đánh giá tác dụng của bài thuốc hắc tiêu dao trong điều trị họi chứng tiền mãn kinh

85 668 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2016, 17:26

B GIO DC V O TO B Y T HC VIN Y DC HC C TRUYN VIT NAM HONG TH HOA NH GI TC DNG CA BI THUC HC TIấU DAO TRONG IU TR HI CHNG TIN MN KINH LUN VN THC S Y HC H Ni - 2015 B GIO DC V O TO B Y T HC VIN Y DC HC C TRUYN VIT NAM HONG TH HOA NH GI TC DNG CA BI THUC HC TIấU DAO TRONG IU TR HI CHNG TIN MN KINH Chuyờn ngnh : Y hc c truyn Mó s : 62720201 LUN VN THC S Y HC Ngi hng dn khoa hc: TS Phm Vit Hong H Ni - 2015 CC CH VIT TT TRONG LUN VN BC Bch cu BN Bnh nhõn CT Cholesterol FSH Follicle stimulating hormon HATB Huyt ỏp trung bỡnh HATT Huyt ỏp tõm thu HATTr Huyt ỏp tõm trng HC Hng cu HCT Hematocrit HDL_c High density lipoprotein cholesterol HGB Hemoglobin LDL_c Low density lipoprotein cholesterol LPHTT Liu phỏp hormon thay th MK Món kinh N1 Ngy u tiờn vo vin N20 Ngy th 20 ca t iu tr th nht N40 Ngy th 20 ca t iu tr th hai Nxb Nh xut bn TC Tiu cu TG Triglycerid TMK Tin kinh YHCT Y hc c truyn WHO World Health Organization (T chc Y t th gii) MC LC T VN CHNG TNG QUAN 1.1 Quan nim y hc hin i v tin kinh (TMK) 1.1.1 i cng v TMK 1.1.2 C s sinh lý hin tng tin kinh 1.1.3 Nguyờn nhõn ca tin kinh 1.1.4 Cỏc bin i v sinh lý v nguy c bnh lý ca thi k TMK 1.1.5 iu tr 10 1.1.6 Cỏc nghiờn cu nc v ngoi nc v TMK v MK 11 1.2 Theo y hc c truyn 13 1.2.1 Nguyờn nhõn 13 1.2.2 Triu chng [17],[18],[26] 14 1.2.3 iu tr [18],[26] 16 1.3 Tng quan v bi thuc Hc tiờu dao 16 1.3.1 Xut x bi thuc[28] 16 1.3.2 Thnh phn bi thuc 16 1.3.3 Ch tr 16 1.3.4 Phõn tớch ý ngha bi thuc theo y hc c truyn [18][28] 16 CHNG 18 I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU 18 2.1 Cht liu nghiờn cu 18 2.1.1 Thuc nghiờn cu 18 2.1.2 c im nguyờn ph liu [6] 18 2.1.3 Dng bo ch 20 2.2 i tng nghiờn cu 20 2.2.1 Tiờu chun chn bnh nhõn 20 2.2.2 Tiờu chun loi tr bnh nhõn 21 2.2.3 Thi gian v a im nghiờn cu 22 - Thi gian nghiờn cu t thỏng 01/2015-07/2015 22 - a im nghiờn cu bnh vin YDCT&PHCN Gia Lai 22 2.3 Phng phỏp nghiờn cu 22 2.3.1 Loi thit k nghiờn cu 22 2.3.2 Phng phỏp nghiờn cu trờn bnh nhõn 22 2.3.3 Phng phỏp ỏnh giỏ kt qu 23 2.4 X lý s liu 25 2.5 Khớa cnh o c ca ti 25 - Nghiờn cu c chp thun ca lónh o Hc Vin Y Dc C Truyn Vit Nam, lónh o bnh vin YDCT&PHCN Gia Lai 26 - Bnh nhõn t nguyn tham gia vo nghiờn cu v cú quyn rỳt nghiờn cu bt c lỳc no 26 - Nghiờn cu cú phn hi kt qu 26 - Cỏc thụng tin ny i tng nghiờn cu phi gi mt 26 - Nghiờn cu ch nhm bo v v nõng cao sc khe cho bnh nhõn, khụng nhm mc ớch no khỏc 26 CHNG 27 KT QU NGHIấN CU 27 3.1 c im ca i tng nghiờn cu 27 3.1.1 c im chung 27 3.1.2 Tin s sn khoa 30 3.2 c im cỏc ri lon c nng thi k TMK i tng nghiờn cu 34 3.2.1 Theo YHH 34 3.3 Tỏc dng ca bi thuc hc tiờu dao lờn cỏc rụi lon c nng thi k tin kinh 39 3.3.1 Thay i cỏc triu chng c nng trc v sau iu tr theo thang im Blatt Kupperman 39 3.3.2 Thay i theo mc (nng, nh) cỏc triu chng c nng trc v sau iu tr 41 3.3.3 Thay i im s trung bỡnh sau tng t iu tr 41 3.3.4 Phõn b ri lon hi chng tin kinh sau tng t iu tr 42 3.3.5 Thay i cỏc triu chng lõm sng theo YHCT trc v sau iu tr: 43 3.4 Tỏc dng ca bi thuc hc tiờu dao lờn mt s cỏc triu chng lõm sng khỏc v cn lõm sng 43 3.4.1 S thay i mt s triu chng lõm sng 44 3.5 ỏnh giỏ kt qu chung 45 3.5.1 Kt qu chung 45 3.5.2 ỏnh giỏ kt qu khụng mong mun ca thuc iu tr tin kinh trờn lõm sng 46 CHNG 48 BN LUN 48 4.1 c im i tng nghiờn cu 48 4.1.1 tui 48 4.1.3 Tui tin kinh trunh bỡnh 48 4.1.4 Trỡnh hoỏ v ngh nghip 49 4.1.5 iu tr trc ti vin 49 4.2 Kt qu tỏc dng ca bi thuc trờn lõm sng theo thang im Blatt Kupperman 50 4.2.2 Tỏc dng ca thuc ti mch, huyt ỏp 56 4.2.3 Tỏc dng ca thuc ti cỏc tr s sinh húa mỏu 57 4.2.4 ỏnh giỏ tỏc dng chung ca bi thuc Hc tiờu dao 58 4.2.5 Tỏc dng ca thuc i vi th bnh can ut huyt h theo Y hc c truyn 58 4.3 Phõn tớch v ỏnh giỏ chung v bi thuc Hc tiờu dao 59 4.4 Tỏc dng khụng mong mun ca thuc 61 KT LUN 62 KIN NGH 63 TI LIU THAM KHO 63 DANH MC BNG Bng 2.1 Cỏch cho im cỏc triu chng ca hi chng TMK .23 (theo Blatt - Kuperman) 23 Bng 2.2 Thang im ỏnh giỏ mc b bnh ca hi chng TMK 24 (theo Blatt - Kuperman) 24 Bng 3.1 Phõn b bnh nhõn theo nhúm tui 27 Bng 3.2 Phõn b i tng nghiờn cu theo nhúm ngh nghip 28 Bng 3.3 Phõn b i tng nghiờn cu theo nhúm trỡnh hc 29 Bng 3.4 Phõn b i tng nghiờn cu theo tỡnh trng hụn nhõn .30 Bng 3.5 Phõn b i tng nghiờn cu theo nhúm tui ln u cú kinh 30 Bng 3.6 Tin s sn khoa ca i tng nghiờn cu .30 Bng 3.7 Tin s mc bnh ca i tng nghiờn cu 31 Bng 3.8 c im v kinh nguyt (Chu k kinh; s ngy cú kinh; Lng kinh) 31 Bng 3.9 Phõn b thi gian ri lon kinh nguyt ca i tng nghiờn cu 33 Bng 3.10 T l bnh nhõn ỏp dng cỏc phng phỏp iu tr 33 Bng 3.11 Phõn b bnh nhõn theo cỏc triu chng c nng theo 35 thang im ca Blatt-Kupperman 35 Bng 3.12 Phõn b mc b ri lon ca i tng i tng nghiờn cu theo thang im ca Blatt-Kupperman .36 Bng 3.13 Mc huyt cỏc chu k kinh nguyt ca i tng nghiờn cu trc vo vin 37 Bng 3.14 Phõn b bnh nhõn theo nhúm huyt ỏp trc iu tr 38 Bng 3.15 Cỏc triu chng c nng theo YHCT (qua vng, vn, vn, thit) 38 Bng 3.16 S thay i cỏc triu chng c nng sau tng t iu tr (theo thang im Blatkuperman) (n = 37) 39 Bng 3.17 S thay i theo mc (nng, nh) cỏc triu chng c nng trc v sau iu tr (n = 37) 41 Bng 3.18 im s trung bỡnh sau tng t iu tr 42 Bng 3.19 Phõn b ri lon hi chng tin kinh sau tng t iu tr 42 Bng 3.20 Cỏc triu chng c nng theo YHCT trc v sau iu tr .43 Bng 3.21 So sỏnh mc huyt cỏc chu k kinh nguyt ca i tng nghiờn cu trc v sau iu tr 44 Bng 3.22 Thay i huyt ỏp (mmHg) sau tng t iu tr 44 Bng 3.23 Thay i tn s tim sau cỏc t iu tr (SD) 45 Bng 3.24 S thay i mt s ch s sinh húa mỏu trc v sau iu tr 45 Bng 3.25 Kt qu chung 45 Bng 3.26 Kt qu khụng mong mun .46 Bng 3.27 S thay i mt s ch s huyt hc trc v sau iu tr 46 Bng 3.28 S thay i ca chc nng gan, thn trc v sau iu tr 47 DANH MC BIU Biu 3.1 Phõn b bnh nhõn theo nhúm tui 27 Biu 3.2 Phõn b bnh nhõn theo ngh nghip 28 Biu 3.3 Phõn b bnh nhõn theo trỡnh hc 29 Biu 3.4 T l bnh nhõn ỏp dng cỏc bin phỏp trc vo vin 34 Biu 3.5 im s trung bỡnh ca cỏc bnh nhõn qua tng t iu tr 42 Biu 3.6 Phõn b ri lon hi chng tin kinh sau tng t iu tr 43 Biu 3.7 ỏnh giỏ kt qu chung sau iu tr .46 T VN Ph n bc vo giai on tin kinh nhng giai on rt khỏc nhau, tui 40 hoc thm u nhng tui 30 cú th ó nhn thy nhng thay i gõy nhng du hiu Trong thi kỡ ny, hin tng kinh xy nh tt yu ca cuc sng n gii vi cỏc biu hin nh ri lon kinh nguyt dn n ht kinh vnh vin, ngng phúng noón, cựng vi nng hormon sinh dc gim thp [3], [11] Nhng thay i ny nh hng n cht lng cuc sng ca h Hin tng bt bỡnh thng v chu k kinh nguyt thi kỡ ny l bung trng gim sn xut hai hormone sinh dc n estrogen v progesteron lm thay i chuyn húa dn n thay i v tõm sinh lý mt cỏch rừ rng Nhng thay i ú gm cỏc triu chng nh cn bc ha, vó m hụi, khụ õm olõu di ngi ph n la tui ny cũn phi i mt vi nguy c tim mch, loóng xng, alzheimer [16],[19],[20] c khong 75- 90 % ph n tui trờn 40 xut hin cỏc triu chng trờn, ú 5-10% cn c iu tr [14],[34] Cựng vi s tin b ca khoa hc k thut, phỏt trin ca y khoa v ngnh ph khoa núi riờng ó cú mt s cụng trỡnh iu tr cỏc ri lon trờn, mt nhng cụng trỡnh ú l liu phỏp hormone thay th, nhiờn cng cú nhng trng hp khụng s dng c hormone thay th, dựng kộo di thỡ bin chng s cao Bờn cnh y hc hin i, y hc c truyn cng cú nhng phng phỏp khụng dựng thuc (chõm cu, xoa búp, dng sinh) hoc dựng thuc (mt bi thuc hay mt s v thuc) iu tr chng bnh ny, v mang li kt qu ỏng nghi nhn Trong ú cú bi thuc c phng hc tiờu dao dựng 62 KT LUN Bi thuc c phng Hc tiờu dao iu tr 37 bnh nhõn cú hi chng kinh th can ut huyt h bng liu trỡnh t mi t 20 ngy, t sau cỏch t trc 10 ngy l cn thit v cho kt qu chung t 94,6% Thuc cú tỏc dng ci thin tt cỏc triu chng lõm sng: bc ho vó m hụi, chúng mt, mt ng, d b kớch ng, lo lng Triu chng au c, xng khp, tõm khớ tht thng, cm giỏc kin bũ da ci thin kộm Điểm số trung bình theo thang điểm Blatt-Kuperman giảm sau hai đợt điều trị t 21,86 im xung cũn 8,92 im (p < 0,01) + Thuc lm gim huyt ỏp bnh nhõn cú hi chng kinh kốm tng huyt ỏp nh v va Trong ú huyt ỏp tõm thu gim rừ t 138.672mmHg xung 115.23mmHg so vi huyt ỏp tõm trng t 80.351mmHg xung 77.754mmHg + Hm lng Cholesterol v Triglycerid n nh khụng cú s bin i sau quỏ trỡnh iu tr (p>0,05) Trong quỏ trỡnh iu tr bi thuc khụng gõy cỏc tỏc dng khụng mong mun 63 KIN NGH Bi thuc hc tiờu dao cha c bo ch di dng viờn nang nờn cha thun li cho cỏc bnh nhõn trỡ iu tr bnh lý mt cỏch lõu di vi cỏc t ni tip Tip tc nghiờn cu v tỏc dng ca bi thuc trờn c ch lm tng hm lng cỏc ni tit t sinh dc n v iu hũa hot ng h thn kinh giao cm Cn tip tc nghiờn cu m rng cỏc th lõm sng khỏc TI LIU THAM KHO Bộ môn Miễn dịch - Sinh lý bệnh - Trờng Đại học Y Hà Nội (1999), Bài giảng Sinh lý bệnh, NXB Y học Tr 10-18 Bộ môn Nội - Trờng Đại học Y Hà Nội, (1998), Bài giảng bệnh học nội khoa Tập I, (Tái lần thứ có sửa chữa bổ sung), NXB Y học tr 102 - 107 Bộ môn phụ sản - Trờng Đại học y Hà Nội, (2006), Bài giảng sản phụ khoa dùng cho sau đại học, NXB Y học, tr 238 - 248 Bộ môn sinh lý học - Đại học Y Hà Nội (2002), "Sinh lý kinh nguyệt", Bài giảng sinh lý sau đại học, Nhà xuất Y học Bộ môn Y học cổ truyền, Đại học Y Hà Nội (2005), Bài giảng YHCT NXB Y học, tr 304 - 413 Bộ Y tế (2012), Dợc điển Việt Nam IV, Bộ Y tế, Hà Nội; tr 190- 191, 208211, 288 -299, 341- 342, 343, 411- 413, 481, 493, 455-545, 499 -500 Minh Hin (2010), Nghiờn cu cỏc ri lon c nng thi k tin kinh v tỏc dng ca bi thuc K Cỳc a hong hon gia v Lun ỏn tin s y hc Trng i hc Y H Ni tr 30-45 64 Đỗ Văn Bách (2003), Đánh giá tác dụng viên nén tiêu dao đan chi điều trị hội chứng mãn kinh Luận văn thạc sĩ y học Trờng Đại học Y Hà Nội, tr 44 - 56 Phạm Gia Đức (1995), Chứng loãng xơng tuổi mãn kinh, hormon liệu pháp thay thế, Nội san phụ sản, 1, Hội phụ sản Việt Nam, Hà Nội, tr 21-25 10 Phạm Gia Đức Cộng (1998), Tuổi mãn kinh với phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh, Mãn kinh truyền thông đại chúng, tr 12- 21 11 Phạm Thị Minh Đức (2000), Sinh lý nội tiết, Sinh lý học tập 2, NXB Y học, tr 32 - 116 12 Phạm Thị Minh Đức (2000), Sinh lý sinh sản nữ, Sinh lý học tập II NXB Y học, tr 135 - 150 13 Phạm Thị Minh Đức cộng (1998) "Hằng số ngời Việt Nam" Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học Tập Đại học y Hà Nội NXB Y học 1998 tr 144 - 152 14 Phạm Thị Minh Đức cộng (2004), Nghiên cứu thực trạng sức khoẻ sinh sản phụ nữ Việt Nam mãn kinh đề xuất giải pháp Can thiệp nhằm nâng cao chất lợng sống phụ nữ lứa tuổi này, Báo cáo tổng kết đề tài độc lập cấp nhà nớc- Bộ khoa học công nghệ 15 Trần Xuân Hoan (2007) Đánh giá tác dụng nhĩ châm kết hợp với hào châm điều trị rối loạn tiền mãn kinh Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa cấp II trờng Đại học Y Hà Nội 16 Tô Minh Hơng (2001), Nghiên cứu số đặc điểm thời kỳ mãn kinh tình hình bệnh phụ khoa hay gặp phụ nữ mãn kinh thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sỹ Y học trờng Đại học Y Hà Nội 17 Khoa Y học cổ truyền, Trờng Đại học Y Hà Nội (2000), Các bệnh phụ khoa Y học cổ truyền, NXB Y học, tr 635 - 642 65 18 Trần Văn Kỳ (1997), "Chứng trạng trớc sau mãn kinh", Điều trị phụ khoa đông y, Nhà xuất Y học, tr - 20, 25 - 26 19 Nguyễn Khắc Liêu (2000), Sinh lý mãn kinh, Chẩn đoán điều trị phụ nữ tuổi mãn kinh, Viện bảo vệ bà mẹ trẻ sơ sinh, Hà Nội, tr 1-11 20 Nguyễn Thị Ngọc Phợng (2000), "Sức khỏe phụ nữ tuổi mãn kinh Việt Nam liệu pháp hormon thay thế", Một số vấn đề khoa học Y Dợc kỷ 21, Các trờng Đại học Y Dợc Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, tr 28 -34 21 Nguyễn Thị Ngọc Phợng, Đặng Quang Vinh, Đỗ Quang Minh cộng (2001), Đặc điểm tâm sinh lý phụ nữ lứa tuổi mãn kinh TPHCM năm 1998, Hội nghị khu vực lần thứ Hội Mãn kinh châu á- Thái Bình Dơng TPHCM, -10/10 22 Nguyễn Hồng Siêm (2005), Nghiên cứu tác dụng viên nang lục vị phối hợp với viên nang tiêu dao đan chi điều trị hội chứng mãn kinh, Luận văn tốt nghiệp Bác sỹ chuyên khoa II, trờng Đại học Y Hà Nội 23 Trần Thị Thu Trang (2007), Đánh giá tác dụng phơng pháp Nhĩ áp điều trị hội chứng tiền mãn kinh, Luận văn tốt nghiệp Bác sỹ nội trú bệnh viện Trờng Đại học Y Hà Nội 24 Lê Thị Thanh Vân (2003), Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng rong kinh, rong huyết tuổi dậy tuổi tiền mãn kinh, Luận án Tiến sỹ, Trờng Đại học Y Hà Nội 25 Viện bảo vệ bà mẹ trẻ sơ sinh (1999), "Mãn kinh", Sản phụ khoa thực hành, NXB Y học Hà Nội, tr 284 - 290 26 Trần Thuý, Lê Thị Hiền (2002), Sản phụ khoa y học cổ truyền, NXB Y học, tr 96 - 120 27 Trn c Th, V ỡnh Chớnh (1994), Bc u ỏp dng iu tr tay th bng ostrogene v progesterone ph n ri lontin kinh 66 v kinh Tp Y hc vit nam, s 12 (187), B Y t xut bn, tr 34 36 28 Hong tõn, Hong Anh Tun (2009) Phng t hc, NXB Thun Húa, tr 20-120 29 Alder Elizabeth (1998), "The Blatt - Kupperman menopause index: A, critique" Maturitas, 29, pp 19 24 30 William D., Odell, Henry G.et al (2001), Menopause and hormone replacement, Endocrinology-Fourth edition,W.B Saunders company, pp 2153-2160 31 Busch H; A S Barth - Olofsson ; S Rosenhagen ; A Collin (2003), "Menopausal Transition and Psychological development" Menopause 10 (2) Copyright â 2003 The North AmeriCan Menopause society Allrights reserve, pp 179 -187 32 Basitian Lori, Smith Crystal, Nandakavita (2003) Is this woman perimenopause AmeriCan Medical Association, Chicago, ETATSUNIS vol 289, no7, pp 895-902 33 Fredi F Kronenberg, and Adrianne Fugh-Berman (2002), "Complementary and Alternative Medicine for Menopausal Symptoms Review of Randomized Trials, Annals of Internal Medicine - 19 November 2002 Volume 137 Number 10, pp 805 - 813 34 World Heath Organization (1996), Researeh on the menopause in the 1990s, Geneva Switzerlan 35 Kumar Mishra, S (2011) Menopausal transition and postmenopausal health problems: a review on its bio-cultural perspectives Health, 3, 233-237 36 Obstetics & Gynecology (2002),5.36.02 the Blatt - Kupperman Menopausal index - Menopausal and perimenopausal Symptoms, 67 37 Chobanian AV, Bakris GL, Black HR et al (2003) Seventh report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure Hypertension 42:12061252 38 Joann E Mason, Kathryn A Martin (2001), "Postmenopausal Hormone Replacement Therapy", N Engl J Med, 345 (1), pp 34 - 40 39 William D.Henry G.et al (2001), Menopause and hormone replacement,Endocrinology-Fourth edition,Saunders company, pp 2153-2160 40 Yusoss M Dawwod (2000), "Menopause", Textbook of Gynecolgy 2nd Edition Philadelphia W.B, Sauders, company, pp 603 629 Phụ lục Phiếu theo dõi bệnh nhân (Trc iu tr) Số vào viện: 1) Họ tên Tuổi Vào viện ngày: ./ ./ năm 2015 2) Địa 3) Điện thoại 4) Nghề nghiệp: CBCC-VC công nhân nông dân nghề khác 5) Trình độ văn hoá: 1.TH-THCS 2.THPT-TC Cao đẳng,đại học,trên đại học 6) Tình trạng hôn nhân: Đang có chồng Ly thân Goá chồng Ly dị Độc thân 7) Tình trạng kinh nguyệt thai sản: - Tuổi có kinh lần đầu Vòng kinh ngày Số ngày hành kinh ngày - Lợng kinh (số băng kotex) : Nhiều: - băng; Vừa: - băng; ít: - băng - Số lần có thai lần - Số lần sinh lần 8) Tiền sử thân: Tăng huyết áp Đái tháo đờng Rối loạn lipid máu Viêm phần phụ Bệnh lý xơng, khớp Dùng thuốc tránh thai Các bệnh khác 9) Điều trị trớc vào viện: YHHĐ Phối hợp YHCT Cha điều trị 10) Theo dõi lâm sàng - Mạch Tần số lần/phút - HATT : mmHg HATr: .: .mmHg - Chỉ số TMK Blatt - Kupperman: Triệu chứng Triệu chứng Có Không Hệ số Mức độ triệu chứng Mức độ triệu chứng: điểm: Không có biểu điểm (nhẹ): Sự nhận cảm thay đổi (rối loạn) không đáng để lu ý xuất điểm (trung bình): Sự nhận cảm thay đổi (rối loạn) nhiều hơn, đáng để lu ý xuất điểm (nặng): Sự nhận cảm thay đổi (rối loạn) mạnh, xuất thờng xuyện hơn, đáng lu ý Tổng số điểm Mức độ rối loạn: độ Kết quả: Loại 11) Triu chng lõm sng theo YHCT: Bc ha, vó m hụi Chúng mt Ngc sn y tc Mt ng Tớnh tỡnh cỏu gt Cht li hng nht au u Tay chõn run tờ rn Mch huyn Ngày ghi phiếu tháng năm Bệnh nhân Bs.Điều trị Phụ lục Phiếu theo dõi điều trị (đợt 1) Số vào viện Họ tên Tuổi Vào viện ngày: ./ ./ năm 2015 Địa Điện thoại Theo dõi lâm sàng Mạch HATT: Tần số lần/phút HATr: Chỉ số tiền mãn kinh Blatt - Kupperman: Triệu chứng Triệu chứng Có Không Bốc hoả, vã mồ hôi Tâm tính khí thất thờng Mất ngủ Dễ bị kích động Chứng u sầu, lo lắng Chóng mặt Hồi hộp (tim đập nhanh) Tính yếu đối, mệt mỏi Nhức đầu Đau xơng khớp, Cảm giác kiến bò da Hệ số Mức độ triệu chứng 2 1 1 1 Bệnh nhân cần đợc hớng dẫn để điền vào bảng (khi bệnh nhân đánh dấu) gạch x vào cột, dòng tơng ứng với triệu chứng mà thân cảm nhận Mức độ triệu chứng: điểm: Không có biểu điểm (nhẹ): Sự nhận cảm thay đổi (rối loạn) không đáng để lu ý xuất điểm (trung bình) : Sự nhận cảm thay đổi (rối loạn) nhiều hơn, đáng để lu ý xuất điểm (nặng): Sự nhận cảm thay đổi (rối loạn) mạnh, xuất thờng xuyện hơn, đáng lu ý Tổng số điểm : Mức độ rối loạn: độ Kết quả: loại Triu chng lõm sng theo YHCT: Bc ha, vó m hụi Chúng mt Ngc sn y tc Mt ng Tớnh tỡnh cỏu gt Cht li hng nht au u Tay chõn run tờ rn Mch huyn Tác dụng phụ: = buồn nôn, nôn = đầy bụng = sẩn ngứa = dấu hiệu khác Ngày ghi phiếu Bệnh nhân - ỉa chảy = tháng năm 2015 Bác sĩ điều trị Phụ lục Phiếu theo dõi điều trị (đợt 2) Số vào viện Họ tên Tuổi Vào viện ngày: ./ ./ năm 2015 Địa Điện thoại Theo dõi lâm sàng Mạch HATT: Tần số lần/phút HATr: Chỉ số tiền mãn kinh Blatt - Kupperman: Triệu chứng Triệu chứng Có Không Hệ số Bốc hoả, vã mồ hôi Tâm tính khí thất th- ờng Mất ngủ Dễ bị kích động Chứng u sầu, lo lắng Chóng mặt Hồi hộp (tim đập 2 1 nhanh) Tính yếu đối, mệt Mức độ triệu chứng mỏi Nhức đầu Đau xơng khớp, Cảm giác kiến bò da Bệnh nhân cần đợc hớng dẫn để điền vào bảng (khi bệnh nhân đánh dấu) gạch x vào cột, dòng tơng ứng với triệu chứng mà thân cảm nhận Mức độ triệu chứng: điểm: Không có biểu điểm (nhẹ): Sự nhận cảm thay đổi (rối loạn) không đáng để lu ý xuất điểm (trung bình) : Sự nhận cảm thay đổi (rối loạn) nhiều hơn, đáng để lu ý xuất điểm (nặng): Sự nhận cảm thay đổi (rối loạn) mạnh, xuất thờng xuyện hơn, đáng lu ý Tổng số điểm : Mức độ rối loạn: độ Kết quả: loại Triu chng lõm sng theo YHCT: Bc ha, vó m hụi Chúng mt Ngc sn y tc Mt ng Tớnh tỡnh cỏu gt Cht li hng nht au u Tay chõn run tờ rn Mch huyn Tác dụng phụ: = buồn nôn, nôn = đầy bụng = sẩn ngứa = dấu hiệu khác Ngày ghi phiếu Bệnh nhân - ỉa chảy = tháng năm 2015 Bác sĩ điều trị Phụ lục Kết cận lâm sàng Họ tên Tuổi Số bệnh án: Địa Ngày kết quả: STT Xét nghiệm Hồng cầu Máu Bạch cầu Tiểu cầu Lipid Men gan Lần Lần Số lợng HGB HCT Số lợng GRAN LYM MID Cholesterol LDL_c HDL_c Triglyxerit AST Chỉ số bình thờng 3.9-5.4 M/àl 12.0 - 15.0 g/dl 34.0-46.0 % 4.0-10.9 K/àl 40.0 - 80.0 % 20.0 - 48.0 % 2.0 - 12.0% 140 - 370 K/àl 3,9 - 5,2 mmol/l < 3,9 mmol/l 0,9 mmol/l < 2,3 mmol/l ALT Creatinin Nớc tiểu Lần Điện tim Siêu âm X Quang (tim phổi) Lần Kết luận sơ Bác sỹ điều trị DANH SCH BNH NHN NGHIấN CU TI TIN MN KINH STT H v tờn Tui Ngh Ngy vo Ngy nghip vin vin S bnh 01 Trng Th Th 42 ND 3/4/2015 25/5/2015 ỏn 463 02 Nguyn Th Th 43 CB 6/4/2015 28/5/2015 481 03 Nguyn Th Kim H 49 ND 10/4/2015 1/6/2015 3748 04 Nguyn Th T 47 CB 10/4/2015 1/6/2015 3745 05 ng Th 49 ND 13/4/2015 2/6/2015 0563 06 V Th T 46 Ni tr 13/4/2015 2/6/2015 3801 07 Trn Th N 51 CB 15/4/2015 3/6/2015 3947 08 Hong Th Th 48 CB 17/4/2015 5/6/2015 4136 09 Trn Th 51 ND 20/4/2015 8/6/2015 4188 10 Lờ Th N 47 CB 27/4/2015 12/6/2015 4614 11 Nguyn Th L 52 CB hu 27/4/2015 12/6/2015 4653 12 Hong Th L 43 ND 27/4/2015 13/6/2015 4631 13 V Th T 46 ND 4/5/2015 19/6/2015 4705 14 Bựi Th Q 48 CB 4/5/2015 19/6/2015 4667 15 Phm Th A 42 ND 5/5/2015 19/6/2015 4867 16 Nguyn Th P 47 CN 6/5/2015 20/6/2015 4932 17 on Th H 45 CB 6/5/2015 22/6/2015 4918 18 Mai Th T 44 ND 7/5/2015 23/6/2015 4974 19 Trn Th nh Ng 47 CN 7/5/2015 25/6/2015 5012 20 Nguyn Th H 46 Ni tr 8/5/2015 23/6/2015 5055 21 Hunh Th L 51 CB 8/5/2015 23/6/2015 5043 22 inh Th N 43 ND 8/5/2015 22/6/2015 5082 23 Phm Th T 46 ND 11/5/2015 24/6/2015 5171 24 Th 45 ND 11/5/2015 25/6/2015 5175 25 on Th Thanh N 50 CB hu 12/5/2015 25/6/2015 5249 26 Bựi Th Th 44 CB 12/5/2015 25/6/2015 5257 27 Nguyn Th Ng 48 ND 13/5/2015 26/6/2015 5314 28 Nguyn Th H 46 Ni tr 13/5/2015 26/6/2015 5287 29 Nguyn Th T 49 ND 14/5/2015 27/6/2015 5390 30 Lng Th Bớch T 51 CB 15/5/2015 26/6/2015 5457 31 Nguyn Th Kim A 51 CB Hu 21/5/2015 29/6/2015 5694 32 Bựi Th H 47 ND 22/5/2015 29/6/2015 5809 33 Nguyn Th Thanh S 49 ND 29/5/2015 7/7/2015 912 34 T Th H 45 CB 29/5/2015 8/7/2015 6151 35 Trn Th B 50 CN 29/5/2015 8/7/2015 6155 36 V Th K 53 ND 2/6/2015 14/7/2015 939 37 Nguyn Th L 50 ND 3/6/2015 15/7/2015 957 Gia lai, ngy 15 thỏng nm 2015 Giỏo viờn hng dn Giỏm c BV [...]... ph n trong phm vi 7 vựng sinh thỏi cho kt qu tui MK ca ph n Vit Nam thp k 90 th k XX l 47,3 3,2 v c 10 nm tui món kinh li mun li 2 nm t thp k 70 [14] Theo Trn Xuõn Hoan tui trung bỡnh ca ph n TMK l 47,0 2,7 tui [15] 1.1.1.3 Cỏc triu chng TMK Ri lon kinh nguyt: Kinh mau, kinh tha, vũng kinh ngn, lng kinh ớt dn, chu kỡ kinh nguyt n sm mun tht thng lng ớt hoc cú khi rt nhiu, bng kinh hoc ngng kinh t... món kinh Tin món kinh l khong thi gian cú ri lon kinh nguyt trc khi xy ra món kinh, ngi ph n cú ri lon hoc ht kinh nguyt, khụng cũn phúng noón, nng hormone sinh dc gim thp [12],[18],[20] 1.1.1.2 Tui món kinh Theo cụng b ca WHO nm 1996, thỡ tui món kinh trung bỡnh ca cỏc nc cụng nghip phỏt trin khong 51 tui v cỏc nc ang phỏt trin thỡ thp hn 120 Ti Vit Nam cú mt s cụng trỡnh nghiờn cu v tui món kinh. .. chng tin món kinh, nhng cha cú nghiờn cu y Xut phỏt t thc t trờn, tụi tin hnh ti ỏnh giỏ tỏc dng bi thuc Hc tiờu dao trong iu tr hi chng tin món kinh nhm hai mc tiờu: 1 ỏnh giỏ tỏc dng ca bi thuc Hc tiờu dao lờn triu chng lõm sng v mt s ch s cn lõm sng trong hi chng tin món kinh th can ut huyt h 2 Nhn xột tỏc dng khụng mong mun ca bi thuc 3 CHNG 1 TNG QUAN 1.1 Quan nim y hc hin i v tin món kinh (TMK)... th bnh nh: Hu qui thang phi hp lý trung hon, lc v, tiờu dao 1.3 Tng quan v bi thuc Hc tiờu dao 1.3.1 Xut x bi thuc[28] Hc tiờu dao l bi thuc c phng trớch t Hũa t cc phng Bi ny bt ngun t bi T nghch tỏn (gm cỏc v si h, bch thc, ch thc, cam tho) trong Thng hn lun gia gim thnh bi Tiờu dao tỏn sau ú bi Tiờu dao tỏn gia thờm v Thc a tr thnh bi Hc tiờu dao 1.3.2 Thnh phn bi thuc Si h 12g Cam tho 6g ng quy 12g... t, dng huyt hũa vinh, iu kinh ch thng Tr can t huyt h khi hnh kinh au bng, can ut huyt h, mch huyn m h 1.3.4 Phõn tớch ý ngha bi thuc theo y hc c truyn [18][28] Bi thuc ny chớnh l bi T nghch tỏn trong Thng hn lun ca Trng Trng Cnh, gia gim thnh bi Tiờu dao tỏn ri t bi tiờu dao tỏn gia thờm thc a thnh bi Hc tiờu dao tng cng lc cho dng huyt cha chng huyt h m can ut S can lý t trong phng ny cú 17 ng quy,... giảm khiến âm d- 14 ơng mất cân bằng, khí huyết không điều hoà, gây nên các rối loạn của thời kỳ TMK Thận âm h, nội nhiệt phát sinh ra bên trong cơ thể, dẫn đến chứng bệnh âm h nội nhiệt, h nhiệt sinh ra bốc lên thành bốc hỏa, mạch Nhâm trống rỗng, mạch Xung suy làm ảnh hởng đến Huyết hải, bể huyết bị tổn thơng sẽ dẫn đến kinh nguyệt bị rối loạn và hết kinh Mặt khác hoạt động sinh lý giữa các tạng phủ... Ri lon vn mch chim t l 40%; Ri lon v tit niu, sinh dc chim t l 30%- 35% [20],[21] - Theo nghiờn cu ca Lờ Th Thanh Võn trờn 503 bnh nhõn rong kinh trong thi k TMK cú 38% rong kinh rong huyt c nng, bnh nhõn trc khi rong kinh thng cú ri lon vũng kinh, ch yu l vũng kinh di hn [24] - Theo nghiờn cu ca Phm Gia c l 60,5% ph n tui MK cú ri lon vn mch [10] - Theo Trn c Th, V ỡnh Chớnh [27], khi tin hnh ỏp dng... du hiu chut rỳt gim 82,14%; Tờ tay chõn gim 80,76%; au ct sng gim 43,75% Hoang tng 3/3; Cng giỏp trng 2/2 - Theo nghiên cứu của Trần Thu Trang [23] sử dụng Nhĩ châm các điểm Thần môn, Giao cảm, Nội tiết, trong 30 ngày liên tục và đợc thay hạt dán 4 lần trong liệu trình điều trị trên 30 bệnh nhân với kết quả đạt loại tốt là 36,7%, loại khá là 60% và chỉ có 3,3% không đạt kết quả Kết quả nh nhau với... nguyt n sm, lng kinh ớt hoc tr ra nhiu hoc tt kinh t ngt, au u chúng mt, bc ha ra m hụi, mm khụ, tiu vng, tỏo bún, lng gi nhc mi, li , rờu ớt, mch t sỏc 1.2.2.3 Chng tõm thn bt giao Ri lon kinh nguờt ngi núng ra m hụi, hi hp hay quờn, mt ng hay mng, t tng khụng tp trung hay bun vụ c, li thon , ớt rờu mch t sỏc 1.2.2.4 Chng tinh cn huyt khụ Trc sau món kinh lng gi au mi, ct ty au nhc, núng trong xng, u... vợng 1.2 Theo y hc c truyn 1.2.1 Nguyờn nhõn Theo Y hc c truyn: con gỏi 7 tui thn khớ thnh, rng thay, túc di, 14 tui thiờn quý n, mch thỏi xung thnh, bt u cú kinh, kinh k c mi thỏng mt ln Chu k kinh 28 ngy/ln S lng 50-100 ml/ln, hnh kinh 3-5 ngy, mu kinh lỳc u nht, sau sm, sau cựng nht, khụng ụng, khụng cú cc, khụng loóng, khụng c [1],[8],[9],[10] Da theo thiờn Thng C Thiờn Chõn Lun (T Vn), YHCT cho ... 1.1.1.1 Tin kinh Tin kinh l khong thi gian cú ri lon kinh nguyt trc xy kinh, ngi ph n cú ri lon hoc ht kinh nguyt, khụng cũn phúng noón, nng hormone sinh dc gim thp [12],[18],[20] 1.1.1.2 Tui kinh. .. tui kinh li mun li nm t thp k 70 [14] Theo Trn Xuõn Hoan tui trung bỡnh ca ph n TMK l 47,0 2,7 tui [15] 1.1.1.3 Cỏc triu chng TMK Ri lon kinh nguyt: Kinh mau, kinh tha, vũng kinh ngn, lng kinh. .. (32,5%), tng huyt ỏp, ri lon kinh nguyt chim t l thp hn u l 13,5% 3.1.2.4 V tỡnh trng kinh nguyt ca i tng nghiờn cu Bng 3.8 c im v kinh nguyt (Chu k kinh; s ngy cú kinh; Lng kinh) c im n Chu k KN :
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá tác dụng của bài thuốc hắc tiêu dao trong điều trị họi chứng tiền mãn kinh, đánh giá tác dụng của bài thuốc hắc tiêu dao trong điều trị họi chứng tiền mãn kinh, đánh giá tác dụng của bài thuốc hắc tiêu dao trong điều trị họi chứng tiền mãn kinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn