Giáo án Lịch sử 10 bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

5 5,366 30
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2016, 01:33

CHÀO MỪNG CÁC THẦY GIÁO, CÔ GIÁO ĐẾN DỰ GIỜ ? Qúa trình xây dựng và phát triển đất nước có thể chia thành mấy thời kì (TK VII TCN – nửa đầu TK XIX)? Đó là những thời kì nào? CÁC THỜI KÌ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC: + Thời kỳ dựng nước đầu tiên (TK VII TCN - TK II TCN) + Thời kỳ phong kiến độc lập ( TK X – XV) + Thời kỳ đất nước bị chia cắt (TK XVI – XVIII) + Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX. Bài 28 - TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM THỜI PHONG KIẾN NỘI DUNG BÀI HỌC Em hiểu thế nào về hai khái niệm: truyền thống và truyền thống yêu nước? Em hãy kể tên một vài truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam? Truyền thống yêu nước, lao động cần cù, hiếu học, đoàn kết,… 1. Sự hình thành của truyền thống yêu nước Việt Nam 1. Sự hình thành của truyền thống yêu nước Việt Nam *Khái niệm: - Truyền thống: là những yếu tố về sinh hoạt xã hội, phong tục, tập quán được hình thành trong quá trình lịch sử của một dân tộc, được lưu truyền từ đời này sang đời khác. - Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam: là nét nổi bật trong đời sống văn hoá tinh thần của người Việt, là di sản quý báu của dân tộc được củng cố và phát huy qua hàng ngàn năm lịch sử. Quê hương – Đỗ Trung Quân Quê hương là chùm khế ngọt Cho con trèo hái mỗi ngày Quê hương là đường đi học Con về rợp bướm vàng bay Quê hương là con diều biếc Tuổi thơ con thả trên đồng Quê hương là con đò nhỏ Êm đềm khua nước ven sông Quê hương là cầu tre nhỏ Mẹ về nón lá nghiêng che 1. Sự hình thành của truyền thống yêu nước Việt Nam Lòng yêu nước bắt nguồn từ những tình cảm nào? Lòng yêu nước (I-li-a Ê-ren-bua) Lòng yêu nước ban đầu là yêu những vật tầm thường nhất: yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thu hay mùa cỏ thảo nguyên có hơi rượu mạnh. [ ] Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc [ ] *Cơ sở hình thành truyền thống yêu nước: - Lòng yêu nước bắt nguồn từ những tình cảm giản dị, gần gũi của mỗi con người. - Đứng trước những thử thách của nạn xâm lăng, tình cảm gắn bó mang tính địa phương phát triển lòng yêu nước. 1. Sự hình thành của truyền thống yêu nước Việt Nam *Biểu hiện: - Nhiều cuộc đấu tranh chống kẻ thù xâm lược phương Bắc đã nổ ra. - ND giữ gìn những di sản văn hóa của dân tộc: ngôn ngữ, phong tục, tập quán… - ND lập đền thờ ở nhiều nơi để thờ các vị anh hùng có công trong các cuộc kháng chiến chống đô hộ. → Lòng yêu nước được nâng cao và khắc sâu hơn để từ đó hình thành truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam. 1. Sự hình thành của truyền thống yêu nước Việt Nam Nêu những biểu hiện của lòng yêu nước trong thời Bắc thuộc? Kể tên các cuộc đấu tranh tiêu biểu trong thời kì Bắc thuộc? 2. Phát triển và tôi luyện truyền thống yêu nước trong các thế kỉ phong kiến độc lập *Bối cảnh lịch sử: • Sau hơn 1000 năm Bắc thuộc, đất nước trở lại độc lập, tự chủ nhưng nền kinh tế lạc hậu, đói nghèo. • Các triều đại phương Bắc vẫn chưa từ bỏ âm mưu xâm lược các nước ở phương Nam. • Chế độ phong kiến Việt Nam đang trong quá trình phân hóa mạnh mẽ. Nêu bối cảnh lịch sử của các thế kỉ X – XV?
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến, Giáo án Lịch sử 10 bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến, Giáo án Lịch sử 10 bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn