Phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

33 50 0 Gửi tin nhắn cho Vu Thi Minh
Vu Thi Minh

Vu Thi Minh

Tải lên: 5,110 tài liệu

  • Loading...
1/33 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2013, 18:06

Luận văn kinh tế:Phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lời mở đầu Nớc ta đang trong quá trình chuyển đổi từ cơ chế hành chính, tập trung, quan liêu, bao cấp sang kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hàng theo cơ chế thị trờng có sự quản lý của Nhà nớc, theo định hớng xã hội chủ nghĩa. Công cuộc đổi mới do Đảng cộng sản Việt Nam khởi xớng và lãnh đạo đã tạo nhiều cơ hội và điều kiện thuận lợi cho nhiều ngành kinh tế phát triển, góp phần tạo nên những biến đổi sâu sắc cho nền kinh tế nớc nhà, song cũng phát sinh những vấn đề phức tạp, đặt ra cho nền kinh tế nói chung và các ngành các cấp những yêu cầu và thách thức mới, đòi hỏi phải có những chuyển biến tích cực và mạnh mẽ để thích nghi và đáp ứng với môi trờng mới, đảm bảo cho nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững và đúng định h- ớng. Xăng dầu là sản phẩm có vai trò quan trọng trong tất cả các lĩnh vực sản xuất và đời sống xã hội. Trên phơng diện kinh tế, giá trị của mọi sản phẩm hàng hóa dịch vụ ít nhiều đều chứa đựng giá trị của xăng dầu. Kinh doanh xăng dầu là lĩnh vực kinh doanh quan trọng đem lại hiệu quả kinh tế cao, có ý nghĩa chiến lợc trong phát triển kinh tế xã hội. Những năm qua, kinh doanh xăng dầu đã đạt đợc những kết quả to lớn, nhng khó khăn, tồn tại còn nhiều, sự chuyển đổi cơ chế kinh doanh xăng dầu tiến hành cha mạnh mẽ so với một số lĩnh vực khác. Hiện nay, xăng dầu sử dụng và tiêu dùng trong nớc chủ yếu đợc nhập từ nớc ngoài. Đây là một mặt hàng có tỷ trọng lớn trong những mặt hàng nhập khẩu ở nớc ta. Đặc biệt là trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nớc đòi hỏi nhu cầu xăng dầu ngày một tăng nhanh đang đặt ra những yêu cầu mới rất bức xúc. Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu Hà Nội thuộc Công ty xăng dầu Khu vực I, thuộc Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam đã phát huy tinh thần chủ động, sớm chuyển sang cơ chế mới, đạt đợc những tiến bộ vợt bậc, giữ vững vai trò chủ đạo, ổn định thị tr- ờng, giá cả, mở mang mạng lới cung ứng xăng dầu phục vụ sản xuất và sinh hoạt của Hà Nội và các vùng lân cận, tham gia tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nớc. Tuy nhiên nhiều vấn đề hết sức cấp bách về tổ chức, phơng 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 pháp quản lý kinh doanh xăng dầu theo cơ chế thị trờng đang đặt ra cần phải nghiên cứu giải quyết. Dới đây là phần giới thiệu về Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu Hà Nội và tình hình hoạt động kinh doanh của Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu Hà Nội trong hai năm 1999 - 2000, từ đó ta có thể đánh giá một cách thực tế và đúng đắn về các hoạt động của Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu Hà Nội, và thấy đợc những tồn tại và nguyên nhân của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó đa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức cũng nh các hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu Hà Nội. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Phần 1 Giới thiệu khái quát về doanh nghiệp 1.1 Mục đích của đợt thực tập Vói kiến thức dợc trang bị ở nhà trờng ,qua đợt thực tập này để nhằm áp dụng vào thực tế ở doanh nghiệp từ đó ta có thể củng cố và đào sâu những điều đã đ- ợc học qua việc phân tích các vấn đề :hoạt động marketing ,hoạt dộng sản suất ,vấn đề chi phí ,giá thành ,tiền lơng ,tài sản cố định ,tình hình tài chính của doanh nghiệp 1.2 Nội dung của vấn đề thực tập tốt nghiệp 1.3 Địa điểm, chức năng nhiệm vụ,mặt hàng kinh doanh chủ yếu và quy mô của doanh nghiệp 1.3.1. Giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu Hà Nội Trong quá trình chuyển đổi từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang hạch toán kinh doanh, Công ty xăng dầu khu vực I đã từng bớc thay đổi tổ chức hoạt động và phơng thức kinh doanh. Nhu cầu sử dụng xăng dầu cho sản xuất và sinh hoạt ngày càng tăng, đặc biệt là ở khâu bán lẻ khối lợng nhỏ. Trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhu cầu này không những chỉ đòi hỏi về số lợng và chất lợng xăng dầu mà còn đòi hỏi cả về sự phân bố mạng lới hợp lý để phục vụ thuận tiện cho ngời tiêu dùng. Các điểm bán lẻ xăng dầu của cửa hàng xăng dầu Hà Nội không thể đáp ứng đợc những yêu cầu ngày càng cao của sản xuất và đời sống. Trớc tình hình đó, Công ty xăng dầu Hà Nội đã xây dựng phơng án lập Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu Hà Nội vào đầu tháng 5/1990 và đã đợc Tổng Công ty phê chuẩn, giao cho Công ty xăng dầu khu vực I trục tiếp phụ trách. Ngày 1/9/1990 Xí nghiệp chính thức đi vào hoạt động, văn phòng Xí nghiệp đặt ở số 1 phờng Thành Công - Quận Ba Đình - Hà Nội. Sau 4 tháng hoạt động, cuối năm 1990 Xí nghiệp đã phát triển đợc 8 cửa hàng và 24 quầy hàng bán xăng trực thuộc các cửa hàng nằm trong 4 quận nội thành và 7 huyện ngoại thành. Xuất phát từ nhu cầu thực tế và trên cơ sở quy hoạch phát triển mạng lới cung ứng xăng dầu, Xí nghiệp đã xác định quy mô của các cửa hàng xăng dầu trong nội thành ở mức độ vừa và nhỏ. Đồng thời mở rộng liên kết với các cơ quan xí nghiệp để tổ chức thêm nhiều quầy hàng bán lẻ. Xí nghiệp đã từng bớc khẩn 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 trơng sửa chữa, lắp đặt và trang bị các thiết bị chuyên dùng hợp lý, hiện đại đồng thời sửa chữa, nâng cấp các cửa hàng để bảo đảm vệ sinh môi trờng và cảnh quan. Xí nghiệp đã cung ứng trực tiếp cho trên 200 cơ quan xí nghiệp, góp phần xoá đi gần 200 điểm kho lẻ nằm tại các nơi đó và trên 1700 cơ sở khác, vừa giảm đợc lao động giữ kho vừa góp phần bảo vệ môi trờng ở khu vực các cơ quan, và cho đến nay Xí nghiệp đã phát triển đợc 40 cửa hàng, một số cửa hàng gas + bếp gas và một quầy bán lẻ thuộc cửa hàng. 1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu Hà Nội Từ khi chuyển sang cơ chế thị trờng, chức năng và nhiệm vụ của Xí nghiệp đã đợc cụ thể hóa là: - Đảm bảo việc cung ứng đầy đủ, kịp thời về nhu cầu xăng dầu trên địa bàn và quyết tâm mở rộng, giữ vững thị trờng hoạt động kinh doanh. - Thoả mãn về nhu cầu cho các đơn vị và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội. - Đảm bảo hàng hóa điều chuyển cho các cửa hàng trực thuộc Xí nghiệp. - Hàng hóa của Xí nghiệp đợc sản xuất bán trực tiếp qua các hình thức bán buôn, bán lẻ, đại lý cho tất cả các đơn vị và cá nhân có nhu cầu hoặc điều chuyển cho các công ty vật t khác theo tỷ suất chiết khấu quy định. Giá bán buôn và bán lẻ từ nguồn của Tổng Công ty, giá cớc vận chuyển . đều đợc thực hiện thống nhất theo giá cả của Nhà nớc và của Bộ quy định. - Đối với nguồn hàng tự bổ xung, giá mua và giá bán phải do giám đốc Xí nghiệp quyết định. Các đơn vị, các cửa hàng trực thuộc Xí nghiệp không đợc phép đa vật t từ ngoài vào trong hoặc quy định giá hàng hóa bổ xung khi cha có lệnh của giám đốc nhằm đảm bảo uy tín và chất lợng hàng hóa. Nhiệm vụ cụ thể của Xí nghiệp. Do Xí nghiệp là đơn vị kinh doanh quốc doanh, lấy mặt hàng xăng dầu làm mặt hàng chính nên có nhiệm vụ cụ thể nh sau: - Nắm bắt nhu cầu, điều tra khai thác thuộc ngành hàng kinh doanh của Xí nghiệp - Kinh doanh các loại mặt hàng khác nh dầu nhờn, gas, hóa chất - Thực hiện tốt việc hạch toán kinh tế, bảo toàn và phát triển vốn đợc giao, góp phần thực hiện tốt chính sách xã hội 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình không ngừng duy trì và nâng cao đời sống của cán bộ công nhân viên toàn Xí nghiệp, thúc đẩy hàng hóa và lu thông hàng hóa phát triển trên địa bàn - Đầu t, xây dựng, cải tạo một số cửa hàng rộng lớn về quy mô, hiện đại về thiết bị, xứng đáng là bộ mặt của ngành xăng dầu - Đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý đáp ứng theo yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới và phát triển - Đảm bảo thực hiện tốt môi trờng an toàn, phòng cháy, chữa cháy 1.3.3 Mặt hàng kinh doanh của doanh nghiệp Xí nghiệp hiện nay đang kinh doanh một số mặt hàng xăng dầu và sản phẩm hóa dầu nh: xăng mogas 83, xăng mogas 92, dầu diegel, dầu hỏa. Ngoài kinh doanh xăng dầu là chính, các cửa hàng còn đa dạng hóa các mặt hàng kinh doanh nh: bán mỡ nhờn, thay dầu xe, rửa xe, bán bếp gas, gas, bán bảo hiểm ô tô xe máy. 1.3.4 Quy mô của doanh nghiệp 1.4 Các bớc của quy trình công nghệ - Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu Hà Nội là đơn vị thực hiện chế độ hạch toán kinh doanh phụ thuộc - Xí nghiệp hoạt động theo nguyên tắc nhập xăng dầu từ Công ty đa về, sau đó phân phối cho các cửa hàng của Xí nghiệp hoặc các cửa hàng của t nhân có nhu cầu làm đại lý. - Tất cả đều chịu sự chỉ đạo của Giám đốc, tham mu cho Giám đốc là 2 Phó giám đốc và 4 phòng chức năng. 1.5 Hệ thống sản xuất của doanh nghiệp 1.6 Các bộ phận sản xuất của doanh nghiệp 1.7 Cấp quản lý và mô hình tổ chức bộ máy quản lý Để hoàn thành tốt công tác kinh doanh, bộ máy quản lý của Xí nghiệp đợc tổ chức theo mô hình tập trung. Giám đốc trực tiếp chỉ đạo tới các phòng ban và cửa hàng trực thuộc để nắm bắt tình hình thực tế một cách kịp thời. Đồng thời nhằm đề ra các quyết định kinh doanh một cách đúng đắn, chính xác. Đứng đầu Xí nghiệp là Giám đốc Xí nghiệp. Giúp việc cho Giám đốc là hai Phó giám đốc. Hai ngời đợc phân công từng lĩnh vực khác nhau và chịu trách nhiệm 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 trớc Giám đốc, đồng thời đợc ủy quyền khi Giám đốc đi vắng. Ngoài ra, giúp việc cho Giám đốc còn có 4 phòng chức năng - Phòng tổ chức hành chính: Quản lý các công việc về hành chính quản trị, quan tâm các chính sách xã hội. Mặt khác có nhiệm vụ tham mu cho Giám đốc - Phòng kế toán tài vụ: Tổ chức theo dõi hạch toán kinh tế và quyết toán hàng quý, năm cho Công ty. Ngoài ra còn quản lý, giám sát thông qua giá trị bằng tiền đối với mọi hoạt động kinh doanh của các đơn vị trực thuộc Xí nghiệp - Phòng kinh doanh: Điều độ hàng hóa xuống các cửa hàng, báo cáo nhanh tình hình bán hàng tại các đơn vị thuộc Xí nghiệp giúp Giám đốc có những số liệu chính xác nhanh chóng về xuất bán hàng hóa tại các thời điểm. Ngoài ra còn có một bộ phận Marketing đi giới thiệu mặt hàng mới nh: gas, hóa chất - Phòng vật t kỹ thuật: Đảm bảo tiêu chuẩn chất lợng của xăng dầu, giám sát kiểm định, đo lờng và sửa chữa cột bơm. Kế hoạch hiện đại hóa của cửa hàng xăng dầu Sau đây là khái quát sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý và kinh doanh của Xí nghiệp: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý và kinh doanh của Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu Hà Nội Ban giám đốc Phòng tổ chức HC Phòng kinh doanh Phòng kỹ thuật Phòng kế toán Mạng lới các cửa hàng Xí nghiệp đã có mạng lới trải rộng khắp Hà Nội với 40 cửa hàng xăng dầu, một số điểm bán gas. Mạng lới cửa hàng tuy phát triển nhanh nhng vẫn không đủ đáp ứng yêu cầu của nhân dân muốn đợc mua tại các điểm thuận tiện hơn nữa. Mục tiêu của Xí nghiệp bán lẻ là đáp ứng mọi nhu cầu xăng dầu của thủ đô phục vụ khác hàng thuận tiện, nhanh chóng. Nếu năm 1991 Xí nghiệp bán ra 44.790 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tấn xăng dầu thì năm 2000 Xí nghiệp bán ra 112.909 m 3 xăng dầu, doanh số 360 tỷ dồng, trong đó chủ yếu là bán lẻ và năm 2001 Xí nghiệp bán ra 115.651 m 3 với doanh số là 450,5 tỷ đồng cũng chủ yếu là bán lẻ. Một loại phục vụ điển hình là hình thức cấp lẻ xăng dầu theo phiếu của cơ quan. Hiện có trên 700 cơ quan ở trung ơng và địa phơng tại Hà Nội đang áp dụng hình thức cấp này. Các cơ quan đơn vị mỗi tháng chỉ thanh toán 1 ữ 2 lần, có thể nhận xăng dầu nhỏ lẻ lặt vặt hàng ngày. Hình thức cấp lẻ này góp phần giải phóng hàng trăm kho xăng dầu nói chung trong thành phố, giảm hàng trăm mối đe doạ nguy cơ cháy nổ, giảm bớt sự hao hụt mất mát xăng dầu tại các kho nội bộ (tính đến hàng trăm triệu đồng), tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị hành chính sự nghiệp không có sẵn tiền mặt mua xăng dầu. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Phần 2- Phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 2.1 Phân tích hoạt động marketing 2.1.1 các sản phẩm của doanh nghiệp và thị trờng của xí nghiệp Sản phẩm chủ yếu của xí nghiệp là xăng dầu chính nh xăng Mogas 83, xăng Mogas 92, diesel,dầu hỏa, ngoài ra xí nghiệp còn kinh doanh Gas + bếp Gas. Với tất cả các sản phẩm này nhằm cung cấp cho thị trờng rộng lớn đó là Hà Nội và các vùng lân cận nh Hà Tây, Hà Bắc, Hải Hng . Những mặt hàng Mogas 83, Mogas 92, Diezel chiếm tỷ trọng lớn nhất do vậy xí nghiệp cố gắng duy trì số lợng khách hàng, để ổn định giá bán ra đồng thòi thu hút nhiều khách hàng để việc lu chuyển hàng hóa đợc hợp lý bằng cách đổi mới các phơng thức kinh doanh phục vụ khách hàng, nâng cao uy tín của Xí nghiệp. Xí nghiệp hoạt động theo 3 loại hình kinh doanh nh: - Kinh doanh chính (kinh doanh thơng mại) gồm xăng, dầu, gas và bếp gas. - Kinh doanh phụ (hoạt động dịch vụ): Dầu mỡ nhờn, rửa xe, cấp lẻ với khách hàng mua có nhu cầu nhận cấp lẻ, làm đại lý một số mặt hàng. Hiện nay Xí nghiệp đang cố gắng giữ vững thị trờng đã chiếm lĩnh, tạo uy tín với khách hàng trong điều kiện tính kinh doanh độc quyền của ngành xăng dầu đã mất đi vì cũng có một số doanh nghiệp khác cũng kinh doanh mặt hàng này trên địa bàn thành phố Hà Nội. Để thờng xuyên có đủ hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của ngời dân và toàn xã hội, Xí nghiệp đã tổ chức tốt việc nắm bắt thông tin điều độ, hợp tác với các đơn vị bạn tổ chức trục Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu - Xí nghiệp vận tải xăng dầu - kho Đức Giang (Gia Lâm) - Cửa hàng xăng dầu nhằm vận chuyển hàng kịp thời kể cả lúc nhu cầu tăng vọt nh các ngày lễ, ngày tết . đều không có cơn sốt xăng dầu. Xí nghiệp đã linh hoạt và nhạy bén trong việc nắm bắt các điểm bán có nhu cầu tiêu thụ nhiều để đầu t hàng hóa và các cột bơm xăng . để 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tránh tình trạng ùn tắc, khách hàng phải đợi lâu. Điều quan trọng là Xí nghiệp chủ động phân loại thị trờng, khách hàng từ mua xăng dầu bán buôn đến khách là các cơ quan, xí nghiệp mua lẻ, cấp sổ khách ký gửi dịch vụ, cấp lẻ, khách ô tô, khách xe máy, chuyển thẳng để có biện pháp phục vụ thích hợp cho từng đối tợng khách. 2.1.2 Chỉ tiêu về số lợng mặt hàng va tổng doanh thu Bảng 1: Tình hình nhập hàng của Xí nghiệp STT C Chỉ tiêu Thực hiện năm 2000 Thực hiện năm 2001 So sánh Số tuyệt đối Tỷ lệ (%) 1 Tổng số 112.749 116.132 3.383 3,0 Xăng Mogas 83 49.321 49.482 161 0,33 Xăng Mogas 92 32.748 34.814 2.066 6,31 Diezel 30.168 31.228 1.060 3,51 Dầu hoả 512 607 95 18,55 Qua biểu trên ta thấy: Tình hình nhập xăng mogas 83 năm 2001 cao hơn so với năm 2000 là 161 m 3 với tỷ lệ tăng là 0,33%, xăng mogas 92 tỷ lệ tăng 6,31%, dầu diezel tăng 3,51%, dầu hỏa tăng 18,55%. Nhng tổng số nhập hàng xăng dầu năm 2001 so với năm 2000 tăng không đáng kể, chỉ có 3%. Xí nghiệp cần quan tâm hơn nữa đến hoạt động bán hàng để mức tiêu thụ đợc cao hơn. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bảng 2: Tình hình bán ra của Xí nghiệp S TT Chỉ tiêu Thực hiện Thực hiện So sánh năm 2000 năm 2001 Số tuyệt đối Tỷ lệ (%) 1 Tổng số 108.731 115.651 6.920 6,36 - Xăng Mogas 83 48.675 49.132 457 0,94 - Xăng Mogas 92 31.594 34.579 2.985 9,45 - Diezel 27.965 31.360 3.395 12,14 - Dầu hỏa 497 580 83 16,7 Phân tích: Năm 2001 Xí nghiệp đã bán ra đợc 115.651 m 3 xăng dầu, đạt 6,36% so với năm 2000. Trong đó xăng mogas 83 năm 2000 tăng 457 m 3 với tỷ lệ tăng 0,94%, xăng mogas 92 tăng 9,45%, dầu diezel tăng 12,14%, dầu hỏa tăng 16,7%. 2.1.3 Sự khác nhau giữa tổng doanh thu thực tế và kế hoạch Trong năm 2001, Xí nghiệp đã gặp một số khó khăn, một số điểm bán hàng phải đóng cửa, kể cả cửa hàng sở hữu đất của Xí nghiệp và một số cửa hàng liên kết. Song Xí nghiệp đã luôn chủ đạo phục vụ thị trờng, sản phẩm xăng dầu bán ra và doanh thu cao. Cụ thể là: Doanh thu xăng dầu chính: 279,486 tỷ Doanh thu dầu mỡ nhờn: 12,895 tỷ Doanh thu gas + bếp gas: 9,680 tỷ Năm 2001: Doanh thu tăng hơn năm 2000 là: 371.892 - 304.970 = 66.922 tỷ Tức doanh thu tăng lên 22% so với năm 2000. Sở dĩ nh vậy là vì năm 2001 nhu cầu tiêu dùng xăng dầu của xã hội rất lớn, mạng lới các cửa hàng bán lẻ liên tục đợc mở rộng. Sản lợng xăng dầu chính và gas có chiều hớng ngày càng gia tăng. Nhiều cửa hàng đảm bảo giờ bán liên tục cả ngày đêm. Công 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Bình luận về tài liệu phan-tich-hoat-dong-kinh-doanh-cua-doanh-nghiep

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP