Đáp án HSG toán casio lớp 7 2015 2016

3 203 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2016, 07:23

ĐÁP ÁN KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO NĂM HỌC : 2015 – 2016KHỐI LỚP 7CâuNội dungKết quảĐiểmA. PHẦN TRẮC NGHIỆM1 C. 11002Tính thông thườngA. 8,605893239500800 = 29.35.52.7.11Số các ước dương là 10.6.3.2.2 = 720B. 7204 = 650, = 400C. = 650, = 40053456743743 : 4323 dư 3775377534 : 4323 dư 1433B. 1433613582008 = (13582)1008 = Vậy chữ số tận cùng của 13582008 là 6.D. 67A = | x – 2001| + |x – 1| | x – 2001 + x – 1| = 2000Vậy GTNN của A là 2000A. 20008Số chữ số của 20152016 bằng 1+ Int(2016log2015) = 6662B. 66629Tính thông thườngD. 10 = = = = = = = 250Suy ra x = 750, y = 1000; x – y = 250C. 250B. PHẦN TỰ LUẬN1.Tính thông thường10,12512.Tính thông thườngUCLN (a,b) = 13122008BCNN (a,b) = 20470332480,50,53.Tính thông thường 14. (mod 2016) (mod 2016) (mod 2016) (mod 2016) (mod 2016)135915.1:53 = 0,(0188679245283) chu kì 13(2016 – 0): 13 dư 1. Vậy chữ số thập phân thứ 2016 sau dấu phẩy là 0.016. 48027’ 17.B = + + + ... + = = B = 18.Gọi n là thời gian bà Nga gửi tiết kiệmn = = 27,0015 tháng 27 tháng27 tháng19. (mod 1000) (mod 1000) (mod 1000) (mod 1000) (mod 1000)743110.Gọi số cần tìm là xTheo đề bài, ta có 100008+10x =34xDùng chức năng solve trên máy được kết quả41671 ( Giám khảo nghiên cứu kỷ đáp án, thống nhất trước khi bắt đầu chấm thi )Hết TRƯỜNG THCS THẠNH PHƯỚC ĐÁP ÁN KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO NĂM HỌC : 2015 – 2016 KHỐI LỚP Câu Nội dung A PHẦN TRẮC NGHIỆM Kết C 1100 Tính thông thường 239500800 = 29.35.52.7.11 Số ước dương 10.6.3.2.2 = 720 10 B 720 3456743743 : 4323 dư 3775 377534 : 4323 dư 1433 Vậy chữ số tận 1358 A = | x – 2001| + |x – 1| 2008 | x – 2001 + x – 1| = 2000 Vậy GTNN A 2000 Số chữ số 20152016 1+ Int(2016log2015) = 6662 Tính thông thường = = = 400 B 1433 13582008 = (13582)1008 = = = 650, = 400 = Tính thông thường D A 2000 B 6662 D = = = 250 Suy x = 750, y = 1000; x – y = -250 B PHẦN TỰ LUẬN Tính thông thường A -8,60589 C = 650, Điểm C -250 10,125 UCLN (a,b) = 13122008 BCNN (a,b) = 2047033248 0,5 0,5 y= Tính thông thường 7130 3991 (mod 2016) (mod 2016) (mod 2016) 1359 1 48027’ B= 27 tháng 743 (mod 2016) (mod 2016) 1:53 = 0,(0188679245283) chu kì 13 (2016 – 0): 13 dư Vậy chữ số thập phân thứ 2016 sau dấu phẩy B= = + + + + = Gọi n thời gian bà Nga gửi tiết kiệm n= = 27,0015 tháng 27 tháng (mod 1000) (mod 1000) (mod 1000) (mod 1000) (mod 1000) Gọi số cần tìm x 10 Theo đề bài, ta có 100008+10x =34x 4167 Dùng chức solve máy kết ( Giám khảo nghiên cứu kỷ đáp án, thống trước bắt đầu chấm thi )
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án HSG toán casio lớp 7 2015 2016, Đáp án HSG toán casio lớp 7 2015 2016, Đáp án HSG toán casio lớp 7 2015 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn