nhưng địa phương khác có hội đầu tư khác Quy trình tiếp thị địa phương địa phương cần phải thực sau: SVTH: Đặng Thị Thu Thủy Chuyên đề thực tập 81 GVHD: Ths Trần Mai Hoa Đánh giá thực trạng địa phương  Xây dựng tầm nhìn mục tiêu phát triển địa phương  thiết kế chiến lược tiếp thị cho địa phương  hoạt động chương trình thực chiến lược  Thực kiểm soát Chiến lược tiếp thị đầu tư cho Hải Dương lên điểm sau:  Quảng bá hình ảnh tiếng tăm  Xây dựng, cải thiện giảm giá yếu tố sở hạ tầng vật chất  Hoàn thiện cải cách hành  Tạo nguồn nhân lực Tăng cường tiếp thị cho địa phương bao gồm số biện pháp sau:  Củng cố niềm tin cho nhà đầu tư Thông qua tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc với nhà đầu tư khoảng lần/năm, lãnh đạo tỉnh nên tổ chức họp với tham gia Chủ tịch Phó chủ tịch tỉnh, đại diện Ban quản lý KCN, CCN, đại diện Sở Kế hoạch Đầu tư, lãnh đạo Trung tâm XTĐT đại diện công ty nước đóng góp địa bàn tỉnh nhằm lấy ý kiến nhà đầu tư giải đáp thắc mắc, tháo gỡ khó khăn cho họ Để thực tốt điều tỉnh nên lập ban hay cử vài người kiêm nhiệm chuyên trách vấn đề nảy sinh dự án từ đựơc cấp phép đầu tư dự án vào hoạt động sản xuất Ban phải hoạt động thường xuyên để nhà đầu tư lên hệ lúc mà không gặp khó khăn Đây điều mà tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM, Hà Nội làm tốt thời gian qua nhà đầu tư tỏ hài lòng Bên cạnh đó, việc thiết lập đường dây nóng, đặt hòm thư góp ý kiến, kiến nghị có liên quan tới nhân tổ chức có hành vi gây khó khăn, thiếu trách nhiệm giải vấn đề liên quan đến đầu tư, sản xuất kinh doanh giúp lãnh đạo có SVTH: Đặng Thị Thu Thủy Chuyên đề thực tập 82 GVHD: Ths Trần Mai Hoa thêm kênh thông tin để kịp thời có biện pháp xử lý công bố công khai việc làm Qua đây, ban lãnh đạo tỉnh đặc biệt đại diện Trung tâm XTĐT cần tranh thủ tiếp xúc, gặp gỡ nhà đầu tư làm ăn địa bàn để tăng cường mở rộng quy mô dự án cấp phép, tăng đầu tư theo chiều sâu, đổi công nghệ sản xuất Việc củng cố niềm tin cho nhà đầu tư làm ăn địa bàn, xem kênh tiếp thị hiệu để tiếp thị với nhà đầu tư tiềm  Nhanh chóng hoàn thiện chế “một cửa liên thông” Đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành nâng cao lực cán Ban quản lý Điều tiết kiệm nhiều thời gian, tiền bạc giảm thiểu phiền hà cho nhà đầu tư Đặc biệt, trọng đến việc đào tạo cán quản lý, quán triệt tư tưởng cho cán nặng công tác hành đơn mà chưa nắm rõ quan điểm phục vụ nhà đầu tư theo chế “một cửa”  Chú trọng công tác giải phóng mặt Về việc triển khai dự án sau cấp phép đầu tư, khó khăn vấn đề giải toả đền bù Đây điều nhà đầu tư nản lòng phải chờ hàng năm trời để triển khai dự án sau cấp phép đầu tư Hải Dương cần ban hành vài biện pháp sau nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho nhà đầu tư: Thực giải pháp đổi đất lấy nhà cho người dân Tạo điều kiện ưu tiên em nhiều gia đình diện di dời vào làm việc công ty xây dựng đây, góp phần ổn định sống cho hộ xung quanh khu vực Có sách khen thưởng cho hộ di dời sớm SVTH: Đặng Thị Thu Thủy Chuyên đề thực tập 83 GVHD: Ths Trần Mai Hoa  Tập trung hoàn thiện sở hạ tầng Đây yếu tố tỉnh cần quan tâm đáp ứng tốt nhà đầu tư Mấu chốt vấn đề tập trung vào vấn đề giao thông, lại, hệ thống cấp điện nước Về giao thông: cần tranh thủ nguồn vốn từ bên ngoài, phát huy tối đa nội lực để thu hút vốn phát triển hệ thống giao thông Trong điều kiện thiếu vốn nay, tỉnh không nên dàn mà nên tập trung vào công trình trọng điểm, đặc biệt tuyến đường nối từ KCN, CCN đến trung tâm tỉnh vùng lân cận Về hệ thống điện: việc xây dựng thêm trạm hạ trung gian 110/220 KV dẫn đến doanh nghiệp cần có kế hoạch tách lưới điện KCN, CCN khỏi lưới điện quốc gia phục vụ sinh hoạt KCN, CCN nhằm đảm bảo tính ổn định nguồn điện hoạt động sản xuất kinh doanh Về dịch vụ bưu - viễn thông: nhanh chóng phát triển mạng lưới mở thêm trung tâm bưu chính, khu đô thị Đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực để đáp ứng ngày tốt yêu cầu nhà đầu tư  Hỗ trợ tuyển dụng Để phát huy tối đa ưu lực lượng lao động dồi Trung tâm XTĐT chọn đơn vị hỗ trợ việc làm có kinh nghiệm để tuyển dụng lao động cho tất doanh nghiệp địa bàn tỉnh gặp vấn đề khó khăn lao động 3.5 Nâng cao chất lượng tài liệu giới thiệu  Xây dựng hình ảnh Hải Dương ấn tượng qua tài liệu Tài liệu xây dựng hình ảnh Hải Dương phải đảm bảo số yêu cầu sau: Tài liệu nên phản ánh mà nhà đầu tư cần tìm kiếm SVTH: Đặng Thị Thu Thủy Chuyên đề thực tập 84 GVHD: Ths Trần Mai Hoa Tài liệu phải đảm bảo đắn trung thực, tránh quảng cáo sai lệch làm nhà đầu tư tiềm Tài liệu phải quán, tránh để nhà đầu tư hiểu theo nhiều cách khác nhau: thông điệp tài liệu nên mở rộng phạm vi quảng cáo phản ánh thông qua toàn hoạt động XTĐT Chuẩn bị tài liệu giới thiệu, hướng dẫn nhà đầu tư, trang thông tin tin có chất lượng cao Các tài liệu giới thiệu có thâm nhập hình thức XTĐT theo công nghệ (ví dụ đĩa CD-ROM, mạng Internet,…), tài liệu giới thiệu giấy hoạt động quan công cụ hữu ích chúng trình độ nghiệp vụ tiêu chuẩn dịch vụ nghèo nàn Xây dựng hình ảnh ấn tượng qua tài liệu hình ảnh cần thiết phải làm bật hình ảnh hội đầu tư, thông thoáng sách đưa ra, nguồn nhân lực dồi  Hoạt động quảng bá hình ảnh Hải Dương Hoạt động quảng bá hình ảnh thông qua hoạt động sau: xây dựng trang web XTĐT, tăng cường tổ chức hội thảo hội nghị, tích cực tham gia triển lãm đầu tư, nâng cao chất lượng tài liệu thuyết trình, bảo đảm công tác truyền thông rộng rãi trước sau hội nghị hội thảo, hợp tác với đài truyền hình, quan ngôn luận… Hầu hết nhà đầu tư không phàn nàn thiếu thông tin mà chủ yếu phàn nàn chất lượng thông tin Do đó, quan XTĐT nên xem xét ban hành tài liệu giới thiệu, trang thông tin, tin để nâng cao hình ảnh chất lượng dịch vụ SVTH: Đặng Thị Thu Thủy Chuyên đề thực tập 85 GVHD: Ths Trần Mai Hoa Trang thông tin điện tử Internet công cụ XTĐT rẻ hiệu ưu tiên nên dành cho việc thiết kế trì trang thông tin tin điện tử có chất lượng cao CQXTĐT  Những việc cần làm: Xây dựng giao diện hấp dẫn – trang thông tin điện tử hấp dẫn hấp dẫn, khuyến khích nhà đầu tư truy cập Do đó, việc làm xem phương thức xây dựng hình ảnh Nâng cao chất lượng tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền pháp luật, sách hội đầu tư theo hướng đẩy nhanh tiến độ xây dựng trang Web đầu tư thức UBND tỉnh Ban quản lý KCN Làm video, VCD để tuyên truyền pháp luật sách, tiềm hội đầu tư nói chung Hải Dương, đó, nêu bật thành tựu đạt đầu tư nước ngoài, đưa mô hình thành công, điển hình, có sức thuyết phục nhằm thu hút nhà đầu tư Nâng cao chất lượng thông tin: trang thông tin điện tử tốt khuyến khích người sử dụng thường xuyên truy cập mà không lần Các nhà đầu tư tiềm thường có nhu cầu định thông tin xem xét đầu tư vào nước Tổ chức hội thảo, hội nghị đầu tư nước nước Các hội thảo, hội nghị đầu tư công cụ XTĐT hữu dụng Chúng phục vụ cho việc xây dựng hình ảnh cho mục tiêu, tiêu điểm rõ nét phải có kế hoạch kỹ Một hội thảo tốt đẹp phải dựa yếu tố sau: + Quản lý chuyên môn nâng cao (thực quan hay nhà tư vấn chuyên nghiệp) + Tài liệu thuyết trình tài liệu hội nghị có chất lượng cao + Chọn người diễn thuyết - tức người phải có kỹ tiếp thị trình bày tốt SVTH: Đặng Thị Thu Thủy Chuyên đề thực tập 86 GVHD: Ths Trần Mai Hoa + Đảm bảo trình bày tất người diễn thuyết khớp với chủ đề hội nghị chuyền tải thông điệp + Mời đội ngũ thính giả có chất lượng cao Các nhà đầu tư tiềm quan tâm đến kinh nghiệm nhà đầu tư Việc đưa thêm hội phát biểu nhà đầu tư thành công dự án họ vào hội thảo phương tiện hữu ích 3.6 X ây dựng nâng cao chất lượng chiến lược xúc tiến đầu tư  Về phía nhà nước: cần phải xây dựng chiến lược XTĐT cấp quốc gia mang tính dài hạn để định hướng cho công tác XTĐT Hải Dương tỉnh thành nước hoạt động hiệu  Về phía Trung tâm XTĐT: cần phải xây dựng cho chiến lược XTĐT phù hợp với đặc điểm địa bàn, chiến lược phải xác định xem lĩnh vực trọng tâm, quốc gia nào, công ty tiêu điểm để tập trung chiến lược XTĐT Xây dựng chiến lược địa bàn tỉnh: Thực chiến lược thu hút đầu tư có hiệu quả: kết điều tra cho thấy nhu cầu cấp thiết Trung tâm XTĐT thực XTĐT phải áp dụng thực số chiến lược XTĐT có hiệu Một chiến lược XTĐT nên thể vấn đề lĩnh vực, ngành nghề quan trọng thời gian ngắn (1-2 năm) trung hạn (2-3 năm), trọng điểm khu vực địa lý then chốt nào, phương pháp xúc tiến sử dụng để tiếp cận công ty lựa chọn công ty Xác định ngành trọng điểm nguồn đầu tư tiềm năng: Một chiến lược XTĐT đòi hỏi phải xác định ngành công nghiệp nào, hoạt động nào, quốc gia trí công ty tiêu điểm để tập trung vào Một trọng điểm SVTH: Đặng Thị Thu Thủy Chuyên đề thực tập 87 GVHD: Ths Trần Mai Hoa xác định, điều quan trọng phải xác định đoạn thị trường tiềm để tiến hành đầu tư Sự phân đoạn thông thường sử dụng tiếp thị kinh doanh sử dụng việc đặt trọng tâm vào nhà đầu tư, theo thị trường phân đoạn theo tiểu chí kinh tế, địa lý, dân số học tâm lý học Đối với nhà đầu tư nước nhân tố kinh tế học địa lý nhân tố quan trọng Theo kết đánh giá ban đầu quan XTĐT nên trọng vào quốc gia sau: Bảng 3.2: Cơ cấu ngành quốc gia có nguồn vốn đầu tư STT Ngành mục tiêu Các quốc gia mục tiêu May mặc dệt Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc, Singapore Da giầy/ giầy dép Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, Singapore Điện tử Nhật Bản, Mỹ, nước thuộc EU, Hàn Quốc Dầu khí Mỹ, nước EU, Malaysia, Nga Chế biến thực phẩm Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, nước EU Công nghệ thông Mỹ, Nhật Bản, nước thuộc EU, Singapore tin Hóa chất Mỹ, nước thuộc EU, Nhật Bản, Hàn Quốc Chế tạo khí Nhật Bản, Hàn Quốc Các chiến lược mục tiêu nhằm vào ngành ưu tiên XTĐT nên xem xét theo khía cạnh cấu kỹ thuật sản xuất Ví dụ cho thấy cấu ngành ưu tiên chia nhỏ theo nhóm sau: sử dụng nhiều vốn, sử dụng nhiều lao động, dựa vào tài nguyên thiên nhiên, dựa vào công nghệ dựa vào xuất Theo kết phân tích đưa sách, biện pháp chiến lược tiếp SVTH: Đặng Thị Thu Thủy Chuyên đề thực tập 88 GVHD: Ths Trần Mai Hoa thị đặc trưng ngành phát triển có xem xét nhu cầu ngành theo yếu tố tính cạnh tranh, tiềm thị trường trình độ công nghệ 3.7 Thường xuyên giám sát đánh giá hoạt động kết đạt Một Trung tâm XTĐT gọi thành công chủ yếu đánh giá thông qua thu hút thêm nhà đầu tư việc hỗ trợ dự án đầu tư tốt Để biết Trung tâm XTĐT thành công đến đâu cần hệ thống theo dõi đánh giá hoạt động trung tâm XTĐT Trung tâm cần thường xuyên theo dõi đánh giá hiệu để từ điều chỉnh hoạt động rút học kinh nghiệm cho thân Một số kiến nghị Hiện nay, hoạt động xúc tiến đầu tư nhiều vấn đề bất cập xảy Một vấn đề cộm phối hợp thiếu nhịp nhàng tỉnh công tác XTĐT Trong thu hút đầu tư, địa phương khu vực thiếu phối hợp, cạnh tranh không lành mạnh, nhiều địa phương thi xé rào, đưa ưu đãi nhà đầu tư làm thiệt hại lợi chung Hiện nay, tỉnh, địa phương làm công tác XTĐT kiểu, nhiều lúc “chen lấn”, “giẫm đạp” lên để lôi kéo nhà đầu tư gây tổn hại tốn nhiều chi phí Tình trạng thiếu đầu mối điều phối chung nên tình trạng “mạnh người làm” phổ biến Hiện tượng tỉnh bất hợp tác, chạy theo lợi ích cục bộ, dẫn đến “chạy đua xuống đáy” Nếu khung ưu đãi đầu tư thực mang lại lợi ích cho toàn xã hội nhà nước nên có biện pháp chế tài nghiêm minh để đảm bảo địa phương không hợp tác bị trừng phạt Tuy nhiên, thiếu chế tài không nguy hiểm việc chế tài hiệu lực bị xem thường Mặt khác, thấy tỉnh đồng loạt xé rào bên cạnh có biện pháp chế tài cần thiết, cần nghiên cứu kỹ nguyên nhân khiến họ xé rào, hay trái lại nằm thân rào SVTH: Đặng Thị Thu Thủy Chuyên đề thực tập 89 GVHD: Ths Trần Mai Hoa KẾT LUẬN Những động thái gần Chính phủ công ty nước cho thấy Hải Dương trở thành điểm hấp dẫn nguồn vốn FDI SVTH: Đặng Thị Thu Thủy Chuyên đề thực tập 90 GVHD: Ths Trần Mai Hoa TP.HCM, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương địa phương thành công thu hút FDI Những lợi tự nhiên có xu hội nhập kinh tế quốc tế giúp Hải Dương cải thiện ngày môi trường đầu tư theo hướng ngày trở nên hấp dẫn nhà đầu tư Vấn đề lại khiến nhà đầu tư biết đến Hải Dương với diện mạo mới, tạo điều kiện cho công tác XTĐT thực cách hiệu Xây dựng chiến lược nhằm XTĐT tạo thuận lợi cho thay đổi nội dung XTĐT từ quan tâm đến số lượng sang trọng nhiều đến chất lượng đặt hoàn cảnh Chương I giải vấn đề lý luận chung liên quan đến nội dung đề án làm rõ cần thiết phải XTĐT nhằm tăng cường thu hút FDI Trên sở lý luận, chương II tập trung vào nghiên cứu hoạt động XTĐT nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước thực tiễn, qua đưa đánh giá có hoạt động hai mặt ưu điểm hạn chế đồng thời lý giải nguyên nhân hạn chế Từ lý luận thực tiễn nghiên cứu đề giải pháp thúc đẩy hoạt động XTĐT nhằm tăng cường thu hút FDI DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  Giáo trình SVTH: Đặng Thị Thu Thủy Chuyên đề thực tập 91 GVHD: Ths Trần Mai Hoa Kỹ Xúc tiến đầu tư, Bộ Kế hoạch Đầu tư, 2003, NXB Chính trị quốc gia Giáo trình Kinh tế Đầu tư - Chủ biên: PGS.TS Nguyễn Thị Bạch Nguyệt – TS Từ Quang Phương – NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2007 Chương trình Xây dựng Chiến lược Thu hút khuyến khích Đầu tư Liên Hợp Quốc - Tổ chức ESCAP, 2003  Tài liệu mạng Internet http://www.haiduong.gov.vn/ http://www.vcci.com.vn/ http://www.mpi.gov.vn/ http://fia.mpi.gov.vn/ http://www.gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217  Các văn sách Quyết định số 3149/2002/QĐ-UBND ngày 17/7/2002 UBND tỉnh Hải Dương Quy định số sách khuyến khích đầu tư v c ác khu công nghiệp địa bàn tỉnh Hải Dương Quyết định số 3512/2008/QĐ-UBND ngày 03/10/2008 Quy định số sách ưu đãi dự án địa bàn tỉnh Hải Dương Luật đầu tư 2005 MỤC LỤC SVTH: Đặng Thị Thu Thủy Chuyên đề thực tập 92 GVHD: Ths Trần Mai Hoa SVTH: Đặng Thị Thu Thủy
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm tăng cường thu hút FDI vào tỉnh hải dương , Luận văn hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm tăng cường thu hút FDI vào tỉnh hải dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn