Giáo trình hành vi con người và môi trường

20 565 1
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/05/2016, 12:02

Giáo trình: Hành vi người môi trường Trường Cao đẳng nghề Yên Bái LỜI NÓI ĐẦU "Hành vi người môi trường" môn lý thuyết sở quan trọng chương trình đào tạo cao đẳng nghề liên quan tới hình thành kỹ nghề Công tác xã hội Giáo trình nhằm trang bị cho người học có kiến thức như: kiến thức người, môi trường hành vi suốt vòng đời người Qúa trình hình thành hành vi người yếu tố ảnh hưởng Để từ vận dụng vào lý giải nhằm thay đổi hành vi theo hướng tích cực cá nhân cộng đồng Giáo trình "Hành vi người môi trường" biên soạn dựa chương trình khung Cao đẳng nghề Công tác xã hội Giáo trình gồm chương: Chương I: Con người môi trường Chương 2: Hành vi người môi trường Trong trình biên soạn, tác giả tham khảo nhiều tài liệu liên quan trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề cập nhật kiến thức Giáo trình “Hành vi người môi trường” Hội đồng thẩm định Trường Cao đẳng nghề Yên Bái nghiệm thu trí đưa vào sử dụng làm tài liệu thống sử dụng nhà trường phục vụ giảng dạy học tập học sinh Giáo trình biên soạn lần đầu nên cố gắng xong khó tránh khỏi thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp người sử dụng đồng nghiệp để giáo trình ngày hoàn thiện Xin trân trọng giới thiệu! HIỆU TRƯỞNG Thạc sỹ: Trịnh Tiến Thanh Giáo trình: Hành vi người môi trường Trường Cao đẳng nghề Yên Bái MỤC LỤC CHƯƠNG 1: CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG Khái niệm chung người 1.1 Tính sinh học - xã hội người 1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển cá nhân Môi trường 12 2.1 Môi trường tự nhiên 14 2.2 Môi trường xã hội 14 3.Con người mối quan hệ môi trường tự nhiên, quan hệ xã hội 15 3.1 Bản tự nhiên người 15 3.2 Con người tổng hòa mối quan hệ xã hội 15 3.3 Môi trường tự nhiên 16 3.4 Môi trường xã hội toàn cầu hóa 18 CHƯƠNG 2: HÀNH VI CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG 19 Những vấn đề chung hành vi người 19 1.1 Khái niệm hành vi 19 1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi người 19 1.3 Phân loại hành vi 20 Một số lý thuyết nghiên cứu vấn đề liên quan tới hành vi người 21 2.1 Thuyết tâm lý- xã hội E Erickson 21 2.2 Thuyết phân tâm học S Freud 25 2.3 Thuyết phát triển nhận thức J Piaget 29 Hành vi người qua giai đoạn phát triển 32 3.1 Giai đoạn sơ sinh (0-12 tháng) 32 3.2 Giai đoạn nhà trẻ (1- tuổi) 34 3.3 Giai đoạn mẫu giáo (3-6 tuổi) 37 3.4 Giai đoạn nhi đồng (6-11 tuổi) 41 3.5 Tuổi thiếu niên (11-15 tuổi) 45 3.6 Giai đoạn đầu niên (15-18 tuổi) 51 3.7 Giai đoạn niên (18-25 tuổi) 57 3.8 Giai đoạn trưởng thành (25- 40 tuổi) 61 3.9 Giai đoạn trung niên (40- 60 tuổi) 64 3.10 Giai đoạn tuổi già (60 tuổi trở lên) 67 Hành vi lệch chuẩn 72 Giáo trình: Hành vi người môi trường Trường Cao đẳng nghề Yên Bái 4.1 Khái niệm hành vi lệch chuẩn 72 4.2 Các quan điểm hành vi lệch chuẩn 74 4.3.Phân loại hành vi lệch chuẩn 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 Giáo trình: Hành vi người môi trường Trường Cao đẳng nghề Yên Bái CHƯƠNG 1: CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG Khái niệm chung người 1.1 Tính sinh học - xã hội người Khái niệm người dùng để đại biểu loài Homosapiens (tiếng La-tinh nghĩa "người thông thái" hay "người thông minh") có ý thức, có lao động, ngôn ngữ sống thành xã hội Con người coi thực thể tự nhiên - xã hội có ý thức Cá nhân hiểu người cụ thể, thành viên cộng đồng, sống điều kiện xã hội - lịch sử xác định Qúa trình tiến hóa loài người tóm tắt qua thời kỳ: a Bộ động vật linh trưởng (the primates) (thời kỳ Creta muộn cách khoảng 65 triệu năm) Đặc trưng quan trọng động vật linh trưởng sống phụ thuộc vào điều kiện môi trường sống Tay chân chúng phát triển để nắm, chộp, thay cho móng vuốt, di chuyển hai chi trước, giảm bớt chức ngửi, lại tập trung vào thị giác thính giác hoàn chỉnh xúc giác Sự thay đổi quan giác quan làm cho não chúng có kích thước lớn, nhờ chúng quan sát săn sóc Hầu hết Primate ăn thực vật họ người có lẽ Nhưng có chứng hóa thạch cho Kỷ Pliocene có số loài người chuyển qua ăn tạp b Người vượn – Australopithecus (sống cách 3-4 triệu năm) Đặc điểm người vượn hai chân khom, tích não khoảng 450-750cm3 Sống cạn với tư thẳng đứng chân thay đổi lối sống dẫn đến thay đổi vượt bậc tiến hóa Việc di chuyển chân, giúp giải phóng chi trước khỏi chức di chuyển dùng chúng vào việc khác Bằng hình thức hái lượm, người vượn sử dụng thực vật làm nguồn thức ăn chủ yếu, tác động vào môi trường c Người khéo léo - Homo habilis (từng sinh sống khoảng từ 2,2 triệu năm 1,6 triệu năm trước, thời kỳ đầu Pleistocene) Kích thước sọ não đạt 600-850cm3 Tay dùng để cầm nắm, chế tạo sử dụng công cụ chế tạo Nhờ đặc điểm mà chúng di chuyển nhanh chóng môi trường sống tìm nhiều mồi Công cụ sử dụng nhiều tranh cải Trong trình tiến hóa, để thích nghi với điều kiện khí hậu nhiệt đới, thể loài người hình thành tuyến tiết để thoát nước da (còn gọi đổ mồ hôi) Ngoài ra, nhóm người sống bóng to, thu lượm trái, hạt rễ, củ làm phần thức ăn quan trọng Ở thời kỳ này, hình thái kinh tế chủ yếu người săn bắt - hái lượm Săn bắt động vật nhỏ côn trùng, giun, ốc sên, kỳ nhông ăn trứng chim Sống thành đàn, khoảng vài chục cá thể Giáo trình: Hành vi người môi trường Trường Cao đẳng nghề Yên Bái hay nhiều hơn, chưa phải đời sống xã hội Biết sử dụng gai nhọn cây, chế tác số công cụ từ xương, răng, sừng, từ đá Thường núp cành rậm để nghỉ ngơi quan sát đồng cỏ hay vũng nước kế cận Các âm mùi ghi nhận xác Họ ghi nhận tập tính loài vật khác, nhận biết mùa tri thức họ tích lũy dần Nhờ quan sát tốt, họ săn bắt tốt, nên thức ăn có nhiều thịt góp phần đáng kể cho hoạt động tăng cường trí não Trong sống xuất phân công lao động sơ khai cá thể nam xa săn bắt, cá thể nữ nhà sinh nuôi Mối quan hệ phức tạp đòi hỏi phát triển ngôn ngữ giao tiếp Bắt đầu thích nghi với trồng trọt Gia tăng khả tác động vào môi trường d Người đứng thẳng - Homo Erectus Với lửa, dùng da động vật nơi cư trú đơn giản hang động, H erectus định cư nơi có khí hậu ôn hòa Do phân hóa nên hình thành nhóm người khác Người đại; Người Châu Phi; Người Châu Âu; Người Úc; Người Mỹ Tuổi thọ trung bình khoảng 20-25 năm Sống thành nhóm khoảng 30 cá thể Hoạt động săn bắt nên chinh phục không gian rộng Họ công tất loài động vật, chủ yếu nhằm vào mồi nhỏ thường dồn mồi vào bẫy Nhiều công cụ đá chế tạo Sự kiện quan trọng có ý nghĩa lớn người H Erectus biết dùng lửa cách 500.000 năm Loài H Erectus H Habilis thích xa, phân tán rộng khắp nơi giới Hình thái kinh tế chủ yếu tộc người thời kỳ đồ đá cũ (Palaeolithic) thời kỳ đồ đá (Mesolithic) hình thức săn bắt hái lượm Thực chất việc liên quan đến vấn đề khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên đặc biệt săn bắt đòi hỏi công cụ Giới hạn quy mô dân số: kết quan trọng lối sống săn bắt, hái lượm giới hạn quy mô dân số Hầu hết người đứng thẳng tập hợp thành nhóm nhỏ khoảng vài trăm cá thể Điều dẫn đến nguồn gen hệ sinh thái phong phú Dân số quy mô nhỏ nên bệnh truyền nhiễm dễ lan truyền sang cá thể lại Điểm đặc trưng hình thái săn bắt, hái lượm chế độ dinh dưỡng nhiều cellulose, thiếu muối ăn Hậu quả, dẫn tới đói Tóm lại giai đoạn này, người sử dụng công cụ ngày phức tạp biết sử dụng lửa Bắt đầu sử dụng động vật làm thức ăn tăng khả tác động vào môi trường e Người cận đại - Homo Sapiens Những người H Erectus điển hình coi biến khoảng 200.000 đến 150.000 năm trước đây, nhường chỗ cho người cận đại Đời sống xã hội, công cụ văn hóa: nhóm sống nhóm nhỏ gồm 3050 cá thể Các nhóm khác cố tránh va chạm, sở hữu lãnh thổ riêng nhờ đất rộng Giữa nhóm có ngôn ngữ để giao lưu với nhau, bắt đầu hình thành Giáo trình: Hành vi người môi trường Trường Cao đẳng nghề Yên Bái "bộ lạc" sơ khai Họ thường săn bắt có dự trữ thực phẩm Việc chế tạo công cụ đồ đá thực với nhiều chủng loại khác dùng để săn bắt, mổ xẻ mồi hay chế biến thức ăn Gỗ sử dụng nhiều để chế tạo công cụ Lúc trình đô thị hóa bắt đầu, tạo tượng đông dân, đa dạng ngành nghề phân hóa xã hội Tóm lại, nhóm người lấy thức ăn từ thiên nhiên mở rộng nguồn thức ăn Tăng khả canh tác hình thức phát triển nông nghiệp Mở rộng nơi cư trú hình thành lạc với ngôn ngữ khác nhau, bắt đầu có tín ngưỡng, có lễ mai táng người chết Điều thể họ bước đầu có đời sống văn hóa tinh thần f Người đại - Homo Spaiens Spaiens Mẫu người Neanderthal cuối tìm thấy Palestine có niên đại cách 45.000 năm người đại xuất thay khoảng 40.000-35.000 năm Kim loại người khám phá sử dụng đồng, thiếc, sắt Tiếp theo tăng dân số thời kỳ đồ đá di dân Chăn nuôi phát triển với lừa, ngựa, đàn gia súc đông đến vạn thảo nguyên, hình thành lối sống du mục lạc chăn nuôi Có sở hữu sắt Con người biết chế tạo công cụ kim loại, cầm nắm hỗ trợ cho việc phá rừng để làm nông nghiệp Hình thức phổ biến Trên công cụ họ (có niên đại khoảng 20.000 năm trước) có dấu hiệu nghệ thuật thẩm mỹ lẫn tính huyền bí truyền thống Trồng trọt chăn nuôi có cách khoảng 10.000 năm Từ thời điểm này, văn minh loài người phát triển hoàn thiện với tốc độ ngày nhanh Tóm lại, văn minh hình thành, người có khả điều khiển môi trường, khả sử dụng nguồn tài nguyên để sản xuất tài nguyên khác (bắt đầu cách 10.000 năm), bắt đầu tác động vào môi trường Tiếp theo văn minh đô thị hóa (cách 6.000 năm), người bắt đầu làm thoái hóa môi trường Quá trình tiến hóa sinh vật dẫn đến loài sinh vật biết thẳng (với cấu trúc tương ứng từ yêu cầu này) có não phát triển hoạt động tư Trải qua giai đoạn tiến hóa khác mà lịch sử loài người tranh cãi nấc phát triển tiến hóa loài người Loài người toàn cõi địa cầu Homo sapiens sapiens-loài người khôn ngoan Tuy màu da, nét mặt hình dạng có khác tất chung loài Con người trước hết sinh vật sống phương thức tồn với thuộc tính đặc biệt vật chất điều kiện định sinh Trong trình xuất hiện, phát triển, tiến hóa sống gắn chặt với môi trường mà tồn Không có sống môi trường sống môi trường mà không thích hợp, thích ứng Con người có đặc thù cấu tạo, chức quan hệ đặc biệt với môi trường môi trường sống người chứa đựng nhiều đặc thù, khác với sinh vật khác Giáo trình: Hành vi người môi trường Trường Cao đẳng nghề Yên Bái Về mặt thực thể tự nhiên, sinh học: Con người động vật bậc thang tiến hóa cao với đặc điểm sau: Tư đứng thẳng, hai bàn tay vừa khí quan lao động, vừa khí quan nhận thức, có não có hệ thần kinh phát triển với cấu trúc đặc biệt Về mặt thực thể xã hội: Dấu hiệu người có ngôn ngữ có ý thức, biết chế tạo công cụ lao động sử dụng chúng Mặt xã hội chất người 1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển cá nhân 2.1.Vai trò di truyền phát triển cá nhân Di truyền tái tạo lại hệ sau thuộc tính sinh học giống với hệ trước Các thuộc tính sinh học di truyền bao gồm cấu tạo giải phẫu, sinh lý thể, đặc điểm màu mắt, màu tóc, vóc dáng, thể tạng, giác quan, tư chất, số đặc điểm hệ thần kinh… Di truyền tạo tiền đề vật chất cho phát triển nhân cách Điều có nghĩa cá thể không tiếp nhận vật chất di truyền người tiền đề vật chất cho phát triển nhân cách Một thể lành mạnh, giác quan đầy đủ, hệ thần kinh bình thường tạo tiền đề thuận lợi cho phát triển nhân cách Các đặc tính thể có ảnh hưởng đến tốc độ, mức độ tính chất việc hình thành kỹ năng, kỹ xảo, lực cá nhân không định sẵn cho phát triển nhân cách người Những tư chất di truyền định hướng cho người vào lĩnh vực hoạt động rộng rãi không vào lĩnh vực hoạt động cụ thể không qui định trước lực cụ thể cá nhân Nhưng để tư chất biến thành khả thực tùy thuộc vào hoàn cảnh sống, vào giáo dục tùy thuộc vào ý chí rèn luyện cá nhân Hoàn cảnh, giáo dục, hoạt động cá nhân,… Tư chất -> Năng lực Trong công tác giáo dục cần ý mức vai trò di truyền phát triển nhân cách để tránh thái độ sau : - Không quan tâm đến đặc điểm tư chất học sinh đòi hỏi học sinh phải có khả hoàn thành nhiệm vụ học tập không ý phát huy tư chất thuận lợi số học sinh không tìm cách hỗ trợ cho học sinh tư chất thuận lợi - Đề cao ảnh hưởng yếu tố di truyền đến mức cho nhân cách bẩm sinh phủ nhận khả biến đổi chất người - Hạ thấp vai trò giáo dục qua việc tổ chức giáo dục theo mức độ phát triển bị qui định yếu tố di truyền 1.2.2 Vai trò môi trường phát triển cá nhân Giáo trình: Hành vi người môi trường Trường Cao đẳng nghề Yên Bái Môi trường hệ thống hoàn cảnh bên ngoài, điều kiện tự nhiên xã hội cần thiết cho hoạt động sống phát triển cá nhân Môi trường gồm hai loại: môi trường tự nhiên môi trường xã hội - Vai trò môi trường tự nhiên Những đặc điểm địa hình, thời tiết, khí hậu tạo điều kiện rèn luyện hình thành phẩm chất nhân cách cá nhân Thông thường tính cách người liên quan đến đặc điểm địa lý khu vực sinh sống Tuy nhiên môi trường tự nhiên không ảnh hưởng trực tiếp hay có ý nghĩa định mà có ảnh hưởng gián tiếp đến hình thành phát triển nhân cách Môi trường tự nhiên ảnh hưởng đến phát triển nhân cách không mạnh mẽ quan trọng ảnh hưởng môi trường xã hội - Vai trò môi trường xã hội Môi trường xã hội gồm có: môi trường xã hội lớn môi trường xã hội nhỏ + Môi trường xã hội lớn: bao gồm yếu tố: kinh tế, trị, văn hóa, pháp luật, nhà nước,… + Môi trường xã hội nhỏ: yếu tố gắn liền với đời sống hàng ngày gia đình, nhà trường, khu dân cư,… Môi trường xã hội có ảnh hưởng quan trọng hình thành phát triển nhân cách Trước hết hình thành phát triển nhân cách thực môi trường xã hội, cá nhân không sống môi trường xã hội không hình thành phát triển nhân cách người Điều chứng minh qua trường hợp trẻ em bị lưu lạc rừng thú vật nuôi dưỡng sống theo kiểu động vật phát triển nhân cách cho dù sau người đưa nuôi dạy môi trường xã hội Mặt khác, môi trường xã hội qui định mục đích, nội dung chiều hướng phát triển nhân cách, giúp người hình thành nhân cách nhờ giao tiếp hoạt động xã hội * Cơ chế tác động môi trường xã hội đến cá nhân: - Môi trường xã hội lớn không tác động trực tiếp đến cá nhân mà tác động gián tiếp thông qua môi trường xã hội nhỏ Môi trường xã hội lớn thường khó thay đổi thay đổi kéo theo thay đổi tính chất mối quan hệ môi trường xã hội nhỏ - Môi trường xã hội nhỏ ảnh hưởng trực tiếp tác động thường xuyên, mạnh mẽ đến hình thành phát triển nhân cách Mỗi cá nhân tham gia lúc vào nhiều môi trường nhỏ Tính chất môi trường nhỏ chi phối rõ rệt đến cá nhân Tuy nhiên môi trường xã hội nhỏ bị biến đổi dễ dàng thay đổi môi trường xã hội lớn hoạt động thành viên - Tác động môi trường xã hội không hoàn toàn trực tiếp chi phối đến cá nhân mà phải thông qua “bộ lọc cá nhân” (những kinh nghiệm, vốn sống định hướng giá trị hình thành cá nhân) Điều góp phần lý giải Giáo trình: Hành vi người môi trường Trường Cao đẳng nghề Yên Bái tượng người sống khu vực, cộng đồng xã hội có nhiều khác biệt nhân cách Đối với trẻ em, chưa tham gia hoạt động xã hội, nghề nghiệp nên môi trường xã hội nhỏ (gia đình, nhà trường, nhóm bạn) có ảnh hưởng quan trọng; người trưởng thành, hoạt động nghề nghiệp tác động đến cá nhân thông qua lọc cá nhân mạnh tác động môi trường nhỏ Ngoài cá nhân không đối tượng nhận tác động môi trường mà chủ thể tham gia biến cải môi trường câu nói Marx: “Hoàn cảnh sáng tạo người chừng mực người sáng tạo hoàn cảnh” Như vậy, môi trường không đóng vai trò định phát triển nhân cách, mức độ ảnh hưởng môi trường tùy thuộc vào lập trường, quan điểm, thái độ, xu hướng, lực cá nhân Trong công tác giáo dục, điều quan trọng giúp cá nhân hình thành khả tự giáo dục theo hệ thống định hướng giá trị phù hợp với chuẩn mực xã hội, để họ biết chọn lựa học hỏi điều tích cực lành mạnh biết loại bỏ tránh xa điều xấu xa tiêu cực môi trường sống 1.2.3 Vai trò giáo dục hình thành phát triển cá nhân Giáo dục hoạt động hình thành toàn vẹn nhân cách tổ chức cách có mục đích, có kế họach hệ thống thông qua hai hoạt động dạy học giáo dục để làm phát triển sức mạnh thể chất tinh thần người, giúp họ tham gia có hiệu vào đời sống xã hội Vai trò chủ đạo giáo dục phát triển nhân cách Theo thuyết sinh học hay thuyết tiền định: Sự phát triển nhân cách yếu tố di truyền định, môi trường giáo dục vai trò phát triển nhân cách Sai lầm thuyết tuyệt đối hóa ảnh hưởng yếu tố di truyền Theo thuyết cảm: Môi trường yếu tố định phát triển nhân cách, giáo dục “vạn năng” Thuyết cho trẻ em “tờ giấy trắng”, môi trường giáo dục tác động trẻ phát triển Sai lầm thuyết tuyệt đối hóa ảnh hưởng yếu tố môi trường giáo dục Theo quan điểm Mácxít: Giáo dục yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nhân cách, giáo dục tính “vạn năng”, tính định mà đóng vai trò chủ đạo phát triển nhân cách Vai trò chủ đạo giáo dục phát triển nhân cách thể hiện: Giáo dục định hướng tổ chức dẫn dắt trình hình thành, phát triển nhân cách cá nhân - Xác định mục đích giáo dục cho hệ thống, cho bậc học, cấp học, trường học hoạt động giáo dục cụ thể - Xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch dạy học giáo dục, lựa chọn phương pháp, phương tiện hình thức giáo dục đáp ứng mục đích giáo dục, phù hợp với nội dung đối tượng, điều kiện giáo dục cụ thể - Tổ chức hoạt động, giao lưu Giáo trình: Hành vi người môi trường Trường Cao đẳng nghề Yên Bái - Đánh giá, điều chỉnh nội dung, phương pháp, hình thức gíao dục Sự định hướng giáo dục không thích ứng với yêu cầu xã hội mà phải thích hợp với yêu cầu phát triển tương lai để thúc đẩy tiến xã hội Vì vậy, giáo dục phải trước, đón đầu phát triển Muốn trước, đón đầu phát triển, giáo dục dự báo gia tốc phát triển xã hội, thiết kế nên mô hình nhân cách người thời đại với hệ thống định hướng giá trị tương ứng Giáo dục can thiệp, điều chỉnh yếu tố khác nhằm tạo thuận lợi cho trình phát triển nhân cách Các yếu tố bẩm sinh - di truyền, môi trường hoạt động nhân có ảnh hưởng đến phát triển nhân cách mức độ khác nhau, nhiên yếu tố giáo dục lại tác động đến yếu tố để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển nhân cách * Đối với di truyền - Giáo dục tạo điều kiện thuận lợi để mầm mống người có chương trình gen phát triển Chẳng hạn, trẻ di truyền cấu tạo cột sống, bàn tay quản … không giáo dục trẻ khó thẳng đứng hai chân, biết sử dụng công cụ hay phát triển ngôn ngữ… - Giáo dục rèn luyện, thúc đẩy hoàn thiện giác quan vận động thể - Giáo dục phát tư chất cá nhân tạo điều kiện để phát huy khiếu thành lực cụ thể - Giáo dục tìm cách khắc phục khiếm khuyết thể để hạn chế khó khăn người khuyết tật phát triển nhân cách (phục hồi chức hướng dẫn sử dụng công cụ hỗ trợ) Ngoài giáo dục góp phần tăng cường nhận thức xã hội trách nhiệm cộng đồng người khuyết tật tổ chức cho toàn xã hội chia sẻ, hỗ trợ người khuyết tật vượt qua khó khăn bất hạnh * Đối với môi trường - Giáo dục tác động đến môi trường tự nhiên qua việc trang bị kiến thức ý thức bảo vệ môi trường người, khắc phục cân sinh thái, làm cho môi trường tự nhiên trở nên lành, đẹp đẽ - Giáo dục tác động đến môi trường xã hội lớn thông qua chức kinh tế - xã hội, chức trị - xã hội, chức tư tưởng – văn hóa giáo dục - Giáo dục làm thay đổi tính chất môi trường xã hội nhỏ gia đình, nhà trường nhóm bạn bè, khu phố…, để môi trường nhỏ tạo nên tác động lành mạnh tích cực đến phát triển nhân cách người Hiện công tác giáo dục xã hội tâm xây dựng gia đình mái ấm dân chủ, bình đẳng, ấm no, hạnh phúc; nhà trường môi trường thân thiện học sinh, cộng đồng dân cư khu vực văn hóa xã hội văn minh tiến 10 Giáo trình: Hành vi người môi trường Trường Cao đẳng nghề Yên Bái * Đối với hoạt động cá nhân - Giáo dục tổ chức nhiều loại hình hoạt động giao tiếp bổ ích, lành mạnh nhằm phát huy phẩm chất lực cá nhân (sân chơi nhà văn hóa cho lứa tuổi, câu lạc xây dựng gia đình hạnh phúc địa phương, …); xây dựng động đắn cá nhân tham gia hoạt động, giao tiếp đồng thời hướng dẫn cá nhân lựa chọn hoạt động giao tiếp phù hợp với khả thân Đặc biệt công tác giáo dục xây dựng mối quan hệ giao tiếp tích cực thầy trò, bạn bè với đồng thời tổ chức định hướng cho trẻ tham gia vào hoạt động chủ đạo giai đoạn lứa tuổi để thúc đẩy phát triển nhân cách - Giáo dục tạo tiền đề cho tự giáo dục cá nhân Tự giáo dục thể tính chủ thể cá nhân người đáp ứng tự vận động nhằm chuyển hóa yêu cầu giáo dục thành phẩm chất lực thân Nếu cá nhân thiếu khả tự giáo dục phẩm chất lực họ hình thành mức độ thấp chí hình thành Trình độ, khả tự giáo dục cá nhân phần lớn bắt nguồn từ định hướng giáo dục Giáo dục đắn đầy đủ giúp người hình thành khả tự giáo dục, đề kháng trước tác động tiêu cực xã hội để phát triển nhân cách mạnh mẽ “Chỉ có người biết tự giáo dục người thực có giáo dục” (Bennet – người Anh) Điều kiện để giáo dục giữ vai trò chủ đạo phát triển nhân cách Như thông qua tác động đón đầu phát triển, giáo dục không thúc đẩy phát triển nhân cách cá nhân mà thúc đẩy phát triển xã hội Tuy nhiên giáo dục vạn năng, định toàn tiến trình phát triển nhân cách Giáo dục yếu tố ảnh hưởng quan trọng đến phát triển nhân cách thông qua tác động có tính chủ đạo Vì vậy, để giáo dục thực đóng vai trò chủ đạo hình thành phát triển nhân cách cần có điều kiện sau: - Công tác dự báo xu hướng phát triển xã hội phải đưa định hướng đắn để giáo dục thực tốt chức đón đầu phát triển - Các yếu tố qúa trình giáo dục phải thống với nhau, nhà giáo dục phải giữ vai trò chủ đạo, người giáo dục phải thể vai trò chủ động - Phải có kết hợp chặt chẽ ba lực lượng giáo dục: gia đình, nhà trường xã hội, nhà trường đóng vai trò chủ đạo Những yếu giáo dục thường có nguyên nhân từ thiếu phối hợp đồng ba lực lượng giáo dục - Nhà giáo dục phải nắm vững đặc điểm tâm sinh lý người giáo dục - Nhà giáo dục phải có phẩm chất lực để làm tốt công tác giáo dục 1.2.4 Vai trò họat động cá nhân phát triển cá nhân * Hoạt động cá nhân Hoạt động mối quan hệ tác động qua lại người (chủ thể) giới (khách thể) để tạo sản phẩm phía giới, phía người Cuộc 11 Giáo trình: Hành vi người môi trường Trường Cao đẳng nghề Yên Bái sống người chuỗi hoạt động, lẽ hoạt động phương thức tồn người, nhân tố định trực tiếp hình thành phát triển nhân cách Hoạt động giúp cá nhân trải nghiệm thu thập vốn sống để trưởng thành, phát triển; hoạt động giúp người thích nghi với hoàn cảnh tự khẳng định nhân cách Thông qua hai trình chủ thể hóa khách thể hoá, nhân cách người bộc lộ hình thành Thông qua hoạt động, người hoàn chỉnh thân, hình thành nét nhân cách thích hợp với yêu cầu hoạt động xã hội Quá trình phát triển nhân cách trẻ em thường diễn hoạt động sau: hoạt động giao tiếp, hoạt động vui chơi, hoạt động học tập, họat động lao động hoạt động xã hội Những hoạt động dạng hoạt động chủ đạo thời kỳ lứa tuổi, chi phối mạnh mẽ đến phát triển nhân cách lứa tuổi * Giao tiếp dạng hoạt động Giao tiếp tác động qua lại người với người xã hội nhằm thỏa mãn nhu cầu người khác Giao tiếp nhu cầu thiếu phát triển nhân cách Quá trình giao tiếp giúp cá nhân gia nhập vào quan hệ xã hội, lĩnh hội văn hóa xã hội, chuẩn mực xã hội, từ tạo nên chất người, làm cho nhân cách phát triển Trẻ em sinh có nhu cầu giao tiếp với người lớn (người mẹ), lớn lên nhu cầu giao tiếp phát triển mở rộng dần Nhờ giao tiếp trẻ tồn phát triển tâm lý ổn định Những trẻ mồ côi tổ chức xã hội nuôi dưỡng thường phát triển tâm lý chậm chạp mức độ giao tiếp trẻ với người lớn so với trẻ em nuôi dưỡng gia đình bình thường Đối với trẻ em quan hệ giao tiếp với bạn bè người lớn gần gũi có uy tín cha mẹ, thầy cô ảnh hưởng lớn đến phát triển nhân cách Như vậy, hoạt động giao tiếp cá nhân yếu tố trực tiếp định hình thành phát triển nhân cách Con người sống môi trường, môi trường không định nhân cách họ mà hoạt động mối quan hệ giao tiếp cá nhân môi trường chi phối đến đời sống tâm lý hình thành tính cách cá nhân Điều minh họa câu ngạn ngữ Pháp: “Anh cho biết, bạn anh ai, cho anh biết, anh người nào” tục ngữ Việt Nam “Đi ngày đàng học sàng khôn”… Sự phát triển nhân cách trẻ thúc đẩy mạnh mẽ tính chất mức độ giao tiếp trẻ với người lớn hoạt động chủ đạo tương ứng với giai đoạn lứa tuổi Môi trường Theo cách hiểu thông thường, ta định nghĩa môi trường sau: “Môi trường tập hợp (aggregate) vật thể (things), hoàn cảnh (conditions) ảnh hưởng (influences) bao quanh đối tượng đó” (The Random House College Dictionary-USA) Định nghĩa cho thấy, nói đến môi trường, ta phải đứng đối tượng định đối tượng chịu tác động thành phần môi trường bao quanh Đối tượng không thiết người (loài người, cá thể người 12 Giáo trình: Hành vi người môi trường Trường Cao đẳng nghề Yên Bái cộng đồng người) mà vật thể, hoàn cảnh, tượng tồn khoảng không gian có chứa đựng yếu tố tác động tới tồn phát triển Cách nhìn này, làm lầm tưởng đối tượng tiếp nhận tác động yếu tố khác xung quanh Thực ra, thân đối tượng có tác động ngược lại yếu tố xung quanh lại trở thành yếu tố môi trường yếu tố khác xem đối tượng môi trường Vì vậy, môi trường định nghĩa sau: Môi trường khoảng không gian định có chứa yếu tố khác nhau, tác động qua lại với để tồn phát triển Nói tới môi trường, người ta thường nghĩ tới mối quan hệ yếu tố xung quanh tác động tới đời sống sinh vật mà chủ yếu người Quan điểm môi trường nhìn từ góc độ sinh học quan điểm phổ biến Một số định nghĩa như: - Môi trường tập hợp yếu tố vật lý, hóa học, sinh học, kinh tế-xã hội bao quanh tác động tới đời sống phát triển cá thể cộng đồng người (UNEP-Chương trình môi trường Liên hiệp quốc, 1980) - Môi trường tất hoàn cảnh bên tác động lên thể sinh vật thể định sống; vật bên thể định (G.Tyler Miler, Environmental Science, USA, 1988) - Môi trường hoàn cảnh vật lý, hóa học, sinh học bao quanh sinh vật (Encyclopedia of Environmental Science USA, 1992) - Môi trường tất hoàn cảnh điều kiện bao quanh hay nhóm sinh vật môi trường tổng hợp điều kiện xã hội hay văn hóa ảnh hưởng tới cá thể cộng đồng Vì người vừa tồn giới tự nhiên đồng thời tạo nên giới văn hóa, xã hội kỹ thuật, nên tất thành phần môi trường sống người Qua định nghĩa trên, môi trường xem yếu tố bao quanh tác động lên người (cá thể hay cộng đồng) sinh vật Thật vậy, môi trường có yếu tố hoàn toàn không liên quan tới sống người, chẳng quan tâm Tuy nhiên, cách nhìn làm cho người ta dễ ngộ nhận mối quan hệ người môi trường mối quan hệ chiều: môi trường tác động tới người người trung tâm tiếp nhận tác động Thực ra, người lại tác nhân tác động tới yếu tố môi trường mà tồn Theo Luật bảo vệ môi trường Việt Nam, "Môi trường bao gồm yếu tố tự nhiên (bao gồm thạch quyển, thủy khí quyển) yếu tố vật chất nhân tạo (như đồng ruộng, vườn tược, công viên, thành phố, công trình văn hóa, nhà máy sản xuất công nghiệp …), quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh người, có ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống, sản xuất, tồn tại, phát triển người thiên nhiên" 13 Giáo trình: Hành vi người môi trường Trường Cao đẳng nghề Yên Bái Môi trường nói chung bao gồm tập hợp tất thành phần giới vật chất bao quanh có khả tác động đến tồn phát triển sinh vật (theo Pepa, 1997) 2.1 Môi trường tự nhiên Môi trường tự nhiên: bao gồm yếu tố tự nhiên vật lý, hóa học, sinh học tồn khách quan, ý muốn người nhiều chịu tác động chi phối người 2.2 Môi trường xã hội Môi trường xã hội: gồm mối quan hệ người với người (con người với tư cách cá thể, cá nhân nhân cách nghĩa quan hệ người với người, người với cộng đồng, cộng đồng với cộng đồng) Hai thành phần môi trường tồn tại, xen lẫn vào tương tác chặt chẽ với Các thành phần môi trường chuyển hóa diễn theo chu kỳ Thông thường dạng cân động Sự cân đảm bảo cho sống trái đất phát triển ổn định Các chu trình tuần hoàn phổ biến thường gặp chu trình tuần hoàn cacbon, nitơ, lưu huỳnh, photpho, … gọi chung chu trình sinh-địahóa học Sinh vật môi trường xung quanh có quan hệ tương hỗ với vật chất lượng thông qua thành phần môi trường khí quyển, thủy quyển, địa sinh quyển, hoạt động hệ mặt trời Sống phương thức tồn với thuộc tính đặc biệt vật chất điều kiện định môi trường Trong trình xuất hiện, phát triển, tiến hóa, sống gắn chặt với môi trường mà tồn sống tồn môi trường ngược lại, môi trường sống Không có sống tồn môi trường mà lại không thích ứng Con người vừa thực thể sinh học, vừa thực thể văn hóa, môi trường sống người gọi môi trường nhân văn, tổng hợp điều kiện vật lý, hóa học, sinh học, kinh tế, trị, xã hội, văn hóa bao quanh có ảnh hưởng đến sống phát triển cá nhân cộng đồng người Môi trường có chức bản: - Môi trường không gian sống người loài sinh vật - Môi trường nơi cung cấp tài nguyên cần thiết cho sống hoạt động sản xuất người - Môi trường nơi chứa đựng chất phế thải người tạo sống hoạt động sản xuất - Môi trường nơi giảm nhẹ tác động có hại thiên nhiên tới người sinh vật trái đất - Môi trường nơi lưu trữ cung cấp thông tin cho người Các chức môi trường gia đình 14 Giáo trình: Hành vi người môi trường Trường Cao đẳng nghề Yên Bái - Chức sinh sản (chức sinh học), - Chức nuôi dạy (chức giáo dục) - Chức sản xuất (chức kinh tế) - Chức tình cảm Con người mối quan hệ môi trường tự nhiên, quan hệ xã hội Trong năm gần đây, người ta có nhìn toàn diện mối quan hệ người môi trường: - Con người sống môi trường tồn sinh vật mà người sinh vật biết tư duy, nhận thức môi trường biết tác động ngược lại yếu tố môi trường để tồn phát triển - Mối quan hệ người môi trường mối quan hệ tương tác (tác động qua lại), bao gồm tương tác cá thể người, cộng đồng người - Con người sống môi trường sinh vật, phận sinh học môi trường mà cá thể cộng đồng xã hội người Con người vừa có ý nghĩa sinh học vừa có ý nghĩa xã hội học Chính vậy, vấn đề môi trường giải biện pháp lý-hóasinh, kỹ thuật học, mà phải xem xét giải góc độ khác kinh tế học, pháp luật, địa lý kinh tế-xã hội … 3.1 Bản tự nhiên người Bản khuynh hướng vốn có sinh vật đáp lại tác động hay điều kiện cụ thể Bản thường mẫu thừa hưởng phản ứng đáp lại kích thích Đối với loài người, dễ thấy quan sát hành vi thân thể, xúc cảm giới tính, chúng xác định rõ ràng mặt sinh học Bản tạo phản ứng tới kích thích ngoài, làm khuynh hướng chuyển thành hành động, trừ chịu tác động trí tuệ - sáng tạo linh hoạt Bởi phải trải qua nhiều hệ dần thay đổi năng, vị trí (nền tảng) trung gian hành động lưu lại trí nhớ Nền tảng cung cấp phản ứng đơn lẻ thành công dựa kinh nghiệm Những hành động cụ thể chịu ảnh hưởng học tập, môi trường nguyên tắc tự nhiên Nói chung, khái niệm không dùng để mô tả trạng thái thiết lập sẵn Các loại người: - Bản dinh dưỡng - Bản tự vệ - Bản tình dục 3.2 Con người tổng hòa mối quan hệ xã hội Karl Heinrich Marx (Mác) thực hướng tìm tòi khác sâu vào nghiên cứu hoạt động người điều kiện sinh hoạt vật chất họ Từ 15 Giáo trình: Hành vi người môi trường Trường Cao đẳng nghề Yên Bái kết nghiên cứu này, Mác khẳng định: "Trong tính thực nó, chất người tổng hòa quan hệ xã hội" Luận đề khẳng định rằng, người trừu tượng, thoát ly điều kiện, hoàn cảnh lịch sử xã hội Con người cụ thể, xã định, sống điều kiện lịch sử cụ thể định, thời đại định Trong điều kiện lịch sử cụ thể đó, hoạt động thực tiễn mình, người tạo giá trị vật chất tinh thần để tồn phát triển thể lực tư trí tuệ Chỉ toàn mối quan hệ xã hội đó(như quan hệ giai cấp, dân tộc, thời đại, quan hệ trị, kinh tế, quan hệ cá nhân, gia đình xã hội ) người bộc lộ toàn chất xã hội 3.3 Môi trường tự nhiên Nguy rừng tài nguyên rừng đe doạ nước, thực tế tai hoạ rừng cạn kiệt tài nguyên rừng xảy nhiều vùng, rừng thảm hoạ quốc gia Sự suy thoái nhanh chất lượng đất diện tích đất canh tác theo đầu người, việc sử dụng lãng phí tài nguyên đất tiếp diễn Tài nguyên biển, đặc biệt tài nguyên sinh vật biển ven bờ bị suy giảm đáng kể, môi trường biển bắt đầu bị ô nhiễm, trước hết dầu mỏ Tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, tài nguyên sinh vật, hệ sinh thái v.v sử dụng không hợp lý, dẫn đến cạn kiệt làm nghèo tài nguyên thiên nhiên Ô nhiễm môi trường, trước hết môi trường nước, không khí đất xuất nhiều nơi, nhiều lúc đến mức trầm trọng, nhiều vấn đề vệ sinh môi trường phức tạp phát sinh khu vực thành thị, nông thôn Tác hại chiến tranh, đặc biệt hoá chất độc hại gây hậu nghiêm trọng môi trường thiên nhiên người Việt Nam Việc gia tăng nhanh dân số nước, phân bố không đồng không hợp lý lực lượng lao động vùng ngành khai thác tài nguyên vấn đề phức tạp quan hệ dân số môi trường Thiếu nhiều sở vật chất - kỹ thuật, cán bộ, luật pháp để giải vấn đề môi trường, nhu cầu sử dụng hợp lý tài nguyên không ngừng tăng lên, yêu cầu cải thiện môi trường chống ô nhiễm môi trường ngày lớn phức tạp 3.3 ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG a.Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội Không GDP mà vấn đề thay đổi quan niệm, nhận thức thái độ, kiến thức kỹ 16 Giáo trình: Hành vi người môi trường Trường Cao đẳng nghề Yên Bái b.Mục tiêu bảo vệ môi trường, phát triển bền vững Có mục tiêu chủ yếu: - Ngăn chặn suy thoái, bảo vệ cải thiện môi trường đô thị công nghiệp - Ngăn chặn suy thoái, bảo vệ cải thiện môi trường nông thôn nông nghiệp - Tiến hành qui hoạch, thực thi bước qui hoạch môi trường, phát triển bền vững duyệt cho sông lớn vừa - Ngăn chặn, đề phòng suy thoái môi trường tự nhiên, qui hoạch phát triển bền vững vùng ven biển trọng điểm - Bảo vệ, phát huy giá trị tài nguyên đa dạng sinh học - Tăng cường khả kiểm soát, phòng chống thiên tai tai biến môi trường c Khung sách nguyên tắc bảo vệ môi trường Bảy vấn đề cần tập trung thực sách - Nâng cao chất lượng sống cho nhân dân (nhà ở, xanh, lượng hấp thụ, điện, dịch vụ, sở hạ tầng, việc làm, an sinh xã hội) - Bảo vệ môi trường nằm kế hoạch phát triển chung, chi phí môi trường đưa vào phân tích GDP - Bảo vệ đa dạng sinh học hệ sinh thái suy thoái - Sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên - Ngăn ngừa ô nhiễm, kiểm soát ô nhiễm - Quản lý di sản văn hóa cảnh quan thiên nhiên - Giảm thiểu tốc độ tăng dân số Chín nguyên tắc đề sách - Đất chế độ sở hữu, bảo quản quỹ đất - Sống môi trường (tự nhiên xã hội) - Phát triển phải bền vững - Đảm bảo lương thực lượng, bảo đảm tái sản xuất sức lao động - Lấy thiên nhiên phải trả lại cho thiên nhiên Đảm bảo kịp phục hồi, tái tạo - Trả tiền cho việc gây ô nhiễm - Giảm thiểu khai thác tài nguyên không tái tạo - Giảm nghèo đói, khuyến nông - Điều chỉnh tập quán canh tác, di cư 17 Giáo trình: Hành vi người môi trường Trường Cao đẳng nghề Yên Bái d Công cụ thực sách - Luật pháp Luật môi trường văn luật - Thể chế tổ chức Cơ chế tài - Hợp tác quốc tế - Đánh giá tác động môi trường; kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán tra (Monitoring) - Các công cụ kỹ thuật, tiêu chuẩn - Giáo dục môi trường cho niên, học sinh sinh viên với doanh nghiệp, nhà nông vấn đề cấp thiết Như vậy: Chiến lược Bảo vệ môi trường phát triển bền vững thực thắng lợi luôn đặt người vào vị trí trung tâm 3.4 Môi trường xã hội toàn cầu hóa a.Khái niệm xã hội hoá - Xã hội hoá trình cá nhân người lĩnh hội hệ thống định tri thức, giá trị, chuẩn mực cho phép cá nhân hoạt động thành viên xã hội Là trình người tiếp nhận văn hoá, trình người học cách đóng vai trò để gia nhập vào xã hội - Xã hội học trình mà cá nhân học cách thức hành động tương ứng với vai trò (N Smelser) - Xã hội học trình tương tác người người khác, kết chấp nhận khuôn mẫu hành động, thích nghi với khuôn mẫu hành động (Fichter) b Môi trường xã hội hoá - Môi trường xã hội hoá thức: Gia đình nhà trường môi trường xã hội hoá yếu Nó ảnh hưởng mạnh đến suốt đời sống người.Trong môi trường này, xã hội hoá cá nhân diễn có hoạch định có chủ định theo chương trình nội dung định - Môi trường xã hội hoá phi thức: toàn môi trường xã hội mà cá nhân sống hoạt động Cá nhân tự hấp thụ sàng lọc cần thiết cho mức độ thực chúng khác đối tượng khác mối quan hệ xã hội chằng chịt, đa dạng, phức tạp khác có chung 18 Giáo trình: Hành vi người môi trường Trường Cao đẳng nghề Yên Bái CHƯƠNG 2: HÀNH VI CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG Những vấn đề chung hành vi người 1.1 Khái niệm hành vi Theo từ điển Tiếng Việt (1986): Hành vi toàn phản ứng, cách cư xử biểu bên người hoàn cảnh cụ thể định Như vậy, hành vi hiểu yếu tố mang tính xã hội hình thành trình hoạt động sống giao tiếp xã hội Mọi ứng xử người đề có nguyên tắc định, cá nhân thời điểm, hoàn cảnh, cần có hành vi ứng xử phù hợp Không thể có cách ứng xử chung cho tất người, tuỳ thuộc vào hoàn cảnh, tâm trạng, mục đích có hành vi, cách ứng xử khác Theo Từ điển Tâm lý học Mỹ thì: Hành vi thuật ngữ khái quát nhằm họat động, hành động, phản ứng, phản hồi, di chuyển, tiến trình đo lường cá thể đơn lẻ Trước có số nhà khoa học lĩnh vực có ý đưa số giới hạn để thu hẹp nghĩa thuật ngữ Hành vi Đương nhiên nỗ lực cần phải đánh giá cao điều định hình ngành tâm lý môn “khoa học hành vi”, sau khó để định nghĩa cách xác thuật ngữ hành vi Điểm qua lịch sử phát triển lịch sử nghiên cứu hành vi nghiên cứu họat động liệt vào nghĩa hành vi phải tùy thuộc xem chúng nghiên cứu theo cách Ví dụ, theo Watson Skinner bao gồm phản ứng hành vi mà theo họ quan sát cách chủ quan Do đó, hành vi liên quan đến tâm trí ý thức, nhận thức, trí nhớ, tưởng tượng không liệt vào khái niệm hành vi Từ phương thức tiếp cận cho thấy hiểu biết, tìm tòi, khám phá thêm khoa học Hành vi người cần thiết Những nhà nghiên cứu môn khoa học hành vi gần có nhìn khái quát định nghĩa hành vi Họ cho rằng, hành vi bao gồm trạng thái bên trong, trình trao đổi sinh học, hay trạng thái tương tự Như vậy, theo cách tiếp cận này, khái niệm hành vi hiểu linh hoạt định nghĩa nêu trước đó: yếu tố hành vi bao hàm phạm trù tâm trí nhận thức Thực tế cho thấy hành vi liên quan đến tâm trí nhiều hành vi thuộc phạm trù đo lường 1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi người - Yếu tố bên cá nhân bao gồm yếu tố như: + Di truyền + Sức khỏe + Tình cảm + Vai trò, địa vị xã hội/ gia đình + Kinh nghiệm, khả nhận thức cá nhân,… 19 Giáo trình: Hành vi người môi trường Trường Cao đẳng nghề Yên Bái - Yếu tố bên cá nhân: tất môi trường xung quanh tác động vào cá nhân + Văn hóa, tôn giáo, đạo đức + Điều kiện kinh tế + Đời sống tinh thần + Chính sách xã hội + Thể chế trị + Phương tiện truyền thông + Những người sống xung quanh cá nhân như: ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè,… 1.3 Phân loại hành vi Hành vi năng: hành vi bẩm sinh, di truyền, sở sinh lý loại hành vi phản xạ không điều kiện Hành vi nhằm thoả mãn nhu cầu sinh lý thể Loại hành vi có động vật người Việc loài chim việc làm tổ, mớm mồi cho hành vi để sinh tồn Hành vi người biểu tự vệ, sinh dục, dinh dưỡng Tuy nhiên, hành vi người có tham gia tư ý chí mang tính xã hội mang đặc điểm lịch sử Hành vi kỹ xảo: Là hành vi tự tạo sở luyện tập Hành vi kỹ xảo có tính mềm dẻo thay đổi Loại hành vi rèn luyện củng cố thường xuyên định hình vỏ não Hành vi trí tuệ: hành vi kết hoạt động, nhằm nhận thức chất, mối quan hệ xã hội có tính quy luật nhằm thích ứng cải tạo giới khách quan Hành vi trí tuệ người gắn liền hệ thống tín hiệu thứ - ngôn ngữ - loài vật hành vi trí tuệ Hành vi đáp ứng (ứng phó để tồn tại, phát triển ): hành vi ngược lại tự nguyện thân, hành vi mà lựa chọn Hành vi chủ động: hành vi tự nguyện, tự phát, loại hành vi thường điều khiển chuỗi hành vi khác Hành vi xã hội (hay hành động xã hội): Định nghĩa nhà xã hội học người Đức Max Weber hành động xã hội cho hoàn chỉnh nhất; ông cho rằng, hành động xã hội hành vi mà chủ thể gắn cho ý nghĩa chủ quan định, hành động xã hội hành động cá nhân mà có gắn ý nghĩa vào hành động ấy, cá nhân tính đến hành vi người khác, cách mà định hướng vào chuỗi hành động Weber nhấn mạnh đến động bên chủ thể nguyên nhân hành động - Một hành động mà cá nhân không nghĩ hành động xã hội Mọi hành động không tính đến tồn phản ứng có từ người khác hành động xã hội 20 [...]... cho mình và mức độ thực hiện chúng là khác nhau đối với các đối tượng khác nhau trong mối quan hệ xã hội chằng chịt, đa dạng, phức tạp và khác nhau nhưng đều có cái chung 18 Giáo trình: Hành vi con người và môi trường Trường Cao đẳng nghề Yên Bái CHƯƠNG 2: HÀNH VI CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG 1 Những vấn đề chung về hành vi con người 1.1 Khái niệm về hành vi Theo từ điển Tiếng Vi t (1986): Hành vi là toàn... sản xuất của mình - Môi trường là nơi giảm nhẹ các tác động có hại của thiên nhiên tới con người và sinh vật trên trái đất - Môi trường là nơi lưu trữ và cung cấp thông tin cho con người Các chức năng của môi trường gia đình 14 Giáo trình: Hành vi con người và môi trường Trường Cao đẳng nghề Yên Bái - Chức năng sinh sản (chức năng sinh học), - Chức năng nuôi dạy con cái (chức năng giáo dục) - Chức năng... hệ giữa con người và môi trường là mối quan hệ một chiều: môi trường tác động tới con người và con người như là một trung tâm tiếp nhận những tác động đó Thực ra, mỗi con người lại là một tác nhân tác động tới các yếu tố chính trong môi trường mà nó đang tồn tại Theo Luật bảo vệ môi trường của Vi t Nam, "Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên (bao gồm thạch quyển, thủy quyển và khí quyển) và yếu tố... năng tình cảm 3 Con người trong mối quan hệ môi trường tự nhiên, quan hệ xã hội Trong những năm gần đây, người ta có cái nhìn toàn diện hơn về mối quan hệ giữa con người và môi trường: - Con người sống trong môi trường không phải chỉ tồn tại như một sinh vật mà con người là một sinh vật biết tư duy, nhận thức được môi trường và biết tác động ngược lại các yếu tố môi trường để cùng tồn tại và phát triển... cảnh (conditions) và ảnh hưởng (influences) bao quanh một đối tượng nào đó” (The Random House College Dictionary-USA) Định nghĩa này cho thấy, khi nói đến môi trường, ta phải đứng trên một đối tượng nhất định và đối tượng này chịu tác động của các thành phần môi trường bao quanh nó Đối tượng này không nhất thiết là con người (loài người, cá thể người 12 Giáo trình: Hành vi con người và môi trường Trường... người Cuộc 11 Giáo trình: Hành vi con người và môi trường Trường Cao đẳng nghề Yên Bái sống của con người là một chuỗi hoạt động, bởi lẽ hoạt động là phương thức tồn tại của con người, là nhân tố quyết định trực tiếp sự hình thành và phát triển nhân cách Hoạt động giúp cá nhân trải nghiệm và thu thập vốn sống để trưởng thành, phát triển; hoạt động giúp con người thích nghi được với hoàn cảnh và tự khẳng... đồng ruộng, vườn tược, công vi n, thành phố, các công trình văn hóa, các nhà máy sản xuất công nghiệp …), quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên" 13 Giáo trình: Hành vi con người và môi trường Trường Cao đẳng nghề Yên Bái Môi trường nói chung bao gồm tập hợp tất cả các thành phần của thế giới vật... hóa bao quanh và có ảnh hưởng đến sự sống và phát triển của từng cá nhân và của các cộng đồng người Môi trường có những chức năng cơ bản: - Môi trường là không gian sống của con người và các loài sinh vật - Môi trường là nơi cung cấp tài nguyên cần thiết cho cuộc sống và hoạt động sản xuất của con người - Môi trường là nơi chứa đựng các chất phế thải do con người tạo ra trong cuộc sống và hoạt động... đề môi trường, trong khi nhu cầu sử dụng hợp lý tài nguyên không ngừng tăng lên, yêu cầu về cải thiện môi trường và chống ô nhiễm môi trường ngày một lớn và phức tạp 3.3 ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG a.Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội Không chỉ là GDP mà còn là vấn đề thay đổi quan niệm, nhận thức thái độ, kiến thức kỹ năng 16 Giáo trình: Hành vi con người và môi trường. .. đến sự tồn tại và phát triển của mọi sinh vật (theo Pepa, 1997) 2.1 Môi trường tự nhiên Môi trường tự nhiên: bao gồm các yếu tố tự nhiên như vật lý, hóa học, sinh học tồn tại khách quan, ngoài ý muốn con người hoặc ít nhiều chịu tác động chi phối của con người 2.2 Môi trường xã hội Môi trường xã hội: gồm mối quan hệ giữa con người với con người (con người với tư cách là cá thể, cá nhân và nhân cách nghĩa
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình hành vi con người và môi trường, Giáo trình hành vi con người và môi trường, Giáo trình hành vi con người và môi trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn