Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc.doc

74 403 3
Luận văn 6789

Luận văn 6789 Gửi tin nhắn

Tải lên: 3,543 tài liệu

  • Loading...
1/74 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2012, 11:59

Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc LỜI MỞ ĐẦU Trong thời kỳ hiện nay, thời của mở cửa và hội nhập, đất nước chúng ta đang đứng trước một thách thức vô cùng to lớn để phát triển nền kinh tế của nước nhà. Nền kinh tế của nước ta đang ngày một phát triển mạnh mẽ và khi hội nhập thì cần phải phát triển vững chắc để cạnh tranh với các nước khác trên thế giới. Để đạt đựoc những mục tiêu đề ra đó thì đầu tư là phương pháp hữu hiệu để Chính phủ cũng như các nhà kinh doanh lựa chọn. Trong bối cảnh nền kinh tế có rất nhiều cơ hội như vậy thì việc đầu tư vào đâu cho đúng để đem lại hiệu quả là vấn đề cần phải giải quyết. chính vì vậy mà công việc đấu thầu để lựa chọn nhà thầu tốt nhất và đem lại hiệuquả cao nhất là rất cần thiết. Có thể nói hoạt động đấu thầu có vai trò rất quan trọng nó quyết định đến việc thành công hay thất bại của dự án.Với mong muốn tìm hiểu và đóng góp những đề xuất với công tác đấu thầu, trong thời gian thực tập ở Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc em đã thực hiện đề tài “” Kết cấu đề tài gồm 2 chươngChương 1: Thực trạng công tác đấu thầu tại Ban quản lý dự án các công trình điện miền BắcChương 2: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đấu thầu tại Ban quản lý dự án các công trình điện miền BắcTrong chuyên đề này do còn hạn chế về kiến thức, thời gian, thực tiễn… nên không thể tránh khỏi thiếu xót vì vậy em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô để hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy cô khoa Đầu tư và các anh chị tại phòng đấu thầu Ban quản lý dự án các công trình điện miền BắcEm xin chân thành cảm ơn! Chương 1: Thực trạng công tác đấu thầu tại Ban quản lý dự án các công trình điện miền BắcA. Quá trình hình thành và phát triển của Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (AMB )1. Quá trình hình thành và phát triển của Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc Ban quản lý dự án các công trình điện miền bắc là đơn vị trực thuộc tổng công ty truyền tải điện quốc gia, được thành lập theo quyết định số 492 ĐVN/TCCB-LĐ ngày 15/7/1995 của Tổng giám đốc Tổng công ty Điên lực Việt Nam trên cơ sở Ban quản lý đường dây 500kV và Ban quản lý các công trình điện trực thuộc công ty điện lực 1 với các chức năng chính như sau:- Quản lý đầu tư xây dựng các công trình lưới điện cao thế từ 10kV đến 500kV khu vực miền Bắc Việt Nam- Tư vấn giám sát các công trình thi công các công trình đường dây và trạm biến áp từ 110kV-500kV- Tư vấn đền bù giải phóng mặt bằng thi công - Thẩm tra dự toán và tổng dự toán công trình- Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá thầu Kể từ khi thành lập đến nay, ban quản lý dự án công trình điện miền Bắc ( AMB ) luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong 14 năm qua ban quản lý dự án công trình điện miền Bắc đã thực hiện quản lý đầu tư xây dựng được một khối lượng công việc khá đồ sộ, hoà vào lưới điện quốc gia các trạm biến áp có tổng công suất 7.500 MVA, xây dựng trên 4000 km đường dây cao thế đóng góp một phần đáng kể vào sự nghiệp phát triển điện lực Việt Nam nói chung và phát triển lưới điện cao thế khu vực miền Bắc Việt Nam nói riêng.Các công trình lớn hiện nay Ban đã và đang triển khai thi công: trạm biến áp 500kV Hà Tĩnh, trạm cắt 500kV Nho Quan, trạm biến áp 500kV Thường Tín, trạm 500kV Thường Tín Quảng Ninh, đường dây 500kV Sơn La Hoà Bình, trạm 220kV Thái Bình, trạm 220kV Đồng Hoà… 2. Sơ đồ bộ máy tổ chức của Ban 3. Cơ cấu tổ chức3.1. Trưởng ban : Trưởng ban quản lý dự án công trình Điện miền Bắc là người đứng đầu Ban AMB có nhiệm vụ chỉ đạo mọi hoạt động của Ban quản lý dự án công trình điện miền Bắc theo chức năng nhiệm vụ được tập đoàn Điện lực Việt Nam phân cấp. Chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc – Tập đoàn Điện lực Việt Nam về pháp luật về mọi mặt hoạt động của Ban quản lý dự án công trình Điện miền Bắc. Chỉ đạo chung mọi mặt hoạt động của Ban, trực tiếp phụ trách các khâu sau:- Tổ chức cán bộ và đào tạo.- Lao động tiền lương.- Kế hoạch đầu tư.- Tài chính kế toán.- Công tác đấu thầu.- Công tác đối ngoại.- Ký kết, thanh lý các loại hợp đồng thuộc chức năng của ban AMB- Quyết toán vốn ĐTXD công trình.- Thanh tra bảo vệ.- Thi đua, tuyên truyền, khen thưởng và kỷ luật. 3.2. Các phó ban : Các phó ban là người giúp Trưởng bản trong lĩnh vực được phân công, chịu trách nhiệm như Trưởng Ban trước luật pháp về kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công. Được quyền điều hành các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực được phân công phụ trách. Thực hiện chế độ báo cáo công tác trước Trưởng Ban. Phụ trách công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư các dự án được phân công phụ trách, nằm trong kế hoạch ĐTXD, ở các nội dung sau:- Tổ chức thẩm tra BCĐTXD, DADTXD, TKCS, TMĐT, TKTK, TDT…báo cáo Trưởng Ban kết quả thẩm tra trước khi trình EVN phê duyệt.- Tổ chức thẩm định TKKT, TDT, TKBVTC, DT các dự án được EVN phân cấp, trình Trưởng Ban phê duyệt.- Làm tổ trưởng tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu.- Điều hành công tác đền bù giải phóng mặt bằng phục vụ thi công.- Quản lý tiến độ, chất lượng, khối lượng thi công xây lắp của dự án.- Tổ chức việc tiếp nhận, vận chuyển và cấp phát VTTB cho công trình.- Quản lý chất lượng, số lượng, chủng loại VTTB cung cấp cho dự án trên cơ sở hợp đồng mua bán VTTB, quy định của EVN và quy định của pháp luật về quản lý VTTB.- Quyết toán công trình.Thực hiện các nội dung công việc khác do Trưởng Ban uỷ quyền.Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu phát sinh nội dung công việc liên quan đến Phó ban trực tiếp gặp nhau bàn biện pháp phối hợp giải quyết, trường hợp không thống nhất ý kiến thì báo cáo Trưởng ban quyết định.3.3. Phòng tổng hợp3.3.1 Chức năng : Tham mưu Trưởng ban điều hành dự án quản lý về công tác tổ chức nhân sự, đào tạo lao động, tiền lương, công tác hành chính quản trị, y tế, đời sống, công tác thanh tra bảo vệ và pháp chế của Ban.3.3.2 Nhiệm vụ : 1. Nghiên cứu đề xuất các phương án tổ chức bộ máy quản lý phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của của từng thời kỳ và theo quy chế phân cấp của Tổng công ty Điện lực Việt Nam . 2. Bố trí sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu quản lý của các dự án, quản lý công tác tư vấn và nhiệm vụ sản xuất khác thông qua việc đề xuất cho Chủ nhiệm: quy hoạch, điều động, tuyển dụng, đề bạt cán bộ, đào tạo CBCNV của Ban. 3. Thực hiện đầy đủ và áp dụng các chế độ chính sách của Nhà nước cho người lao động bao gồm: chế độ về hưu, mất sức, BHXH, bảo hộ lao động, chế độ khen thưởng - kỷ luật, nâng bậc lương, chế độ phân phối vật chất … cho CBCNV trong Ban. 4. Thực hiện hợp đồng lao động trên cơ sở thoả ước lao động tập thể với các điều khoản được quy định tại Bộ luật lao động. 5. Xây dựng kế hoạch chi phí Ban quản lý, cùng các phòng có liên quan tham mưu cho Chủ nhiệm khai thác mọi nguồn thu của Ban trong công tác hoạt động tư vấn và các hoạt động khác nhằm nâng cao thu nhập cho người lao động. 6. Xây dựng quy chế, định mức lao động nội bộ, thực hiện tiêu chuẩn chức danh viên chức, xác định áp dụng các hình thức trả lương, tính thưởng, phân phối vật chất và các chế độ phụ cấp cho CBCNV của Ban. 7. Tổng hợp báo cáo thống kê lao động và tiền lương trình cấp trên theo quy định, thực hiện công tác quản lý hồ sơ CBCNV. 8. Quản lý hồ sơ tài liệu, công tác bảo mật văn phòng, làm lịch công tác cho Ban chủ nhiệm, công tác lưu trữ, tiếp khách, lễ tân, phục vụ hội nghị, đấu thầu, khởi công và khánh thành công trình. Phổ biến các văn bản pháp quy và các văn bản về chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước, quản lý công tác thi đua của Ban. 9. Quản lý cơ sở vật chất của Ban, lập kế hoạch sửa chữa và kế hoạch xây dựng cơ bản nội bộ. 10. Lập kế hoạch và mua sắm văn phòng phẩm, dụng cụ, thiết bị văn phòng, phục vụ điện, nước cơ quan… 11. Quản lý và thực hiện công tác y tế và đời sống của Ban. 12. Làm đầu mối để cùng các phòng có liên quan và tổ chức đoàn thể tổ chức thanh tra các vụ việc xảy ra trong Ban, giải quyết các đơn thư khiếu tố, khiếu nại theo pháp lệnh thanh tra. 13. Thưch hiện công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ an toàn nơi làm việc của cơ quan, lập kế hoạch phòng chống bão lụt, phòng chống cháy nổ, thực hiện công tác dân quân tự vệ và quân sự, quan hệ với địa phương giải quyết mọi công việc có liên quan đến Ban. 14. Đôn đốc các phòng thực hiện các quyết định của Chủ nhiệm. 15. Là thành viên thường trực của Hội đồng tuyển dụng, Hội đồng nâng bậc lương, Hội đồng khen thưởng và kỷ luật, Hội đồng phân phối vật chất, tham gia Hội đồng kiểm kê, thanh lý tài sản của Ban… 3.4. Phòng kế hoạch - kỹ thuật :3.4.1 Chức năng : Tham mưu Chủ nhiệm điều hành dự án về lĩnh vực quản lý kế hoạch, kỹ thuật các dự án.3.4.2 Nhiệm vụ : 1. Lập kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và kế hoạch đấu thầu các dự án 2. Kiểm tra, trình duyệt, điều chỉnh : Báo cáo NCKT, thiết kế kỹ thuật, TDT, dự toán gói thầu giai đoạn BVTC, đề cương khảo sát, dự toán khảo sát thiết kế các giai đoạn các dự án. 3. Kiểm tra và trình duyệt dự toán công tác tư vấn, dự toán các công tác khác không nằm trong phạm vi đấu thầu của các dự án do Ban quản lý. 4. Soạn thảo và trình ký hợp đồng tư vấn thiết kế, xây lắp các dự án chỉ định thầu và các hợp đồng khác ngoài nhiệm vụ của các đơn vị khác. 5. Tiếp nhận toàn bộ hồ sơ của các dự án do tư vấn lập và các hồ sơ các công trình chuyển giao từ các đơn vị khác về Ban. 6. Thanh, quyết toán và thanh lý hợp đồng khối lượng xây lắp hoàn thành chi phí khác của các dự án. 7. Sơ kết công tác kế hoạch XDCB tuần tháng quý năm, báo cáo thống kê theo quy định của cấp trên. 8. Tham gia cùng các phòng liên quan trong công tác đấu thầu tư vấn, xây lắp, mua sắm thiết bị vật tư ( khi có yêu cầu ). 9. Kiểm tra và trình duyệt phương án tổ chức thi công các công trình chỉ định thầu xây lắp. 10. Chủ trì tổ chức xây dựng đơn giá định mức ( nếu có ). 11. Chủ trì tổ chức nhận và bàn giao tim mốc công trình giao cho tư vấn giám sát, đền bù và đơn vị nhận thầu xây lắp trên hiện trường, xử lý về sửa đổi bổ sung thiết kế và khối lượng phát sinh của các dự án chỉ định thầu. 12. Tập hợp đầy đủ hồ sơ công trình để giao cho đơn vị quản lý vận hành và lưu trữ. 13. Nhận toàn bộ hồ sơ kỹ thuật VTTB nhập ngoại từ phòng Vật tư để chuyển giao cho cơ quan tư vấn và các đơn vị có liên quan.3.5. Phòng tài chính kế toán 3.5.1 Chức năng : Tham mưu trưởng ban điều hành dự án quản lý và giám sát về lĩnh vực tài chính kế toán, thực hiện công tác hạch toán, kế toán, thống kê và quyết toán vốn đầu tư xây dựng.3.5.2 Nhiệm vụ : 1. Tham gia lập kế hoạch tài chính năm, quý, tháng trên cơ sở kế hoạch Tổng công ty duyệt. 2. Giải ngân các dự án trong kế hoạch vốn đầu tư được duyệt. 3. Quản lý và sử dụng vốn đầu tư theo chế độ hiện hành của Nhà nước. 4. Lập báo cáo thống kê tài chính kế toán kịp thời và chính xác. 5. Đảm bảo đủ kinh phí cho các nhu cầu hoạt động của Ban theo chế độ. 6. Tổ chức hạch toán chi phí theo từng nguồn thu từ các dự án. 7. Lập và trình duyệt quyết toán các dự án hoàn thành. 8. Lưu trữ và bàn giao hồ sơ tài liệu thanh toán vật tư thiết bị. 9. Tham gia với các phòng khác của Ban trong công tác đấu thầu. 10. Thường trực Hội đồng kiểm kê; tham gia hội đồng thanh xử lý tài sản; phân phối vật chất; thi đua khen thưởng …[...]... trình điện miền Bắc1. Tình hình thực hiện cơng tác đấu thầu tại Ban quản lý dự án các cơng trình điện miền Bắc1.1 Tính tất yếu phải tiến hành đấu thầu tại Ban quản lý dự án các cơng trình điện miền Bắc Ban quan lý dự án các cơng trình điện miền Bắc là đơn vị trực thuộc tổng công ty truyền tải điện quốc gia, trên cơ sỏ Ban quản lý cơng trình đường dây 500kV và Ban quản lý các cơng trình điện trực... gói thầu Các dự án của Ban quản lý dự án các cơng trình điện miền Bắc thực hiện cho đến nay là các dự án sửa chữa, xây dựng đường dây trạm điện trên toàn miền Bắc. Những dự án này đòi hỏi phải sử dụng nguồn vốn lớn, chất lượng cơng trình cao. Một dự án có thể tách thành 10; 20 gói thầu trở lên, một gói thầu tập trung vào nhiều phần của dự án, do đó giá trị gói thầu thường lớn.Những gói thầu mà Ban. .. được nhà thầu có đủ năng lực và trình độ thực hiện gói thầu. 1.2 Cơ sở pháp lý và trình tự tổ chức đấu thầu tại Ban quản lý dự án các cơng trình điện miền Bắc1.2.1 Cơ sở pháp lý để thực hiện công tác đấu thầu Để thực hiện tốt và đáp ứng yêu cầu đặt ra của các dự án, thì khi tiến hành đấu thầu tại Ban cần tuân thủ các nghị định, quy định về đấu thầu như: Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu TS XL TB KhácLưới... nói hoạt động đấu thầu có vai trị rất quan trọng nó quyết định đến việc thành cơng hay thất bại của dự án. Với mong muốn tìm hiểu và đóng góp những đề xuất với cơng tác đấu thầu, trong thời gian thực tập ở Ban quản lý dự án các cơng trình điện miền Bắc em đã thực hiện đề tài “” Kết cấu đề tài gồm 2 chươngChương 1: Thực trạng công tác đấu thầu tại Ban quản lý dự án các cơng trình điện miền BắcChương... Trong đầu tư, đấu thầu là một trong những biện pháp bảo đảm cho công cuộc đầu tư đem lại hiệu quả cao. Thông qua đấu thầu Ban quản lý dự án các cơng trình điện miền Bắc sẽ tìm ra được nhà thầu thích hợp nhất để thực hiện cơng việc của dự án. Vì vậy đấu thầu là cơng việc tất yếu phải tiến hành và được Ban áp dụng cho tất cả các gói thầu của dự án. Việc hồn thiện cơng tác đấu thầu ở Ban chính là một... động công tác đấu thầu tại Ban quản lý dự án các cơng trình điện miền BắcTrong chun đề này do còn hạn chế về kiến thức, thời gian, thực tiễn… nên khơng thể tránh khỏi thiếu xót vì vậy em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cơ để hồn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy cô khoa Đầu tư và các anh chị tại phịng đấu thầu Ban quản lý dự án các cơng trình điện. .. để các nhà thầu điền các thông tin cần thiết.Mẫu đơn dự thầu bao gồm những nội dung sau:- Tên gói thầu - Nguồn vốn của gói thầu - Giá gói thầu mà nhà thầu đưa ra- Hiệu lực của HSDT- Những cam kết về tài liệu trong HSDT và cam kết thực hiện gói thầu nếu trúng thầu Ví dụ về một mẫu đơn dự thầu gói thầu số 4 dự án xây lắp nhánh rẽ 220 kV MẪU ĐƠN DỰ THẦU Kính gửi: Ban quản lý dự án các cơng trình. .. các dự án; cung cấp kịp thời vật tư thiết bị cho một số dự án đóng điện trong năm kế hoạch; hồn thành quyết toán vật tư và quyết toán mã hàng của dự án; thực hiện công tác đấu thầu, ký kết hợp đồng và cấp phát vật tư thiết bị cho một số dự án trọng điểm như: Trạm 500kV Quảng Ninh; DDK220kV Quảng Ninh – Hoành Bồ và Quảng Ninh - Cẩm Phả. Công tác bảo vệ kho tang và quản lý khu thể thao đã được cán... gói thầu. Qua đó ta có thể thấy chun mơn của Ban là thực hiện các gói thầu xây lắp thuộc các dự án xây lắp đường dây trạm biến áp điện. 1.3.3 Hình thức lựa chon nhà thầu và phương thức đấu thầu 1.3.3.1 Hình thức lựa chọn nhà thầu Ban quản lý dự án các cơng trình điện miền Bắc chỉ thực hiện 2 hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế. Tuy nhiên theo xu hướng phát triển... chỉ áp dụng với đấu thầu tyển chọn tư vấn và phương thức 1 túi hồ sơ 1 giai đoạn áp dụng cho gói thầu xây lắp. Do đó, việc đấu thầu ở Ban được tổ chức theo hai phương thức 1 túi hồ sơ 1 giai đoạn và 2 túi hồ sơ 1 giai đoạn. 2. Ví dụ về cơng tác đấu thầu tại Ban quản lý dự án các cơng trình điện miền BắcTên dự án: Nhánh rẽ 110kV xi măng Cẩm Phả và xi măng Hạ Long. Tên gói thầu: Nhánh rẽ 110kV xi . tại Ban quản lý dự án các công trình điện miền BắcA. Quá trình hình thành và phát triển của Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (AMB )1. Quá trình. triển của Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc Ban quản lý dự án các công trình điện miền bắc là đơn vị trực thuộc tổng công ty truyền tải điện
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc.doc, Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc.doc, Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc.doc

Bình luận về tài liệu hoan-thien-cong-tac-dau-thau-tai-ban-quan-ly-du-an-cac-cong-trinh-dien-mien-bac-doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP