HƯỚNG DẪN VIẾT LUẬN và 35 BÀI MẪU THAM KHẢO (kèm bản DỊCH)

33 955 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2016, 19:26

Với cách hướng dẫn ngắn gọn cách viết một đoạn văn kèm 35 bài luận tham khảo có chủ đề bám sát SGK Tiếng Anh THPT giúp học sinh có thể viết được một đoạn văn đúng và hay. Đặc biệt, mỗi bài luận mẫu có bản dịch Tiếng Việt giúp các em nhớ ý và học từ vựng nhanh và hiệu quả.I. HƯỚNG DẪN PHẦN VIẾT LẠI CÂU VÀ ĐOẠN VĂN: (5 câu)Trọng tâm ngôn ngữ của dạng bài tập tự luận gồm: Thì biến đổi từ quá khứ đơn sang hiện tại hoàn thành và ngược lại và biến đổi từ quá khứ đơn sang quá khứ hoàn thành và ngược lại. Lưu ý việc sử dụng liên từ since, for, before, after …Các trọng điểm ngữ pháp: Mệnh đề quan hệ, Câu điều kiện 3 loại cơ bản, câu ao ước WISH, câu bị động, câu tường thuật, câu so sánh, Gerund và Infinitives (dạng biến đổi câu)Các cấu trúc câu: So such...that, too... to, enough... to, because because of, although in spite ofViết đoạn văn :Cấu trúc cách triển khai một đoạn văn viết bằng tiếng Anh (thường là 100 đến 150 từ )A PARAGRAPH Topic sentence (Main idea): Câu chủ đề gồm hai phần: chủ đề (topic) và ý chính (controlling idea). Supporting sentences 1 (câu văn chứng minh, diễn giải ý chính trong câu chủ đề ) Reasons, examples, facts, statistics… Supporting sentences 2 Reasons, examples, facts, statistics… Concluding sentence (Restatement of the topic sentence summary of the main points)Như vậy, nếu đề bài yêu cầu viết một đoạn văn, HS cần thực hiện các bước sau:1 Viết câu chủ đề. (Lưu ý: cần triệt để lợi dụng đề bài để viết thành câu chủ đề.)2 Kiểm tra lại câu chủ đề để biết chắc trong câu chủ đề của bạn có topic và controlling idea. Gạch chân câu chủ đề để nhắc bạn về trọng tâm của đoạn văn.3 Viết ra các ý giải thích và làm rõ câu chủ đề.4 Với mỗi ý lớn, hãy viết ra các ví dụ. số liệu… mà bạn sẽ dùng để minh họa.5 Nghĩ cách để kết thúc đoạn văn và viết nó ra.6 Để bài viết có tính logic cao, em nên kết hợp sử dụng những cụm từ nối (linking words) trong phần thân bài ở đầu mỗi đoạn văn và đan xen trong đoạn văn ví dự như: Firstly, Secondly, Next, Finally = đầu tiên, thứ hai, tiếp đến, cuối cùng As can clearly be seen from this example, … = ví dụ này cho thấy It is clear that… = ….. là rất rõ ràng Thus, therefore = do đó, bởi vậy However, nevertheless = tuy nhiên On one hand, on the other hand = ở mặt này, ở mặt khá After analyzing both points of view, … = sau khi phân tích cà hai khía cánh To provide a summary, to summarise, in conclusion … = để kết luận7 Kiểm tra lại các lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp có thể có trong từng câu viết của bạn.Lưu ý: Cũng như phần viết thư , bạn chỉ nên dùng những loại câu đơn giản như câu đơn, câu kép, câu phức. Nói chung, từ ngữ, cách diễn đạt càng rõ ràng, càng đơn giản càng tốt. ...HƯỚNG DẪN VIẾT LUẬN VÀ 35 BÀI LUẬN MẪU MÔN TIẾNG ANH I HƯỚNG DẪN PHẦN VIẾT LẠI CÂU VÀ ĐOẠN VĂN: (5 câu) Trọng tâm ngôn ngữ dạng tập tự luận gồm: Thì biến đổi từ khứ... ước có giới hòa bình) MỘT SỐ BÀI LUẬN THAM KHẢO:  35 BÀI MẪU PHẦN VIẾT LUẬN Viết sở thích bạn Bạn có đồng ý với ý kiến hôn nhân nên dựa tảng tình yêu hay không? Viết thể loại sách mà bạn thích... kể gia đình bạn 33 Tại nên học Cao đẳng Đại học? 34 Viết sống nông thôn 35 Viết sống thành phố Đề luận 1: Write about your hobby Bài viết mẫu: Of all the interesting hobbies, I like reading book
- Xem thêm -

Xem thêm: HƯỚNG DẪN VIẾT LUẬN và 35 BÀI MẪU THAM KHẢO (kèm bản DỊCH), HƯỚNG DẪN VIẾT LUẬN và 35 BÀI MẪU THAM KHẢO (kèm bản DỊCH), HƯỚNG DẪN VIẾT LUẬN và 35 BÀI MẪU THAM KHẢO (kèm bản DỊCH)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn