GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6 TUẦN 27

11 242 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2016, 20:46

Tun: 27 Tit: 97 Ngy son: / / Lp 6A1 Tit(TKB): Lp 6A2 Tit(TKB): Ngy dy: / / Ngy dy: / / Vn bn: LM (T Hu) I Mc tiờu cn t: Kin thc: - V p hn nhiờn, vui ti, sỏng v ý ngha cao c s hi sinh ca nhõn vt Lm - Tỡnh cm yờu mn, trõn trng ca tỏc gi ginh cho nhõn vt Lm -Cỏc chi tit miờu t bi th v tỏc dng ca cỏc chi tit miờu t ú - Nột c sc ngh thut t nhõn vt kt hp vi t s v bc l cm xỳc K nng: - c din cm bi th (bi th t s c vit theo th th bn ch cú s kt hp gia cỏc yu t miờu t, t s, miờu t, biu cm v xen li i thoi) - c-hiu bi th cú s kt hp cỏc yu t t s, miờu t v biu cm - Phỏt hin v phõn tớch ý ngha ca cỏc t lỏy, hỡnh nh hoỏn d v nhng li i thoi bi th Thỏi : - Cảm phục trức hi sinh anh dũng Lợm - Yêu ngời, yêu quê hơng, đất nớc II CHUN B: GV: SGK, SGV, son ging, tham kho ti liu, tranh minh ho HS: Tr li cõu hi phn c-hiu bn III PHNG PHP: - c din cm, ỏp, gii thớch, minh ho, phõn tớch - bỡnh, nờu v gii quyt IV Hot ng dy hc: n nh lp: Kim tra bi c: ? c thuc lũng bi th Nờu tõm trng v cm ngh ca anh i viờn vi Bỏc? (Gi ý: S vic: K li mt ờm trờn ng i chin dch, mt anh i viờn thc dy thy Bỏc khụng ng, trm ngõm bờn bp la, t la, dộm chn cho b i ) Bi mi: 35 a Gii thiu bi mi: Lợm thơ tiêu biểu cho thơ Tố Hữu nhiề phơng diện Về mặt hình tợng, Lợm nhân vật nằm hựê thống nhân vật trở trở lại tác phẩm ông, tập thơ Việt Bắc: Những bà mẹ, ngời chị, anh bbộ đội, đứa em, nghĩa hình ảnh kháng chiến toàn dân, toàn diện Giọng kể, cách kể trung thực sinh động thơ bốn chữ với tiết tấu nhanh, thích hợp với nhân vật đợc kể Bố cục th rõ ràng: gặp gỡ tình cờ nhà thơ nhân vật, chuyến đI liên lạc cuố cùng, hi inh dũng cảm em, kết thúc cảm ngĩ nhà thơ " ngời không chêt" Bài học em tìm hiểu "Lợm" b Bi mi: TL Hot ng ca thy Hot ng ca trũ Ni dung 10 H1: Hng dn HS tỡm I Gii thiu chung: hiu chung Tc gi: + Gi HS c chỳ thớch + HS c chỳ thớch - T Hu (Nguyn Kim + Gii thiu thờm v tỏc gi: - T Hu (Nguyn Kim Thnh) Thnh) sinh nm 1920, mt ễng l mt nh th ln ca sinh nm 1920, mt cui nm 2002 cui nm 2002 hc hin i VN Th ca - L nh th ln ca th ca hin i - L nh th ln ca th ca ụng phn ỏnh khỏ r nt v cch mng VN t nm 1930nay ? Bi vit hon cnh no? - GV hng dn c, chỳ ý ngt nhp c mu Nhn xột cỏch c ca hc sinh ? Bi th c vit theo th th no? Ngt nhp 2/2 thớch hp vi li k chuyn ? Phng thc biu t ca bn? ? Tỡm b cc ca bi th? Vit Nam hin i Vit Nam Tỏc phm: - Bi th c sỏng tỏc nm - Bi th vit nm 1949 cuc 1949 khỏng chin chng Phỏp - Th th ch - c bi th - Th t s c -tỡm hiu t khú: - Th th bn ch - Phng thc biu t l t s v miờu t - Bi th chia lm on : B cc: on - on 1: T u xa dn. Hỡnh nh Lm chỳ Lm - on 2: Tip gia ng Chuyn i liờn lc cui cựng v s hi sinh ca Lm - on 3: Cũn li Lm cũn sng mói 18 H2: Hng dn HS tỡm II- Tỡm hiu bn: hiu bn 1- Hỡnh nh Lm- chỳ - GV treo tranh minh ho -HS quan sỏt tranh liờn lc: + Gi HS c on + c on ? on th gi lờn trc mt - Lm l mt chỳ nhanh nhn ngi c hỡnh nh chỳ hn nhiờn, vui ti nhớ nhnh Lm nh th no? ? Vỡ em cú cm nhn ú? - Chỳ lot chot nhy trờn ng vng Ci hớp mớ, mỏ b quõn ? Tỡm cỏc t lỏy on - Cỏc t lỏy: lot chot, thon - T lỏy gi hỡnh th v nờu tỏc dng ca nú? thot, nghnh nghnh - So sỏnh + Phõn tớch cho HS thy tỏc Tỏc dng gi hỡnh - Lm hin lờn sinh ng, dng gi hỡnh ca mt s t ỏng yờu l mt chỳ hn lỏy nhiờn, vui ti, nh nhn, ? Theo em ng vng l - Cú th cú nhiu cỏch lớ gii: nhanh nhn, say mờ cụng ng nh th no? ng cỏt vng, lỳa vng, y lỏ tỏc vng, nng vng ? i vi cụng vic thỡ Lm - Yờu thớch cụng tỏc liờn lc Th nh th no? Th hin qua chi hin qua li núi ca Lm vi tỏc tit no? gi ? Trong bi th, tỏc gi ú gi - Tỏc gi ó gi Lm l: chỳ bộ, Lm bng nhiu t xng hụ chỏu, ng nh, Lm khỏc Tỡm v phõn tớch ý + HS tho lun thy c dng ngha? ý v s tinh t cỏch xng hụ ca tỏc gi Gi HS c on 2, Chuyn i liờn lc cui ? Nh th ó hỡnh dung v miờu t chuyn i cụng tỏc cui cựng v s hi sinh ca Lm nh th no? Hỡnh nh ca Lm gi cho em cm xỳc gỡ? ? Ti tỏc gi li vit cõu th c bit: Ra th Lm i V cõu th: Lm i, cũn khụng? thnh nhng kh th riờng? + c on 2, suy ngh v s hy sinh ca Lm + HS tho lun, tr li cõu hi Phi nờu c s hng hỏi, dng cm, khụng n nguy him + Nờu c cm xỳc riờng - Cõu th ngt ụi nh ting nc nghn ngo nhm din t s ngc nhiờn, sỳc ng, bng hong ca tỏc gi + HS tho lun ghi phiu hc - tr li cho cõu tu t trờn - Khng nh Lm cũn sng mói ? Hỡnh nh Lm nm trờn - Lm nm trờn mnh t quờ lỳa gi cho em cm xỳc gỡ? hng, linh hn y ú hoỏ thõn vo non sụng t nc ? ip khỳc cú tỏc dng gỡ? - Gõy n tng cho ngi c Hot ng 3: Tng kt v luyn + Tỡm hiu ghi nh ? Qua ton bi em no cú th rỳt giỏ tr v ni dung v ngh thut ca bi th? - Viết đoạn văn ngắn 5- câu phát biểu cảm nghĩ em nhân vt Lợm Lợm Tố Hữu ? (Trỡnh by cm nhn phỳt) cựng v s hi sinh ca Lm - Cõu th ngt ụi nh ting nc nghn ngo, au xút - Tỡnh th him nguy dng cm vt qua - Thụi ri, Lm i! hỡnh nh gi cm - Nim bõng khuõng tic nh khụn nguụi ca tỏc gi 3- Lm cũn sng mói: - ip khỳc: nhm gõy n tng - Lm cũn sng mói t tng mi ngi III- Tng kt: Ni dung: - Bi th khc ho hỡnh nh chỳ liờn lc Lm hn nhiờn, vui ti, hng hỏi, dng cm Lm ó hi sinh nhng hỡnh nh ca em cũn mói vi quờ hng, t nc v lũng mi ngi Ngh thut: - S dng th th ch, nhiu t lỏy cú giỏ tr gi hỡnh v giu õm iu Kt hp nhiu phng thc biu t (miờu t, t s v biu cm) ó gúp phn to nờn thnh cụng ngh thut xõy dng hỡnh tng nhõn vt IV Luyn tp: - HS viết, đọc trình bày, học - Viết đoạn văn ngắn 5- sinh khác nhận xét câu phát biểu cảm nghĩ em nhân vt Lợm Lợm Tố Hữu ? (Trỡnh by cm nhn phỳt) Cng c: - H thng kin thc cho HS (S t duy) * D kin tỡnh hung: - Hs c y/c bi 2? Gi ý: Xng hụ + Chỳ Thõn mt + chỏu gn gi + ng chin s + Lm i t/c Xỳc ng Dn dũ : - Hc bi - Thuc lũng bi th - Son bi Ma IV Rỳt kinh nghim tit dy: Tun: 27 Tit: 98 Ngy son: / / Lp 6A1 Tit(TKB): Lp 6A2 Tit(TKB): Ngy dy: / / Ngy dy: / / Hng dn c thờm: Vn bn: MA (Trn ng Khoa) I Mc tiờu cn t: Kin thc: - Nột c sc ca bi th: s kt hp gia bc tranh thiờn nhiờn phong phỳ, sinh ng trc v cn ma ro cựng t th ln lao ca ngi cn ma - Tỏc dng mt s bin phỏp ngh thut bn 2.K nng: - Bc u bit cỏch c din cm bi th c vit theo th th t - c-hiu bi th cú yu t miờu t - Nhn bit v phõn tớch c tỏc dng ca phộp nhõn hoỏ, n cú bi th - Trỡnh by nhng suy ngh v thiờn nhiờn, ngi ni lng quờ Vit Nam sau hc xong bn Thỏi : Giỏo dc tỡnh yờu thiờn nhiờn - thỏi bo v thiờn nhiờn - quan sỏt cnh vt II CHUN B: GV: SGK, SGV, son ging, hng dn HS t hc HS: Tr li cỏc cõu hi, c hiu bn III PHNG PHP: - c din cm, ỏp, thuyt trỡnh, IV Tin trỡnh dy v hc: n nh t chc: Kim tra bi c: ? c thuc bi th Lm? Nờu giỏ tr ni dung v ngh thut? (Gi ý: - Giỏ tr ni dung: Bng cỏch kt hp miờu t v biu hin cm xỳc,bi th ú khc ho hnh nh ch b lin lc Lm hn nhiờn,vui ti,hng hỏi,dng cm.Lm ú hi sinh nhng hnh nh ca em cn múi vi qu hng t nc v cuc sng mi ngi - Giỏ tr ngh thut: Th th bn ch,nhiu t lỏy cú giỏ tr gi hnh v giu ừm iu ú gỳp phn to nn thnh cng ngh thut xừy dng hnh tng nhõn vt.) Ging bi mi: 35 a Gii thiu bi: Trn ng Khoa l mt cõy bỳt thiu nhi ni ting Th tui th ca Trn ng Khoa m chỳng ta ú lm quen bc tiu hc vi nhiu bi: Ht go lng ta, m m thng vit v nhng cnh vt v ngi gn gi, bnh d t gỳc sừn nh, chng M cu nc Bi Macng nm mch cm hng sỏng ta y b Bi mi: TL Hot ng ca thy Hot ng ca trũ Ni dung H1: Hng dn HS tỡm I- Tỡm hiu chung: hiu chung * Tỏc gi, tỏc phm sgk - Tỡm hiu tỏc gi, tỏc phm - Tỡm hiu tỏc ga tỏc phm: chỳ * c- tỡm hiu t khú: Hng dn HS c-tỡm hiu thớch sgk t khú - Chỳ thớch sgk ? Nhn xột v s ch - Th t do, cõu ngn, nhp * Th th: T dũng th v nhp iu ca bi nhanh - Nhp th nh tng t ca th cú gỡ c bit? ? Cn ma c t qua giai on: lỳc sp ma v lỳc ang ma Tỡm b cc bi th? 20 H2: Hng dn HS tỡm hiu bn - c bi th ? Em cú nhn xột gỡ v cnh cn ma c miờu t bi? ? Cõy ci, loi vt lỳc sp ma v cm ma c miờu t nh th no? cn ma ro * B cc: on - Cnh lỳc sp ma - Cnh ma - Hai on: 1: T u trc lc 2: Cũn li II-c-hiuvn bn: Ngh thut miờu t: + Qua cỏi nhớn tinh t bc - Cnh vt cn ma c tranh thiờn nhiờn c miờu tỏc gi miờu t sinh ng t sinh ng - Sp ma: mi bay ra, g ch np, mõy en, kin bũ ng, giú cun, bi bay, ci ng nghiờng - Tri ma: sm chp, mua cõy ci h hờ tỡm y cõy + Phộp nhõn hoỏ s dng rng rói v thnh cụng ri, ? Trong bi th bin phỏp tu - Bi th s dng phộp nhõn hoỏ t no c s dng nhiu rng rúi v thnh cng nht? Ch v phõn tớch giỏ + Bn cõu th cui tr ca phộp nhõn hoỏ? ? Hỡnh nh ngi cn ma c miờu t nh th no? ? í ngha ca hỡnh nh y? ? S dng ngh thut gỡ? - Con ngi hin lờn vi dỏng v ln cao vng vng gia thiờn nhiờn + HS phõn tớch ngh thut n d H3: Tng kt +Tỡm hiu giỏ tr ni dung v - Tho lun v tỡm hiu ghi nh ngh thut? - Y/c c din cm Con ngi cn ma: - n d, núi quỏ - Ca ngi v p ca ngi lao ng cn cự vt qua v chin thng nhiu tr ngi ca thiờn nhiờn III- Tng kt: ND: Bi th cho thy s phong phỳ ca thiờn nhiờn v t th vng chói ca ngi T ú th hin tỡnh cm vui ti, thõn thin ca tỏc gi i vi thiờn nhiờn v lng quờ yờu quý ca mỡnh 2.NT: - Bi th s dng rng rói phộp nhõn húa, vi th th t do, nhp th ngn v nhanh - Bi th th hin ti nng quan sỏt v miờu ta thiờn nhiờn mt cỏch hn nhiờn, tinh t v c ỏo IV Luyn - Y/c c thờm (trg81) nhn c din cm bi th - c din cm xột cỏch miờu t? Bi c thờm nhn xột - Bi c thờm Cng c: H thng kin thc cho HS Dn dũ: - Hc thuc bi - c li bi th - Son bi Chun b kim tra Vn Rỳt kinh nghim tit dy: Tun: 27 Tit: 99 Ngy son: / / Lp 6A1 Tit(TKB): Lp 6A2 Tit(TKB): Ngy dy: / / Ngy dy: / / KIM TRA VN I Mc tiờu cn t: Kin thc: - ỏnh giỏ nhn thc ca hc sinh qua bi vit - Ni dung trỡnh by , ỳng, chớnh xỏc theo yờu cu ca bi K nng: - Rốn k nng t vit bi t lun Bi trỡnh by sch p - Rốn KN gii quyt , KN t nhn thc Thỏi : í thc lm bi nghiờm tỳc II CHUN B: GV: kim tra Ma trn ỏp ỏn HS: Hc bi v lm bi nghiờm tỳc III PHNG PHP: ng nóo, suy ngh c lp IV Hot ng dy hc: n nh lp: Kim tra bi c: S chun b ca HS : I Trc nghim ( 3im) Cõu 1: Nhng tỏc gi no sau õy chuyờn vit truyn cho thiu nhi? A Minh Hu B Tụ Hoi C on Gii D Vừ Qung Cõu 2: on trớch Vt thỏc Sụng nc C Mau cú im ging l: A T li hỡnh nh ngi t th b ng B T cnh sụng nc bin tri C T cnh quan thiờn thiờn ca T quc D T s oai phong mnh m ca ngi Cõu 3: Th kớ thng khụng cú yu t no? A Ct truyn B S vic C Li k D Nhõn vt ngi k chuyn Cõu 4: Trong bn: ờm Bỏc khụng ng lớ no khin Bỏc khụng ng c? A Bỏc cú nhiu vic phi suy ngh B Tri quỏ lnh m lu tranh x xỏc C Bỏc l ngi ớt ng D Bỏc thng dõn cụng, chin s v lo cho chin dch ngy mai Cõu 5: Vn bn: ờm Bỏc khụng ng thuc phng thc biu t: A Miờu t v t s B T s v biu cm C Miờu t v biu cm D Biu cm kt hp t s v miờu t Cõu 6: T lỏy no sau õy khụng phi l t c dựng trc tip t dỏng v Lm? A Lot chot B Xinh xinh C Thon thot D Nghờnh nghờnh Cõu 7: Ni ni dung ct A vi ni dung ct B cho phự hp A B Ni Tụ Hoi a Bc tranh ca em tụi on Gii b Bi hc ng i u tiờn T Duy Anh c ờm Bỏc khụng ng Minh Hu d Sụng nc C Mau Vừ Qung e Vt thỏc Cõu 8: Ai l nhõn vt chớnh truyn Bui hc cui cựng ? A Chỳ Phrng B Thy Ha-men C Chỳ Phrng v thy Ha-men D Nc Phỏp II T LUN (7im) Cõu 1: Hóy cho bit ni dung ca bi ờm Bỏc khụng ng? (2im) Cõu Hc sinh chộp li theo trớ nh kh th sau t bi th Lm ca nh th T Hu: Chỏu ci hớp mt Mỏ b quõn - Thụi cho ng ! Chỏu i xa dn Em hóy phỏt hin li sai bn chộp ca bn Vỡ em nhn c li y? (2im) Cõu 3: Hóy chộp thuc lũng t Lng yờn x xỏc Suy ngh ca em v on th? (3im) P N LP I TRC NGHIM (Mi cõu ỳng 0,25 im) Cõu ỏp ỏn B C D D D B 1_B 2_D 3_A 4_C 5_E C II T LUN Cõu Ni dung ca bi ờm Bỏc khụng ng l: (2im) Bi th ó th hin tm lũng yờu thng sõu sc, rng ln ca Bỏc vi b i v nhõn dõn ng thi th hin tỡnh cm yờu kớnh, cm phc ca ngi chin s i vi lónh t Cõu Hc sinh chộp li theo trớ nh kh th sau t bi th Lm ca nh th T Hu: Chỏu ci hớp mớ Mỏ b quõn - Thụi cho ng chớ! Chỏu i xa dn - T Hu vit: hớp mớ - ng (1im) - Vỡ : Xột cỏch gieo kh th: chõn Gieo vn: hớp mt - ng chớ, khụng hp lớ (1im) Cõu 3: Chộp thuc lũng t Lng yờn x xỏc (1im) Lng yờn bờn bp la V mt Bỏc trm ngõm Ngoi tri ma lõm thõm Mỏi lu tranh x xỏc Hc sinh nờu lờn suy ngh ca mỡnh v on th nhng m bo cỏc ý: miờu t dỏng v Bỏc: Ngi lng yờn, v mt trm ngõm (2im) Cng c & Dn dũ: - Hc thuc bi - Son bi Tr bi lm t cnh Rỳt kinh nghim tit dy: Tun: 27 Tit: 100 Ngy son: / / Lp 6A1 Tit(TKB): Ngy dy: / / Lp 6A2 Tit(TKB): Ngy dy: / / Tp lm vn: TR BI TP LM VN T CNH I Mc tiờu cn t: Kiến thức - Giúp học sinh nhận rõ u, nhợc điểm viết mình, sửa chữa củng cố thêm lần lý thuyết văn miêu tả Kĩ - Luyện kỹ nhận xét, sửa chữa làm bạn Thái độ: Giáo dục ý thức trình bày văn rõ ràng đẹp II CHUN B: GV: SGK, SGV, sách tham khảo ngữ văn HS: Hc bi, son bi III PHNG PHP: ng nóo, suy ngh c lp IV Hot ng dy hc: n nh lp: Kim tra bi c: GV kiểm tra chuẩn bị lập dàn ý đề học sinh Bi mi: 35 TG Hoạt động thầy Hoạt động 1: HD HS cha GV Hớng dẫn học sinh xác định yêu cầu đề lập dàn ý cho đề + Thể thức trình bày + Nội dung trọng tâm + Hãy lập dàn ý cho đề văn Hoạt động trò Nội dung cần đạt I Cha bi Đề ra: Tả quang cảnh sân trờng chơi Yêu cầu đề: - HS đọc lại đề ra, xđ - Thể thức trình bày: văn miêu tả yêu cầu đề - Nội dung trọng tâm: tả quang cảnh sân trờng chơi - HS xây dung dàn ý, Đáp án - Biểu điểm: bổ sung a Nội dung: (7 điểm) * MB: Giới thiệu cảnh chơi (1 điểm) * TB: Miêu tả chơi (5 điểm) - Trớc chơi: Sân trờng yên ắng - Trong chơi: + Trống chơi HS ùa sân hành lang nh hẹp lại, sân trờng vỡ tung âm náo nhiệt Khăn quàng HS tung bay tạo nên vờn hoa di động nhiều màu sắc + Các trò chơi đợc triển khai nhanh chóng + Nắng, cối hoà vào chơi + Hành động TDGG chống mệt mỏi - Sau chơi: HS vào lớp- sân trờng lại yên ắng * KB: Cảm tởng chơi (1 điểm) b Hình thức: (3 điểm) - Bài viết thể loại miêu tả, rõ bố cục, diễn đạt sáng, giàu cảm Hoạt động 2: Tng kết GV Nhận xét kết làm HS - GV nêu mặt u điểm - HS nghe làm HS - GV nêu mặt hạn chế - HS nghe làm HS - GV chọn yếu nhận xét tỉ mỉ - Nêu kết đạt đợc - HS nhận xét - GV đọc một - HS nghe yếu - GV nêu gơng -> khuyến khích sáng tạo HS Hoạt động 3: Trả - GV hớng dẫn HS chữa lỗi - HS chữa lỗi xúc, liên tởng phong phú; lạ (2 điểm) - Không mắc lỗi tả, dùng từ, viết câu (1 điểm) II Nhận xét làm HS Nhận xét: a u điểm: - Nhìn chung xác định yêu cầu đề, viết kiểu bài, tả đợc cảnh sân trờng chơi - Hành văn diễn đạt lu loát, mạch lạc - Một số em trình bày đẹp - Một số em biết cách sáng tạo diễn đạt - Biết lựa chọn trình tự hợp lí b Hạn chế: - Một số em ý thức làm cha tốt mắc số lỗi sau: + Bố cục cha rõ ràng + Viết sai tả + Dùng từ đặt câu sai nhiều + Diễn đạt cha trôi chảy, thiếu liên kết ý đoạn + Phần miêu tả cha vận dụng đợc phép tu từ học + Một số em chữ viết xấu, trình bày cẩu thả Tổng hợp kết quả: - Tổng số ; + Giỏi: + Khá: + Trung bình: + Yếu: Đọc yếu, khá: - Bài khá: - Bài yếu: III Trả bài: Chữa số lỗi điển hình: tả, dùng từ, đặt câu - HS chữa lỗi lớp góp ý Lấy điểm vào sổ Cng c & Dn dũ: - Hc thuc bi - Son bi Cụ Tụ Rỳt kinh nghim tit dy: [...]... yếu - GV nêu gơng -> khuyến khích những sáng tạo mới của HS Hoạt động 3: Trả bài - GV hớng dẫn HS chữa lỗi - HS chữa lỗi xúc, liên tởng phong phú; mới lạ (2 điểm) - Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, viết câu (1 điểm) II Nhận xét bài làm của HS 1 Nhận xét: a u điểm: - Nhìn chung xác định đúng yêu cầu đề, viết đúng kiểu bài, tả đợc cảnh sân trờng giờ ra chơi - Hành văn diễn đạt khá lu loát, mạch lạc - Một... u điểm: - Nhìn chung xác định đúng yêu cầu đề, viết đúng kiểu bài, tả đợc cảnh sân trờng giờ ra chơi - Hành văn diễn đạt khá lu loát, mạch lạc - Một số em trình bày khá sạch đẹp - Một số em biết cách sáng tạo trong diễn đạt - Biết lựa chọn trình tự hợp lí b Hạn chế: - Một số em ý thức làm bài cha tốt còn mắc một số lỗi sau: + Bố cục cha rõ ràng + Viết sai chính tả + Dùng từ đặt câu sai nhiều + Diễn ... cố thêm lần lý thuyết văn miêu tả Kĩ - Luyện kỹ nhận xét, sửa chữa làm bạn Thái độ: Giáo dục ý thức trình bày văn rõ ràng đẹp II CHUN B: GV: SGK, SGV, sách tham khảo ngữ văn HS: Hc bi, son bi... Tun: 27 Tit: 99 Ngy son: / / Lp 6A1 Tit(TKB): Lp 6A2 Tit(TKB): Ngy dy: / / Ngy dy: / / KIM TRA VN I Mc tiờu cn t:... Tun: 27 Tit: 100 Ngy son: / / Lp 6A1 Tit(TKB): Ngy dy: / / Lp 6A2 Tit(TKB): Ngy dy: / / Tp lm vn: TR BI TP LM VN T CNH I Mc
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6 TUẦN 27, GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6 TUẦN 27, GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6 TUẦN 27

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn