TÓM TẮT CÁC QUY TẮC NHẤN TRỌNG ÂM CƠ BẢN

3 263 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2016, 12:25

Có hai quy tắc cơ bản sau:1. Một từ có một trọng âm. ( Một từ không thể có hai trọng âm, nên nếu bạn nghethấy hai trọng âm thì đó chắc chắn là hai từ).2. Trọng âm của từ luôn rơi vào nguyên âm chứ không phải phụ âm.Ngoài ra còn có thêm một số quy tắc sau ( Xin lưu ý là quy tắc không đúng cho tất cả cáctrường hợp vì vẫn có ngoại lệ).1) Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất:Quy tắc Ví dụVới hầu hết các danh từ có hai âmtiết PRESent, EXport, CHIna, TAbleVới hầu hết các tính từ có hai âm tiết PRESent, SLENder, CLEVer, HAPpy TÓM TẮT CÁC QUY TẮC NHẤN TRỌNG ÂM CƠ BẢN Có hai quy tắc sau: Một từ có trọng âm ( Một từ có hai trọng âm, nên bạn nghe thấy hai trọng âm chắn hai từ) Trọng âm từ rơi vào nguyên âm phụ âm Ngoài có thêm số quy tắc sau ( Xin lưu ý quy tắc không cho tất trường hợp có ngoại lệ) 1) Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất: Quy tắc Với hầu hết danh từ có hai âm tiết Ví dụ - PRESent, EXport, CHIna, TAble Với hầu hết tính từ có hai âm tiết - PRESent, SLENder, CLEVer, HAPpy 2) Trọng âm rơi vào âm cuối: Quy tắc Với hầu hết động từ có hai âm tiết Ví dụ - to preSENT, to exPORT, to deCIDE, to beGIN 3) Trọng âm rơi vào âm áp chót (Là âm thứ hai từ cuối lên): Quy tắc Với từ kết thúc : -ic Ví dụ - GRAPHic, scienTIfic Với từ kết thúc : -sion -tion - teleVIsion, reveLAtion >> Truy cập http://tuyensinh247.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 4) Trọng âm rơi vào âm tiền giáp cuối (Là âm thứ ba từ cuối lên): Quy tắc Ví dụ Với từ kết thúc : -cy, -ty, -phy deMOcracy, dependaBIlity, phoTOgraphy, -gy geOlogy Với từ kết thúc : - al CRItical, geoLOGical 5) Với từ ghép: Quy tắc Với danh từ ghép, trọng âm rơi vào phần từ Với tính từ ghép, trọng âm rơi vào phần thứ hai từ Với động từ ghép, trọng âm rơi vào phần thứ hai từ Ví dụ - BLACKbird, GREENhouse - bad-TEMpered, old-FASHioned - to overFLOW, to underSTATE Lưu ý:  Các phụ tố không làm ảnh hưởng đến trọng âm câu: -able, -age, -al, -en, -ful, ing, -ish, -less, -ment, -ous  Các phụ tố thân nhận trọng âm câu: -ain(entertain), ee(refugee,trainee), -ese(Portugese, Japanese), -ique(unique), -ette(cigarette, laundrette), -esque(picturesque), -eer(mountaineer), -ality (personality), -oo (bamboo), -oon (balloon), -mental (fundamental) Ngoại lệ: COffe, comMITtee, ENgine  Trong từ có hậu tố đây, trọng âm đặt âm tiết trước hậu tố: -ian (musician), - id (stupid), -ible (possible), -ish (foolish), -ive (native), ous (advantageous), -ial (proverbial, equatorial), -ic (climatic), -ity (ability, tranquility) >> Truy cập http://tuyensinh247.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! P/s: Hiện quy tắc trọng âm mang tính tương đối không hết trường hợp Chưa có quy tắc mang tính tuyệt đối Có nhiều trường hợp ngoại lệ Vậy nên em nên cố gắng tích lũy, nhớ trường hợp qua luyện tập >> Truy cập http://tuyensinh247.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất!
- Xem thêm -

Xem thêm: TÓM TẮT CÁC QUY TẮC NHẤN TRỌNG ÂM CƠ BẢN, TÓM TẮT CÁC QUY TẮC NHẤN TRỌNG ÂM CƠ BẢN, TÓM TẮT CÁC QUY TẮC NHẤN TRỌNG ÂM CƠ BẢN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn